Folyóiratok » Ügyészek Lapja

Ügyészek Lapja

Ügyészek Országos Egyesülete 8. évf. 2. sz. - 2001./ 2.sz.

Az Ügyészek lapja az Ügyészek Országos Egyesületének szakmai folyóirata.

Az eddig megjelent lapszámok olvashatóak...

Tartalom

SZAKMAI TANULMÁNYOK

  • Nacsády Péter Imre: Az opportunitás kérdése a francia jogban
  • Vókó György: A büntetés-végrehajtás időszerű kérdései
  • Bakonyi Mária: A bizonyítás nehézségei a Bv. őrök és fogdaőrök ellen folytatott büntető eljárásban
  • Fenyvesi Csaba: A védő a közbenső eljárásban
  • Szendrei Géza: Az ügyész a rögtönbíráskodási eljárásban

EGYESÜLETI HÍREK

  • Mostyn, Villiams: Hogyan védi az ügyész mindannyiunk jogait?

ELŐADÁSOK

  • Nánási László: A gyermekek védelme a jogban

KÖNYVEK

  • Sümeginé Tóth Piroska: Válogatás a szakirodalomból

Összes lapszám