Folyóiratok » Ügyészek Lapja

Ügyészek Lapja

Ügyészek Országos Egyesülete 7. évf. 3. sz. - 2000/ 3.sz.

Az Ügyészek lapja az Ügyészek Országos Egyesületének szakmai folyóirata.

Az eddig megjelent lapszámok olvashatóak...

Tartalom

AZ ÜGYÉSZEK NAPJA ALKALMÁBÓL

  • Polt Péter: Ünnepi beszéd
  • Nagy Károly: Megemlékezés Kozma Sándor síremlékénél

SZAKMAI TANULMÁNYOK

  • Bócz Endre: A kényszerintézkedések büntető eljárásjogi és kriminalisztikai nézőpontból II.
  • Győri Györgyné: Gondolatok a lakásmaffia ügyekkel összefüggő polgári jogi igény ügyészi érvényesíthetőségének lehetőségeiről
  • Sipos László: A műemlékvédelem, civil szféra és az ügyészség

EGYESÜLETI HÍREK

  • Az Ügyészek Országos Egyesülete által meghírdetett országos gyermekrajz-verseny eredményhírdetése

KÖNYVEK

  • Sümeginé Tóth Piroska: Válogatás a szakirodalomból

Összes lapszám