Folyóiratok » Ügyészek Lapja

Ügyészek Lapja

Ügyészek Országos Egyesülete 7. évf. 5. sz. - 2000/ 5.sz.

Az Ügyészek lapja az Ügyészek Országos Egyesületének szakmai folyóirata.

Az eddig megjelent lapszámok olvashatóak...

Tartalom

SZAKMAI TANULMÁNYOK

  • Varga Zs. András: A személyiségi jogok védelme a Ptk. kodifikációja tükrében
  • Temesi László: A gyermek- és ifjúságvédelmi szakágban felmerült néhány időszerű jogértelmezési kérdés elemzése
  • Nánási László: Emlékezés Vargha Ferenc koronaügyészre

EGYESÜLETI HÍREK

  • Hajdú Mária: Az Ügyészek Országos Egyesülete Etikai Kódexének tervezete
  • Venczl László: A Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) hírei

TANULMÁNYUTAK

  • Stascheitné Wolf Valéria: A büntető igazságszolgáltatás Európában – továbbképzés a németországi Wustrauban
  • Fejes Péter: Svájc: egy állam – 29 büntető perrendtartás – Svájc egyes kantonjainak igazságszolgáltatási szervezete és eljárása

KÖNYVEK

  • Sümeginé Tóth Piroska: Válogatás a szakirodalomból

Összes lapszám