Folyóiratok » Ügyészek Lapja

Ügyészek Lapja

Ügyészek Országos Egyesülete 6. évf. 2. sz. - 1999/ 2.sz.

Az Ügyészek lapja az Ügyészek Országos Egyesületének szakmai folyóirata.

Az eddig megjelent lapszámok olvashatóak...

Tartalom

SZAKMAI TANULMÁNYOK

 • Nyíri Sándor: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal nyomozó hatóságainak titkos információgyűjtési jogához
 • Bodony István: Előrehozott büntetés, vagy eljárási kényszerintézkedés
 • Bércesi Zoltán: Megjegyzések az alapítványok közhasznúsági nyilvántartásba vételének szabályozásához
 • Szentgáli Piroska: Elképzelések az ügyészi szervezet informatikai stratégiájának kialakításáról az elkövetkező évekre

EGYESÜLETI HÍREK

 • Az Ügyészek Országos Egyesületének beszámolója az 1998. évben végzett munkáról
 • Az Ügyészek Országos Egyesületének 1999. évi programja
 • A Nemzetközi Ügyészi Egyesület hírei
 • Tájékoztató a Kriminálexpo Nemzetközi Konferencia és Szakkiállításról
 • Hajdú Mária: Szemelvények Egyesületünk történetéből II. rész

FELHÍVÁS

 • A World Jurist Association konferenciáján (Budapest–Bécs, 1999. október 2-10.) való részvételre

SZEMLE

 • Goldschmidt, Jona: Jogi képviselet nélküli ügyfelek az amerikai igazságszolgáltatásban

KÖNYVEK

 • Sümeginé Tóth Piroska: Válogatás a szakirodalomból
 • Köszönet Dr. Gödöny Józsefnek

Összes lapszám