Folyóiratok » Ügyészek Lapja

Ügyészek Lapja

Ügyészek Országos Egyesülete 15. évf. 4. sz. - 2008.

Az Ügyészek lapja az Ügyészek Országos Egyesületének szakmai folyóirata.

Az eddig megjelent lapszámok olvashatóak...

TANULMÁNYOK

 • Lajtár István: A fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárások időszerűségének vizsgálatáról
 • Török Zsolt: A magyar büntető bíró és a vádelv
 • Eperjes Krisztián: Békehadműveletek
 • Sipos László: Volt egyszer egy közalapítvány

DISPUTA

 • Bejczi Alexa: A bűnüldözési célú titkos információgyűjtésről szóló T/4192. számú törvényjavaslattal kapcsolatos szakmai vélemények
 • Mészáros Bence: A titkos információszerzés és titkos információgyűjtés eredményének felhasználásáról a büntetőeljárásban

FIGYELŐ - ÜGYÉSZI HÍREK

 • Hajdu Magdolna: Az európai ügyészségek közötti együttműködés múltja, jelene és jövője
 • Beregi Anita: A büntetés-végrehajtás európai dimenziói

FIGYELŐ - OKRI HÍREK

 • Ligeti Miklós: Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között - IX. rész

FIGYELŐ - EURÓPAI KITEKINTŐ

 • Cenczer Orsolya: Fiatalkorú bűnelkövetők nevelési és reszocializációs programjai a XXI. századi Amerikában
 • Hudák Anita: Az Európai Ügyész szerepe a közösségek pénzügyi érdekeinek védelmében - III. rész

KÖNYVAJÁNLÓ

 • Sümeginé Tóth Piroska: Válogatás a szakirodalomból

MELLÉKLET

 • Új európai börtönszabályok és magyarázatuk - III. rész
 • Bócz Endre: Közvádlói működés - nemzetközi követelmények - II. rész

Összes lapszám