Folyóiratok » Ügyészek Lapja

Ügyészek Lapja

Ügyészek Országos Egyesülete 15. évf. Klnsz. / 2008 - 2008. november

Az Ügyészek lapja az Ügyészek Országos Egyesületének szakmai folyóirata.

Az eddig megjelent lapszámok olvashatóak...

 • Miks Antal: Előszó

A NYOMOZÁS FELÜGYELET ÉS VÁDELŐKÉSZÍTÉS IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

 • Kökényesi Attila: Az internet útján elkövetett bűncselekmények vonatkozásában végzett házkutatás
 • Barna Károly: A nyomozó hatóságok által lefolytatott nyomozások idő- és szakszerűségének biztosítására rendelkezésre álló ügyészi eszközök az elméletben és a gyakorlatban
 • Dénes Attila: Elterelés a fiatalkorú elkövetőknél, különös tekintettel a magatartási szabályokra
 • Frank Árpád: Huomenta - avagy katonák elleni büntetőeljárás Finnországban (hasonlóságok és különbségek a magyar szabályokhoz képest)
 • Pojnár Petra: A folytatólagosság és az üzletszerűség megállapításának gyakorlati problémái az áruházi lopások esetében

A BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI TEVÉKENYSÉG AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

 • -Deák Zoltán: A rablás rendbeliségének problémája a bírói gyakorlat (görbe) tükrében
 • Oláh Csilla: Hiányosságok, rozsdafoltok, életszerűtlenségek és rugalmatlanságok a Btk.-ban és a Be.-ben a jogalkalmazó szemszögéből

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS EURÓPAI UNIÓS REFORMJÁNAK KÉRDÉSEI, ÉS AZ ÜGYÉSZSÉGI TAPASZTALATOK AZ EGYES SZANKCIÓK, ELJÁRÁSJOGI KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL

 • Burus Renáta: Kit és mit javít a javító? A fiatalkorúak javítóintézeti nevelésének egyes kérdéseiről alapjogi aspektusból
 • Antal Szilvia - Tatai Lívia: Az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésről

A MAGÁNJOGI ÉS A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

 • Horvátné Tóth Bernadett: A személyes adatok védelme a magánjogi és közigazgatási jogi ügyészi tevékenységben
 • Tisza Tamás: A büntetőügyekben elrendelt zár alá vétel polgári jogi hatásáról (egy megyei bírósági eljárás margójára)

A BŰNÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS - MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

 • Bárd Petra: The principle of availabilitiy and the exchange of DNA profiles among member states: the development of forensic sciences or that of a european panopticon
 • Harmati Judit - Láris Liliána: Bűnügyi együttműkődés az európai unióban
 • Törő Andrea: The european evidence warrant - legal regulation and anticipated effect

Összes lapszám