Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Táppénz

monoszkop #   2018.10.08. 10:49

Mocsicsa16 2018.10.08. 10:36
Tisztelt Fórumozók!
Sajnos pár kérdésre sehol nem találom a választ 8gy reménykedek benne,hogy tudtok segíteni.
Elöző hêten kezdtem az új munkahelyemen és sajnos eléggé megfáztam a hétvégén és egész hétre kiírt az orvos. A táppénzes papíromon csak az szerepel,hogy 8as számú kód és,hogy járó beteg vagyok de nincs odaírva,hogy mettől meddig járhatok ki. Az lenne a kérdésem,hogy mi a teendő ha pl elkell mennem bevásárolni? Nincs kocsim tehát ha városba kell mennem busszal ami ugye ált. 3órát vesz igénybe. Vagy ha el kell mennem városi patikába mert falun nem lehet megkapni az adott gyógyszert? Vagy ha elmegyek nagy bevásárló központva vásárolni mert a munkabeosztásom miatt nem tudok mindig elmenni vásárolni.Illetve,hogy ha látogatásra kerülne a sor mikor jöhetnek hozzám? Akár délután 4-5 felé is? Vagy este 7-8kor is beállíthatnak?
A válaszokat előre is köszönöm!

T. Kérdező!

Kérdéseit célszerű lett volna a háziorvosának feltenni, azt vele megbeszélni.

Gyakorlat: Otthonában senki nem fogja ellenőrizni.
Amennyiben valaki „feljelenti, hogy a keresőképtelenség alatt dolgozik, vagy shoppingol, esetleg almát szüretel” az ellenőrző főorvos levélben fogja berendelni a háziorvos rendelőjébe és ott fogja megnézni, hogy indokolt-e a keresőképtelen állományba tartása. Ha orvos szakmailag nem indokolt, úgy másnaptól keresőképes állományba helyezi.

Lásd még:
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet
a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

Lásd továbbá:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/…alatarol.pdf

Mocsicsa16 # e-mail 2018.10.08. 10:36

Tisztelt Fórumozók!
Sajnos pár kérdésre sehol nem találom a választ 8gy reménykedek benne,hogy tudtok segíteni.
Elöző hêten kezdtem az új munkahelyemen és sajnos eléggé megfáztam a hétvégén és egész hétre kiírt az orvos. A táppénzes papíromon csak az szerepel,hogy 8as számú kód és,hogy járó beteg vagyok de nincs odaírva,hogy mettől meddig járhatok ki. Az lenne a kérdésem,hogy mi a teendő ha pl elkell mennem bevásárolni? Nincs kocsim tehát ha városba kell mennem busszal ami ugye ált. 3órát vesz igénybe.Vagy ha el kell mennem városi patikába mert falun nem lehet megkapni az adott gyógyszert? Vagy ha elmegyek nagy bevásárló központva vásárolni mert a munkabeosztásom miatt nem tudok mindig elmenni vásárolni.Illetve,hogy ha látogatásra kerülne a sor mikor jöhetnek hozzám? Akár délután 4-5 felé is? Vagy este 7-8kor is beállíthatnak?
A válaszokat előre is köszönöm!

Zengőbérci #   2017.09.25. 10:48
 1. A tájékoztatást köszönöm, a honlap karbantartás miatt nem érhető el.
 2. Az egészségbiztosító neve és szervezeti hovatartozása a "magyar reformok" miatt az utóbbi időben többször is változott, amely sajnos nem csak az ügyfelek, de az ezen a területen dolgozók számára is csaknem követhetetlen.

Az új, viszonylag bonyolult hatásköri és illetékességi szabályok miatt célszerű az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos panaszlevelek a kormánymegbízottnak, vagy a megyeszékhely szerinti járási hivatal hivatalvezetőjének megküldeni. Az iktató majd szignálja a megfelelő főosztályra, ill. osztályra.

A szervezeti egység neve megyénként eltérő lehet ezért is tartalmazta a javaslat azt, hogy az esetleges panaszt célszerű a megyeszékhely szerinti járási hivatal hivatalvezetőjének címezni.

3. Elég nagy a fejetlenség??? ÁÁÁ, dehogy, a magyar reformok működnek... :(

4. A táppénzcsalással kapcsolatos hozzászólás nem tőlem származik és nem is osztom, hiszen a keresőképtelenség nem minden esetben jelent ágyhozkötöttséget, pláne lakhelyelhagyási tilalmat...

Természetesen a jog nem rendeltetésszerű használatát jelenti az, ha betegség hiányában kizárólag azért veteti valaki keresőképtelen állományba magát, hogy ez idő alatt új munkahelyet keressen. (Az un. passzív táppénz intézménye hasonló okok miatt lett eltörölve.)

5. És végül a hivatkozott minták közül az egyik:

…… Megyei Kormányhivatal
….. Kormánymegbízott Asszony/Úr részére
Város
Utca, házszám
Irányítószám

Tárgy: Panasz, a táppénz iránti igény
előterjesztésének megtagadása miatt

Tisztelt Kormánymegbízott Asszony/Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy munkáltatómnál (neve:…., címe:….. adószáma……, telefonszáma:…….) eljárni, a jogszabályokban előírt kötelezettségének teljesítésérére (Foglalkoztatói igazolás kiállítására és igényem Önökhöz történő továbbítására) kötelezni szíveskedjen az alábbiak miatt.

20…..-tól dolgozom a fenti foglalkoztatónál.

20……-tól háziorvosom keresőképtelen állományba vett, amelyről a nagyalakú orvosi igazolást és a további orvosi igazolásokat 20……-án közvetlen felettesemnek, ………. műszakvezetőnek átadtam.

Ezen okmányokon az orvos 20….-ig, összesen 14 napra igazolt keresőképtelenséget.

A tárgyévre járó 15 munkanap betegszabadságot korábban már kimerítettem, így álláspontom szerint jelen keresőképtelenség teljes tartamára táppénz illetne meg.

A munkáltatómnál társadalombiztosítási kifizetőhely nem működik, a táppénzemet eddig mindig a Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya folyósította.

A foglalkoztató az okmányok átvételéről igazolást nem adott, viszont annak leadásakor jelen volt XY nevű kolléganőm.

Kérelmem hosszadalmas elbírálásának okáról többször (dátum, mód) érdeklődtem, ügyfélszolgálatuk és/vagy szakosztályuk válasza (XY ügyintéző) szerint munkáltatóm a fenti időre táppénz iránti igényt nem terjesztett elő.

Ezt követően megkerestem YY nevű ügyvezetőt, aki panaszomra érdemi választ nem adott, az igényemnek a Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya felé történő továbbítását hitelt érdemlően nem igazolta, attól elzárkózott.

Tekintettel arra, hogy az igényem elő nem terjesztésével a foglalkoztató a létfenntartásomat veszélyezteti, egyben figyelemmel az alábbi jogokra és jogszabálysértésekre kérem, hogy munkáltatómnál eljárni, a jogkövető magatartás tanúsítására felszólítani, amennyiben szükséges munkáltatómnál helyszíni, hatósági eljárást kezdeményezni, végső esetben az igény mielőbbi előterjesztése érdekében munkáltatómat eljárási bírsággal sújtani szíveskedjen.

Álláspontom szerint az eljárás során az alábbi jogok illetnek meg, illetve munkáltatóm az alábbi jogi normákat sértette meg.

Az Alaptörvény XIX.. cikk. (1) bekezdése értelmében anyaság, ( ) betegség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Az Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog. ( Ket. 4. § )

A táppénz, csed, gyed, baleseti és gyermekápolási táppénz iránti igényt a munkavállalónak a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni, azaz az orvosi igazolásokat a munkáltatójának kell leadni. (Ebtv. 62. §)

Az ellátások igénylése –beleértve az esetleges jogorvoslati eljárást is- az ügyfél számára ingyenes, azaz illeték- és költségmentes. (Vhr. 75/A §)

A foglalkoztató a kérelem, illetve a dolgozó által leadott okmányok átvételét hitelt érdemlően (pl. átvételi elismervény adásával) köteles igazolni. (Vhr. 38. §)

Ha foglalkoztatónál TB kifizetőhely nincs úgy köteles egy, az OEP honlapjáról letölthető un. Foglalkoztatói igazolás formanyomtatványt kitölteni és az összes szükséges okmánnyal együtt 5 napon belül a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának továbbítani. (Vhr. 38. § )

A kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya köteles az igényt 21 napon belül elbírálni, azaz kérelemről érdemben dönteni, határozatot hozni és/vagy az ellátást kiutalni. (Vhr. 39. § )

Ha ezen kötelezettségének az egészségbiztosító/kifizetőhely nem tesz eleget köteles az Art.-ban meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizetnie a jogosult részére. (Mentesül az egészségbiztosító (kifizetőhely) a kamatfizetési kötelezettség alól, ha annak összege az 1.000.- Ft-ot nem haladja meg.) (Ebtv. 69. § )

Az Ebtv. 69. § szerint ha az egészségbiztosító/kifizetőhely ezen kötelezettségének nem tesz eleget köteles az Art.-ban meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizetnie a jogosult részére. Mentesül az egészségbiztosító (kifizetőhely) a kamatfizetési kötelezettség alól, ha annak összege az 1.000.- Ft-ot nem haladja meg.)

Az Ebtv. 81. § (1) Az egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellenőrzése kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli, illetőleg baleseti ellátásaival összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek hatáskörébe tartozó ellátásoknak és szolgáltatásoknak a jogosultak részére történő megállapítására, folyósítására, továbbá az ezekkel összefüggő ügyviteli feladatok ellátására. Az ehhez szükséges nyilvántartásokat, egészségügyi szolgáltatói jelentéseket, könyvelési és egyéb okmányokat, illetőleg adatokat rendelkezésre kell bocsátani.

Ebtv: 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Ket: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Vhr: 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet az Ebtv. végrehajtásáról

Köszönettel

Dátum, aláírás

Elérhetőségeim:

Adataim: (Név, TAJ, lakcím, telefonszám)

Burn Out # e-mail 2017.09.24. 22:38

Zengőbérci:

korábban ezt írtad: „Ezzel kapcsolatban is panasszal fordulhat a járási hivatal vezetőjéhez. Ehhez mintákat az előző válaszban található linkeken talál.

mivel a mintákat nem tudtam megnézni, nem derül ki, hogy a járási hivatalon belül kinek az eljárását kellene kezdeményezni. mivel a járásokhoz most sok feladat került és van, ahol elég nagy a fejetlenség, így nem biztos, hogy mindenhol egyértelmű. adott esetben egy-egy ilyen ügy lehet jogi segítségnyújtás, munkaügyi felügyelet, társadalombiztosítás.

Titiána # e-mail 2017.09.24. 21:20

Zengőbérci: kíváncsiságból kattintottam a mintákra, de nekem nem nyílik meg egyik sem. Azt írja, hogy az oldal nem működik. Google chrome-mal böngészek.

Titiána # e-mail 2017.09.24. 21:18

Pár hsz-sal lejjebb ezt írtátok:
"Azért érdekes, hogy máris van új munkahelyed, tulajdonképpen mikor találtad ezt, a táppénz alatt? Én ezt annyira nem szellőztetném, mert a táppénzcsalás költségvetési cslásnak minősül."

Én a napokban fogok visszamenni táppénz után dolgozni, de mondtam, hogy már nem sokáig, mert másik munkát keresek. Diplomáztam, nem új, hogy mennék. Van két állásinterjúm függőben, mert a táppénz alatt nem tudtam állásinterjúra menni, megsérültem.
Szóval, miért táppénzcsalás az új munkahely keresése/találása táppénz alatt?

Zengőbérci #   2017.09.20. 08:55

BuzásPeter 2017.09.19. 13:35

"Tisztelt Szakértő!
A nyár folyamán 11 napot voltam táppénzen egy tüdőgyulladás miatt. A munkáltatóm a mai napig nem fizette ki nekem a erre az időszakra járó táppénzt sőt - mint később megtudtam- az illetékes kolléganőt utasította, hogy a táppénzes papíromat dobja a kukába.

Válasz:

Ezzel kapcsolatban is panasszal fordulhat a járási hivatal vezetőjéhez. Ehhez mintákat az előző válaszban található linkeken talál.

Zengőbérci #   2017.09.20. 08:52

BuzásPeter 2017.09.19. 13:35

Még nálam vannak a táppénzes papírok de félek hogy ha leadom a volt munkahelyemen akkor az is a kukába fog landolni. Mit tegyek?

Válasz:

Ennek ellenére adja le, az átvételről kérjen igazolást. (Pl. az orvosi igazolásokat fénymásolja le azokra vezesse rá, hogy a mai napon átvettem és írassa alá+bélyegeztesse le az átvevővel.)

Amennyiben azt követő 5+8 napon belül nem kapja meg az ellátását panasszal fordulhat az egészségbiztosítóhoz (járási hivatal vezetőjéhez) ekként:

Panasz M I N T A azoknak, akiknek a táppénz, csed, gyed iránti igényét a munkáltató nem továbbítja az egészségbiztosítóhoz.
http://staff.aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Fellebbezés M I N T A azoknak, akiknek az ügyében az egészségbiztosító nem hajlandó kötelezni a munkáltatót a táppénzhez szükséges Foglalkoztatói igazolás kiállítására, sőt ezen okmány hiánya miatt a táppénz iránti igényt határozattal el is utasította.

http://staff.aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

M I N T A a személyes konzultáció kezdeményezéséhez ha az igénylő a közszférában dolgozik:

http://staff.aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

És ha egyéni, vagy társas vállalkozónál:

http://staff.aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

 • A táppénz, csed, gyed, baleseti és gyermekápolási táppénz iránti igényt a munkavállalónak a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni, azaz az orvosi igazolásokat a munkáltatójának kell leadni. (Ebtv. 62. §)
 • A foglalkoztató a kérelem, illetve a dolgozó által leadott okmányok átvételét hitelt érdemlően (pl. átvételi elismervény adásával) köteles igazolni. (Vhr. 38. §)
 • Ha foglalkoztatónál TB kifizetőhely nincs úgy köteles egy, az ONYF honlapjáról letölthető un. Foglalkoztatói igazolás formanyomtatványt kitölteni és az összes szükséges okmánnyal együtt 5 napon belül a járási hivatalnak továbbítani. (Vhr. 38. § )
 • A kormányhivatal járási hivatala –amennyiben minden adat rendelkezésre áll - köteles az igényt 8 napon belül elbírálni, azaz kérelemről érdemben dönteni, határozatot hozni és/vagy az ellátást kiutalni. Késedelem esetén –mintegy büntetésként- köteles az ügyfél részére megfizetni az illetéktörvényben meghatározott összegű általános tételű eljárási illetéket. (3.000 Ft) Amennyiben az elbíráláshoz nem áll minden adat rendelkezésre, úgy a Ket. 33/A. § értelmében függő hatályú végzést kell kiadni. Ekkor a max. ügyintézési határidő 60 nap. Amennyiben 60 napon belül sem születik döntés az ügyfél részére –mintegy büntetésként- 10.000 Ft-ot kell fizetni.

Tekintettel arra, hogy 2017.01.01-től ha a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, illetve a baleseti táppénz kapcsán a kormányhivatal jár el első fokon, akkor a feladatok úgy oszlanak meg kormányhivatalon belül, hogy az elbírálási feladatokat a megyeszékhely járási (fővárosi kerületi) hivatala, ezen belül is annak családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya látja el, míg a folyósítási és jogorvoslati feladatokat főszabály szerint a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal végzi, ezért

 • további kérdéseivel a kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályához-

  fordulhat.

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaiért felelős központi hivatal, azaz Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának (prof. Dr. Mészáros József) a barabas.annamaria@onyf.hu , (ONYF központi iratkezelés) e-mail címen, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére, illetve a tárgykör megjelölésével érdeklődhet a Kormányzati Ügyfélvonal 1818@1818.hu e-mail címén is.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017.01.01-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.13. fejezete értelmében az ONYF Egészségbiztosítási Főosztályának feladatai közé tartozik az is, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival (táppénz, gyáp, csed, gyed, baleseti táppénz) kapcsolatban lakossági megkeresésre szakmai tájékoztatást adjon, illetve segítséget nyújtson az biztosítottaknak az igény érvényesítéséhez. Mindezek alapján kérdéseikkel bátran fordulhatnak közvetlenül az ONYF Egészségbiztosítási Főosztályához is.

Ügyféljogokról, hasznos tudnivalókról, illetve a személyes konzultáció kezdeményezésének lehetőségéről és módjáról -CSED, GYED, GYÁP, táppénz és baleseti táppénz igénylése esetén- az alábbi linkre kattintva olvashat:

http://staff.aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Ezen túlmenően lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.
Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:
http://staff.aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos panasz és fellebbezés mintákat itt talál:
http://staff.aktaforum.hu/…iewforum.php?f=22

Zengőbérci #   2017.09.20. 08:44

BuzásPeter 2017.09.19. 13:35

Meddig tarthatja magánál a papírokat?

Válasz:

Legkésőbb a munkaviszony megszűnését követő 5. munkanapon a munkavállaló részére át kell adni.

Ennek elmaradása esetén bírósághoz fordulhat.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

80. § (1) A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét az előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles biztosítani.

(2) A munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.

285. § (1) A munkavállaló és a munkáltató a munkaviszonyból vagy az e törvényből származó, igényét bíróság előtt érvényesítheti.

blafit # e-mail 2017.09.20. 00:21

szerintem a táppénzes papír egy kb közhiteles irat
olyan mint a tb igazolvány, nem szabályos ha annak tartalmát megváltoztatják, de az sem ha szándékosan megsemmístik.

Én dobnék egy email a tbre + a helyi rendőrkapitányságra
(a police.hu-n találsz elérhetőséget)

Körbenéznék az egyenlobanasmod.hu-n mert van hasonló, jogsértértést megállapító jogeset

Rexor # e-mail 2017.09.19. 16:42
 1. A táppénzes papírok megvannak a háziorvosnál is.
 2. 09.04-én ha rendes felmondással mondtak fel, akkor is (hacsak nem próbaidőről van szó) van felmondási idő.
 3. Azért érdekes, hogy máris van új munkahelyed, tulajdonképpen mikor találtad ezt, a táppénz alatt? Én ezt annyira nem szellőztetném, mert a táppénzcsalás költségvetési cslásnak minősül.
BuzásPeter # e-mail 2017.09.19. 13:35

"Tisztelt Szakértő!
A nyár folyamán 11 napot voltam táppénzen egy tüdőgyulladás miatt. A munkáltatóm a mai napig nem fizette ki nekem a erre az időszakra járó táppénzt sőt - mint később megtudtam- az illetékes kolléganőt utasította, hogy a táppénzes papíromat dobja a kukába. Most 08 hó 16.-tól 09. hó 04.-ig szintén táppénzen voltam és a visszatérésem pillanatában kirúgtak. Még nálam vannak a táppénzes papírok de félek hogy ha leadom a volt munkahelyemen akkor az is a kukába fog landolni. Mit tegyek?
Köszönettel."

09.04.-én kijelentett a munkáltatóm. Ezt csak 15 tudtam meg véletlenül mert felhívtam a könyvelő irodát. A kilépő papírjaimat nem hajlandó odaadni így nem tudok belépni a másik munkahelyemre. Meddig tarthatja magánál a papírokat? Mert félő hogy a másik munkahelyen megunják a várakozást és felvesznek valaki mást.

Köszönettel

BuzásPeter # e-mail 2017.09.19. 12:13

Tisztelt Szakértő!

A nyár folyamán 11 napot voltam táppénzen egy tüdőgyulladás miatt. A munkáltatóm a mai napig nem fizette ki nekem a erre az időszakra járó táppénzt sőt - mint később megtudtam- az illetékes kolléganőt utasította, hogy a táppénzes papíromat dobja a kukába. Most 08 hó 16.-tól 09. hó 04.-ig szintén táppénzen voltam és a visszatérésem pillanatában kirúgtak. Még nálam vannak a táppénzes papírok de félek hogy ha leadom a volt munkahelyemen akkor az is a kukába fog landolni. Mit tegyek?

Köszönettel.

cincinnatus #   2016.08.17. 15:48

edertünde 2016.08.16. 15:16
Tisztelt Szakértők!
Édesapámnak május 28.-án gégerákot diagnosztizáltak,06.01-én teljes gége eltávoltáson esett át.06.15.-én engedték haza a kórházból,06.16.-tól táppénzen van.
Azonban eddig csak egyszer kapott pénzt azt is több mint fél hónap késéssel.
Hívtam a oep-t de senkivel nem tudok beszélni,édesapám főnöke is hárít azt mondja hogy ez nem az ő hatásköre,de már ő is probálta az oep-t de semmit nem mondanak neki

Édesapám heti 20 órásra volt bejelentve,tudom hogy nem kapna sok táppénzt de legalább tudná belőle finanszírozni a kezelésre járást(több mint 2000 Ft alkalmanként) mivel a költség visszatérítést sem kapkodják el....
..
Két hónapja nem kapott egy fillért sem,senki nem tud semmit vagy esetleg nem elérhető
Előre is köszönöm a segítséget!

Kedves Tünde!

Előfordulhat, hogy amit kapott az nem táppénz, hanem a munkáltató által fizetett, a keresőképtelenség első 15 munkanapjára járó betegszabadságos bér volt.

(Erről a munkáltató tudja tájékoztatni, ill. az a bérpapíron is megjelenik.)

Ezt követően a táppénz igénylésének a folyamata a következő, illetve az alábbi panasztételi, személyes konzultációs lehetőségeik vannak azzal, hogy azokat a saját helyzetükre kell igazítani. (Pl. a minta csed-ről szól, de ugyanezen jogok/*lehetőségek megilletik táppénznél is...)

A táppénz, csed, gyed, baleseti és gyermekápolási táppénz iránti igényt a munkavállalónak a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni, azaz az orvosi igazolásokat a munkáltatójának kell leadni. (Ebtv. 62. §)

A foglalkoztató a kérelem, illetve a dolgozó által leadott okmányok átvételét hitelt érdemlően (pl. átvételi elismervény adásával) köteles igazolni. (Vhr. 38. §)

Ha foglalkoztatónál TB kifizetőhely nincs úgy köteles egy, az OEP honlapjáról letölthető un. Foglalkoztatói igazolás formanyomtatványt kitölteni és az összes szükséges okmánnyal együtt 5 napon belül a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának továbbítani. (Vhr. 38. § )

A kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya köteles az igényt 21 napon belül elbírálni, azaz kérelemről érdemben dönteni, határozatot hozni és/vagy az ellátást kiutalni. (Vhr. 39. § )

Ha ezen kötelezettségének az egészségbiztosító/kifizetőhely nem tesz eleget köteles az Art.-ban meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizetnie a jogosult részére. (Mentesül az egészségbiztosító (kifizetőhely) a kamatfizetési kötelezettség alól, ha annak összege az 1.000.- Ft-ot nem haladja meg.) (Ebtv. 69. § )

Tekintettel arra, hogy az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások célja a betegség, terhesség, szülés stb. miatt elmaradt kereset pótlása, és így a létfenntartás biztosítása amennyiben az igényről a fenti határidőn belül az egészségbiztosító/kifizetőhely nem dönt, és/vagy a kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget –figyelemmel arra is, hogy azzal a biztosítottnak és/vagy a családjának a létfenntartását veszélyezteti, egyben Alaptörvényben biztosított jogokat is sért, ezért az igénylő panasszal fordulhat az Alapvető Jogok Biztosához (ombudsman).

Elérhetőségei:
WEB: http://www.ajbh.hu/…90E21FABCD75

E-mail: panasz@ajbh.hu
Postai úton/levélcím: 1387 Budapest, Pf. 40.

Alaptörvény XIX.. cikk. (1) bekezdés: Anyaság, ( ) betegség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdés: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

Alaptörvény 30. cikk. (1)-(2) bekezdés: Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.

Ezen túlmenően a Ket. azt is előírja, hogyha a közigazgatási szerv az előírt határidőt nem tartja be -saját költségvetése terhére- köteles a központi költségvetés részére az általános tételű eljárási illeték összegének megfelelő összeget befizetni. (Ket. 33/A § )

MINTÁK

Felszólítás M I N T A kamatfizetésre táppénz, csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási díj (gyed) késedelmes utalása miatt, ha az ügyfél a közszférában dolgozik és az igényt az államkincstár bírálja el. (És alatta, ha az egészségbiztosító bírálja el.)

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Panasz M I N T A azoknak, akiknek a táppénz, csed, gyed iránti igényét a munkáltató nem továbbítja az egészségbiztosítóhoz.
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Fellebbezés M I N T A azoknak, akiknek az ügyében az egészségbiztosító nem hajlandó kötelezni a munkáltatót a táppénzhez szükséges Foglalkoztatói igazolás kiállítására, sőt ezen okmány hiánya miatt a táppénz iránti igényt határozattal el is utasította.

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Panasz M I N T A a GYED hiányos és késedelmes utalása miatt:
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Ügyféljogok CSED, GYED, GYÁP, táppénz és baleseti táppénz igénylésekor:
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

M I N T A a személyes konzultáció kezdeményezéséhez ha az igénylő a közszférában dolgozik:

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Ha magáncégnél dolgozik, úgy a címzett nem a MÁK, hanem a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya (azaz az egészségbiztosító).

Egyebekben olvassa el ezt:

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

További kérdéseivel a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályához fordulhat.

edertünde # e-mail 2016.08.16. 15:16

Tisztelt Szakértők!

Édesapámnak május 28.-án gégerákot diagnosztizáltak,06.01-én teljes gége eltávoltáson esett át.06.15.-én engedték haza a kórházból,06.16.-tól táppénzen van.Azomban eddig csak egyszer kapott pénzt azt is több mint fél hónap késéssel. Hívtam a oep-t de senkivel nem tudok beszélni,édesapám főnöke is hárít azt mondja hogy ez nem az ő hatásköre,de már ő is probálta az oep-t de semmit nem mondanak neki
Édesapám heti 20 órásra volt bejelentve,tudom hogy nem kapna sok táppénzt de legalább tudná belőle finanszírozni a kezelésre járást(több mint 2000 Ft alkalmanként) mivel a költség visszatérítést sem kapkodják el......
Két hónapja nem kapott egy fillért sem,senki nem tud semmit vagy esetleg nem elérhető
Előre is köszönöm a segitséget!

Ági3 # e-mail 2016.08.12. 12:16

Tisztelt hozzáértők!

Valószínűleg nem jó helyre irok de nem láttam a megfelelő topikot:(
Ez év május 30- júnous 6-ig betegszabadságon voltam,amiből a májusi két utolsó napot lekönyvelték a májusi fizetésemhez.viszont a június 1-6-ig tartó pár napot nem kaptam meg!

Kérhetem hogy ma vagy legkésőbb hétfőn fizessék ki a részemre??

Üdv:Ági

Ági3 # e-mail 2016.08.12. 12:16

Tisztelt hozzáértők!

Valószínűleg nem jó helyre irok de nem láttam a megfelelő topikot:(
Ez év május 30- júnous 6-ig betegszabadságon voltam,amiből a májusi két utolsó napot lekönyvelték a májusi fizetésemhez.viszont a június 1-6-ig tartó pár napot nem kaptam meg!

Kérhetem hogy ma vagy legkésőbb hétfőn fizessék ki a részemre??

Üdv:Ági

Ági3 # e-mail 2016.08.12. 12:15

Tisztelt hozzáértők!

Valószínűleg nem jó helyre irok de nem láttam a megfelelő topikot:(
Ez év május 30- júnous 6-ig betegszabadságon voltam,amiből a májusi két utolsó napot lekönyvelték a májusi fizetésemhez.viszont a június 1-6-ig tartó pár napot nem kaptam meg!

Kérhetem hogy ma vagy legkésőbb hétfőn fizessék ki a részemre??

Üdv:Ági

vaczkor... #   2016.07.18. 08:53
vaczkor... #   2016.07.18. 08:45

A jogorvoslati kérelmébe idézze be ezt is:

Ebtv. 57. § (2) Ha az egészségkárosodás mértéke a húsz százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át, ha meghaladja, az egészségkárosodás tartamára időbeli korlátozás nélkül jár.

Ebtv: 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

vaczkor... #   2016.07.18. 08:41

Szilvia2 2016.07.17. 19:03
Tisztelt Fórumozók!
Szeretnék tanácsot kérni ügyemben.
2012-ben munkahelyemen lábtörést szenvedtem, amit többszöri műtét és másfél éves elfertőződött seb gyógyulása követett. Ezután 100% táppénzben részesültem. A kórházi bent létem alatt elfertőződött a seb és ezért másfél évig jártam kötözésre. A táppénzem lejárta után dolgozni nem tudtam mivel nagyon lassú volt a gyógyulásom. A munkáltatóm nem foglalkoztatott tovább mivel táppénzem alatt kijelentett KÉRTEM a kilépő papírjaimat, de a mai napig nem kaptam meg. Munkanélküli segélyre sem tudtam menni SEMMILYEN járadékot nem kaptam. 2012. óta állapotom rosszabbodott munkaügyi központ segítségével beadtam a leszázalékolási kérvényemet, amit 41%-ra minősítettek, de sajnos járulékot nem kaphatok, mert nincs meg a szolgálati időm. Mivel hol ki jelentettek hol be. Megváltozott munkaképességűnek nyilvánítottak jövedelem nélkül. Most tudtam, meg hogy nekem járna baleseti járadék. Beadtam a kért papírokat, de elutasítottak, egyrészt azért mert megváltozott munkaképességűnek nyilvánítottak. Másrészt, mert kifutottam az időből. Teljesen kétségbe vagyok esve, hiszen senki sem tájékoztatott, hogy mik a lehetőségeim, illetve a jogaim. Körzeti orvosom se mondta a TB-se, a NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ sem. Van fellebbezési lehetőségem, de nem tudom, mit írjak, hogy elhiggyék. Nem tudtam, önhibámon kívül kerültem ebbe a helyzetbe. DOLGOZNI még mindig nem tudok, közmunkára sem tudtak küldeni, mert a Munkaügyi központ üzemorvosa látta milyen állapotban vagyok. Kérném szépen a tanácsukat, hogy mit írjak a fellebbezési kérelmembe, amit minél hamarabb fel kell adnom! Tisztelettel BÉLA

Tisztelt Kérdező!

Önnek igaza van, az OEP honlapján található ÜB elismerő határozat minta a baleseti járadékra való jogosultsággal kapcsolatban rendkívül szűkszavú, csupán az alábbiakat tartalmazza.

Az Ebtv. 51.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. Baleseti ellátásként a sérültet baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz és baleseti járadék illeti meg.

(Sajnos az eljárásjogi, igényérvényesítési szabályokra az ügyfeleket nem oktatják ki.)

Álláspontom szerint a jó állammal szembeni elvárás és a közigazgatás szolgáltató jellegéből adódóan a tb. jogban járatlan, járulékot fizető biztosítottat ettől részletesebben kellene tájékoztatni a jogairól. Az ezzel kapcsolatos esetleges panaszát az OEP főigazgatója felé jelezheti, aki elrendelheti a minták ekként történő kiegészítését.

Elérhetőségei:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatója
Budapest Váci út 73/A
mail: oep@oep.hu, és/vagy a penzbeli@oep.hu

A fellebbezésében azon túl, amit nekünk leírt írja le azt is, hogy nem ért egyet sem a döntéssel, sem annak indokolásával, mivel álláspontja szerint a baleseti járadék az Ebtv. 57. § (2) értelmében annak, akinek az egészségkárosodása a 39 %-ot meghaladja az egészségkárosodás tartamára, időkorlátozás nélkül jár.

Hivatkozzon továbbá az Ebtv. 57. § (1) azon rendelkezésére, amely szerint baleseti járadékra az jogosult, akinek az üb következtében 13%-ot meghaladó egészségkárosodása keletkezett és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nem illetik meg.

Jogorvoslati kérelmébe idézze be az alábbi normákat is:

Ebtv. 57. § (1) Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset következtében 13%-ot meghaladó egészségkárosodása keletkezett, de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nem illetik meg, valamint nem a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 31. §-a, továbbá 32. § (4) bekezdése alapján részesül öregségi nyugdíjban.

Ebtv. 58. § (1) A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okozta egészségkárosodás fokától függ. Az egészségkárosodás fokának megfelelően

 1. az 1. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 14–20 százalék,
 2. a 2. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 21–28 százalék,
 3. a 3. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 29–39 százalék,
 4. a 4. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 39 százalékot meghaladó mértékű.

(2) A baleseti járadék összege az (1) bekezdésben meghatározott fokozatok sorrendjében a havi átlagkereset nyolc, tíz, tizenöt, illetőleg harminc százaléka.

Ebtv. 59. § (1) A baleseti járadékot a balesetet közvetlenül megelőző egy éven belül elért kereset havi átlaga alapján kell megállapítani.

Ebtv. 61. § (1)
(2) Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás iránti igény az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

Hivatkozzon továbbá arra, hogy az Ebtv. 61. § (2) nem azt jelenti, hogy a baleseti járadékra való jogosultságot csak hat hónapon belül lehet előterjeszteni, hanem azt, hogy miután beterjesztette, de már korábban is jogosult volt rá legfeljebb fél évre visszamenőleg kaphatja meg.

Hasonló fellebbezéseket, mintákat itt talál:

http://aktaforum.hu/…iewforum.php?f=22

Szilvia2 # e-mail 2016.07.17. 19:03

Tisztelt Fórumozók!

Szeretnék tanácsot kérni ügyemben.

2012-ben munkahelyemen lábtörést szenvedtem, amit többszöri műtét és másfél éves elfertőződött seb gyógyulása követett. Ezután 100% táppénzben részesültem. A kórházi bent létem alatt elfertőződött a seb és ezért másfél évig jártam kötözésre. A táppénzem lejárta után dolgozni nem tudtam mivel nagyon lassú volt a gyógyulásom. A munkáltatóm nem foglalkoztatott tovább mivel táppénzem alatt kijelentett KÉRTEM a kilépő papírjaimat, de a mai napig nem kaptam meg. Munkanélküli segélyre sem tudtam menni SEMMILYEN járadékot nem kaptam. 2012. óta állapotom rosszabbodott munkaügyi központ segítségével beadtam a leszázalékolási kérvényemet, amit 41%-ra minősítettek, de sajnos járulékot nem kaphatok, mert nincs meg a szolgálati időm. Mivel hol ki jelentettek hol be. Megváltozott munkaképességűnek nyilvánítottak jövedelem nélkül. Most tudtam, meg hogy nekem járna baleseti járadék. Beadtam a kért papírokat, de elutasítottak, egyrészt azért mert megváltozott munkaképességűnek nyilvánítottak. Másrészt, mert kifutottam az időből. Teljesen kétségbe vagyok esve, hiszen senki sem tájékoztatott, hogy mik a lehetőségeim, illetve a jogaim. Körzeti orvosom se mondta a TB-se, a NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ sem. Van fellebbezési lehetőségem, de nem tudom, mit írjak, hogy elhiggyék. Nem tudtam, önhibámon kívül kerültem ebbe a helyzetbe. DOLGOZNI még mindig nem tudok, közmunkára sem tudtak küldeni, mert a Munkaügyi központ üzemorvosa látta milyen állapotban vagyok. Kérném szépen a tanácsukat, hogy mit írjak a fellebbezési kérelmembe, amit minél hamarabb fel kell adnom! Tisztelettel BÉLA

Dödölle1 #   2016.07.04. 15:19

Mint ahogyan azt már megszokhattuk a jogbiztonság és a kiszámíthatóság szem előtt tartásával az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak jogi szabályozása 2016.07.01-től ismét változik.

A gyakori, és álláspontom szerint indokolatlan, évente kétszer történő jogszabályváltozás egyenes következménye, hogy a táppénzzel, csecsemőgondozási díjjal, gyermekgondozási díjjal, gyermekápolási táppénzzel, baleseti táppénzzel kapcsolatos jogi normák az ügyfelek, biztosítottak számára már-már követhetetlen. (Ezt támasztják alá a különböző fórumokra érkező nagyszámú kérdések is.)

A futószalagszerű, átgondolatlan jogalkotás, illetve folyamatos módosítás azonban nem csak az ügyfelek számára követhetetlen, de a jogalkalmazók (munkáltatók, tb. kifizetőhelyi ügyintézők, könyvelők) számára sem mindig egyértelmű, ezért az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a 2016.07.01-én, illetve a 2017.01.01-én hatályba lépő módosítások, pontosítások, kiegészítések egységes értelmezése érdekében a 2016/2. szám alatt egy újabb, 7 oldalas, példákat is tartalmazó tájékoztatót adott ki.

A tájékoztató külön kitér arra, hogy ugyan az 1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb gyermekekre tekintettel igényel táppénz esetében a jogszabály szövege nem változott, azonban „a jogszabály koherenciájának a biztosítása érdekében 2016. július 1-jétől ez esetben is alkalmazni kell, hogy szülőnként jár a táppénz”. (Azaz a kodifikáció most sem sikerült tökéletesen, így az egyértelmű jogi norma helyett az OEP különböző, az AB szerint joghatás kiváltására alkalmatlan leiratokban ismét értelmezni kényszerül…)

Változások:

 • Változik gyermekápolási táppénzre való jogosultság időtartama.
 • Változni fog a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások és a baleseti táppénz iránti kérelmek benyújtásának módja.
 • Értelmezésre került a függő hatályú döntéseknél a határidő számításának a kezdő napja.
 • Módosult az adóhatóság értesítésével kapcsolatos szabály.
 • Változott a fogyatékos gyermek elnevezése.

A fent hivatkozott tájékoztató itt érhető el:

http://www.oep.hu/…_reszere.pdf

cincinnatus #   2016.07.04. 14:41

Akkor jó. :)

Burn Out # e-mail 2016.07.04. 14:40

oké :)