Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Táppénz

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.04.11. 12:16

Fogsz kapni késedelmi kamatot.

www.kbs-ugyved.hu

Muzli # e-mail 2016.04.11. 12:10

Tisztelt Szakértő!
Határozott idejű szerződéssel alkalmaz a KLIK, és veszélyeztetett terhességgel folyamatos táppénzen vagyok január óta. Az Államkincstár programhibára hivatkozva (nyolcas kóddal vettek fel, holott a táppénzes papíron kilences áll) január tizenkettő óta nem utalt táppénzt. Az Államkincstárral beszéltem, ők türelmet kértek, de nem mondtak konkrét határidőt a fizetésre. Az lenne a kérdésem, hogy ezek után hova fordulhatok, mit tehetek még az ügy érdekében, hiszen így két hónapja már semmilyen fizetést, ellátást nem kaptam.
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel

intentio #   2016.04.07. 10:06

rumpelstiltskina 2016.04.06. 21:02
Tisztelt Szakértő!
Határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezem, havi munkabérem nettó 160 ezer forint, és egy korábbi megfontolás alapján 1 hónap múlva akartam benyújtani a felmondásomat, azonban időközben teherbe estem.
Amennyiben a nőgyógyász szakvéleménye alapján, annak javaslatára a háziorvos már most, 10 hetes terhesen - egészen a szülésig - kiírt táppénzre, akkor az anyagilag mennyi terhet ró a munkáltatóra, és mennyi ideig?
A másik kérdésem az lenne, hogy egészen szülésig köteles vagyok-e a munkáltatóm felé továbbítani a táppénzes papírokat 2 hetente, vagy van-e lehetőség esetleg OEP-pel történő kapcsolattartásra is.
Előre is köszönöm a válaszát.
Tisztelettel, Rumpelstiltskina

Tisztelt Kérdező!

 • A munkáltató köteles az államnak befizetnie a bruttó táppénzének egyharmadát (33,33.%-át) a táppénz első napjától annak utolsó napjáig (jelen esetben a szülést megelőző napig).
 • 1997. évi LXXX. törvény 19. § (5) A foglalkoztató az 5. §-ban említett biztosított betegsége miatti keresőképtelensége, valamint a kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósított táppénz egyharmadát hozzájárulás címén fizeti meg.
 • Igen, a jogszabály szerint azt a munkáltatójának kell leadnia, arról a munkáltató átvételi elismervényt köteles Önnek adni és 5 napon belül köteles azt továbbítani az egészségbiztosító felé.
 • A táppénz, csed, gyed, baleseti és gyermekápolási táppénz iránti igényt a munkavállalónak a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni, azaz az orvosi igazolásokat a munkáltatójának kell leadni. (Ebtv. 62. §)
 • A foglalkoztató a kérelem, illetve a dolgozó által leadott okmányok átvételét hitelt érdemlően (pl. átvételi elismervény adásával) köteles igazolni. (Vhr. 38. §)
 • Ha foglalkoztatónál TB kifizetőhely nincs úgy köteles egy, az OEP honlapjáról letölthető un. Foglalkoztatói igazolás formanyomtatványt kitölteni és az összes szükséges okmánnyal együtt 5 napon belül a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának továbbítani. (Vhr. 38. § )

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak, és/vagy a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknek –beleértve a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját is, mint a közszféra központi kifizetőhelyét- a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

Erre hívta fel a figyelmet az Alapvető Jogok Biztosa is az OBH 135/2008 számú jelentésében, egyben javasolta az egészségügyi miniszternek, hogy a hatóságok, azaz egészségbiztosító és a Tb. kifizetőhelyek az eljárásuk során kellően alapos tájékoztatást adjanak az állampolgároknak.

Az ilyen tájékoztatás az ombudsman véleménye szerint nemcsak megelőzheti a félreértéseket és a későbbi jogvitákat, de egyúttal előfeltétele a jogorvoslathoz való jog gyakorlásának.

Ugyancsak a tájékoztatási kötelezettség fontosságát hangsúlyozza a KMREP (Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár) 2009 februárjában kelt, a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknek szóló 2009/1. számú kifizetőhelyi tájékoztatója. (3.oldal)

Az 1997. évi LXXXIII. törvény 5. § értelmében az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

A fenti törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1) kormányrendelet 39. § (3) szerint a kifizetőhely/egészségbiztosító az ügyfél kérelmére köteles tájékoztatást adni a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti megyei kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának (leánykori nevén Megyei Egészségbiztosítási Pénztár) – vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi TB kifizetőhelynek - a segítségét, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg. (Előbbi elérhetőségét a kormányhivatal, utóbbi elérhetőségét a Magyar Államkincstár weblapján találja meg. A MÁK Illetmény-számfejtési Főosztályát ezen az elektronikus címen érheti el: illetmeny@allamkincstar.gov.hu )

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu, vagy az oep@oep.hu, e-mail címen, akik - az OEP főigazgatójának tájékoztatása szerint - készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére,illetve a tárgykör megjelölésével érdeklődhet a Kormányzati Ügyfélvonal 1818@1818.hu e-mail címén is.

A fenti jogszabályok és az ombudsman ezirányú javaslata alapján, valamint a közigazgatás szolgáltató jellegére hivatkozva lehetősége van továbbá arra is, hogy Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának irodavezetőjével, vagy a Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának főosztályvezetőjével –előzetes időpont egyeztetést követően- személyesen konzultáljon.

Ezen személyes megbeszélést levélben, telefonon, vagy e-mailben Önnek kell kezdeményeznie a főosztály/iroda vezetőknél, vagy közvetlen feletteseiknél (kormánymegbízott/MÁK megyei igazgató).

Amennyiben akár a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi kifizetőhelynek, akár a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának, akár a munkahelye TB kifizetőhelyi ügyintézőjének a munkájával (előírt tájékoztatás elmaradása, szükséges segítség meg nem adása, ügyintézési határidő be nem tartása, kamatfizetési kötelezettség nem teljesítése, jogorvoslati jog nem biztosítása stb.) nincs megelégedve, úgy panaszát elektronikusan az oep@oep.hu, és/vagy a penzbeli@oep.hu, ajánlott, tértivevényes levélben pedig a Budapest Váci út 73/A címre, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának címezve küldheti meg.

intentio #   2016.04.07. 09:48

Sly1001 2016.04.06. 15:29
Tisztelt Szakértő!
Gyesen vagyok,s terhességemet veszélyeztetettnek nyìlvánìtották,táppénzre megyek.
Kettő kérdésem volna:
GYES-t és táppénzt ugye egyszerre nem kaphatok?
Táppénz alatt mi a mozgásterem jogilag? Zenekarban játszom,felléphetek-e pl.? Mehetek-e nyaralni?
Tehát a munkáltatò egy ilyen táppénz esetén mi az amit nem fogad el?
Köszönöm szépen!

Tisztelt Kérdező!

Továbbra is főszabály, hogy aki GYES-en van az ezzel egyidőben táppénzt nem kaphat, illetve ha GYES-re és táppénzre is jogosult az ellátások között választhat és vagy az egyiket, vagy a másikat kaphatja.

Más a helyzet akkor, ha a GYES-en lévő biztosított–a fizetésnélküli szabadságát megszakítva-, ismét munkába áll.

Ekkor kaphatja a GYES-t és a fizetését.
Ha keresőképtelenné válik akkor pedig kaphatja a GYES-et és (a fizetés helyett, keresetpótló juttatásként) a táppénzt.

Jogilag a táppénz ideje alatt keresőtevékenységet nem végezhet, díjazásban nem részesülhet. Ha végez, (Pl. 1 nap díjazásért fellép) arra az 1 napra táppénzre nem jogosult. (Itt a bejelentési kötelezettség Önt terheli, azaz a táppénzt folyósító szervnek írásban kell jeleznie a munkavégzést.

Kedvtelésből viszont bármikor nyugodtan zenélhet, ha azt az orvos kifejezetten nem tiltotta meg.
(Bizonyos kor felett (pl. 40 év) minden terhesség veszélyeztetett, ami nem zárja ki, hogy valaki a 9 hónap alatt muzsikáljon.)

Amennyiben a lakóhelyét elhagyja, úgy azt a háziorvosának be kell jelentenie.

A munkáltató a nyaralást nem ellenőrizheti, a munkáltató jogait ide kattintva olvashatja el.

http://www.oep.hu/…ezeserol.pdf

Az orvossal történő együttműködést ez a norma szabályozza:

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

Az elolvasásához katt ide:

http://njt.hu/…/njt_doc.cgi?…

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak, és/vagy a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknek –beleértve a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját is, mint a közszféra központi kifizetőhelyét- a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

Erre hívta fel a figyelmet az Alapvető Jogok Biztosa is az OBH 135/2008 számú jelentésében, egyben javasolta az egészségügyi miniszternek, hogy a hatóságok, azaz egészségbiztosító és a Tb. kifizetőhelyek az eljárásuk során kellően alapos tájékoztatást adjanak az állampolgároknak.

Az ilyen tájékoztatás az ombudsman véleménye szerint nemcsak megelőzheti a félreértéseket és a későbbi jogvitákat, de egyúttal előfeltétele a jogorvoslathoz való jog gyakorlásának.

Ugyancsak a tájékoztatási kötelezettség fontosságát hangsúlyozza a KMREP (Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár) 2009 februárjában kelt, a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknek szóló 2009/1. számú kifizetőhelyi tájékoztatója. (3.oldal)

Az 1997. évi LXXXIII. törvény 5. § értelmében az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

A fenti törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1) kormányrendelet 39. § (3) szerint a kifizetőhely/egészségbiztosító az ügyfél kérelmére köteles tájékoztatást adni a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti megyei kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának (leánykori nevén Megyei Egészségbiztosítási Pénztár) – vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi TB kifizetőhelynek - a segítségét, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg. (Előbbi elérhetőségét a kormányhivatal, utóbbi elérhetőségét a Magyar Államkincstár weblapján találja meg. A MÁK Illetmény-számfejtési Főosztályát ezen az elektronikus címen érheti el: illetmeny@allamkincstar.gov.hu )

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu, vagy az oep@oep.hu, e-mail címen, akik - az OEP főigazgatójának tájékoztatása szerint - készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére,illetve a tárgykör megjelölésével érdeklődhet a Kormányzati Ügyfélvonal 1818@1818.hu e-mail címén is.

A fenti jogszabályok és az ombudsman ezirányú javaslata alapján, valamint a közigazgatás szolgáltató jellegére hivatkozva lehetősége van továbbá arra is, hogy Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának irodavezetőjével, vagy a Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának főosztályvezetőjével –előzetes időpont egyeztetést követően- személyesen konzultáljon.

Ezen személyes megbeszélést levélben, telefonon, vagy e-mailben Önnek kell kezdeményeznie a főosztály/iroda vezetőknél, vagy közvetlen feletteseiknél (kormánymegbízott/MÁK megyei igazgató).

Amennyiben akár a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi kifizetőhelynek, akár a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának, akár a munkahelye TB kifizetőhelyi ügyintézőjének a munkájával (előírt tájékoztatás elmaradása, szükséges segítség meg nem adása, ügyintézési határidő be nem tartása, kamatfizetési kötelezettség nem teljesítése, jogorvoslati jog nem biztosítása stb.) nincs megelégedve, úgy panaszát elektronikusan az oep@oep.hu, és/vagy a penzbeli@oep.hu, ajánlott, tértivevényes levélben pedig a Budapest Váci út 73/A címre, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának címezve küldheti meg.

intentio #   2016.04.07. 08:48

agrav 2016.04.06. 14:26
Tisztelt Szakértő!
Veszélyeztetett terhesként kerültem táppénzre 2015 végén. Majd 2016 elején sajnos kórházba kerültem és elvetéltem.3 hétig voltam kórházban aztán a háziorvosnál folytattam a táppénzt.
Kérdésem az lenne hogy ebben az esetben az OEP utal folyamatosan vagy mivel lekerültem a 9es kódról érvényes e a 15 nap betegszabadság még ha azt a 15 napot kórházban is töltöttem.
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Kérdező!

 • Amennyiben kódváltás történt (9-ről 8-ra), úgy az új, 8-as kóddal kezdődő keresőképtelenség első 15 munkanapjára nem 50%-os táppénz, hanem

70%-os mértékű távolléti díj illeti meg (betegszabadságos bér) amit a munkáltató fizet.

 • Fenti szabályt a kórházi ápolás nem befolyásolja, 8-as kódú kórházi igazolványra ugyanúgy lehet/kell betegszabadságot számolni, mint a háziorvos által kiadott 8-as kódú orvosi igazolásra.

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak, és/vagy a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknek –beleértve a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját is, mint a közszféra központi kifizetőhelyét- a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

Erre hívta fel a figyelmet az Alapvető Jogok Biztosa is az OBH 135/2008 számú jelentésében, egyben javasolta az egészségügyi miniszternek, hogy a hatóságok, azaz egészségbiztosító és a Tb. kifizetőhelyek az eljárásuk során kellően alapos tájékoztatást adjanak az állampolgároknak.

Az ilyen tájékoztatás az ombudsman véleménye szerint nemcsak megelőzheti a félreértéseket és a későbbi jogvitákat, de egyúttal előfeltétele a jogorvoslathoz való jog gyakorlásának.

Ugyancsak a tájékoztatási kötelezettség fontosságát hangsúlyozza a KMREP (Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár) 2009 februárjában kelt, a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknek szóló 2009/1. számú kifizetőhelyi tájékoztatója. (3.oldal)

Az 1997. évi LXXXIII. törvény 5. § értelmében az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

A fenti törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1) kormányrendelet 39. § (3) szerint a kifizetőhely/egészségbiztosító az ügyfél kérelmére köteles tájékoztatást adni a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti megyei kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának (leánykori nevén Megyei Egészségbiztosítási Pénztár) – vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi TB kifizetőhelynek - a segítségét, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg. (Előbbi elérhetőségét a kormányhivatal, utóbbi elérhetőségét a Magyar Államkincstár weblapján találja meg. A MÁK Illetmény-számfejtési Főosztályát ezen az elektronikus címen érheti el: illetmeny@allamkincstar.gov.hu )

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu, vagy az oep@oep.hu, e-mail címen, akik - az OEP főigazgatójának tájékoztatása szerint - készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére,illetve a tárgykör megjelölésével érdeklődhet a Kormányzati Ügyfélvonal 1818@1818.hu e-mail címén is.

A fenti jogszabályok és az ombudsman ezirányú javaslata alapján, valamint a közigazgatás szolgáltató jellegére hivatkozva lehetősége van továbbá arra is, hogy Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának irodavezetőjével, vagy a Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának főosztályvezetőjével –előzetes időpont egyeztetést követően- személyesen konzultáljon.
Ezen személyes megbeszélést levélben, telefonon, vagy e-mailben Önnek kell kezdeményeznie a főosztály/iroda vezetőknél, vagy közvetlen feletteseiknél (kormánymegbízott/MÁK megyei igazgató)

Amennyiben akár a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi kifizetőhelynek, akár a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának, akár a munkahelye TB kifizetőhelyi ügyintézőjének a munkájával (előírt tájékoztatás elmaradása, szükséges segítség meg nem adása, ügyintézési határidő be nem tartása, kamatfizetési kötelezettség nem teljesítése, jogorvoslati jog nem biztosítása stb.) nincs megelégedve, úgy panaszát elektronikusan az oep@oep.hu, és/vagy a penzbeli@oep.hu, ajánlott, tértivevényes levélben pedig a Budapest Váci út 73/A címre, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának címezve küldheti meg.

rumpelstiltskina # e-mail 2016.04.06. 21:02

Tisztelt Szakértő!

Határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezem, havi munkabérem nettó 160 ezer forint, és egy korábbi megfontolás alapján 1 hónap múlva akartam benyújtani a felmondásomat, azonban időközben teherbe estem.

Amennyiben a nőgyógyász szakvéleménye alapján, annak javaslatára a háziorvos már most, 10 hetes terhesen - egészen a szülésig - kiírt táppénzre, akkor az anyagilag mennyi terhet ró a munkáltatóra, és mennyi ideig?

A másik kérdésem az lenne, hogy egészen szülésig köteles vagyok-e a munkáltatóm felé továbbítani a táppénzes papírokat 2 hetente, vagy van-e lehetőség esetleg OEP-pel történő kapcsolattartásra is.

Előre is köszönöm a válaszát.

Tisztelettel,

Rumpelstiltskina

Sly1001 # e-mail 2016.04.06. 15:29

Tisztelt Szakértő!

Gyesen vagyok,s terhességemet veszélyeztetettnek nyìlvánìtották,táppénzre megyek.
Kettő kérdésem volna:
GYES-t és táppénzt ugye egyszerre nem kaphatok?
Táppénz alatt mi a mozgásterem jogilag? Zenekarban játszom,felléphetek-e pl.? Mehetek-e nyaralni?
Tehát a munkáltatò egy ilyen táppénz esetén mi az amit nem fogad el?
Köszönöm szépen!

Sly1001 # e-mail 2016.04.06. 15:29

Tisztelt Szakértő!

Gyesen vagyok,s terhességemet veszélyeztetettnek nyìlvánìtották,táppénzre megyek.
Kettő kérdésem volna:
GYES-t és táppénzt ugye egyszerre nem kaphatok?
Táppénz alatt mi a mozgásterem jogilag? Zenekarban játszom,felléphetek-e pl.? Mehetek-e nyaralni?
Tehát a munkáltatò egy ilyen táppénz esetén mi az amit nem fogad el?
Köszönöm szépen!

agrav # e-mail 2016.04.06. 14:26

Tisztelt Szakértő!
Veszélyeztetett terhesként kerültem táppénzre 2015 végén.Majd 2016 elején sajnos kórházba kerültem és elvetéltem.3 hétig voltam kórházban aztán a háziorvosnál folytattam a táppénzt.Kérdésem az lenne hogy ebben az esetben az OEP utal folyamatosan vagy mivel lekerültem a 9es kódról érvényes e a 15 nap betegszabadság még ha azt a 15 napot kórházban is töltöttem.
Válaszát előre is köszönöm.

cincinnatus #   2016.04.05. 11:46

zikzak 2016.04.05. 10:27
Tisztelt Szakértő!
Gyes mellett dolgozom pedagógusként, kisfiam bölcsödés. Beszoktatás alatt sokat hiányzott, emiatt többször mentem táppénzre már. Eleinte mindig megkaptam a gyerek után járó táppénzt, azonban 2015.november óta semmi táppénzt nem kaptam, pedig időben be lettek adva a papírok. Egyszerűen azokra a napokba egy az egyben levontak minden pénzt. Ügyintézővel többször beszéltünk, mondták, hogy nem egyedi a probléma és látják a gondot, de nem tehetnek semmi, egyszer majdcsak megkapom. Az érdekelne, hogy ilyen esetben kihez fordulhatnék hivatalos levéllel, hogy végre történjen már valami.
Köszönöm a segítséget!

Tisztelt Kérdező!

A „de nem tehetnek semmi, egyszer majdcsak megkapom” válasz elfogadhatatlan, aki kormánytisztviselőként érdemi intézkedés helyett ilyen tájékoztatást ad az ügyfélnek az nem alkalmas ezen közfeladatra.

Amennyiben állami intézményben dolgozik pedagógusként, azaz a KLIK-hez tartozik, úgy mind a bérét (illetmény), mind pedig az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait a Magyar Államkincstár Illetmény- számfejtési Irodája állapítja meg, illetve folyósítja, ezért a
késedelmes utalása miatt -tekintettel arra, hogy annak elmaradása Ön és családja létfenntartását veszélyezteti- több szervhez is fordulhat panasszal.

1. Magyar Államkincstár Elnöke

2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatója

3. Alapvető Jogok Biztosa (ombudsman)

(Én az Ön helyére mindhárom lehetőséggel élnék.)
Elérhetőségeik:

1. Magyar Államkincstár Elnöke
Dr. Dancsó József Budapest Hold u. 4. 1054
E-mail: elnok@allamkincstar.gov.hu

2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatója
Budapest Váci út 73/A 1139
E-mail: oep@oep.hu

3. Dr. Székely László Alapvető Jogok Biztosa (ombudsman)

WEB:http://www.ajbh.hu/…90E21FABCD75

E-mail: panasz@ajbh.hu

Postai úton/levélcím: 1387 Budapest, Pf. 40.

Panaszában hivatkozzon az alábbiakra, illetve kérje a mulasztó kormánytisztviselő és felettese felelősségre vonását:

 • Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog. ( Ket. 4. § )
 • A kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya/MÁK ISZI (tb. kifizetőhely) köteles az igényt 21 napon belül elbírálni, azaz kérelemről érdemben dönteni, határozatot hozni és/vagy az ellátást kiutalni. (Vhr. 39. § )

Alaptörvény XIX.. cikk. (1) bekezdés Anyaság, ( ) betegség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdés Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

Alaptörvény 30. cikk. (1)-(2) bekezdés Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.

Ezen túlmenően a Ket. azt is előírja, hogyha a közigazgatási szerv az előírt határidőt nem tartja be -saját költségvetése terhére- köteles a központi költségvetés részére az általános tételű eljárási illeték összegének megfelelő összeget befizetni. (Ket. 33/A § )

További használható panasz, illetve kamatkéréssel kapcsolatos mintát itt talál:

Felszólítás M I N T A kamatfizetésre táppénz, csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási díj (gyed) késedelmes utalása miatt, ha az ügyfél a közszférában dolgozik és az igényt az államkincstár bírálja el. (És alatta, ha az egészségbiztosító bírálja el.)
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Fellebbezés M I N T A üzemi baleset elutasítása miatt:
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Panasz M I N T A azoknak, akiknek a táppénz, csed, gyed iránti igényét a munkáltató nem továbbítja az egészségbiztosítóhoz.
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Fellebbezés M I N T A azoknak, akiknek az ügyében az egészségbiztosító nem hajlandó kötelezni a munkáltatót a táppénzhez szükséges Foglalkoztatói igazolás kiállítására, sőt ezen okmány hiánya miatt a táppénz iránti igényt határozattal el is utasította.
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Panasz M I N T A úti üzemi baleset kivizsgálásának megtagadása esetén
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Panasz M I N T A a GYED hiányos és késedelmes utalása miatt:
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

M I N T A táppénz igény előterjesztésére ha az igénylő a közalkalmazotti jogviszonya mellett megbízási szerződés alapján is biztosított:
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Panasz M I N T A azoknak, akik a Munkaügyi Központ többszöri ígérete ellenére sem kapták meg az őket, a biztosítási esemény bekövetkezésekor, a befizetett járulékokért cserébe megillető álláskeresési járadékot.

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Sajtóhírek szerint a Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó munkavállalók 2015-ben és 2016-ban az új KIRA illetmény-számfejtő program bevezetése miatt nem, nem időben, vagy hiányosan kapták meg az illetményüket (munkabérüket), TB ellátásukat. Nekik nyújthat segítséget az itt található panasz minta:

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

zikzak # e-mail 2016.04.05. 10:27

Tisztelt Szakértő!

Gyes mellett dolgozom pedagógusként, kisfiam bölcsödés. Beszoktatás alatt sokat hiányzott, emiatt többször mentem táppénzre már. Eleinte mindig megkaptam a gyerek után járó táppénzt, azonban 2015.november óta semmi táppénzt nem kaptam, pedig időben be lettek adva a papírok. Egyszerűen azokra a napokba egy az egyben levontak minden pénzt. Ügyintézővel többször beszéltünk, mondták, hogy nem egyedi a probléma és látják a gondot, de nem tehetnek semmi, egyszer majdcsak megkapom. Az érdekelne, hogy ilyen esetben kihez fodulhatnék hivatalos levéllel, hogy végre történjen már valami.

Köszönöm a segítséget!

vaczkor... #   2016.03.29. 13:22

jennyke 2016.03.29. 11:26
Tisztelt Szakértő!
2015.12.01-től táppénzen vagyok veszélyeztetett terhesség miatt.
A munkáltatómnak mindig időben leadom a táppénzes papírjaimat.
A decemberit 2 részletben adtam le.
Először december 15-ig, majd a hónap 2. felét január 4-én adtam le.
Január 13-án meg is kaptam az egész decemberi hónapra járó táppénzt.
Utána mindig a hónap utolsó munkanapján bevittem a céghez a papírt.
A januári táppénzt meg is kaptam február 15-én, de azóta nem kaptam semmit és ma már március 29-e van.
Én február 29-én leadtam a cégnél a februári papírt.
Március 21-én felhívtam az OEP -et és érdeklődtem, hogy miért nem kaptam meg a táppénzt.
Azt az információt adták, hogy február 10-én érkezett be hozzájuk a táppénzes igény,de a héten megkapom a táppénzt.
Ezt mondták múlthéten.
De azóta elment egy hét és még mindig nem kaptam meg.
Holnap viszont már megyek a márciusi papírért az orvoshoz (azt beviszem személyesen az OEP -hez).
Kérdésem az lenne, hogy ilyenkor ki hibázott, kinél lehet reklamálni. 2 hetem van a szülésig és ez a pénz most nagyon hiányzik.

Amennyiben a februári orvosi igazolásokat február 29-én munkáltatójánál leadta, úgy azt neki 5 napon belül (azaz legkésőbb március 05-én) kell továbbítania az egészségbiztosító felé.

A postai átfutás 3-5 nap.

Az egészségbiztosító –a beérkezést követő- 18 napon belül köteles az ellátást kiutalni.

Fentiek figyelembevételével Önnek jogszerűen legkorábban kb. 2016.03.28-án kell táppénzt kapnia.

Az ezt követő késedelem esetén kamat illeti meg feltéve, hogy annak összege az 1000 ft-ot meghaladja.

Reklamálni a kormánymegbízottnál, vagy a családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályvezetőnél lehet.

Mintát itt talál:

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

jennyke # e-mail 2016.03.29. 11:26

Tisztelt Szakértő!

2015.12.01-től táppénzen vagyok veszélyeztetett terhesség miatt.A munkáltatómnak mindig időben leadom a táppénzes papírjaimat. A decemberit 2 részletben adtam le.Először december 15-ig, majd a hónap 2. felét január 4-én adtam le.Január 13-án meg is kaptam az egész decemberi hónapra járó táppénzt.Utána mindig a hónap utolsó munkanapján bevittem a céghez a papírt.A januári táppénzt meg is kaptam február 15-én, de azóta nem kaptam semmit és ma már március 29-e van. Én február 29-én leadtam a cégnél a februári papírt. Március 21-én felhívtam az OEP -et és érdeklődtem, hogy miért nem kaptam meg a táppénzt.Azt az információt adták, hogy február 10-én érkezett be hozzájuk a táppénzes igény,de a héten megkapom a táppénzt.Ezt mondták múlthéten. De azóta elment egy hét és még mindig nem kaptam meg.Holnap viszont már megyek a márciusi papírért az orvoshoz (azt beviszem személyesen az OEP -ház).Kérdésem az lenne, hogy ilyenkor ki hibázott,kinél lehet reklamálni. 2 hetem van a szülésig és ez a pénz most nagyon hiányzik.

And66 # e-mail 2016.03.25. 12:22

cincinnatus 2016.03.24. 15:45

Javaslom az alábbi fellebbezés benyújtását:

Gyors és kimerítő válaszát, hálásan köszönöm.

Jövő héten postázom is.

Köszönettel, Andrea

cincinnatus #   2016.03.25. 11:26

And66 2016.03.24. 14:01

Üdvözlöm Önöket,

Egy kis segítségre volna szükségem, mert tanácstalan vagyok, hogy merre tovább?
Tavaly szeptember 7.-től betegállományban vagyok. A táppénz jelenleg is tart. Munkáltatóm nem küldte be a táppénzes papírjaimat az OEP-hez, ezért ezek másodlatait elküldtem én egy kérelemmel együtt. Kaptam egy ideiglenes hatályú felfüggesztett végzést, arra tekintettel,hogy a munkáltató nem küldte el a Foglalkoztatói Igazolást. Erre adott az OEP nekik 15 nap határidőt. Ez az idő lejárt és tegnap kaptam egy elutasító határozatot az OEP-től. Indoklás lényege a leírtakban,hogy XY nevezett cég nem küldte el az igazolást nekik és a NAV-hoz sem küldtek be a cég jövedelméről bevallást, ezért nem tudják számomra számfejteni a táppénzt. Most itt ülök és fogalmam sincs,hogy mit tegyek..A munkáltatómat nem érdekli a problémám. Az is nehezíti a dolgot, hogy hogy igazából két cégről írok... Az egyik akinek dolgozom és a másik,akinél a szerződésem kötve van. Akiknek dolgozom leráznak és akinél a szerződést kötöttem ,nem elérhető. Veszett fejsze a pénzem és nyeljem le a békát? Köszönöm ha valakinek van ötlete,tanácsa,mit tudok esetleg még tenni...

A döntés megfellebbezéséhez jogorvoslati kérelem mintát itt talál:

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

cincinnatus #   2016.03.24. 15:45

And66 # e-mail Jelentem! 2016.03.24. 14:01

Üdvözlöm Önöket,

Egy kis segítségre volna szükségem, mert tanácstalan vagyok, hogy merre tovább?
Tavaly szeptember 7.-től betegállományban vagyok. A táppénz jelenleg is tart. Munkáltatóm nem küldte be a táppénzes papírjaimat az OEP-hez, ezért ezek másodlatait elküldtem én egy kérelemmel együtt. Kaptam egy ideiglenes hatályú felfüggesztett végzést, arra tekintettel,hogy a munkáltató nem küldte el a Foglalkoztatói Igazolást. Erre adott az OEP nekik 15 nap határidőt. Ez az idő lejárt és tegnap kaptam egy elutasító határozatot az OEP-től. Indoklás lényege a leírtakban,hogy XY nevezett cég nem küldte el az igazolást nekik és a NAV-hoz sem küldtek be a cég jövedelméről bevallást, ezért nem tudják számomra számfejteni a táppénzt. Most itt ülök és fogalmam sincs,hogy mit tegyek..A munkáltatómat nem érdekli a problémám. Az is nehezíti a dolgot, hogy hogy igazából két cégről írok... Az egyik akinek dolgozom és a másik,akinél a szerződésem kötve van. Akiknek dolgozom leráznak és akinél a szerződést kötöttem ,nem elérhető. Veszett fejsze a pénzem és nyeljem le a békát? Köszönöm ha valakinek van ötlete,tanácsa,mit tudok esetleg még tenni...

Javaslom az alábbi fellebbezés benyújtását:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Főigazgatója
Budapest
Váci u. 73/A
1139
E-mail: oep@oep.hu

Tárgy: jogorvoslati kérelem

Tisztelt Főigazgató Asszony/Úr!

Hivatkozva a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. szakaszában foglaltakra, amely szerint az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet, a fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja, valamint az Alaptörvény XXVIII. Cikk (7) bekezdésében foglaltakra, amely szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan közigazgatási döntés ellen, amely a jogát, vagy jogos érdekét sérti a Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztálya által …-án keltezett, de csak …-án, kézbesített, a kormánymegbízott nevében ….. Asszony/Úr által kiadmányozott, …. ügyintéző által készített …… iktatószámú határozatot

m e g f e l l e b b e z e m.

A fenti határozatnak a rendelkező részét, valamit annak rendkívül rövid, az Alaptörvénnyel, az egészségbiztosítási és a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénnyel ellentétes indokolását elfogadni nem áll módomban ezért kérem, hogy a lenti indokaim alapján az elsőfokon eljáró közigazgatási szerv döntését megváltoztatni, munkáltatómnál a biztosítási jogviszony fennállását közigazgatási hatósági ellenőrzés keretében vizsgálni, annak létrejöttét határozattal megállapítani, a bejelentésemre és az előírt közterhek megfizetésére kötelezni, a jogszabálysértés miatt annak társadalomra való veszélyességével arányos módon szankcionálni szíveskedjen!

Alaptörvény XIX.. cikk. (1) bekezdése értelmében anyaság, ( ) betegség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

A Ket. 20. § (1) értelmében a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén, valamint kijelölés alapján köteles eljárni.

A 22. § (2) értelmében hatáskör vagy illetékesség hiányában a hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől, folyamatban levő ügyben a hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított nyolc napon belül átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

51. § (1) Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.

52. § (1) A hatóság a tényállás megállapítása céljából felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat bemutatására, vagy ezek beszerzése érdekében a 26. § (1) bekezdésének c) pontja alapján más szervet is megkereshet.

53. § (1) Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható.

62. § (1) A hatóság tárgyalást tart, ha ( ) a tényállás tisztázásához ( ) szükség van az eljárásban részt vevő személyek együttes meghallgatására.

68. § (1) Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ez a jog akkor is megilleti az ügyfelet, ha korábban nem vett részt az eljárásban.

72. § (1) A határozatnak tartalmaznia kell

 1. az indokolásban

ea) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat,
eb) az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait,

88. § A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását.

89. § A hatósági ellenőrzés eszközei:

 1. adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés,
 2. helyszíni ellenőrzés.

94. § (1) Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette,

 1. és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére.

Ebtv. 81. § (1) Az egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellenőrzése kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli, illetőleg baleseti ellátásaival összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek hatáskörébe tartozó ellátásoknak és szolgáltatásoknak a jogosultak részére történő megállapítására, folyósítására, továbbá az ezekkel összefüggő ügyviteli feladatok ellátására. Az ehhez szükséges nyilvántartásokat, egészségügyi szolgáltatói jelentéseket, könyvelési és egyéb okmányokat, illetőleg adatokat rendelkezésre kell bocsátani.

(2) Az egészségbiztosító a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz iránti kérelem elbírálása, valamint ellenőrzési eljárása során kérheti annak igazolását, hogy a pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem bevallására kötelezett ezen kötelezettségének eleget tett. Ha a kérelem elbírálása vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a bevallásra kötelezett nem teljesítette bevallási kötelezettségét, az egészségbiztosító felhívja a bevallásra kötelezettet, hogy 10 napon belül mulasztását pótolja, annak elmaradása esetén értesíti az állami adóhatóságot.

Tbj. 54. § (1) Az igazgatási szervek – jogszabályban meghatározott hatáskörükben eljárva – ellenőrzik a 46. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást, a biztosítási kötelezettség elbírálását és a 46. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság utólagos megállapítása, törlése tárgyában a határozat meghozatalára

 1. a járulék utólagos megállapítása nélkül az egészségbiztosítási szerv,
 2. a járulék utólagos megállapítása mellett az állami adóhatóság jogosult. A határozat elleni jogorvoslatra a Tny. tv., az Eb. tv., illetőleg az Art. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott igazgatási szervek – igényelbírálási eljárásuk során – ellenőrizhetik a járulékfizetési kötelezettség teljesítését és a mulasztásról értesítik az állami adóhatóságot.
A fent hivatkozott jogszabályok alapján álláspontom szerint az elsőfokon eljáró közigazgatási szerv a jogszabályban előírt kötelezettségeinek nem tett eleget ezért a határozat felülvizsgálata mellett kérem a mulasztó kormánytisztviselők felelősségre vonását is.

Szeretném leszögezni hogy jelen esetben egy, az évek óta tartó járulékfizetésért cserébe, a biztosítási esemény bekövetkezésekor törvény által garantált ellátásról van szó, amelynek elmaradása a létfenntartásomat veszélyezteti, a munkáltató mulasztása, vagy jogsértése nem eredményezheti azt, hogy a kiszolgáltatott munkavállaló ellátás nélkül maradjon csak azért, mert a jólfizetett kormánytisztviselők nem hajlandóak helyszíni hatósági eljárást indítani, bizonyítási eljárást lefolytatni, tanúkat meghallgatni, a bemutatott iratokat (munkaszerződés, munkaköri leírás, jelenléti ív) értékelni, majd ezt követően a biztosítási jogviszony fennállását határozattal megállapítani.

Elfogadhatatlan, hogy az egészségbiztosító ügyintézői, ellenőrei az Alaptörvényben és a Ket-ben is rögzített tisztességes eljárás lefolytatása helyett megelégednek azzal, hogy a jogsértő munkáltatót egyszer felszólítják, majd válasz hiányában a kérelmemet elutasítják ezzel pedig azon túl, hogy a létfenntartásomat veszélyeztetik a jogsértő foglalkoztatót (foglalkoztatókat) tevőlegesen támogatják.

Az eljáró ügyintéző és felettesei mulasztottak akkor, amikor:

 Nem indítottak helyszíni vizsgálatot is magában foglaló hatósági ellenőrzést, miközben azt mind a Ket., mind pedig az Ebtv. a számukra nemcsak lehető teszi, de kötelezően elő is írja.

 Nem hallgatták meg a főnökeimet és munkatársaimat. Nem vizsgálták meg a jelenléti íveket.

 Nem hallgatták meg a tényleges munkavégzésemet igazoló, általam megjelölt tanúkat.

 Nem vették figyelembe a munkaszerződésemben és a munkaköri leírásomban foglaltakat, azaz figyelmen kívül hagyták az általam bemutatott okiratokat.

 A határozat indokolásában nem tértek ki az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyításra és a mellőzés indokaira.
 annak .

 A jogsértésről nem értesítették az állami adóhatóságot, a hatáskörükbe tartózó részben elmulasztották az áttételt és a szignalizációt.
 Nem tartottak tárgyalást.

 Elmulasztották a tényállás tisztázását.

Az eljáró ügyintéző és felettesei ezzel azon túl semmibe vették az esküjüket súlyosan megsértették az Alaptörvényben deklarált tisztességes eljáráshoz való jogot is, amely álláspontom szerint megalapozza mind az etikai eljárást, mind pedig a fegyelmi felelősségre vonást.

Elfogadhatatlan, hogy a hatóság következmények nélkül, tartósan ilyen színvonal alatti munkát végezzen, amellyel a kiszolgáltatott munkavállalók védelme helyett –állami pénzből- a bűncselekményt elkövető, (feketén) foglalkoztatókat támogassa.

Mindezek alapján kérem, hogy a határozatot felülvizsgálni, számomra kedvező döntést hozni, illetve a fenti kéréseimnek helyt adni szíveskedjen.

Egyben jelzem, hogy kérelmem elutasítása esetén kérni fogom a határozat bírósági felülvizsgálatát, illetve a jogsértő gyakorlatot jelzem mind az ombudsmannak, mind pedig az ügyészségnek.

Köszönettel

Dátum

aláírás
Adataim:
Elérhetőségeim:

Ebtv: 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Ket: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Tbj: 1997. évi LXXX. törvény a tb ellátásokról és azok fedezetéről

And66 # e-mail 2016.03.24. 14:01

Üdvözlöm Önöket,

Egy kis segítségre volna szükségem, mert tanácstalan vagyok, hogy merre tovább?
Tavaly szeptember 7.-től betegállományban vagyok. A táppénz jelenleg is tart. Munkáltatóm nem küldte be a táppénzes papírjaimat az OEP-hez, ezért ezek másodlatait elküldtem én egy kérelemmel együtt. Kaptam egy ideiglenes hatályú felfüggesztett végzést, arra tekintettel,hogy a munkáltató nem küldte el a Foglalkoztatói Igazolást. Erre adott az OEP nekik 15 nap határidőt. Ez az idő lejárt és tegnap kaptam egy elutasító határozatot az OEP-től. Indoklás lényege a leírtakban,hogy XY nevezett cég nem küldte el az igazolást nekik és a NAV-hoz sem küldtek be a cég jövedelméről bevallást, ezért nem tudják számomra számfejteni a táppénzt. Most itt ülök és fogalmam sincs,hogy mit tegyek..A munkáltatómat nem érdekli a problémám. Az is nehezíti a dolgot, hogy hogy igazából két cégről írok... Az egyik akinek dolgozom és a másik,akinél a szerződésem kötve van. Akiknek dolgozom leráznak és akinél a szerződést kötöttem ,nem elérhető. Veszett fejsze a pénzem és nyeljem le a békát? Köszönöm ha valakinek van ötlete,tanácsa,mit tudok esetleg még tenni...

Jusztasz #   2016.03.24. 10:29

Ilona1955 2016.03.23. 15:41
Tisztelt szakértők! Pedagógus vagyok, 2016 január 13. óta vagyok táppénzen, februárban kaptam táppénzt 120 e.ft ot, illetve március hónapban két alkalommal utaltak táppénzt, összesen 59 e. forintot. beszéltem a tankerület bérszámfejtőjével, aki elmondta tévesen került levonásra 55.e. ft összeg, de már intézkedtek, hogy ki kell utalni. A mai napig nem kaptam sem táppénzt se fizetési jegyzéket. Hova fordulhatok jogorvoslatért. A táppénzes papírjaimat 2 hetente időben leadtam. Köszönöm válaszukat.

Kedves Ilona!

A közszféra bérszámfejtését és tb. ellátásainak megállapítását a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodája, mint központi TB kifizetőhely végzi.


Amennyiben az ellátását nem, vagy nem teljes egészében kapta meg panasszal az alábbi szervekhez/személyekhez fordulhat,
illetve jogosult kamatra, valamint a közigszerv köteles (lenne) saját költségvetése terhére a központi költségvetésbe büntetést fizetni.

(Fizetési jegyzéket a munkáltató feladata küldeni.)

1. Magyar Államkincstár Elnöke

2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatója

3. Alapvető Jogok Biztosa (ombudsman)

(Én az Ön helyére mindhárom lehetőséggel élnék.)

Elérhetőségeik:


Magyar Államkincstár Elnöke
Dr. Dancsó József Budapest Hold u. 4. 1054
E-mail: elnok@allamkincstar.gov.hu

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatója
Budapest Váci út 73/A 1139
E-mail: oep@oep.hu

Alapvető Jogok Biztosa (ombudsman)
WEB:http://www.ajbh.hu/…90E21FABCD75

E-mail: panasz@ajbh.hu

Postai úton/levélcím: 1387 Budapest, Pf. 40.


Panaszában hivatkozzon az alábbiakra, illetve kérje a mulasztó kormánytisztviselő és felettese felelősségre vonását:

• Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog. ( Ket. 4. § )

• A kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya (tb. kifizetőhely) köteles az igényt 21 napon belül elbírálni, azaz kérelemről érdemben dönteni, határozatot hozni és/vagy az ellátást kiutalni. (Vhr. 39. § )

Alaptörvény XIX.. cikk. (1) bekezdés Anyaság, ( ) betegség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdés Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

Alaptörvény 30. cikk. (1)-(2) bekezdés Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.

• Ezen túlmenően a Ket. azt is előírja, hogyha a közigazgatási szerv az előírt határidőt nem tartja be -saját költségvetése terhére- köteles a központi költségvetés részére az általános tételű eljárási illeték összegének megfelelő összeget befizetni. (Ket. 33/A § )

MINTÁKAT ITT TALÁL:

Felszólítás M I N T A kamatfizetésre táppénz, csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási díj (gyed) késedelmes utalása miatt, ha az ügyfél a közszférában dolgozik és az igényt az államkincstár bírálja el. (És alatta, ha az egészségbiztosító bírálja el.)
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Fellebbezés M I N T A üzemi baleset elutasítása miatt:
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Panasz M I N T A úti üzemi baleset kivizsgálásának megtagadása esetén
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Panasz M I N T A a GYED hiányos és késedelmes utalása miatt:
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

M I N T A táppénz igény előterjesztésére ha az igénylő a közalkalmazotti jogviszonya mellett megbízási szerződés alapján is biztosított:

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Az Egyenlő Bánásmód Hatósága marasztalta (300.000 Ft. bírság megfizetésére kötelezte) azt a munkáltatót, aki a terhes munkavállalójának próbaidő alatt, azonnali hatállyal felmondott mivel nem akarta fizetni a táppénzhez kapcsolódó közterheket (Tbj. 19. § (5) bekezdése szerinti táppénz egyharmad hozzájárulást), illetve nem akarta állni a szülési és fizetésnélküli szabadság alatt felhalmozódó szabadság anyagi terheit. Tekintettel arra, hogy a munkavállaló bírósághoz is fordult a bíróság kérelmező munkaviszonyát helyreállította.

A hatósági eljárásban a feleknek lehetőségük van egyezséget is kötni, azaz a munkáltató vállalhatja, hogy bírság helyett inkább kártérítést fizet a munkavállalónak.
Az ezzel kapcsolatos és egyéb hasonló J O G E S E T E K itt, http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?… ,

valamint Egyenlő Bánásmód Hatósága honlapján olvashatóak:

http://egyenlobanasmod.hu/…ebh-141-2015 (bírság+jogviszony helyreállítás)
http://egyenlobanasmod.hu/…/ebh-84-2015 (egyezség)
http://www.egyenlobanasmod.hu/…iew/122_2010 (bírság)
http://www.egyenlobanasmod.hu/…ex/jogesetek (további jogesetek)

Panasz M I N T A azoknak, akik a Munkaügyi Központ többszöri ígérete ellenére sem kapták meg az őket, a biztosítási esemény bekövetkezésekor, a befizetett járulékokért cserébe megillető álláskeresési járadékot.

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Sajtóhírek szerint a Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó munkavállalók 2015-ben és 2016-ban az új KIRA illetmény-számfejtő program bevezetése miatt nem, nem időben, vagy hiányosan kapták meg az illetményüket (munkabérüket), TB ellátásukat. Nekik nyújthat segítséget az itt található panasz minta:

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Ilona1955 # e-mail 2016.03.23. 15:41

Tisztelt szakértők! Pedagógus vagyok, 2016 január 13. óta vagyok táppénzen, februárban kaptam táppénzt 120 e.ft ot, illetve március hónapban két alkalommal utaltak táppénzt, összesen 59 e. forintot. beszéltem a tankerület bérszámfejtőjével, aki elmondta tévesen került levonásra 55.e. ft összeg, de már intézkedtek, hogy ki kell utalni. A mai napig nem kaptam sem táppénzt se fizetési jegyzéket. Hova fordulhatok jogorvoslatért. A táppénzes papirjaimat 2 hetente időben leadtam. Köszönöm válaszukat.

monoszkop #   2016.03.22. 08:03

Kirácska 2016.03.14. 19:54

Tisztelt Szakértők!

Egy olyan kérdéssel szeretnék Önökhöz fordulni, miszerint Február 24.-én lebetegedtem a munkaadóm megengedte mondván,hogy sok a szabadságom maradjak otthon pihenjek. Így is tettem. Orvoshoz elmentem de szóltam a Doktornőnek,hogy ne vegyen fel betegállományba,mert a munkaadóm szabadságot írt ki. 12hetes terhes vagyok megbeszéltük a munkaadómmal,hogy (emelés, és veszélyes anyagokra való) tekintettel otthon maradhatok és irassam ki magam táppénzre. Viszont Március 9.-én jött a telefon,hogy várják a táppénzes papírom Február 24-től. Mire emlékesztettem,hogy miben "állapodtunk" meg, hogy szabadságot kapok. Azt mondták Ők nem tudnak ilyenről és lejelentettek betegállomőányba. 10.-én utalták a fizetésem 20ezer Ft-tal kevesebb pénzt kaptam. Nos az lenne a kérdésem,hogy hogyan jelenthettek le betegállományba ha papírt nem vittem be mivel szabadságban egyeztünk meg? Erről papíros megállpodás nem készült, telefonon beszéltünk. Aztán az utolsó mondata a kedves hölgynek az volt a telefonban,hogy vigyem be a papírt,mert a következő hónapban még kevesebb fizetést fogok kapni, mivel Február 24.-től folyamatosan le vagyok jelentve.
El is mentem másnap a háziorvosomhoz aki fel vett betegállományba miután a Nőgyógyászom javaslatot tett alhasi görcsökre panaszkodtam,hogy írjanak ki veszélyesztetett terhesnek. Tehát hivatalosan Március 11.-től vagyok táppénzen. Aztán újabb telefon hívás a munkaadómtól,hogy visszamenőleg kérik a táppénzes papírt. Hiába mondtam, hogy nem tudok vinni,mert visszamenőleg senki nem tud igazolást adni... A háziorvosomnak ezt is szintén elmondtam aki tátott szájjal hallgatta az egészet, majd megkért,hogy ezen a héten szerdán menjek vissza hozzá és ír egy papírt amit adjak oda a Főnökömnek,hogy nincs ilyen,hogy visszamenőleg táppénz!!...Szeretném megkérdezni,hogy ezt jogilag megtehették? Illetve nem jár évi 15nap betegszabadság amit a munkaadónak kellene kifizetnie?Tanácstalan vagyok és kissé becsapva érzem magam!
Elnézést ha kissé hosszasra sikeredet!
További szép estét kívánok!
Kirácska

 • Orvosának igaza van, Ő csak legfeljebb a megjelenést megelőzően öt napra visszamenőleg igazolhat keresőképtelenséget.
 • Ha a munkaadója "megengedte", hogy szabadságon legyen akkor miért nem tartja magát ehhez és ír ki szabadságot a kérdéses napokra?
 • A Munka Törvénykönyve szerint évente egyszer, a keresőképtelenség első 15 munkanapját valóban a munkáltatónak kell kifizetni, azonban azt is csak szabályosan kiállított orvosi igazolásra (bizonylatolási elv) teheti.
 • A jövőben ne hagyja magát becsapni, átverni, megkárosítani, a szabadságát szabadságos tömbben írja ki, ill. engedélyeztesse.
Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.03.14. 21:53

Nos az lenne a kérdésem,hogy hogyan jelenthettek le betegállományba ha papírt nem vittem be
Az igazolatlan hiányzás jobb lett volna?

www.kbs-ugyved.hu

Kirácska #   2016.03.14. 19:54

Tisztelt Szakértők!

Egy olyan kérdéssel szeretnék Önökhöz fordulni, miszerint Február 24.-én lebetegedtem a munkaadóm megengedte mondván,hogy sok a szabadságom maradjak otthon pihenjek. Így is tettem. Orvoshoz elmentem de szóltam a Doktornőnek,hogy ne vegyen fel betegállományba,mert a munkaadóm szabadságot írt ki. 12hetes terhes vagyok megbeszéltük a munkaadómmal,hogy (emelés, és veszélyes anyagokra való) tekintettel otthon maradhatok és irassam ki magam táppénzre. Viszont Március 9.-én jött a telefon,hogy várják a táppénzes papírom Február 24-től. Mire emlékesztettem,hogy miben "állapodtunk" meg, hogy szabadságot kapok. Azt mondták Ők nem tudnak ilyenről és lejelentettek betegállomőányba. 10.-én utalták a fizetésem 20ezer Ft-tal kevesebb pénzt kaptam. Nos az lenne a kérdésem,hogy hogyan jelenthettek le betegállományba ha papírt nem vittem be mivel szabadságban egyeztünk meg? Erről papíros megállpodás nem készült, telefonon beszéltünk. Aztán az utolsó mondata a kedves hölgynek az volt a telefonban,hogy vigyem be a papírt,mert a következő hónapban még kevesebb fizetést fogok kapni, mivel Február 24.-től folyamatosan le vagyok jelentve.
El is mentem másnap a háziorvosomhoz aki fel vett betegállományba miután a Nőgyógyászom javaslatot tett alhasi görcsökre panaszkodtam,hogy írjanak ki veszélyesztetett terhesnek. Tehát hivatalosan Március 11.-től vagyok táppénzen. Aztán újabb telefon hívás a munkaadómtól,hogy visszamenőleg kérik a táppénzes papírt. Hiába mondtam, hogy nem tudok vinni,mert visszamenőleg senki nem tud igazolást adni... A háziorvosomnak ezt is szintén elmondtam aki tátott szájjal hallgatta az egészet, majd megkért,hogy ezen a héten szerdán menjek vissza hozzá és ír egy papírt amit adjak oda a Főnökömnek,hogy nincs ilyen,hogy visszamenőleg táppénz!!...Szeretném megkérdezni,hogy ezt jogilag megtehették? Illetve nem jár évi 15nap betegszabadság amit a munkaadónak kellene kifizetnie?Tanácstalan vagyok és kissé becsapva érzem magam!
Elnézést ha kissé hosszasra sikeredet!
További szép estét kívánok!
Kirácska

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.03.12. 18:00

Nyugi, pihenj, gyógyulj. És majd akkor kérdezz újra, ha tényleg lesz valami.

www.kbs-ugyved.hu

AndreAlotti # e-mail 2016.03.12. 17:37

Tisztelt Szakértő!

egy olyan ügyben kérnék tanácsot ,hogy 2016febr 22én műtöttek és komplikáciok miatt táppénzen vagyok még.a munkáltatóm tudván hogy egy darabig még nem tudok munkába állni, emailban valotlan okra hivatkozva közölte velem, hogy tudomására jutott, hogy amig ő nem tartozkodott az irodában én bementem és turkáltam a céges papirjai között!ez állitólag egy hete történt holott már 3 hete tp-n vagyok itthon!közölte hogy azonnali hatállyal mondjak fel!mondtam hogy ezt nem teszem mert valótlan amit állit!erre már közös megegyezést javasolt, mert ha nem akkor tovább megy!fegyelmivel akar kirugni!kérdésem ,hogy adhat e fegyelmit olyan indokkal hogy"a lányok látták hogy bementél az irodába és megnézted a céges papirokat"?szerintem ezt bizonyitania kellene!addig csak rágalom...!egyébként az irodája mindig nyitva van és mindenki bejár,de én 3 hete bent sem voltam.a fenyegetőző emailokat kimásoltam és mondtam neki ,hogy ezt viszem ha "tovább megy" mert nem fogom hagyni ,hogy rágalmazzon ok nélkül!ha elküldi a fegyelmit akkor fel kell mondanom a táppénzt?mit kell tartalmaznia egy szabályos fegyelminek?Köszönöm a válaszát Andrea

sortie #   2016.03.03. 14:08

emzsé85 2016.03.03. 08:35
Tisztelt Szakértő!
2014. június 15-el jelenlegi munkahelyemről, mely szintén közig szerv,határozott idejű áthelyezéssel egy másik közigazgatási szervhez kerültem mert tartós külszolgálatot kezdtem 2014.július 8-al. A fizetésem így magasabb volt kb.másfél évig. A tartós külszolgálatnak 2016.január 31-el vége lett, így a háromoldalú megállapodás értelmében visszakerültem 2016.február 02-al az anya közigszervemhez,a fizetésem így már kevesebb. 2016.február 15-óta táppénzen vagyok.
Abban kérném a segítségét,hogy a táppénz alapját melyik fizetésem alapján számolják, mivel munkahelyváltás nem történt, és ha visszaszámolom a jogszabály szerinti 180napot, akkor a tavalyi fizetésemet kellene alapul venni.Ha ez így van, akkor aki bérszámfejt ez tudnia kell-e a rendszer alapján, vagy nekem kell jelezni. Nem vagyok abban biztos, hogy a rendszer ezt jelzi, vagy mit tartalmaz egyáltalán, minek tekinti, mert munkahelyet nem váltottam a papírjaim szerint.
Segítségét köszönöm!

Tisztelt Kérdező!

Amennyiben köz/kormánytisztviselő úgy az ellátásait a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodája végzi, ahol –tekintettel az un. KIRA rendszerre- rendelkezésre állnak a munkaügyi adatai. (A Külügyminisztériumnak viszont a külszolgálatot teljesítő személyek vonatkozásában külön tb. ügyintézője van.)

Álláspontom szerint ha egy ideig pl. a Kormányhivatal Külügyi Osztályán dolgozott, majd áthelyezéssel átkerült a (leegyszerűsítve) Külügyminisztériumba, aztán pár év múlva visszakerült a Kormányhivatalhoz úgy az TB szempontból munkáltatóváltásnak minősül és az előző jogviszonyban elért keresetet a jelen jogviszony táppénzénél figyelembe venni nem lehet.

Kérdésére -az okmányai áttanulmányozását követően- a jelen táppénz igényt elbíráló szerv tud érdemi választ adni ezért javaslom, hogy kérdéseit ott tegye fel. Erre a jogi lehetőség biztosított, a vonatkozó jogi norma így szól:

Az 1997. évi LXXXIII. törvény 5. § értelmében az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

A fenti törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1) kormányrendelet 39. § (3) szerint a kifizetőhely/egészségbiztosító az ügyfél kérelmére köteles tájékoztatást adni a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

Ugyan a lenti példa konkrétan nem vonatkozik Önre, de talán érzékelteti, hogy a különböző szavaknak milyen nagy jelentősége van az elbírálás során.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban, a személyi jövedelemadó előleg megállapításához, a NAV felé bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.

Fontos, tehát, hogy jogviszonyról (munkaviszony, megbízásos jogviszony, vállalkozói jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, kormánytisztviselői jogviszony stb.) és nem foglalkoztatóról van szó. Pl. Lehet valaki az önkormányzatnál közmunkás, majd közalkalmazott, vagy kormánytisztviselő a foglalkoztató ugyanaz, de a jogviszony változott.

Összegezve: Mindenképpen beszéljen az illetékes igényelbírálóval, vagy annak vezetőjével.