Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Pedagógusnak mennyi szabadság jár részarányosan?

Lyonee #   2020.06.29. 22:39

Az MT által biztosított gyermekek után járó, vagy az apáknak gyermekük születésekor járó pótszabadság megillet, ha ennek a feltételei megvannak.

Lyonee #   2020.06.29. 21:50

köznevelési tv.
64. §
(2a) * A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

 1. a középfokú végzettségű pedagógusnak évi 20, a felsőfokú végzettségű pedagógusnak évi 21 munkanap alapszabadság jár,

65.§
(10) * Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak rendkívüli munkavégzése díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. ...

kjt
57.§
57. § (1) A közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Az 1. fizetési fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg.

(2) * A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg.

(3) * A bölcsődékben, mini bölcsődékben, a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben, a felsőfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban a nevelő, nevelő-oktató, oktató munkát, pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző közalkalmazottakat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató nevelő, nevelő-oktató, oktató, illetőleg a neveléssel, oktatással, pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét végrehajtási rendelet állapítja meg.

58. §
(2) * A fizetési fokozathoz kapcsolódó [57. § (1) bekezdés] és a munkakör [57. § (3) bekezdése] alapján járó pótszabadság közül a magasabb mértékű pótszabadság jár.

És nem mind a kettő.

drbjozsef #   2020.06.29. 09:26

Szerintem szabályos az úgy.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Borsikafű # e-mail 2020.06.28. 18:40

Tudom, h pótszabadság. Csak azt nem tudom, h úgy szabályos-e a szerződésem, és ha nem, de alairtam, lehet-e mégis jogalapom megtámadni. De, persze, itt 4 napról van szó, tehát csak magam próbálkoznék.

drbjozsef #   2020.06.28. 18:34

De hát nem te írod, hogy a pótszabadság a Kjt. szerint jár?

Az életkori szabadság egy pótszabadság (lásd : Mt.117.§)

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Borsikafű # e-mail 2020.06.28. 17:53

Kovács Béla Sándor, köszönöm, értem. Bár még mindig nem értem, h ha máshol azt írják, h a Mt. szerint jár az életkor szerinti, akkor szerintetek miért nem.

Borsikafű # e-mail 2020.06.28. 17:48

Köszönöm a kérdést. Abból, h 5 munkanap után sem válaszolt egy árva sort sem, pedig a fenti tv.-i és jogi oldalról vett részleteket mind leírtam, ill. h először a kérdésemre azt írta, h a pótszabadság, az az, ami engem nem érint. Ezt megcáfoltam, és ennek ellenére tojik rá. A telefont meg nekem nem szokta felvenni. Vagy...csak nem akarja leírva beismerni, de majd mégis utalja a pénzt. 200.000 Ft fizetés esetében a 130.000 körüli kifizetés nem mellékes kérdés...

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.06.28. 17:43

Plusz a tavalyi. Ha tényleg maradt.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.06.28. 17:42

Lyonee mást adott, mint amit én számoltam
Ugyanazt számolta, amit te: 22,5 nap, csak ő ezt - ahogy kell felkerekítette 23-ra.
A 23-ból már megkaptál 7-et, 16 maradt.

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2020.06.28. 17:36

Borsikafű,

Miből gondolod, hogy neked kell bizonyítanod?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Borsikafű # e-mail 2020.06.28. 17:04

Nem muszáj válaszolnod. De mindenre nem kaptam választ. Te számszerű választ nem adtál, Lyonee mást adott, mint amit én számoltam, és az indoklást nem kaptam meg. Harmadrészt te azt írod, h vagy-vagy, míg én jogi oldalon azt találom, h mindkettő vonatkozik rám. Illetve a 3. kérdésre nem kaptam választ. De nem muszáj válaszolni, és kiosztani sem akkor. A szerződésemben az áll, h a pótszabadság tekintetében a Kjt. érvényes. És ez így szabályos? Van-e vmit tennem?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.06.28. 16:29

Egyszer már válaszoltam. Gondolod, másodjára más és jobb lesz a válasz?

Amúgy nem ismerjük a szerződésedet.

www.kbs-ugyved.hu

Borsikafű # e-mail 2020.06.28. 14:07

Bárki ügyvédnek szólt a kérdésem. Köszönöm.

Borsikafű # e-mail 2020.06.28. 14:06

Köszönöm, Lyonee, önnek is. Ha segítene, h hogy számolta ki, megköszönném. Illetve, mivel esélyes, h bizonyítanom kell az igazamat, én ezeket a jogszabályokat ill. weboldali állításokat találtam.
Infó pontosítás:gyógypedagógusként dolgoztam, középiskolában, de nem közalkalmazottként, csak azt a fizetést kaptam meg.
Kérdéseim tehát:

 1. A Mt. is vonatkozik rám és a Kjt. is?
 2. Ezek szerint az életkor szerinti pótszabadság is jár?
 3. És még, ha maradt volna tavalyról is, az is járna? Szept.16 óta dolgozom itt.

Officina.hu:
"A közalkalmazotti törvény alapján kiszámított szabadságnapok mellett a közalkalmazotti státuszban dolgozók számára természetesen 2020-ban is jár a Munka Törvénykönyve alapján további pótszabadság is. A Kjt. szerinti pótszabadsághoz mindig hozzá kell adni a Munka Törvénykönyve alapján járó pótszabadságot."
"Éves szabadság 2020:
Az alapszabadságon felüli pótszabadság mértéke a munkavállaló életkorától függ...
...A szabadság napjainak száma a negyvenegyedik életévtől 28 munkanap."
Mt. 123. §
A munkáltató – a felek naptári évre kötött megállapodása alapján – az életkorra vonatkozó pótszabadságot az esedékesség évét követő év végéig adhatja ki.
Mt. 125. § A munkaviszony megszűnésekor a munkáltató az időarányos, ki nem adott szabadságot köteles pénzben megváltani.
Köszönöm még az utolsó pontosításokat!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.06.27. 20:32

Storno. :) BOcsáss meg, hisz ugyanazt mondtad, amit én.
(Csodálkoztam is, nem nagyon szoktál tévedni. Mégegyszer: bocs.)

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.06.27. 20:24

Tévedsz.

www.kbs-ugyved.hu

Lyonee #   2020.06.27. 16:42

23 nap szabadság jár június 30-ig.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…
Ez a rész a nem közalkalmazottakra is vonatkozik.
"12. A nevelő-oktató munkát, pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végzők pótszabadságra való jogosultságának és szabadsága kiadásának szabályai *

30. § (1) * A nevelő és oktató munkát végzőket megillető pótszabadságra

 1. nevelési-oktatási intézményben az Nkt. 3. mellékletében felsorolt pedagógus,
 2. pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott pedagógus, valamint
 3. * a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök közül a pedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus, gyógytornász

munkakörben foglalkoztatottak jogosultak.

(2) * Az (1) bekezdésben meghatározott pedagógust, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat a tárgyévi pótszabadsága idejéből kötelező munkavégzésre - legfeljebb tizenöt munkanapra - a következő esetekben lehet igénybe venni:

 1. továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés,
 2. * a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés, oktatás, a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe tartozó pedagógiai szakszolgálati tevékenység,
 3. ha a pedagógus szabadságát részben vagy egészben a szorgalmi időben, óvodapedagógus esetében - a június 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszak kivételével - a nevelési évben adják ki.

(3) A pedagógus számára az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok, amelyek idejére a köznevelési intézményben ellátandó feladat is elrendelhető.

(4) * A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus szabadságát - a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével - elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, a téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni."

Borsikafű # e-mail 2020.06.27. 10:41

:D Köszönöm a választ. Tehát jól gondoltam, h a pótszabadság nem időszakhoz kötött?

Azért nem írtam szűkszavúan :) h ne félreértések legyenek, és visszakérdezések és másra válaszolások, és mert nem tudom, mit kell figyelembe venni, és mit nem.:) Köszönöm, h törődsz az ügyemmel.:)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.06.27. 10:09

Mennyivel egyszerűbb lett volna, ha te is elsőre olyan szűkszavú lettél volna, mint én, és csak annyit kérdezel: "az időarányosan járó szabadság számításokor a pótszabadságot figyelembe kell-e venni". Igen.

www.kbs-ugyved.hu

Borsikafű # e-mail 2020.06.26. 22:17

Ez mit jelent? Ez így nagyon szűkszavú válasz volt. :) Rendben, tehát nem kapom meg az életkor szerinti 8 napot egy évre, de jól gondolom, hogy nem 3 nap után kell kapnom fizetést, hanem 21+25 osztva kettővel= 23. Ebből 7, azaz 16 nap után? Mert ez a fő problémám.
És az, ha erre nem hajlandó, kihez forduljak? Fizetnem kell munkajogászt emiatt a kb. 100.000Ft-ért?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.06.26. 20:46

A szabadság tekintetében vagy-vagy.

www.kbs-ugyved.hu

Borsikafű # e-mail 2020.06.26. 16:01
Kedves jogászok és kedves fórumozók! Alapítványi iskolában dolgoztam (gyógypedagógusként), most június 30-ával jár le a határozott idejű szerződésem. A "Munkaszerződésem" szerint a Mt. és a Kjt. egyaránt vonatkozik rám, bár a pótszabadság tekintetében azt írja, h a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az igazgatónőm szerint nekem, mivel júliusban már nem dolgozok itt, nem jár a júliusra járó szabadság kifizetése. A 2020. évi szabadság kiadását így írta le, amit korábban sajnos aláírtam már, de ettől függetlenül szerintem ez nem szabályos, most már látom: Alapszabadság: 2020.01.02-03. 2 nap 02.19-21. 3 nap 04.09-14. 2 nap 07.01-03. 3 nap 08.10-16. 5 nap... stb
 • > Ez így 21 nap.
Pótszabadság: 2020.07.06-31. 20 nap 08.01-09. 5 nap
 • > Ez így együtt 25 nap

Emailben pedig, mikor rákérdeztem a szerződésem megszüntetése kapcsán, hogy a szabadságom 20 nap körül lesz-e, és azt a júniusi fizetésemmel együtt fizet-e ki, akkor ezt válaszolta:

"...látod, hogy a szerződésed megszűnéséig az alábbi napokon voltunk szabadságon:
2020.01.02-03. 2 nap
2020.02.19-02.21. 3 nap
2020.04.09-04.14. 2 nap
a pótszabadságot júliustól adom ki, ez Téged nem érint
Összesen 7 nap
Az időarányosan Neked járó 10 napból tehát 7 napot voltál szabadságon, 3 nap maradt.... természetesen ez a 3 nap jár Neked, ki fogom fizetni.... a szabadságodat és plusz igazolt fizetett napokat kiírok június hónapra."

Ezen túl megtaláltam, h ha a Mt. is vonatkozik rám, akkor életkor szerint a 20 nap szabadság mellé még 8 nap jár egy évre,illetve nevelő-oktató intézményi dolgozó lévén ez nem 20, hanem 21. Plusz pedagógusként 25 nap pótszabadság jár.
Ez 21+8+25=54. Ez osztva 2-vel, mivel csak 6 hónapot dolgozok itt, időarányosan kell kifizessen, így ez 27 nap, amiből 7-et már ledolgoztam.

Ő pedig ezek szerint ehelyett 3 napot akar kifizetni.

Jól tudom ezeket és jól számoltam ki? Ezeket megírtam neki 4 napja, de még nem kaptam semmilyen választ. Köszönöm nagyon a segítségeket!!!

edus87 # e-mail 2016.07.25. 18:08

Kedves Bárki, aki otthon van a jogszabályok értelmezésében!
Két kérdésem is lenne:

2013 október óta dolgozom gyógypedagógiai asszisztensként folyamatos munkaviszonnyal, határozatlan idejű szerződéssel alkalmazva. 2016. júniusában megszereztem gyógypedagógusi diplomámat. A főnökömmel megbeszéltük, hogy közös megegyezéssel augusztus végével felmondok. A bibi az egészben, hogy a munkaügyes kollegina most tájékoztatott, hogy az időarányos szabadságom július 31-ig lesz csak elég, ezért a felmondásomat ezzel a dátummal adjam be. Mivel a visszajelzéseket még várom az új munkahelyektől, felmondani addig nem szeretnék, amíg nem lesz biztos valami, szeretném a folyamatos munkaviszonyt fenntartani és áthelyezéssel munkahelyet váltani ennek érdekében. Amennyiben az új munkahelyre átvesznek, azt augusztus 22-vel tudják majd megtenni.
Hogyan tudom "kihúzni" jelenlegi munkahelyemen az átvétel napjáig?
Milyen úton módon tudom elkerülni a felmondást július végével?
Betegállomány megoldás lehet? Amennyiben igen, betegállomány alatt kérvényezheti az új munkáltatóm az áthelyezésemet? Ez nem lesz akadály?
Bármilyen más megoldás szóba jöhet az esetemben?

Köszönöm megnyugtató válaszaitokat!
Tiszetelettel: Ena

Lyonee #   2012.08.14. 13:28

Számításaim szerint időarányosan csak 30 nap járna a 46 napból (46, és nem 45). Nem tudom vannak-e gyermekeid, mert akkor az utánuk kapott pótszabadságot is figyelembe kell venni.

Lyonee #   2012.08.14. 13:20

Örülj neki, hogy csak 31 nap szabadságot adtak ki, mivel az időarányosan járó szabadság (31) felett kapott távolléti díjat a jogviszony megszűnésekor vissza kellene fizetned, ez kb fél havi illetménynek felel meg. Illetve meg se kapnád. Ezt akarod? A 14 nap kiadása az új munkáltató gondja, és nemcsak a nyári szünetben lehet kiadni a szabadságot. Elsősorban a nyári szünet alatt, de az őszi, téli szünet, és ha még mindig marad, akár tanítási idő alatt is kiadható.
Augusztus 3-tól, ha nem tudnak munkát adni, akkor nem végzel, bár szerintem biztos akadna valami. Szorgalmazd, nehogy az legyen, hogy nem jelentkeztél munkavégzésre. Szóval nagyon rossz lenne neked, ha most szabadságon lennél.
Fizetés nélküli szabadságot nehogy aláírj.