Fórum informatika újabb elöl     új hozzászólás


Bírósági elektronikus kapcsolattartás

winettou2019 # e-mail 2019.09.20. 09:13

Sziasztok,

mai napon egy polgári peres tárgyaláson (devizahitel) kiderült, hogy az eddigi jogi képviselőm nem képvisel tovább, innentől magamat fogom képviselni.Az eljáró bíró jelezte, hogy 8 napon belül vegyem fel magam az elektronikus kapcsolattartáshoz, mondta, hogy valamikor a beállítások során meg kell majd adjam a Bíróság nevét, illetve az ügyszámot, és innentől kezdve csak így kommunikálhatok (papír alapon nem) a bírósággal.A kérdésem az, hogy ezt hol és hogyan tudom beállítani? Ügyfélkapus regisztrációval természetesen rendelkezem.
Annyit sikerült kiderítenem, hogy az ÁNYK-t kell letöltenem, telepítenem, ezt meg is tettem. Most már csak azt nem találom, hogy ebből hogyan leszek elektronikus kapcsolattartó? Gondolom, valami e-nyomtatványt kellene beküldenem az illetékes bíróságnak címezve, de melyik ez a nyomtatvány?
Előre is köszönöm.

winettou2019 # e-mail 2019.09.20. 14:16

Létezhet az, hogy a P13-19-01 nyomtatvány lenne az?
A tájékoztatójában ezek vannak többek között:

I. Mely esetben kell benyújtani?

Ez az adatlap arra szolgál, hogy a fél, a beavatkozó vagy jogi képviselője a képviselet tekintetében bekövetkezett változást jelentsen be a bírósághoz.

II. Mi minősül a képviselő személyében bekövetkezett változásnak?

Változásnak minősül, ha az addig jogi képviselő nélkül eljáró fél jogi képviselőt meghatalmazott a per vitelére, változás továbbá az is, ha a jogi képviselő képviseleti joga megszűnik és a fél a továbbiakban jogi képviselő nélkül jár el. Változás továbbá, ha a felet a korábban eljáró jogi képviselő helyett vagy mellett a továbbiakban másik jogi képviselő (is) képviseli.

III. Ki nyújthatja be ezt a nyomtatványt?

Az adatlapot benyújthatja akár a peres fél vagy egyéb perbeli személy, akár ezek jogi képviselője, ideértve a pártfogó ügyvédet is.

IV. Az adatlap beküldését követően kinek a részére kézbesíti a bíróság az iratokat?

A bíróság az újabb jogi képviselő részére csak azt követően kézbesíti az iratokat, ha az új képviselő az elektronikus elérhetősége biztosítása érdekében a bírósággal elektronikus úton – a saját Ügyfélkapuján keresztül – felvette a kapcsolatot. Amennyiben a jogi képviselő személyében bekövetkezett változást a fél jelenti be és a bejelentéstől számított 15 napon belül az új jogi képviselő a bírósággal nem veszi fel a kapcsolatot elektronikus úton, a bíróság az új jogi képviselőt pénzbírsággal sújtja.