Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Per lezárultát követő iratok kézbesítése

rigoz # e-mail 2019.06.29. 15:39

@gerbera317: Hát igen, a bíróságokon az eljáró bíró, titkár, kivételesen ügyintéző szava a "döntő", ha valami nincs leírva az utasításon, akkor megette a fene a dolgot, vagyha olyasmi, ami amúgy jogsértő, akkor is.

Ha az írnok, fogalmazó mást csinál, azzal az állását kockáztatja.

gerbera317 # e-mail 2019.06.29. 15:28

Amúgy hiába írja elő a törvény, hogy mely intézkedést kinek a részére kell kézbesíttetni, a lajstromiroda csak annak kézbesíttet, akit a bíró / titkár megjelöl. Ha valakit kifelejt, azt a lajstromiroda nem pótolja, sőt, nem is szólnak a bírónak / titkárnak, hogy valakit kifelejtett.
Tudom, mert tapasztaltam: "ja, annak is? De hát a titkár nem írta ide...".

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.06.29. 13:54

Öncélú kekeckedés. Biztos vagyok vele, hogy ilyesmivel te sem csuklóztatnád a bíróságot.

www.kbs-ugyved.hu

rigoz # e-mail 2019.06.29. 12:35

Teljesen igazad van KBS, de a kérdező Ferkónak is, Ferkó érvelése mellett szól továbbá, hogy a bírósági alkalmazottak azért kapják a fizetésüket többek közt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítsék a kötelezettségeiket, küldjék meg a határozatokat, ahogy az a Pp.-ben, a Be.-ben, Bvtv.-ben, a Szabs. tv.-ben, Vht.-ben stb. meg vagyon írva.

És abban is igaza van Ferkónak, hogy ezek alapján nehogymár neki kelljen utána mennie.

De egy szónak is száz a vége: Tud róla, de a bíróságot a kézbesítés elmulasztásának jogkövetkezménye alól ez nem menti fel, igaz, hogy pepecselés ezen rágódni, ugyanakkor viszont jogos a kifogás, így meg kell tenni az alapján a szükséges intézkedést, ha tetszik a bírónak, titkárnak, jegyzőnek, ügyintézőnek, írnoknak, ha nem.

Ferkó3 # e-mail 2019.06.29. 12:27

@KBS: mindössze az a problémám, amit rigoz is írt: tudni akartam volna róla. Polgári perről lévén szó, a bírónak értesítenie kellett volna _minden érintett felet_ arról, hogy új végzést hozott.
Neked például nem bántaná az igazságérzetedet?
Igen, most már tudok róla, de ez csak véletlenül alakult így: se a bírótól, se az ellenérdekű féltől nem értesültem volna róla.
Neked például nem bántaná az igazságérzetedet? :)
Köszönöm Nektek a hozzászólásokat!:)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.06.29. 12:18

Már tud róla.

www.kbs-ugyved.hu

rigoz # e-mail 2019.06.29. 11:27

@KBS: Gondolom csak tudni akar róla. Végülis joga van hozzá, a bíróságnak meg kötelezettsége a kézbesítés.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.06.29. 10:57

Ferkó, konkrétan mi a problémád? Mennyiben érintett téged, milyen hátrányt okozott, hogy a bíróság úgy utasította el az ellenérdekelt fél kiegészítés iránti kérelmét, hogy neked nem szólt?

www.kbs-ugyved.hu

Ferkó3 # e-mail 2019.06.29. 10:53

Köszönöm szépen rigoz!

rigoz # e-mail 2019.06.29. 10:45

@Ferkó3: Akkor azt a másodfokú bíróságnak kellett volna közvetlenül kézbesítenie, igen.

Én mindenekelőtt a másodfokú tanács elnökének címezve, ügyszámra hivatkozással utóiratként írnék egy levelet, hogy haladéktalanul intézkedjen - kifogás, panasz stb. - terhével a szóban forgó végzés kiadása felől, amiben meg is szabnék egy határidőt, hogy ezt önként meddig teheti meg, az ismertetett jogkövetkezmények nélkül.

Emellett felhívnám a figyelmét a következőkre:

  • betekintés során fényképet készíthet díjtalanul az iratról (van, ahol erről aláíratnak egy ívet)
  • az ítélet kiegészítésének kérelmezésére irányuló 15 nap nem jogvesztő a tekintetben, hogy a bíróság köteles kötelező tartalmi elem hiányának észlelése esetén az ítéletét bármikor kiegészíteni, az észlelés után nyomban, az észlelés elkésett kérelem alapján is történhet, ebből következően értelemszerűen - álláspontom szerint - a kérelem elbírálását csupán elkésettségre hivatkozva megtagadni nem lehet
Ferkó3 # e-mail 2019.06.29. 10:31

Kiegészítési indítványt nyújtott be az ellenérdekű fél, de rPP szerinti 15 napos határidő már bőven elmúlt.
Köszönöm a válaszokat!

rigoz # e-mail 2019.06.29. 10:01

@KBS: Hátha a kijavtási indítványt vagy kiegészítési indítványt adott be, akkor igen.

De a többi kérelem esetében a kérelem és az arra hozott végzés kézbesítésére vonatkozó panasszal mit tud kezdeni a törvényszék és annak az elnöke elsőkörben?

Kézbesítési panaszaim egyébként nekem is voltak már,
de azokat büntetőben is csak BKKB Elnökhelyettese volt, aki érdemben vizsgálta.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.06.29. 09:58

(Nem beszélve arról, hogy nem tudhatod, minek minősült az az irat, így azt sem, hogy kellett-e a kérdezőt értesíteni róla. Továbbá milyen eljárás elhúzódása? Nem is folyik semilyen eljárás, a per jogerősen lezárult.)

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.06.29. 09:56

Nem a másodfoknak, hanem a törvényszék elnökének. És lehet közvetlenül.

www.kbs-ugyved.hu

rigoz # e-mail 2019.06.29. 08:17

Tisztelt Ferkó3!

Álláspontom szerint igaza van, kifogását az rPp. 114/A. § szerint a másodfokú bíróságnak címzett eljárás elhúzódása miatt kifogás keretében észlelheti, melyet az elsőfokon eljáró bíróságnál kell előterjeszteni.

Fontos, hogy a kifogásban kérni kell a mulasztás tényének megállapítását és meg kell jelölni, hogy mi miatt.

Ferkó3 # e-mail 2019.06.28. 22:30

Tisztelt Fórum!

A régi PP szerint zajló polgári peremben 2018-ban jogerős ítélet született. Szinte napra pontosan egy évvel később az ellenérdekű fél egy új kérelmet nyújtott be a bíróságra, amelyre a bíróság reagált is az ellenérdekű félnek.
A per lezárultát követően keletkezett iratokról a bíróság semmit nem küldött számomra, ezek létezéséről "véletlenül" értesültem, iratbetekintés alkalmával.
Megértésem szerint, a bíróságnak tájékoztatnia kellett volna engem is az újabb iratokról.
Az lenne a kérdésem, hogy ezzel kapcsolatos panaszomat az adott bíróság elnökénél kell előterjesztenem?
Érdemes egyáltalán panaszt tenni, vagy az ilyen esetekben borítékolhatóan "ez van, így jártam" tartalmú választ fogok kapni?

Tisztelettel és köszönettel,
Ferkó