Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Felelősség

titktok #   2020.08.01. 19:53

Kedves fórumozók!

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényből:

„2. § b) vállalkozás: aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el”

Tételezzük fel, hogy van egy szolgáltatás, ami legyen mondjuk egy webáruház vagy egy emelt díjas SMS szolgáltatás. Ennek a szolgáltatásnak van egy szolgáltatója, aki a 2. § b) szerint vállalkozás-nak minősül, ha jól értelmezem.

Mi van, akkor ha ez a vállalkozás/szolgáltatás felbérelt egy szoftverfejlesztőt/programozót, aki mondjuk a bankkártyás vagy az emelt díjas SMS fizetést leprogramozta és a programozó vállalkozási díja a bankkártyás vagy az emelt díjas SMS fizetések x %-a lett? Tehát a szolgáltató nem óra- vagy havi bérben és nem is projekt alapú bérezésben állapodott meg a fejlesztővel, hanem „részesedés”-t ajánlott fel neki egy vállalkozási szerződésben.

Lehet felelős a programozó a szolgáltató tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt, ha ő, a programozó semmit se tudott a szolgáltató üzleti tevékenységéről és magát az árut soha sehol sem értékesítette, nem reklámozta és soha senkit se ösztönzött a vásárlások növelésére?

„9. § (1) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vállalkozás felel akkor is, ha a kereskedelmi gyakorlatot szerződés alapján más személy valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy javára.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, a kereskedelmi kommunikáció megjelenítési módjával összefüggő okból eredő jogsértésért az is felel, aki a kereskedelmi kommunikációt az arra alkalmas eszközök segítségével megismerhetővé teszi, valamint aki önálló gazdasági tevékenysége körében a kereskedelmi kommunikációt megalkotja vagy ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt, kivéve, ha a jogsértés az (1) bekezdés szerinti vállalkozás utasításának végrehajtásából ered. Az ilyen jogsértő kereskedelmi gyakorlattal okozott kárért e személyek az (1) bekezdés szerinti vállalkozással egyetemlegesen felelnek.

(4) Az 5. §-ban foglalt rendelkezés megsértéséért a magatartási kódexet kidolgozó, a kódex felülvizsgálatáért, illetve a magukat a kódexnek alávető vállalkozások általi betartásának ellenőrzéséért felelős személy vagy személyek felelősek.”

Rá lehet fogni a programozóra a 9. § (1)-et, hogy „közvetlenül érdekében állt” vagy erre mit lehetne mondani? A programozó nyilván örült a nagyobb bevételnek és a minél több fizetésnek mert az eladások után kapta a vállalkozási díját, de rá lehetne fogni, hogy közvetlenül nem állt érdekében vagy mit lehetne erre mondani? Ez szerintem a legfontosabb kérdésem.

Továbbá a programozóra rá lehetne mondani a 9. § (2)-t, hogy mondjuk a fizetési rendszer lefejlesztését ő programozta le, de nem a saját javára, hanem a szolgáltató javára?

Valamint a 9. § (3) fennáll, mivel a szolgáltató utasításának végrehajtásából ered a jogsértés, tehát önállóan semmit se csinált a programozó, de az mit jelent, hogy „az ilyen jogsértő kereskedelmi gyakorlattal okozott kárért e személyek az (1) bekezdés szerinti vállalkozással egyetemlegesen felelnek”? Ha van egy x forintos kár, akkor a programozó is felelős érte vagy meg lehet védeni valahogyan az itt leírtak alapján?

A 9. § (4) szerinti kódexről a programozó nem tudott, már ha egyáltalán volt ilyen. Ha volt, akkor a szolgáltató a felelős, hogy nem hívta fel a programozó figyelmét vagy a programozó a hibás mert mulasztott azzal, hogy nem tudja Magyarország összes törvényét fejből, oda-vissza?

Valaki megírná, hogy a programozó mire számíthat jelen esetben? Sajnos nem sikerült értelmeznem ezt a jogi szöveget.

Van egy ártatlan programozó, aki leprogramozott valamit és az általa leprogramozott szoftverrel történő eladások után kapta a vállalkozási díját, de ettől függetlenül nem érdekelte az eladások mennyisége. Örült ha 100 eladás van és nem 10 mert nyilván, akkor több pénzt kapott a havi munkájáért, de a kisujját se mozdította annak érdekében, hogy növekedjen a bevétele. Kockáztatott a fejlesztésekkel, hogy megtérül-e a programozásba fektetett ideje és mondhatni vakon kockáztatott mert nem volt ismeretes előtte a szolgáltató tevékenysége, tehát például az sem, hogy milyen marketinget alkalmaz stb.

Az egyik kérdésem tehát az lenne, hogy mire számíthat a programozó, a másik pedig az, hogy jogsértés esetén milyen büntetések szabhatók ki, ezt hol találom és lenne egy harmadik kérdésem is, hogy esetleg van olyan ügyvéd itt a fórumon, aki azt mondja a fentiekre, hogy ez védhető ügynek néz ki és elvállalná a védést - már ha egyáltalán sor kerülne rá?

Egyelőre nincs ügy és nem kizárt, hogy nem is lesz. A fentiek egyelőre mind csak feltevések.

Előre is köszönöm a segítséget.