Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


KGFB egyéb költségek kárügyben

Zolysys # e-mail 2020.11.17. 19:25

BIztosító:

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a roncs különbözet térítésével kapcsolatos előző levelünkben leírtakat továbbra is fenntartjuk. A jogalap elbírálása és a sérült jármű értékesítése nincs összefüggésben. A kár bejelentése és a jármű sérüléseinek rögzítése megtörtént, totálkár értesítő levelünkben a roncs értékesítésére vonatkozó információkat megadtuk.

Sajnálatos adminisztratív hiba miatt a károkozó fél részéről augusztusban casco kárbejelentéséhez megküldött hatósági irat jelen káreseményhez október 12-én került csatolásra,így a kárrendezést ez időponttól folytattuk.

Ahogy korábbiakban írtuk, az átírás kapcsán felmerült, indokolt költségeket az igazoló dokumentumok beérkezése után térítjük. A 2300 Ft kivonási költség is a befizetési bizonylat bemutatását követően téríthető.

Felelősségi károk esetében, amennyiben a jogi képviselő eljárása szükséges, valamint célszerű és jóhiszemű volt, az ügyvédi munkadíj elszámolása a károsodás bekövetkeztétől indokolt abban az esetben, ha a jogi képviselő igénybevétele már a kárrendezési eljárás megindításakor, még a biztosító kárkifizetése előtt felmerült. A kárral kapcsolatban ügyvéd nem került meghatalmazásra, közbenjárása nélkül is térül a kár a végzés alapján, így ügyvédi munkadíj térítésére nincs lehetőség.

Bér gépkocsi kérelmére hivatkozva mellékelten küldjük tájékoztató levelünket. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy kizárólag a igazolások beérkezését követően van lehetőségünk az igényének elbírálására.

Amennyiben egyezségi alapon kéri a bérautó költségének kifizetését, társaságunknak 3000 Ft/nap térítésére van lehetősége.

Amire válaszoltam, mint miért csak egyzseri kivonás hiszen 20 hónapra az négyzseri.

Mi az hogy nem fizeti ki a jogi képviselőt. nekem a két mondat eleve ellentmondásos..

Amíg nincs jogalap hogy intézzem a roncs értékesítést?

Stb

Érdekes..

De ahogy figyelem. minél erőszakosab rámenősebb az ember akkor szépen lassan nyílnak a kis ajtók? Miért nem lehet ezt normálisan csinálni ??

drbjozsef #   2020.10.27. 11:44

De megértettelek. Ezért írtam, hogy NEM. Ha nem értenélek, visszakérdeznék.

Viszont amit most írtál, azt úgy is érthetem, hogy szerinted az, hogy azt mondom (vagy a biztosító), hogy "ipiapacs nekem ez nemteccik, nem fizetem ki, bebebe", akkor az erősebb lesz a törvénynél?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

bermuda háromszög #   2020.10.27. 11:09

És mivel vennéd rá. hogy neki is álljon?
Mert elküldhet a biztosítóhoz is

wers #   2020.10.27. 10:29

Ezt tudom. Nem értettél meg. A károsult megkereste a károkozó biztosítóját, elutasította az igényét.

Ezzel keresném meg a kár okozóját, hogy teljesítsen ő. Ha kell ő fogadjon ügyvédet, és küzdjön ő.

drbjozsef #   2020.10.27. 09:49

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

13. § (1) * Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként hatmillió-hetvenezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Zolysys # e-mail 2020.10.27. 09:15

A károkozó az üzemben tartó leánya.
Gondolom nem a kislány - balesetkor 19 éves - akarta így elhúzni. Vagy a szülő vagy a jólmenő ügyvédjük...

wers #   2020.10.27. 08:36

Nem, ezért van a kötelező (KÖTELEZŐ) biztosítás.

Aki vagy fizet vagy nem. Ha nem, akkor? Akkor is fizessen, mert te azt mondod, hogy kell?

Ki okozta a kárt? Ki a biztosítónál a szerződő fél?

Tehát a kárt okozó üljön nyugodtan és semmi köze hozzá, hogy megtéríti-e a biztosító az okozott kárt vagy sem?

Szerintem lehet igaza a biztosítónak, nem a biztosító húzta el az időt majd két évig a pereskedéssel. Miért kellene ennek költségeit is viselnie? A pert elvesztette a károkozó.

Úgy fogalmaztam: „Én a károkozótól követelném, küzdjön ő a biztosítóval

drbjozsef #   2020.10.27. 08:21

Elméletileg az okozott kárt annak kell megtérítenie, aki okozta. Én a károkozótól követelném, küzdjön ő a biztosítóval.

Nem, ezért van a kötelező (KÖTELEZŐ) biztosítás.

Leverem a biztosítón, küzdjön meg ő a károkozóval.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef #   2020.10.27. 08:20

A biztosítja azt közölte hogy ezeket nem óhajtja kifizetni...

Nem ezt kérdezted.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

wers #   2020.10.27. 07:19

Jellemző a biztosítókra, hogy elsőre semmit sem akarnak fizetni.

Elméletileg az okozott kárt annak kell megtérítenie, aki okozta. Én a károkozótól követelném, küzdjön ő a biztosítóval.

Zolysys # e-mail 2020.10.27. 07:08

A biztosítja azt közölte hogy ezeket nem óhajtja kifizetni...

drbjozsef #   2020.10.27. 05:50

A kárt okozó biztosítójával.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Zolysys # e-mail 2020.10.26. 22:07

Üdv!

Olyan kérdésem volna, hogy ha egy elhúzódó ügyben - majd 2 év - kivel lehet megtéríttetni a plusz költséget?
Mint pl:
Ideiglenes forgalomból kivonás költsége, hiszen gtk-s az autó.
Ügyvédi költség?
Autó bérlés?

Köszönettel