Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Kamarai etikai eljárás indítása

Dave78 # e-mail 2021.01.18. 10:42

Üdvözlök mindenkit!

Szülői felügyeleti jogi perben alperes vagyok, és nemrég a felperes jogi képviselője egy az eljárás során keletkezett igazságügyi pszichológusi szakértői véleményből szemezgetett pár mondattal próbált meg saját ügyfelének kedvező bírósági döntést kicsikarni egy kapcsolattartást szabályozó végzés ellenében beadott fellebbezéssel. A kiragadott pár mondat a szakértői véleménynek nem a szakmai következtetései közül, hanem az exploráció során, illetve a vizsgálat közben elhangzott mondatai közül való, amelyekkel engem a felperesi jogi képviselő igyekezett rossz színben feltüntetni, ugyanakkor a szakvélemény következtetése szerint éppen az ő ügyfele az, aki ezekért a megnyilvánulásokért felelős.

Az ügyvéd ezen túlmenően egy olyan állítást is megfogalmazott, amely indirekt módon arra utal, hogy én feltehetőleg bántalmaztam kiskorú gyermekemet egy kapcsolattartás során, holott az idézett szakvélemény ezt már kizárta, illetve a peres eljárás során felmerült egyéb bizonyítékok, és az ügyvéd saját ügyfelének korábbi viselkedése is ennek ellentmondanak.

A kérdésem ezek után az, hogy ha egy ügyvéd a szakértői véleményből kiragadott mondatokkal annak végkövetkeztetését igyekszik úgy eltorzítani, és saját ügyfelének felelősségét kisebbíteni, hogy egyidejűleg a másik féllel szemben explicit módon ki nem mondott vádat lebegtet, miközben ezt a vádat cáfolják mind a perben korábban felmerült egyéb dokumentumok, mind maga a szakvélemény, akkor az ügyvéd ezen magatartásával, megvalósíthat-e etikai vétséget?

Jelenleg azt tervezem, hogy illető ügyvéddel szemben kamarai etikai eljárást indítok a 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 13.3 a) pontjának megsértése miatt. A fenti "félremagyarázással" az ügyvéd olyan hamis jogalapot akart teremteni, amellyel egyidejűleg velem szemben nyíltan ki nem mondott vádat is megfogalmaz. Ráadásul mindezt úgy, hogy egyik beadványában sem hivatkozik egyetlen jogszabályra sem, azaz jogi érvelést nem folytat, csupán "hangulatot kelt".

Kinek mi a véleménye erről? Megvalósulhat etikai vétség?