Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


perköltség kivetése

ObudaFan # e-mail 2009.05.15. 18:22

Költségmentességet lehet kérni az eljárás folyamán, de a másik fél által előlegezett költségeket még az sem érinti. Egyébként a már kiszabott perköltség vonatkozásában erre nincs lehetőség, kivéve az államnak utólag fizetendő illeték vonatkozásában, ahol az adóhatóság méltányossági jogkörben még eljárhat.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

NünükeHungarica # e-mail 2009.05.15. 15:15

Kérdés: lehet-e a perköltség mértékének csökkentését méltányosságból kérni? Ha igen, milyen feltételekkel, mi a módja?

Kuksi49 # e-mail 2009.05.13. 14:54

Hogy pontosítsam az ügyet egy kicsit: a céggel a munkaviszony megszüntetése tárgyában kötött közös megállapodásokat támadtuk meg, mert bebizonyosodott (egy 13. kollégánknak Legfelsőbb Bírósági ítélete van), hogy azokat a munkáltató részéről arra nem jogosult személy írta alá. A munkaviszonyunk különböző időpontokban szűnt meg, a keresetet a Bíróságra is külön-külön adtuk be. Ők egyesítették a kereseteket (arra való hivatkozással, hogy ugyanazon témáról van szó), így jött létre a pertársaság.
Az első levélben említett személy - aki nem jött el az elsőfokú tárgyalásra, de mégis kapott az elutasító ítéletből, és kivetették rá is a perköltséget - távollétét az alperest képviselő ügyvéd a tárgyaláson tudomásul vette, nem tiltakozott ellene. Miért is tette volna, hiszen ha jogosnak ítélték volna a beadványunkat, kártérítést kellett volna fizetni az alperesnek a részünkre. (Az ítéletben elévülésre hivatkozva utasították el a beadványunkat.)

ObudaFan # e-mail 2009.05.13. 13:54

Pont ezért írtam, hogy bármi lehet, bár munkaügyi perben az egységes pertársaságot nem tartom valószínűnek.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2009.05.13. 13:15

Csak az alperes kifejezett kérésére lehet megszüntetni a pert az első tárgyalást elmulasztó felperessel szemben. [Pp. 136. § (1)] A szóban forgó esetben pedig - ha jól értem - az alperes kifejezetten ragaszkodott a felperes perben maradásához.
Az viszont igaz, hogy ha egyetemlegesen kötelező ítélet ellen valamelyik felperes fellebbez, az kihat a többiekre is. [Pp. 228. § (4)]

www.kbs-ugyved.hu

ObudaFan # e-mail 2009.05.12. 17:51

Vele szemben valószínűleg meg kellett volna szüntetni a pert, de ha már kapott egy ítéletet és azt nem fellebbezte meg, az vele szemben jogerőre emelkedett.

Ezzel együtt az egész peranyagot ismerni kell, mert sokminden befolyásolhatja a választ.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kuksi49 # e-mail 2009.05.12. 17:09

Tisztelt Fórum!
Egy perrel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. A kollégáimmal együtt bepereltük a Főv. Munkaügyi Bíróságon a volt cégünket. A 12 felperesből egyik kollégám nem jött el az első fokú tárgyalásra, meghatalmazást képviseletre senkinek nem adott. Ennek ellenére az ítéletben őt is pervesztesnek nyilvánították, az ítéletet ő is megkapta. Az elsőfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezésünket sem írta alá. A másodfokú tárgyalásra már eljött, de a bírónő közölte vele, hogy feleslegesen van itt, ő már nincs benne a perben. Ennek ellenére az alperes cég ügyvédje úgy tekintette, hogy rá vonatkozóan az elsőfokú ítélet a jogerős, és őt annak alapján szólította fel a perköltség megfizetésére. Ez részéről jogos kérés? Nem kell úgy tekinteni, hogy ez a kollégám visszalépett a pertől, azzal, hogy nem jelent meg az elsőfokú tárgyaláson, és a Bíróság hibát követett el azzal, hogy neki is megküldte az ítéletet?