Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Közterületi parkolás magáncégek zsebében.

hal9000 # e-mail 2004.10.06. 00:48

Kaptam egy felszólító levelet a centrum kft-től, valahogy így nézett ki:
"parkolási és díjtartozásuk rendezésére fizetési felszólítást küldtünk a xxxx-xxxx rendszámú gépkocsi általunk nyilvántartott hátralékáról 2001.10.16-2003.03.28 -ig bezárólag összesen 280.000.- forintról amely 2004.10.10-ig 850.000,- forintra változott Sajnálattal állapítottuk meg, hogy Önök erre megkeresésünk ellenére sem reagáltak. Cégünk úgy határozott, hogy a rendezési lehetőséget a levél kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül fenntartja.

Amennyiben a Önök a fenti határidőig felszólításunknak bármely okból nem tesznek eleget, a teljes tartozás behajtását kénytelenek leszünk jogi úton érvényesíteni. Ismételten kérjük, hogy a tartozás sürgős rendezése érdekében a fenti címen személyesen sziveskedjenek munkatársunkat felkeresni."

Több kérdés is felmerült bennem, mivel cégünknek küldték a felszólítást.
Egy magáncég milyen jogi alapon szab ki pótdíjat? Ilyen hihetetlen mértékűt pedig végleg nem tudok elfogadni.
A PTK 201§, 301§ rendelkezik arról, hogy késedelmes fizetés esetén mi jár, de olyan, hogy mindenkinek banki kamat kivéve centrum kft, ilyen nincs.
Két KFT közül lehet-e az egyiknek pótdíjazási joga, és ha igen, akkor milyen törvény alapján.
Mert ugye, ha az önkormányzat hoz egy rendeletet, ami nem egyezik meg a ptk-val, akkor a ptk rendelkezései az irányadók.
Van-e a föv.önk.-nak joga arra, hogy pótdíjazási jogot adjon egy magáncégnek?
Az autópálya használatának pótdíját törvény határozza meg, de a centrum kft (ami három magánszemély tulajdona) esetében ilyet sehol sem találok.

Másik kérdés:

Kötelezhet-e az önkormányzat arra, hogy a centrum kft-vel szerződést kössek? A parkolás az AB határozata értelmében nem bérleti viszony, hanem az út közlekedési célú igénybevétele.
A centrum kft nem szolgáltat nekem semmit, mivel nem tulajdonosa, bérlője a területnek, de az önkormányzat kötelez rá, hogy fizessek ennek a magáncégnek. Van hozzá joga?

Másik kérdés:
A parkoló övezet tábla egy kresz tábla.
A kresz 17.§ szerint, ez esetben díjat kell fizetni. A föv.önk. rendelete szerint szintén.
Ha ezeket a jogszabályokat megszegem, akkor szabálysértést követek el.
Ez esetben szabálysértési eljárást kellene lefolytatni, amire az első fokú szabálysértési hatóság jogosult.
Ha ez igaz, akkor mit keres a centrum kft neve a fizetési felszólításon?
Miért polgári peres ügy, ami szabálysértés? Ezentúl az 50km/h engedélyező táblát is egy magáncég fogja ellenörizni, és megbírságolni az autósokat, akik gyorsabban hajtottak? Mindezt egy sony boltban vásárolt "hiteles" fényképezőgéppel (ami jelenleg ugye a bizonyíték...)

Egy másik szösszenet:

"SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
11/1999. /IV.23./ számú rendelete
a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjérol.
5. §.
A fizeto parkoló üzemeltetése
/1/ A fizeto parkolókat Siófok Város Polgármesteri Hivatala tartja fenn, üzemeltetésüket
a Közterület Felügyelet biztosítja.
/2/ A fizeto parkolókat Siófok Város Képviselotestüle jelöli ki.

13. §. Szabálysértések /1/ Szabálysértést követ el pénzbírsággal sújtható az, aki a fizeto parkolóban: a,/
  • b,/a díj és pótdíjfizetésre vonatkozó kötelezettségét megtagadja vagy a díjfizetés
ellenorzését megtagadja, c,/megváltott jegyet nem az azon szereplo díjövezetben használja d,/a parkoló kártyával bármilyen módon visszaél, e,/a megváltott jegyet nem helyezi el a gépkocsiban a rendelet 9. §. /3./ bekezdés szerint, illetve ellenorzéskor az arra jogosult személynek nem mutatja meg, f,/a kerékbilincset megrongálja, vagy azzal bármilyen módon visszaél. /2/Az /1./ bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt közterület felügyelo helyszíni bírságot szabhat ki."

Akkor most Siófokon törvénytelen, hogy szabálysértésként kezelik a nem fizetést, vagy ezt el lehet dönteni, hogy a szabályok megszegése esetén a pénzek magáncég zsebébe vándorlása a törvényes, vagy szabálysértésnek minősülő cselekmény az ügy.

De ha már a rendeletéknél tartunk:

19/1994 KHVM rendelet 8.§ (1)
„Ha a közút területén kijelölt várakozóhelyen díjat szednek (KKT. 15.§-ának (2) bekezdése), a közút kezelõjének - a várakozóhelyen kihelyezett tájékoztatást adó táblán, az alatta elhelyezett kiegészítõ táblán (KRESZ 110-114. sz. ábra), illetve külön szöveges tájékoztató táblán - fel kell tüntetnie

  • az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét,
  • a díjfizetési kötelezettség idõbeli hatályát,
  • a várakozási díj és a pótdíj összegét járműfajtáként,
  • a várakozási díj megfizetésének módját,
  • a várakozás rendjét,
  • közútkezelõ vagy a díj szedésére feljogosított szerv, illetõleg személy nevét és címét.”

Ez sehol sincs kitéve. Azaz ez számomra azt jelenti, hogy a tábla nem érvényes, mivel a vonatkozó rendeletnek nem felel meg, vagy ez alapján annyi parkolási díjat szabhatnak ki, amennyit akarnak. Mindezt úgy, hogy egy magáncéghez áramlik a zseton....

Hirtelen ennyi kérdésem van, köszönöm, ha valaki válaszol rá.