Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


társasházi közös költség

drbjozsef #   2020.10.20. 18:16

Ez a rosszhiszeműség érdekes aspektus, de akár működhet is ezekben az esetekben.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

gerbera317 # e-mail 2020.10.20. 15:00

Igen, ez nem vitás. A gáz és a villany már csak azért sem ilyen, mert ott, ha a fogyasztó nem fizet, rögtön lekapcsolják a hálózatról. A minimális vízszolgáltatás viszont kötelező. És - azt hiszem - a fűtés is. Cserébe a szolgáltató körömszakadtáig ragaszkodik a követeléséhez. Csakhogy nem mehet el rosszhiszeműen odáig, hogy a követelését sikerrel érvényesíthetné az adósa ellen (mert neki is jutna a vételárból), de nem teszi, helyette inkább a lúzer harmadik személytől követeli a jussát. Énszerintem ez hárítható. Mármint, ha valaki nem akkora lúzer.

drbjozsef #   2020.10.20. 14:46

gerbera317,

Az ominózus BH, illetve a Szegedi j.b. határozata is kifejezetten vízközműről szólt. Annak a törvényében van olyan passzus, ami engedi a fogyasztói helyen lévő tartozás esetén a szerződéskötés megtagadását.

Az áram, gáz, kommunikációs szolgáltatók ilyet - elvileg - nem tehetnek.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

gerbera317 # e-mail 2020.10.20. 14:15

A közös költség a tulajdonjog bejegyzésétől kezdődően terheli az új tulajdonost. Az elmaradást majd megpróbálja a ház rád hárítani, de azt de ezt a próbálkozást el lehet, sőt, el kell hárítani, ahogy az összes többi követelést is. Azonban a közműszolgáltatóknak van egy fegyverük: nem kötnek szerződést az új tulajdonossal, amíg a vételezés helyén tartozás áll fenn. Ezt korábban perrel (vagy annak kilátásba helyezésével) szintén el lehetett hárítani, újabban viszont mindenféle bh-ra, és különösen egy kúriai állásfoglalásra hivatkozva a közművesek a pert megnyerik. Abba most ne menjünk bele, hogy az alperesek álláspontja megfelelően képviselve volt-e, de az közismert, hogy a közművesek mindig ugyanazt szajkózzák.
Amit leírsz, az így kevés. Az árverési hirdetményből kiolvasható, hogy mire lehet számítani a vételár felosztásakor, mert ez befolyásolja a vevő közművesekkel szembeni esélyeit is. Ha kvázi mindent visz a zálogjogosult, és a közműveseknek legfeljebb a költsége térül, akkor gyengébbek az esélyek. Ha viszont a felosztásból még az adósnak is jut, akkor a per könnyedén nyerhető a közművesekkel szemben. A részleteket nem árulom el, mert az ügyvédeknek is élniük kell valamiből.
Te mit látsz a hirdetményen? (Nehogy azt válaszold, hogy "az ingatlanban marad: nincs ilyen személy", meg "tehermentes: igen", mert attól a falra tudok mászni!)
OFF KBS válaszát szoktam érteni, de most nem. ON

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.20. 14:07

Véleményes.

www.kbs-ugyved.hu

Gitta01 #   2020.10.20. 12:38

Lakást szeretnék vásárolni árverésen a közös költséget, áram víz, gázdíjat a birtokba adástól kell fizetni?Az adós elmaradását nem terhelhetik rám?
Köszönettel Gitta01

drbjozsef #   2020.10.17. 09:04

(sőt, nemcsak az albérletbe adást, de, hogy pontosak legyünk, még a bérbe adást sem korlátozhatják érvényesen)

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Szomorú örökös #   2020.10.16. 22:00

j.hanna

Felmerült hogy a lakóközösség határozatban írja elő hogy a tulajdonosok nem adhatják ki a lakásokat albérlők számára.

Ez egy halott ötlet, nem fogják megszavazni, de ha mégis, akkor el fog bukni egy törvényességi vizsgálaton.

drbjozsef #   2020.10.16. 20:59

j.hanna,

A tulajdonosi jogokat nem korlátozhatjátok.

(Tht. 16.§ és 17.§(1))

A közös költségről dönthettek az SZMSZ-ben, és eltérhettek a tulajdoni hányad alapú számítástól. De tartok tőle, hogy ilyen alapon, hogy ki adja bérbe a lakását és ki nem, nemigaz lenne méltányos és arányos fizetni. Szerintem nyerés esélyével tudná ezt a határozatot megtámadni a bérbeadó tulajdonostárs.
(Tht. 24.§)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

Sajnos ennek nem ez a megoldása. Jó megoldása nincs, az együttélési szabályokat be nem tartók ellene nehéz a joggal fellépni.

Lehet kérni birtokvédelmet a zajra, lehet kihívni a rendőröket, és a kár okozása esetén a kárt okozóval kell kifizettetni azt.

Sajnos ez lényegében azzal jár, hogy tettenérésen kívül az ilyesmivel nem nagyon tudtok mit kezdeni.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

j.hanna # e-mail 2020.10.16. 20:36

Kedves Szakértők,

Társasházunkban nagyon sok gondot okoznak az albérlők. Hangoskodás, szemetelés, a költözéskor a lépcsőház falának összeverése stb. A lakók ötlete hogy azok a tulajdonosok akik albérletként jövedelemszerzésre hasznosítják az lakásukat fizessenek több közös költséget (forinban +1500 Ft/hó)
Szeretném megkérdezni hogy erre van lehetőség, határozhat ilyet egy lakóközösség? A rendszeres díjat azzal indokolták hogy nem tudják rábizonyítani a albérlőre hogy ő verte le a falat, ezért egységesen mindenki fizessen.
Felmerült hogy a lakóközösség határozatban írja elő hogy a tulajdonosok nem adhatják ki a lakásokat albérlők számára.
Köszönöm a segítséget.

Hanna

drbjozsef #   2020.09.08. 13:45

íííí, jogos, Tht. az. Máshol járhattam...

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.09.08. 13:40
drbjozsef #   2020.09.08. 11:36

Röfi,

Vht. 28.§ (3) A közgyűlés a közös képviselőt, az intéző-, illetőleg a számvizsgáló bizottságot bármikor felmentheti. A felmentett közös képviselő - intézőbizottság esetén annak elnöke - a közgyűlés határozata alapján, az abban meghatározott feladatok végzésével és változatlan díjazás ellenében köteles az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legfeljebb felmentésétől számított kilencvenedik nap leteltéig ügyvivőként ellátni a közösség ügyeinek intézését.

Ugyanez irányadó a lemondás esetére, bár implicite nincs benne. Konkrét "felmondási idő" nincs, mint az Mt.-ben.

Segítséget kérni? Miért ne lehetne? Nézheti. Felügyelhet, legfeljebb döntési/utasítási joga nincs.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Röfi # e-mail 2020.09.08. 09:18

szeretném tudni, hogy a közös képviselő felmondási ideje mennyi?
ha gy közös képviselő a házban lakik dijazása nincs megbizhat -e egy a lakót, hogy segitségét igénybe vegye pl. a ház hőszogetelési munkáinál felügyelni?

ragyasdezso # e-mail 2020.08.01. 23:36

Pakozdig
Nem lehet egyenlő közös ktg. megállapítani. Ha ezt teszik akár az SZMSZ-ben is nyugodtan támadd meg! Aztán kisujj elengedve... várakozás az ítéletre.

Szomorú örökös #   2020.08.01. 20:45

Pakozdig

Én ha laikusan végiggondolom, és megnézem, hogy miből tevődik össze a közös költség, akkor teljesen jogos, hogy ne négyzetméter alapján osszák el, de ez akkor lenne igazán igazságos, ha minden lakásban ugyanannyi személy lakna. Ugyanis a közös költség miből is tevődik össze? Pl. felújítási alap, amiből bizony pl. külső homlokzat javításokat lehet elvégezni, aminek az elosztása nem attól függ, ki hány négyzetméteres lakásban lakik. Vagy pl. liftköltség, ami megint nem négyzetméter függő kérdés, hogy ki hányszor megy vele. Lépcsőházi világítás költsége, amit ugyanúgy nyomogat a 60 négyzetméteres, mikor megy fel a lépcsőn, mint a 120 négyzetméteres lakás lakója. Vagy ott van az a bizonyos vízdíj, ami a mellékmérők és a főmérők különbözete általában, mert a karbantartott udvaron a szép pázsitban mindenki egyformán gyönyörködik, többnyire mindenki használja - aki meg nem, az így járt, a lehetősége neki is adott. És még sorolhatnánk így az idők végezetéig, hogy miért is reális az egyenlő költségviselés.

Szóval én inkább a lakásokban lakó személyek számához igazítanám, az úgy jobban fedné a realitást.

Pakozdig # e-mail 2020.08.01. 18:52

Olyan kérdésem lenne, hogy a közös képviselőnk olyat szeretne megszavazatatni a gyűlésen, hogy egységes legyen a közös költség. Azaz ne m2 alapján legyen számolva, hanem mindenkinek x Ft legyen a közös költség. SzMSz-ben nincs szabályozva a közös költség számításának módja.

A gond az, hogy a tásaasházban van 60 m2-től 120 m2-ig nagyságú lakás, így a kicsik járnának rosszabbul a nagyok pedig jobban járnak.

Mik ennek a lépései és meg lehet-e ezt tenni?

MoPet # e-mail 2020.04.21. 20:25

Kedves drbjozsef,

Külön helyrajzi számmal rendelkező külön tulajdonok.

Egyébként az lesz, amit mondasz, keresztülviszem, ha tudom. :-o)

üdv
MoPet

drbjozsef #   2020.04.21. 17:47

A közös költséget a külön tulajdonból számítják ki, és abból fedezik a közös tulajdon fenntartását és üzemeltetését.

Ez, mint axióma, NEM igaz. Legfeljebb a szokásjog. De se nem kötelező, se nem kizárólagos, bár elismerem, ez az általános, legegyszerűbb megoldás.

Egyébként : a kérdéses garázsok külön helyrajzi számmal rendelkező különtulajdonok, vagy közös tualjdonok, csak a tulajdonostársak kizárólagos használatával? Az se feltétlen mindegy.

De felesleges tovább rágni ezt a gittet : a közös költsége meghatározása, annak számítási módjának megszabása a közgyűlés feladata, és az SZMSZ-ben kell szabályozni. Eltérhet az eszmei hányadok alapú számítástól tetszőlgesen, természetesen a kisebbség jelentős érdeksérelme nélkül.

Ha a közösségnek úgy tetszik, a garázs nm után feleannyit kell. Ha úgy akarja, akkor a dupláját. Szavaztasd meg a saját ötletedet, aztán meglátod akarja-e a közösség, vagy nem akarja.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

MoPet # e-mail 2020.04.21. 14:29

Sziasztok,
Szerintem ott van a félreértés, hogy a közös költséget össze szokták keverni a közös tulajdonnal. A közös költséget a külön tulajdonból számítják ki, és abból fedezik a közös tulajdon fenntartását és üzemeltetését. Véleményem szerint is mindegy, hogy a garázstulajdonos használja-e a szemétledobót, vagy a liftet. A garázs a külön tulajdon része mint nem lakáscélú helyiség. A közös költségnél abban szoktak eltérni, hogy pl. hányan laknak egy lakásban, vagy rendeltetéstől eltérő használat esetén, ha boltot üzemeltetek a garázsban, vagy egy rendelőt a lakás helyén és emiatt felárat számíthat fel a közgyűlés. Vagy ahogy MajorDomus írja, hogy a lakás többszöröse az alatta levő garázsnak m2 ár szerint.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.04.21. 12:21

Igen, általánosan elterjedt, és így általánosan elfogadott megoldás.

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2020.04.21. 09:00

Igen? Jó. Legyen az. Úgy értem, az azon felüli (mármint a felújítási alapon) költségek azok használat arányosan jogosak, ezért teljesen elfogadható szerintem, ha a garázs nm-re vetített kk. fele annyi.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.04.21. 08:26

Pedig de.

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2020.04.21. 06:49

ragyasdezso,

Hanem minek van ahhoz köze? A fal színének, vagy a lakók életkorának?
(ne keverd a közös költséget a felújítási alappal, amit a legtöbben együtt szoktak említeni, egy füst alatt mindkettőt közös költségként, pedig nem az.)

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

ragyasdezso # e-mail 2020.04.20. 22:53

MD
A külsős garázstulajok be sem lépnek a lépcsőházba,nem használnak liftet,lépcsőházvilágitást és nem szemetelnek.
Ennek semmi köze a közös költséghez!