Fórum büntetőjog újabb elöl     új hozzászólás


gyanúsítotti kihallgatás helyszínének választása

sebastian88 # e-mail 2019.05.27. 17:00

Tiszteletem!

A következő témában szeretném a segítségüket kérni! Gyanúsított vagyok egy hamis vád ügyben. Egy IP-címre való hivatkozással, melyet nem láttam egyelőre az első kihallgatáson, egy, állítólag, erről a bizonyos IP-ről történt egy postafiók regisztrálása. Ebből a fiókból megvádoltak valakit hamisan. Egy kihallgatás már megtörtént a Pest-vidéki Nyomozó Ügyészségen, mely a rákövetkező hónapban megszűnt. Az ügyet a Szegedi Regionális Ügyészségnek adták át. Ez a lakóhelyemtől közel kétszáz kilométer. Van-e lehetőség közelebbi kihallgatási helyszínt kérni? A vallomástételtől természetesen nem zárkózom el, de a költségekre való tekintettel, ráadásul, bizonyíték hiányában is, ezt szeretném én bebizonyítani, nem is emeltem panaszt az előző kihallgatásnál sem, kíváncsi vagyok, meddig mennek el, és, hogy valóban hamis volt-e a vád a szóban forgó postafiókból. Besározták a családunkat, és én ezt is egy hamis vádként értelmezem. Lényeg emellett, tehát, a kérdésem, hogy miként hozható közelebb Pest megyében ez a kihallgatás? Az ügyáthelyezési indok a túlterheltség volt. Nekem viszont az utazási költség lenni az.

Köszönöm szépen!

Tisztelettel,
sebastian

alfateam # e-mail 2019.05.27. 17:33

Terhelti indítványok, észrevételek
A gyanúsított a nyomozás során akár írásban, akár szóban (pl. kihallgatáskor) indítványokat, észrevételeket tehet. Az indítványok elsősorban bizonyítási cselekmények elvégzésére (pl. szakértő kirendelése, helyszíni szemle elvégzése, szembesítés, tanú meghallgatása) irányulhatnak. A gyanúsított bizonyítási indítványát a nyomozó hatóság, illetve a nyomozást folytató ügyész bírálja el. Amennyiben az indítványt elutasítják, a gyanúsítottat a panasztételi jog illeti meg. A hatóság az indítványokat természetesen szabadon mérlegelheti. A terhelt az indítványait akár a bírói szakban is megismételheti. Az észrevételeket a gyanúsított a nyomozó hatóság eljárási cselekményeivel kapcsolatban szóban vagy írásban egyaránt megteheti. Szóban rendszerint a gyanúsított jelenléte esetén történik észrevételezés (pl. a kihallgatás körülményeivel, a szakértői véleménnyel stb. kapcsolatban). A hatóság az észrevételt köteles jegyzőkönyvbe venni, az észrevételnek megfelelően intézkedni azonban nem köteles.

sebastian88 # e-mail 2019.05.31. 22:38

Alfateam, köszönöm szépen!

Ez azt jelenti, hogyha egy közelebbi helyszínt kérek, az elbírálásra érdemes, terhelti indítványként? Mennyi az esély? Lakóhelyemhez a Budapesti Regionális Ügyészség lenne az illetékes, de ők továbbadták a szegedinek. Még Jász-Nagykun-Szolnok megye is közelebb van.

alfateam # e-mail 2019.06.01. 06:17

Mennyi az esély?” 50-50 %.

sebastian88 # e-mail 2019.06.01. 08:59

Rendben, köszönöm szépen! Megírom az indítványt, és elküldöm elsőbbségivel.

sebastian88 # e-mail 2019.06.18. 23:46

Megtörtént a második kihallgatás. Panaszemelési lehetőség nem volt, egyáltalán nem került szóba. Két lehetőséget ajánlott felé az ügyész. 1. Valljam be, hogy én tettem a szóban forgó tettet,pszichés problémára hivatkozva, és próbára bocsátással elintézi a vádemelést. 2. Tárgyalásos út, amely esetén pszichiátert rendel ki, illetőleg informatikai szakértőt. Nem zárkóztam el egyik elől sem, azonban nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy itt valami van a háttérben, erdélyi magyarok vagyunk, és esetlegesen ránk akarják verni a balhét. Milyen lépés lehetne részemről az ideális, avagy normális, amivel megfékezhető lenne ez a mocskolódás? (Zárójelben jegyzem meg, a levélnél saját magam adtam meg az IP-címem, abszolút nem titok, de címmel együtt az volt, és fogyasztói szerződésszegés, ha a UPC ezt megerősítette)

Köszönöm szépen!

Tisztelettel,
sebastian

rigoz # e-mail 2019.06.19. 06:02

Tisztelt sebastian88!

Panaszt a gyanúsítás közlése ellen, annak közlésekor emelhet, folytatólagos - akkor is, ha utóbb "hívják vissza valamilyen oknál fogva" - kihallgatás esetén nincs panaszjog.

Egyébként csak a nyomozó hatóság és az ügyészég határozatai ellen lehet panasszal élni, határozatba foglalandók többek közt a halasztást nem tűrő (kényszer)intézkedések, melyek határozatba foglalásáról a foganatosító szerv 3 napon belül intézkedik.

sebastian88 # e-mail 2019.06.19. 07:56

Köszönöm tisztelt Rigoz!

A pszichét ért gyanúsítás ellen van jogorvoslat? Nekem ez elég megalázónak tűnik, alapvetően! Adófizető állampolgár vagyok, akkor érdekes mód nem vonják kétségbe a pszichés állapotom. Pedig a bolondokat támogatja az állam, annak lenni tehát megérné.

rigoz # e-mail 2019.06.19. 18:26

Pontosabban mi a gond? Az, hogy büntethetőséget kizáró ok miatt szüntették meg Önnel szemben az eljárást vagy az, hogy kóros elmeállapot fennállásának gyanúja miatt a szakértői vizsgálatát rendelték el?

Előbbi esetében a megszüntető határozat ellen 8 napon belül lehet jogorvoslattal (panasszal) élni, utóbbi tekintetében jogorvoslatnak nincs helye.

sebastian88 # e-mail 2019.06.21. 09:38

Nem szüntették meg ellenem az eljárást. Vádat szeretnének emelni, ezért kell valószínűleg az igazságügyi szakértő. A gond az, hogy olyasmivel gyanúsítanak, amihez semmi közöm, és semmilyen bizonyítékot fel sem mutattak eddig. Holmi IP-címet lebegtettek, amit a mai napig nem láttam. Miért vonják kérdőre a pszichés állapotom, amikor semmi alapjuk nincs rá? Ez jogos?! Saját magam,tó, mentem el tegnapelőtt a háziorvosomhoz, aki beutalt a területileg illetékes pszichitráiai gondozóba, ahol teljes körű kivizsgálására önként jelentkeztem, és le is bonyolították. Negatív az eredmény. Az erről készült iratot postáztam még aznap a szegedi ügyészségnek. Van-e erre valami jogorvoslati lehetőség, ha kérdőre vonják az ember pszichés állapotát, és a szakvélemény egyértelműen megcáfolja ezt a feltételezést? Gondolom Önnek, Önöknek is sértő lenne, ezek után pláne, ha egyértelműen bebizonyosodik, hogy normális. A kivizsgálásnál feltártam az ügyet, benne is van, hogy gyanúsítottként mentem oda, a pszichémet ért sérelmezéssel.

sebastian88 # e-mail 2019.06.21. 09:52

Az eddig átéltek alapján nekem az az érzésem, hogy a szegedi ügyészség minden úton-módon, a legapróbb lehetőséget is megragadva, még ha nem igaz is, megpróbálják rám verni ezt a balhét. Ha hülyének titulálnak, valószínűleg, egyszerűbb dolguk van. Úgy gondolom, ezt senki nem hagyná annyiban, mivel Mindenki számára kifejezetten sértő, és más szemmel néznek rá onnantól az emberek is. Legalább egy olyan bizonyítékot, azt az IP-címet, akármit, amivel összekapcsolható vagyok, mutattak volna a két kihallgatás alatt, de semmi. Csak engem vizsgáltak. A másik fél, aki állítólag a hamis vád áldozata meg sem jelent, pedig kérdeztem, hogy ő nem jött? Ez volt az első kérdésem, szerettem volna, ha jelen van, mert egyből kérdeztem volna az ügyész előtt, hogy lefizette az ügyészséget, hogy ártatlan embert, vagy embereket bemocskoljanak?

rigoz # e-mail 2019.06.21. 11:58

Tisztelt sebastian88!

Nem, ez ellen nincs helye (külön) jogorvoslatnak, hanem majd - ha vádemelésre kerül sor - a bíróság ítéli meg a szakértői vizsgálat elrendelésének a szükségességét és ha úgy ítéli meg, hogy szükséges, akkor majd kötelezi Önt arra és azt Ön tűrni tartozik, ha nem ítéli szükségesnek, akkor az erre irányuló indítványt mellőzi és annak indokairól majd az ítéletében vagy az eljárást befejező más határozatában (eljárást megszüntető végzés), annak indoklásában ad számot.

A bíróság ezzel kapcsolatos intézkedéseit az ítélete vagy az eljárást befejező egyéb határozata elleni jogorvoslati jog keretében sérelmezheti.

Személyiségi jogai megsértésére hivatkozva ügyvéd útján továbbá a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy a Fővárosi Törvényszékhez terjeszthet elő keresetet, de jóformán csak sérelemdíjat követelhet, a keresetet a Legfőbb Ügyészség ellen kell előterjeszteni.

sebastian88 # e-mail 2019.06.21. 12:00

Köszönöm, tisztelt Rigoz!

Tehát, hogyha jól értelmezem, gyanúsítotti időszakban nem is rendelhető ki ilyen szakértő? Mert itt ez történik.

rigoz # e-mail 2019.06.21. 12:48

Tisztelt sebastian88!

De, a felülvizsgálati eljárás - annak során a Kúria a rendelkezésre álló adatok alapján, további bizonyítás nélkül dönt ugyanis - kivételével az eljárás bármely szakaszában kirendelhető szakértő, azonban a szakértő kirendelése ellen egyik szakaszában sincs helye (önálló) jogorvoslatnak, azt csak és kizárólag az eljárást befejező határozat, azaz a bíróság ítélete, illetve a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a bíróság eljárást megszüntető döntése elleni jogorvoslati jog keretében kifogásolhat.