Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Taxis baleset - kártérítési per

_Wasp_ # e-mail 2008.05.17. 11:19

Most akkor, sokadszorra megkérdezem: Ha te magad is leírtad, hogy két veszélyes üzem találkozásakor az általános felelősségi szabályok irányadóak a Ptk szerint, akkor miért van szüksége a kamionosnak elháríthatatlan külső okra?
hát nincs is... ezt hogy raktam össze?.... (ha a gyalogosnak okozott volna kárt, akkor lett volna szükség az elháríthatatlan okra)

_Wasp_

póker és jogi problémák ingyenes
és felesleges megoldása

guba # e-mail 2008.05.17. 06:32

Na, most jó hülyének érzem magam, egészen eddig nem tűnt fel, hogy itt veszélyes üzemi felelősségről volt szó. :-)

Most akkor, sokadszorra megkérdezem: Ha te magad is leírtad, hogy két veszélyes üzem találkozásakor az általános felelősségi szabályok irányadóak a Ptk szerint, akkor miért van szüksége a kamionosnak elháríthatatlan külső okra? Kell ez a mentesüléshez, a kártérítés általános felelősségi formája szerint? Ezt kérdezem sokadszor.

Álláspontom szerint, nem.

„És nem két különböző „kárforma“ összeütközése, amire utaltál.”

Meg kellene érteni, amit írok, aztán válaszolni. Én ilyen baromságot soha nem írtam le, legfeljebb ezt te fordítottad le így magadnak. Amit én írtam, az a PK 38.-ból való, és így hangzott:

„Ebben az esetben mindkét fél magatartását a rá irányadó jogszabályi rendelkezés alapján kell megítélni. A taxisét a Ptk.345.§, az utasét a 339.§ alapján. Ha ezen az alapon mindketten felelősek, a kármegosztás is ezen az alapon megy végbe: a vétkességgel a veszélyességet kell összemérni. /PK 38./”

Lássuk be, hogy felelősségek összeméréséről van szó.

_Wasp_ # e-mail 2008.05.16. 23:06

A kamionosnak miért is lenne szüksége elháríthatatlan külső okra? Bőven elég neki, ha úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
sokadszorra is leírom: azért mert veszélyes üzemi kárról van szó.
(Nem elég, ha úgy járt el ahogy általában elvárható)

de ha nekem nem hinnél nézzük meg, mit mond a jogtudomány:
... a veszélyes üzemi felelősség, amely az általános alakzattól eltérően nem vétkességi, hanem ún. tárgyi vagy objektív felelősség. Ennek lényege, hogy a felelősséget megalapozza a jogellenesség, a kár valamint a kettő között fennálló okozati összefüggés, vagyis a károkozó vétkessége nem feltétele a kártérítési felelősség megállapításának. A három tényező meglétének bizonyítása ez esetben is a károsultat terheli.
Hasonlóan az általános kártérítési felelősséghez, a veszélyes üzemi felelősség is kimentő jellegű, vagyis ha a károkozó bizonyítani tudja azokat a tényeket, amelyek a felelősség alól mentesítik, kártérítési felelőssége nem állapítható meg. Ahhoz, hogy a felelősség alól mentesüljön, a károkozónak két körülmény együttes fennállását kell bizonyítania: egyfelől, hogy a kárt elháríthatatlan ok idézte elő, másfelől, hogy ez az ok a veszélyes üzemi tevékenység körén kívül esik. Az elháríthatatlanság a joggyakorlat szerint akkor állapítható meg, ha a technika adott fejlettségi szintjére és a gazdaság teherbíró képességére is figyelemmel objektíve nem áll fenn a védekezés lehetősége (A kártérítési jog. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1991., 80. oldal). Elháríthatatlan és külső ok lehet: vis maior, természeti események, állat közrehatása, harmadik személy közrehatása, károsult közrehatása.

kérdésedre:
Akkor most újra megkérdezném: Miért is nem a veszélyes üzemi és az általános felelősségi forma találkozásáról van itt szó?
Azért, mert ez a veszélyes üzemi kárhoz kapcsolódó, törvény 346§ (1) bekezdése által kimondott felelősség megállapítási mód.
És nem két különböző "kárforma" összeütközése, amire utaltál.

_Wasp_

póker és jogi problémák ingyenes
és felesleges megoldása

guba # e-mail 2008.05.16. 22:41

Ha végiggondolod amit írtál, akkor lassan rádöbbensz, hogy már arra hivatkozol, amivel korábban még vitába szálltál. Beidézem amit tegnap eset írtam:

„Ebben az esetben mindkét fél magatartását a rá irányadó jogszabályi rendelkezés alapján kell megítélni. A taxisét a Ptk.345.§, az utasét a 339.§ alapján. Ha ezen az alapon mindketten felelősek, a kármegosztás is ezen az alapon megy végbe: a vétkességgel a veszélyességet kell összemérni. /PK 38./”

Akkor most újra megkérdezném: Miért is nem a veszélyes üzemi és az általános felelősségi forma találkozásáról van itt szó?

A két veszélyes üzem közötti kármegosztás a felelősség általános szabályán alapul. A kamionos szempontjából a kérdező közrehatása lehet elháríthatatlan (külső) illetve elhárítható (külső).

A kamionosnak miért is lenne szüksége elháríthatatlan külső okra? Bőven elég neki, ha úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

„Itt a veszélyes üzemi és az általános felelősség találkozásáról van szó”
csak veszélyes üzem. nem kell bonyolítani.

Ezt még, ha megmagyaráznád!

_Wasp_ # e-mail 2008.05.16. 11:59

Guba:

A megoldás - szerintem:

Az odáig biztosnak tűnik, hogy a kárt közvetlenül a kamion okozta a taxinak. (két veszelyes üzem összeütközése. A rövid időre (pl forgalmi okból) megálló taxi ugyanis mindenképpen veszélyes üzemnek fog számítani.)

A két veszélyes üzem közötti kármegosztás a felelősség általános szabályán alapul. A kamionos szempontjából a kérdező közrehatása lehet elháríthatatlan (külső) illetve elhárítható (külső). Ha elháríthatatlannak minősítik, akkor vélhatően megállapítják: a kár teljes egészében a taxi működési körében fellépett rendellenesség miatt jött létre. Ebben az esetben, korlátozott mértékben jön majd be az általános felelősségi alakzat.(PK 38. szám szól erről az esetről)

Veszélyes üzem károsodása esetén ugyanis az üzembentartónak (taxis) járó kártérítés megállapításánál nemcsak a károkozó (kérdező) felróható közrehatását kell vizsgálni, hanem értékelni kell az üzembentartó terhére az üzem veszélyességét is, amennyiben az a veszélyes üzem károsodásában közrehatott.

_Wasp_

póker és jogi problémák ingyenes
és felesleges megoldása

guba # e-mail 2008.05.16. 08:13

Nem azt tartom lényegesnek, hogy megállapítsuk, ki és milyen mértékben felelős a kárért – mert ezt szerintem ennyiből még nem nagyon lehet – hanem azt, hogy meghatározzuk a felelősség viselésének jogi alapját. Ez pedig az utas esetében az általános kárfelelősségi formula a Ptk. 339.§, a taxis esetében a veszélyes üzemi a Ptk.345.§.
Az a körülmény, hogy a taxis a tilosban állt meg mindkét fél felelősségének meghatározásánál értékelélendő. Ezért írtam úgy, hogy azt kell vizsgálni, hogy az utastól, aki a tilosban kénytelen kiszállni, és nem kell ismernie sem a KRESZT, sem annak tudatában lennie, hogy tilosban parkolnak, mi az általában elvárható körültekintés.
A taxisnak, mint a veszélyes üzem üzemeltetőjének pedig szintén értékelni kell a kárfelelősségének megállapításánál, hogy nem tartotta be a szakmája végzésének szabályait. Mert ugyebár tilosban nem szabad megállni és kiszállítani. Elháríthatatlan okra ennél fogva nem nagyon hivatkozhat, más kimentés pedig számára nem létezik, mert a felelőssége objektív.

Egyjogász #   2008.05.16. 07:37

guba: "Esetünkben azt kell megítélni, hogy egy utastól, aki nem ismeri a kreszt, egy tilos helyen, elvárható e általában, hogy meggyőződjék kiszállás előtt, annak veszélytelensé­géről."

hajnalbandi: "Én kinéztem, nyugtáztam hogy állnak az autók, nyitottam az ajtót, kiszálltam, majd mikor már kint voltam, egy kamion mellettünk nyomott egy kövér gázt, és elindult. Mivel a holtterében álltunk, nem láthatta hogy ott vagyok."

Én elhiszem, amit hajnalbandi írt,és ha így volt, akkor szerintem az utas megtette, ami tőle az adott helyzetben elvárható volt.

Nem tudom, szerintetek egy kocsi bal hátsó ülésén ülő utasnak, (aki akár ismeri a KRESZ-t, akár nem, vélemezheti hogy egy profi gépkocsivezető a szabályoknak megfelelően közlekedik, áll meg), még pontosan mit kell tennie ahhoz, hogy meggyőződjön arról, kiszállhat a kocsiból?

Ezek szerint ha én taxiban utazom, és látom, hogy a taxis 40-es táblánál 90-nel megy, egyirányú utcában leparkol az út közepén feltartva a forgalmat, megfordul kettős záróvonalon keresztül (ezek mind megtörtént esetek), nekem, mint utasnak kell szólni, hogy "kedves vezető úr, szíveskedjék betartani a KRESZ-t"?.

Adott esetben hajnalbandinak kellett volna szólni, hogy "kedves taxis úr, ön tilosban parkol, szíveskedjék szabályosan megállni, mert így nem tudok biztonságosan kiszállni" ??

Nem tudom, lehet, hogy részben hajnalbandi is felelős volt az esetért, de engem speciel felháborít, hogy az esetért alapvetően felelős, szabálysértő módon megálló profi gépkocsivezető a teljes kárát rá kívánja verni az utasára.

guba # e-mail 2008.05.16. 05:58

Mármint, a taxis és a kamionos között? Vagy hogyan gondolod?

_Wasp_ # e-mail 2008.05.15. 22:24

pontosabban: csak veszélyes üzemek találkozása. (kármegosztás - felróhatóság arányában)

_Wasp_

póker és jogi problémák ingyenes
és felesleges megoldása

_Wasp_ # e-mail 2008.05.15. 22:23

Itt a veszélyes üzemi és az általános felelősség találkozásáról van szó
csak veszélyes üzem. nem kell bonyolítani.

_Wasp_

póker és jogi problémák ingyenes
és felesleges megoldása

guba # e-mail 2008.05.15. 21:06

Itt a veszélyes üzemi és az általános felelősség találkozásáról van szó, tekintettel arra, hogy a baleset az utas magatartására vezethető vissza. Ebben az esetben mindkét fél magatartását a rá irányadó jogszabályi rendelkezés alapján kell megítélni. A taxisét a Ptk.345.§, az utasét a 339.§ alapján. Ha ezen az alapon mindketten felelősek, a kármegosztás is ezen az alapon megy végbe: a vétkességgel a veszélyességet kell összemérni. /PK 38./

A Ptk. 339.§ alkalmazásával kapcsolatban Egyjogász véleményével kapcsolatban:

. A kártérítés megállapításának egyik alapfeltétele, hogy a károkozó a károsultnak JOGELLENESEN okozzon kárt. (PTK. 339. § (1) bek.) Nem egyértelmű számomra, hogy TE milyen jogellenességet követtél el a taxis sérelmére???

Minden károkozás jogellenesnek tekinthető, amely esetekben a károkozó nem tudja kimenteni magát azzal, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Esetünkben azt kell megítélni, hogy egy utastól, aki nem ismeri a kreszt, egy tilos helyen, elvárható e általában, hogy meggyőződjék kiszállás előtt, annak veszélytelenségéről. Amennyiben igen, úgy szó lehet kármegosztásról, amennyiben nem, úgy a teljes kárt a taxis viseli. Olyan eset nincs, hogy minden kárt az utas visel, még akkor sem, ha károkozás neki felróható. Adódik ez a veszélyes üzemre vonatkozó objektív felelősség szabályaiból.

alfaomega #   2008.05.14. 15:37

Hajnalbandi,

akkor ez egy igen szerencsés eset, ha kamionnal csak ekkora kárt okoztak. Kárleírásod alapján a hátsó ajtóval tolta meg a kamion a két ajtó közötti oszlopot annyira, hogy megszorult a vezetőajtó. Valószínűleg a hátsó ajtó is az a kategória, hogy javítható szépen sufni módszerekkel, az oszlopot ki kell húzni, az első ajtón meg valószínűleg csak a fényezést helyreállítani ott, ahol megnyomta az oszlop.

Sufniban:

  • hátsó ajtó javítás tenyérnyi helyen kábé 10e, annak fényezése alsó hangon 10e (ha olyan szín, amit meg lehet csinálni csak a sérült helyen), ha teljes külső ajtó felületet kell fényezni, az kábé 30e.
  • oszlop javítása: az már kevésbé rutinfeladat, érzésem szerint 50e körül az is van, fényezéssel együtt. Sajnos nem elég szépre megcsinálni (ezt a szakmában dolgozók nagyrészt meg tudják oldani), hanem pontosra is kell, ami sokkal nehezebb feladat, lézeres műszert igényel, ami csak igényesebb műhelyekben van. Ha nem pontos, akkor a hátsó ajtó sose fog rendesen záródni, menet közben zörögni fog, beázni, nehezen csukódni, stb.
  • ennek az egésznek a munkaideje általában 1-1.5 hét szokott lenni, ezalatt egy taxisnak reális a bruttó 100e bevételkiesés.
  • ha sérülésmentes volt előtte az autó, akkor további 80-120e értékcsökkenéssel is számolni kell

Add őket össze, kábé ennyi a kár, ha sufniműhellyel számolunk. Azonban a hivatalos kárszámításkor nem sufniműhelyekkel szoktak számolni. Csak egy példa: az én autómba (11 éves) beleszaladtak könnyedén hátulról két éve. Egy körömnyi helyen lepattant a csomagtartóról a festés, picit benyomódott a lökhárító. Ha nem közelről nézted, nem is láttad. Ez a kár 75ezer forint volt, amit a biztosító magától kifizetett.

Attól, hogy nem ismered a kreszt, természetesen meg lehet téged is büntetni annak be nem tartásáért. Durva példa: "Nem ismertem a btk-t, hát leszúrtam ezt az illetőt ott helyben. Ma nem tenném." Nem hangzik túl jól...

_Wasp_ # e-mail 2008.05.14. 12:51

valóban nem köti a bíróságot, viszont egy magatartás jogosságának illetve jogellenességének elhatárolásában igencsak iránymutató. (a többi tényállási elem persze hogy nem feltétlenül áll meg.)

_Wasp_

póker és jogi problémák ingyenes
és felesleges megoldása

Egyjogász #   2008.05.14. 12:18

A szabálysértési határozathoz:

A jogszabály:

"A bíróságot határozatának meghozatalában más hatóság döntése vagy a fegyelmi határozat, illetve az azokban megállapított tényállás nem köti."

A gyakorlat:

Egy ügyemben az ellenfél ügyvédje folyamatosan egy rendőrségi szabs. határozatra hivatkozott, idézet a bírónő reakciójából:

"Fejezze már be ügyvéd úr ezt a rendőrségezést, csak nem képzeli, hogy érdekel, hogy egy próbarendőr mit írogat össze unalmában." (sic.)

De egyébként is, sokszor tapasztaltam már, hogy különböző közig. határozatok a bíróságot általában nem túlzottan érdeklik.

A konkrét ügyhöz:

A taxis megáll, szól az utasnak, hogy kiszállhat, mit kellene még tennie az utasnak ahhoz, hogy meggyőződjön arról, kiszállhat? Visszapillantótükör nincs a hátsó ajtón, az ilyen nagy verdák hátsó üléséről meg elég körülményes a hátulról jövő forgalmat figyelni.

Egyébként meg ismét figyelmedbe ajánlom a Ptk. 340. §-át, ki is állt meg úgy szabálytalanul, tilosban, hogy az utas nem tudta kinyitni rendesen az ajtót?

hajnalbandi # e-mail 2008.05.14. 09:14

Akkor még egyszer a válaszom, most már kicsit rövidítve:

Wasp!

Nem tudom, hogy számít-e az, hogy kifogással éltem, ha másra nem is lesz jó, nyertem vele egy hónapot amíg összeszedhetem magam. De ha a rendőrség azt is mondja, hogy nem voltam hibás, akkor is maximum az általuk kirótt 8000.- forintot úszom meg. Attól a taxis még követelheti rajtam a pénzt. Vagy nem?

Alfaomega!

Neked jó hosszú választ írtam, bosszant is hogy eltűnt…
A lényeg, hogy igazad van abban, hogy próbálom magam mellé állítani az embereket, de ez azért van, mert rettentően be vagyok tojva :( Egészen azóta, hogy megkaptam a taxis levelét. Egyrészt a benne lévő összeg miatt, másrészt pedig maga a tény is elég ijesztő, hogy életemben először volt/van dolgom a rendőrséggel, és jogi fórumokat, meg paragrafusokat kell bújnom úgy, hogy nagy részét nem is értem annak ami le van írva.
Természetesen benne van a pakliban, hogy a független bíróság úgy dönt, hogy én (is) hibás vagyok, de itt a fórumon átlag minden második hozzászólás az én oldalamra billenti a mérleget, és ha ez másra nem is jó, legalább egy picit megnyugtat.

Na meg ugye írtad, hogy valószínűleg nem tudtam pontosan leírni nekik az én álláspontom. Ez tuti 100 hogy így van.
A dolog ugyanis úgy történt, hogy bementem a rendőrségre, hogy megérdeklődjem mi újság, ott a kezembe nyomtak néhány papírt, meg a büntetést, kérdezték, hogy akarok-e kifogással élni. Én meg akartam, gondolván, hogy abból baj nem lehet. Aztán kaptam egy A4-es lapot meg egy tollat, és kint a folyosón összekapartam egy gél oldalnyi „védőbeszédet” hogy én pedig nem voltam figyelmetlen, és a kamionos nem látott, stb… Szóval nem lesz nagy meglepetés, ha az alapján nem fog változni a döntésük.

Korábban kérdeztem már, hogy ha én nem ismerem a KRESZ-t, lehet-e engem a KRESZ-re hivatkozva megbüntetni?

Röviden még az autóról:
Ha jól látom, még nem írtam le sehol. Az autó egy Peugeot 406 kombi volt, nem a legújabb fajtából. És akkora nagy baj nem történt, mint amit Te leírsz, szóval nem fordította át, és nem is csukta rá a hátsó ajtót az elsőre az „ütközés”. Mivel láttam, hogy forgalom van mellettem, nem nyitottam ki teljesen az autót, épp csak annyira, hogy kiférjek. Így „csak” az ajtó felső (hegyes) sarka fúródott a teherautó lökhárítójába. Különösebb deformálódás nem látszott az ajtón, még az ablaka sem tört ki. Épphogy a széle volt egy kicsit meggyűrődve. Az első ajtó szorult, de annak aztán tényleg semmi baja nem volt. Mármint látszólag nem volt baja.

A CASCO-ról meg tényleg csak röviden: természetesen nem fogok arra hivatkozva nem fizetni, hogy nem volt CASCO-ja. Ez inkább csak egy megjegyzés volt a részemről, hogy fura, hogy egy olyan ember, aki napi több órát tölt a forgalomban, erre sajnálja azt a havi pár ezer forintot… de ez tényleg csak az én véleményem. Ez a dolgok állásán nem változtat semmit. Csak furcsa.

Szóval a kérésem még mindig annyi, hogy ha valakinek van egy ismerőse, akinek az ismerőse ismer egy ügyvédet, vagy netán köztetek van ügyvéd, aki segítene nekem megfogalmazni egy válaszlevelet, annak rettentően örülnék. Könnyebb lenne a dolgom, ha lenne EGY konkrét ember, akinek meg tudnám mutatni a taxis levelét, a rendőrségi papírokat, illetve ki szeretném majd kérni a jegyzőkönyv másolatot, mert többen mondták, hogy arra is szükség lehet.

Szóval kérem szépen, hogy aki tud (és akar is), segítsen!!

Előre, és utólag is köszönöm!!!

hajnalbandi # e-mail 2008.05.14. 08:53

Hmmm... Most egy picit ideges lettem, mert begépeltem egy igen igen hosszú választ, aztán jól eltűnt az egész... most kezdem előről.....

alfaomega #   2008.05.13. 23:11

"Ahhoz elég lesz, hogy a taxis is bőven benne legyen a kárért való felelősségben."

Úgy értem, hogy a tilosban megállás lesz ahhoz bőven elég, hogy a taxis is komoly részt vállaljon a kár viselésében.

alfaomega #   2008.05.13. 23:09

Hajnalbandi,

én nem ellened beszélek, inkább a te érdekedben. A te érdekedben próbálom felnyitni a szemed arra a tényre, hogy esetleg egy független szervezet (bíróság), nem úgy ítél, ahogy te, és komoly a valószínűsége, hogy megállapítja, hogy a kárt te okoztad bizonyos arányban.

Lehet, hogy a fórum olvasó-író közönségét magad mellé tudod állítani, például azzal, hogy az illető taxis, és tilosban állt meg. Köztudott, hogy az emberek nagy hányadában a taxis egyből a lehúzást juttatja mindenkinek az eszébe.

Azonban bíróságon ez valószínűleg édeskevés lesz ahhoz, hogy téged kimentsen. Ahhoz elég lesz, hogy a taxis is bőven benne legyen a kárért való felelősségben.

Vegyük például a rendőrséget, ők rád is kiszabtak egy bírságot, tehát te is jogellenes magatartást tanúsítottál. Ez azt a sejtésemet támasztja alá, hogy jog szerint te is hibás voltál a helyzet kialakulásában, így a kártérítési kötelezettséged is megállhat (valamilyen hányad erejéig, mert hogy nem 100% a te hibád, az is biztos).

Az autózásban jártas kollégáid úgy tűnik, hogy nem elégséges mértékben jártasak. Akkor sem lehetsz biztos a jártasságukban, ha másodállásban taxiznak is. Te magad írod, hogy sosem volt autód. Így abban sem lehetsz biztos, hogy megfelelően írtad le nekik a problémát. Gyakrolatilag semmit sem jelent, hogy a te előadásod alapján a kollégáid neked adnak igazat. Ezért kell a független bíróság.

Az én olvasatomban a kár nem irreális összeg. Egy ajtót teljesen taccsra tett a kamion. Az ütközést a kamionsofőr biztos nem vette észre ütközéskor, így nem állította meg a kamiont, az teljesen átfordította az ajtót, ami igen komoly erőkarral húzta meg az ajtózsanérnál az autó B oszlopát. Mindeközben ráfeszült a vezetőajtóra is, sőt, akár külső oldalukkal össze is csukhatta a kettőt, egymásra. Ez egy nem egészen ócska állapotú autón nagyon könnyedén érhet 400ezer forintot. A kérdés inkább az, hogy ebben melyik fél milyen arányban felelős.

Egyjogász felveti, hogy miért nem volt cascoja a taxisnak. Miért érdekes, hogy volt-e cascoja? Aki másnak kárt okoz, meg kell térítse. Itt a kérdés arról szól, hogy ki milyen arányban felelős ezért a kárért. Kárt okoz valaki az autódban, majd arra hivatkozva nem téríti meg, hogy miért nem kötöttél rá cascot? Nem tűnik ez irreálisnak?

_Wasp_ # e-mail 2008.05.13. 17:15

jól tetted, hogy időben léptél, mert elég erős bizonyíték lenne a jogellenesség megállapítására a jogerős határozat.

A kártérítés vonatkozásában eljáró bíróság ugyanis nem hozhatna ezzel ellentétes tényt megállapító határozatot (bár a kártérítést nem feltétlen ítéli meg.)

Álláspontom szerint egyébként nem te szálltál ki szabálytalanul, hanem a kamion nem tartotta be az elindulásra vonatkozó szabályokat.

Annyi megjegyzésem még lenne, hogy ne feletkezzetek meg arról (már ha ebből per lesz), hogy ez veszélyes üzemi kár, aminek a felelőssége (alanyi és tárgyi oldalról) és az az alóli mentesülés eléggé speciális.

Például erre gondolok: itt veszélyes üzemek találkozása történt. Tehát a károkozók felróhatóságuk arányában felelnek. Szerintem a minimum megcélzandó a kármegosztás (taxis-kamionos-és te) Nem mindegy mennyi lesz a rád jutó összeg, elhiheted... Ha jól fogalmazod majd meg a kereseti ellenkérelmet, akkor a perköltséget máris bukja a taxis. Jó esetben nullára jön ki.

_Wasp_

póker és jogi problémák ingyenes
és felesleges megoldása

hajnalbandi # e-mail 2008.05.13. 16:20

Wasp!

A rendőrségi határozat ellen kifogással éltem, kb 1 hónapon belül ígértek választ.
Illetve többször is kérdeztem, hogy a rendőrség is a KRESZ-re hivatkozva büntetett meg, pedig a KRESZT nem ismerem.
Az OK, amit írtak lejjebb, hogy "elvárható körültekintés", stb, de az megvolt. Körülnéztem, és úgy szálltam ki. Arról, hogy nem láttak, nem tehetek.
Vagy ez ebben az esetben nem számít?

Köszönöm!

_Wasp_ # e-mail 2008.05.13. 15:36

Egyjogász:
Figyelembe véve a szabálysértést megállapító határozatot is, én nem lennék olyan biztos abban, amit leírtál.

_Wasp_

póker és jogi problémák ingyenes
és felesleges megoldása

hajnalbandi # e-mail 2008.05.13. 12:40

Szia!

Nagyon köszönöm a válaszod, bár párszor még át kell olvasnom, hogy minden részét megértsem.

Azt már sikerült kiderítenem, hogy a taxisnak nem volt CASCO-ja, amit nem is értek, hiszen az autója a munkaeszköze.
Ezek után, ha (ahogy eddig) évente egyszer taxiba ülök, majd jól kifaggatom előtte, hogy van-e biztosítása, Cascoja, és mennyibe kerül egy ajtó az autójához...

Keresni fogok egy Ügyvédet aki megfogalmazza nekem a válaszlevelet, mert nekem a jog szellemi vakfoltom :)

De még egyszer nagyon köszönöm a válaszod, és benne a segítséged!!

Egyjogász #   2008.05.13. 11:10

Ad1. A taxisnak nincs biztosítása????
Én céges célra használhatom a saját kocsimat, de ennek előfeltétele volt, hogy a kocsira CASCO-t kössek.
Szerintem elég merész taxis az, aki CASCO nélkül közlekedik, de ha igen - szerintem - magára vessen.

Ad2. A kártérítés megállapításának egyik alapfeltétele, hogy a károkozó a károsultnak JOGELLENESEN okozzon kárt. (PTK. 339. § (1) bek.) Nem egyértelmű számomra, hogy TE milyen jogellenességet követtél el a taxis sérelmére???

A Ptk. 340. § (1) szerint a károsult a kár elhárítása, csökekntése érdekében úgy köteels eljárni, ahogy az adott helyzetben elvárható. NEM KELL MEGTÉRÍTENI a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget.

Bár jónéhány taxis ezt láthatóan nem így gondolja, de a KRESZ a taxisokra is vonatkozik, így elvárható, hogy a taxis is szabályosan, a KRESZ-nek megfelelően parkoljon le. (Akkor is, ha netán az utas mást kér tőle, a KRESZ betartása a gépjárművezető felelőssége, még akkor is, ha taxis.)

Ha a taxis ezt nem így teszi, szerintem mást nem tehet felelősség azt őt ebből eredően ért kárért.

Szóval szerintem írj vissza a taxisnak, hogy pontosan (nem csak úgy általában, hanam jogszabály és jogszabályhely pontos megjelölésével) határozza meg, hogy te milyen jogellenességet követtél el a sérelmére, milyen jogszabályt sértettél meg.

Szerintem egyébként nyilvánvaló, hogy valamelyik gépjárművezető (vagy a taxis vagy a kamionos) sértett jogszabályt (konkrétan a KRESZT)

hajnalbandi # e-mail 2008.05.13. 08:30

Jó reggelt!

Alfaomega, köszönöm a hozzászólást.
Természetesen abban is van igazság amit te írtál, nekem nincs autóm, sosem volt, jogsim sincs, (és nem is tervezem, hogy lesz) ezért fogalmam sincs, hogy mennyi lehet egy ajtócsere, vagy egy huzató pad javítás.
Ugyanúgy ahogy ezen a fórumon, a munkahelyemen a kollégáimmal is átbeszéltük a dolgot, és gyakorlott autós (köztük másodállásban taxis) kollégák vágták rá egyből, hogy csak "le akar húzni". Nem tudhatom, hogy így van-e.
Nem feltételezek róla rosszat, azt sem mondtam róla, hogy rosszindulatú, és nem is őt hibáztatom a dolgok miatt. A lényeg, és amiért ügyvédet keresek, hogy a lehető legkisebb veszteséggel jöjjek ki a dologból.
A lelkiismereti (- emberi) részét majd magamban megoldom, (az sem lesz sokkal könnyebb mint egy félmilliós kárt megfizetni).
Ami biztos, hogy sem 560, sem 300, sem 100 ezer forintot nem tudok most kifizetni. És ha nem muszáj, nem is szeretnék.
Ezért kérek itt JOGI, és nem EMBERI segítséget.

És hogy részletesebben válaszoljak a felvetéseidre, amikor megállt az autó, körülnéztem mielőtt kinyitottam az ajtót. Sőt ki is szálltam már, és akkor jött a kamion. Szóval részemről a körültekintés megvolt, a kamionos meg "nem gondolta" hogy mi ott állunk...
Lehetett volna rosszabb vége is, hiszen tényleg csak a szerencsén múlt, hogy az ajtót vitte el helyettem.

Szóval kérem, hogy aki az én álláspontomon tud erősíteni, segítsen.

Köszönöm!

alfaomega #   2008.05.13. 00:45

Az, hogy helyszínről felhívta a haverját, hogy kéne gyorsan egy hátsó ajtó, és téged nem hibáztatott, és nem megpróbált hamarjában lehúzni valami pénzre, arra vall, hogy nem alapvetően rosszindulatú taxisról van szó.

Ott abban a helyzetben, első pillantásra rosszul mérte fel az esett kárt.

Ha egy másik jármű, sőt, teherautó vitte el az ajtót, akkor szinte biztos, hogy károsodott az autó B oszlopa is, egyáltalán nem kizárt az első ajtó károsodása.