Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


büntetőeljárás bíró ellen

justizmord #   2009.11.12. 17:02

???

Nem értem a hhozzászólást.

Egy embernek előre megfontolt szándékkal külföldön elvették a teljes vagyonát. Nagy a gyanú, hogy már azért szervezték meg a külföldre kivitelét, mert már akkor le volt zsírozva, hogy kivitele után kifosztják.

Van, akit azért visznek ki külföldre, hogy megöljék, és utána felvegyék az életbiztosítását.

Engem azért vittek külföldre, nagy a valószínűsége, hogy elvegyék a teljes vagyonomat. A külföldi országba kiérkezésem után egy hónappal már meg is indították azt a bírósági pert, aminek során figyelmen kívül hagyták azt az érvényes szerződésünket, hogy erre a jogvitára ki van kötve a magyar bíróságok kizárólagos joghatósága, tehát az az ország le sem tárgyalhatja. Az ország nevét szándékosan nem adtam meg, helyette a Lemuria nevet használtam, ami egy nem létező ország neve, de ettől az énvelem tett dolgok megtörténtek, egy másik valós országban.

Az ellenem folyó perben a megítélt pénzösszegnek semmilyen, a legkisebb jogalapja sincsen, és a 0 ft helyett több száz millió forintot ítéltek meg. Az itteni jogászok látták a létező ítéletet, megküldtem többüknek, illetve az ezt követően lefolyt magyar eljárások iratait is.

A magyar eljárások végül törölték a külföldi ítélet érvényességét, legalábbis Magyarországra.

A külföldi bíró nem tartott bizonyítási eljárást, röhögött az érvényes szerződésen, a tárgyalási jegyzőkönyvbe olyan kijelentéseket tett, amik kizárják a véletlen hiba lehetőségét. Pl. tudja, hogy kifizethetetlen a megítélt pénz, satöbbi

Iniuria non excusat iniuriam

Sz.Márton #   2009.11.10. 20:37

Régen a 2-es pszichiátria!

justizmord #   2009.11.10. 19:25

Hahó! Mondjátok már meg, hogy ez milyen bűncselekményi tényállás lehet!

A ló adásvétel nekem is szimpatikus, meg egyszerűbb tényállás, de erre is mondjatok már valamit!

Lécci lécci!

Köszönöm.

Iniuria non excusat iniuriam

justizmord #   2009.11.10. 13:05

Hahó, tudna valakii jogi választ adni? Köszi!

Milyen bűncselekményi kategóriába fér ez bele?

Az feketén fehéren látszik, hogy ez egy ember vagyonának előre megfontolt, TÖRVÉNYTZELEN elvétele!!!

A büntető tényállások úgy alakultak ki, hogy először volt a lopás. Már 3000 évvel ezelőtt is. Ezt nyilván tiltották. Ezután kitalálták okosok, hogy hát ha így tilos elvenni másnak a vagyonát, mert kézlevágás jár érte (még ugye Könyves Kálmán Királyunk alatt is), akkor vegyük el úgy a pénzét, hogy várjuk meg, amíg ránk bízza a pénzét, és utána vegyük el, mert akkor az már nem loás, mert ő adta ida. Na, ezután bevezették a sikkasztás tényállásokat. Jó. Akkor megint jöttek az okosok, hogy ha így már nem szabad, mert börtön, akkor vegyük el úgy a pénzét, hogy mondjuk neki azt, hogy elraboljuk a lányát, ha nem fizet önként egy hatalmas vagyont. Mer az még sem lopás már, sőt nem is sikkasztás, hiszen önként adta ide. Na, erre bevezették a zsarolás tényállását, hogy ilyen úton se lehessen elvenni a pénzét. Na, erre kitalálták az okosok, hogy ha lopni nem szabad, sikkasztani nem szabad, zsarolni nem szabad, akkor kérjük meg a király kincstárnokát, hogy a Szalóki utcában egy ingatlant jóval ár alatt adjon el nekünk, és így más vagyonának a rovására pénzt szereztünk. Erre a király bevezette a hütlen kezelés illetve az arra felbújtás tényállását. Mert hogy így se lehessen elvenni más pénzét, amiért más dolgozott egy egész életén keresztül. Jó, mondták az okosok. Ha nem szabad lopni, nem szabad sikkasztani, nem szabad zsarolni, nem szabad hűtlenkezelni, akkor hamisítsunk egy váltót, hogy a király állította ki, és váltsuk be. Ezután a király bevezette az okirathamisítás és csalás tényállását. Jó, mondták az okosok. Dolgozni nem szeretünk, mert mi olyan családból vagyunk, ahol már 5000 éve senki sem szeret dolgozni, mi már 5000 éve más vagyonait vesszük el, hiába figyelmmeztet ennek tilalmára a Mózes 326, de akkor is vegyük el a másik pénzét. Lopni ugye már nem szabad, sikkasztani már nem szabad, zsarolni már nem szabad, hűtlen kezelni már nem szabad, okirathamisítani már nem szabad, csalni már nem szabad, mit csináljunk mit csináljunk, mert enni már pedig kell, dolgozni meg nem akarunk, csak a más pénzét elvenni, jajj Istenem micsináljunk. Jó, akkor - mondták az okosok - vesztegessünk, mert az ugye mégsem lopás, zsarolás, csalás, hűtlen kezelés, sikkasztás, okirathamisítás...

És így tovább...

A történelem most ott tart, hogy a legújabb recept, hogy ki kell vinni a magyar állampolgárt Lemuriába, és ott egy Lemuriai bírót rá kell venni, hogy mindenféle jogalap és bizonyíték és bizonyítási eljáráás nélkül egy kizárólagos joghatóságot kikötő egyértelmű szerződés dacára vegyünk rá egy több száz millió forintos ítéletre, amiközben tel szájjal röhög a Lemuriri bíró, és kész a 21. század tökéletes bűncselekménye. Mit bűncselekmény, hát marhaságokat beszélek, hát hiszen olyan tökéletesen lett kitalálva, hogy még nem is bűncselekmény, mert olyan fantasztikus tényállást sikerült kitalálni, hogy nem is illeszthetőú bele egyik léteő büntető tényállásba sem, tehát nem bűncselekmény!!!! Vagy mégis???

Emberek, kész az új recept, senki se dolgozzon, vegy el mindenki a másik által egész életében megkeresett pénzét, csak ki kell vinni őket Lemuriába, és ott egy baromarcú Lemuriai bíróval megítéltetni 523 milliárd forintot!

Ne dolgozzatok, megy munka nélkül is!!!!

A Mózes 326-tal meg ne foglalkozzatok, mert Mózes már elavult!!!

Iniuria non excusat iniuriam

justizmord #   2009.11.06. 13:56

Köszönöm ObudaFan!

Ezek szerint tényleg igaz a mentelmi jog.

És a külföldi bírókra is igaz ez? Tehát a magyar OIT fog dönteni egy Lemuri bíró elleni eljárás megindíthatóságáról?

Egyáltalán milyen útleveéük van a bíróknak? Mehetnek külföldre? Normál vagy diplomáciai útlevéllel?

Az ügy érdeméről mi a véleményed? Lehet ez csalás, vesztegetés, közokirathamisítás, hűtlen kezelés, vagy bármi egyéb?

Iniuria non excusat iniuriam

justizmord #   2009.11.06. 13:54

Köszönöm ObudaFan!

Nem tudtam, de akkor mégis igaza volt Krisztiánnak a mentelmi joggal kapcsolatban.

Az ügy érdemi részéről mi a véleményed? Milyen bűncselekmény lehet ez? Vesztegetés? Csalás? Közokirathamisítás?

És, mivel nem magyar bírórül van szó, hanem külföldi bíróról, vonatkozik rá a mentelmi jogos törvény? Szerintem nem, hiszen nem lenne logikus, hogy a magyar OIT döntene a külföldi bíró elleni eljárásról. Vagy mégis?

Iniuria non excusat iniuriam

ObudaFan # e-mail 2009.11.03. 18:45

1997. évi LXVI. törvény
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
5. § (1) A hivatásos bírót az országgyűlési képviselővel azonos mentelmi jog illeti meg.
(2) A Legfelsőbb Bíróság elnöke mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában az Országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával dönt, a mentelmi jog megsértése esetén szükséges intézkedést az Országgyűlés elnöke teszi meg.
(3) A hivatásos bíró mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) elnökének javaslatára a köztársasági elnök dönt. A mentelmi jog megsértése esetén szükséges intézkedést az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének javaslatára a köztársasági elnök teszi meg.
(4) Az ülnököt az igazságszolgáltatásban való részvételével összefüggő cselekmény tekintetében az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 4. §-ában meghatározott tartalommal mentelmi jog illeti meg.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

alkusz # e-mail 2009.11.03. 18:29

Na ez a Krisztián 2006 vélemény nekem sem jön be.Mi az hogy lelkiismeretre bizva dönt a biró??????
Hát a törvények hol a fenébe vannak??????
justizmord kitartás!!!!!!!

justizmord #   2009.11.03. 16:07

Te jogász vagy?

Nem tudok semmiféle mentelmi jogukról. A képviselőknek, tehát a parlamenti tagoknak van egyedül mentelmi joga, a bíróknak tudtommal nincs ilyen. Az valóban igaz, hogy velük szemben nem a sima ügyészség, hanem a nyomozó ügyészség jár el, ami egy másik társaság, de simán nyomozhatnak ellenük, és simán meggyanúsíthatják őket. Ahogy én tudom.

Mivel külföldi bíróról van szó, és a nyomozó ügyészség hatásköre csak a magyar bírókra terjed ki, ezért szerintem átlagos rendőrségi nyomozás lesz belőle, ugyanis mindenki ellen a rendőrség nyomoz, kivéve akik a kivételbe esés miatt a nyomozó ügyészség alá tartoznak. Mivel jelen esetben nem tartoznak a nyomozó ügyészség alá, ezért maradnak a rendőrség nyomozásában.

Lelkiismeret.... hümm, hümm. mondom HÜMM HÜMM KÖHÖMM KÖHÖMM!!!!

Hát, ... hát, messze nem! Egyáltalán nem a lelkiismeret szerint kell ítélkezniük, hanem a törvények és a tényállás szerint. A jelen ítélet teljesen nyilvánvalóan messze esik ettől, sőt a baromarcú a jegyzőkönyvnek is olyan nyilatkozatokat tett, hogy egyértelmű legyen, hogy nem félreértésről van szó, hanem szándékosságról.

Engedd meg, hogy visszakérdezzek. Akkor szerinted soha egyetlen bíró ellen se lehet eljárás, bármit is csinál? Mert biztos a lelkiismeretének megfelel? Akkor ha egy Fa-szappan árát egy bírósági perben 7 milliárd 769 millió 237 ezer 328 forint 20 fillérben állapítja meg, akkor az is lehet, mert a leliismerete szerint az helyes?

Ha erre a kérdésre úgy válaszoltál, hogy azért azt már nem lehet, akkor ezek szerint szerinted is van egy határ, amikor már be kell avatkozni büntetőeljárási eszközökkel. A kérdésem, ho9gy szerinted hol az a határ? Mennyi az a határ? Szerinted egy 0 Ft-os ítélet helyett, amit a vak is lát, hogy 0 Ft, ha ahelyett több száz millió forintot hoz, abba nem kell beavatkozni?

Ráadásul nem érdekel, hogy az a külföldi ország helyesnek gondolja-e a bíró tevékenységét, de Magyarország a magyar Btk hatálya szerint kiadhat ellene nemzetközi körözést, és ha az EU-ba beteszi a lábát, akkor automatikusan hozzák rabomobillal Budapestre, és a nyomozás és kihallgatása során elmagyarázhatja, hogy szerinte ez miért felelt meg a hatályos törvényeknek, és hogy milyen bizonyítási eljárást vett fel (semmilyet!!!!), és hogy melyik bizonmyíték támasztotta alá, melyiket mérlegelte (nem volt ilyen bizonyíték!!!!)

Dögöljön meg Lemuria!!!!

Iniuria non excusat iniuriam

Krisztián2006 # e-mail 2009.11.03. 15:54

Szia!

Vélhetően azt tudod, hogy Magyarországon a bíróknak mentelmi joguk van. Bűntetőeljárást indítani velük szemben a tettenérés esetét kivéve csak akkor lehet ha mentelmi jogát felfüggesztik.

Gondolom külföldön is létezik hasonló rendszer a bírók vonatkozásában.

egyébként a bírói felelősségre vonás azért amit az ügyben tett....hát nem egyszerű!

Ugyanis a saját lelkiismeretére hallgatva...hozza meg a döntést.

justizmord #   2009.11.03. 14:33

Lenne valakinek ötlete?

Milyen bűncselekménynek minősülhet egy (külföldi) bíró azon cselekedete, amikor egy nyilvánvaló és egyszerű ügy pofonegyszerúen átlátható tényállása ellenére 100 vagy 1000-szeres ítéletét hozza? Nyilvánvalóan 0 Ft-os ítélet helyett több száz millió forintot, akkor, amikor a hasonló pertárgyú ügyeknél, még ha azoknál van is jogalap, azoknál a maximum csak pár százasléka annak, amit végülis nálam jogalap nélkül hozott?

Amikor jegyzőkönyveb jelenti ki, hogy jobban szereti úgy befejezni az ügyet, hogy kifizethető az összeg, de most nem az.

Amikor jegyzőkönyvbe kijelenti, hogy tudja, hogy gyerekláthatást kellene kapnom, de most haragszik rám, mert miért nem mentem el a tárgyalásra (nem voltam megidézve), és ezért a jogaim ellenére nem ad láthatást.

Amikor az érvényes házassági szerződésen, ami kikötötte a magyar bíróságok joghatóságát, és a magyar jog használatát, röhögő görcsöt kap, és nevetgélve azt mondja, hogy peche van Lepcsák úr, mert Lemuriában van, nem Magyarországon, és nem érdekel egy magyar házassági szerődés.

Ezek egyértelműen mutatják, hogy szándékosságról van szó.

Szerintem hasonlít a sztori arra, amikor német turistákat éttermekben a vacsora után 20 millió forintos számlával kínáltak meg, és el nem fogadás esetén jól megverték őket. Ott is nyilvánvaló túlszámlázás történt, itt is.

Itt minősítő eset lehet a csoportos elkövetés, a hivatalos eljárás, hivatalos személy, iskolai végzettség felhasználása a bcs elkövetéséhez (jogi egyetem), különösen nagy érték.

A szándélkosan túlszámlázó, turistákat károsító éttermeket bezárták, és az ott dolgozók ellen büntetőeljárást kezdeményztek.

Esetemben nem remélem, hogy a magyar hatóságok bezáratják azt az országot, pedig abszolút indokolt lenne, de nemzetközi körözést, interpol körözést kiadhatnak a bíró meg a bűntársai ellen.

A lemuri hatóságok nem voltak hajlandóak semmilyen büntetőeljárást megindítani a bűnöző lemuri bíró ellen.

A kérdés, mi lehet a bűncselekmény? Csalás? Közokirat-hamisítás? Hivatali visszaélés? (((Kifosztás?))) (((Rablás?)))

Alapvetően az Alkotmány 13. § és a Btk. helyes megszerkesztése miatt nehéz (inkább lehetetlen) olyan módszerekt kidolgozni, hogy előre megtervezetten elvegyük valakinek a vagyonát úgy, hogy közben ne essünk bűncselekménybe. Bármilyen tervet dolgoznánk ki egy másik ember vagyonának elcsipázására, az valamilyen Btk tényállásba beleesne. Nem tudunk elég ügyesek lenni, mert a Btk. jól van megkonstruálva. Bármilyen trükkel próbálkozunk, az vagy lopás, sikkasztás, csalás, rablás, zsarolás, vesztegetés, szóval valamilyen vagyon elleni bűncselekmény lesz, mert a Btk. jól van megkonstruálva, és az Alkotmány 13. §-át hatékonyan védi.

Milyen vagyon elleni bűncselekménybe fér bele a Lemuri Bíró esete?

Iniuria non excusat iniuriam

justizmord #   2009.10.31. 11:28

Szia, KBS

Te talán még emléxel a konkrét történetre.

A magyar szál szépen, és jól befejeződött, nagyjából rendben lett a végére, a magyar bírók nagyjából jó döntést hoztak. Túl vagyok a másodfokon, és a leglényegesebb kérdésben igazat adatak végre. Még megyek felülvizsgálatra, tehát LB-ra, de ez már egy NEM a legfontosabb kereseti kérelem szerintem hibásan eldöntése miatt. A legfontosabb kereseti kérelmet végre helyesen, nekem kedvezően döntötték el.

A másodfokú eljárás végül beindult, elfogadták az igazolási kérelmemet, a kézbesítési vélelem megdöntését, és létrejött végül a másodfokú ítélet, ami nekem már nagyjából kedvező is, nagyjából jó is, apró probléma maradt már csak vele.

A büntetőeljárás NEM a magyar bíró ellen lenne…

A külföldi bíró ellen…

A magyar Btk. hatálya szerint büntethetőek külföldi állampolgárok is, akár külföldön elkövetett bűncselekmények miatt is, Magyarországon a magyar Btk. szerint, feltéve, hogy… és itt feltételek vannak. Pl, hogy cselekménye ütközzön a magyar Btk-ba, és ugyanakkor annak az országnak a büntetőtörvényköny­vébe is, ahol a cselekményt elkövette.

Álláspontom szerint a feltételek teljesülnek, tehát alapos a gyanú, hogy a külföldi bíró bűncselekményt követett el.

A konkrét kérdésedre válaszolva azt tudom mondani, hogy igen, nyilvánvalóan látszik, nem azért mert én azt mondom, hanem azért, mert nyilvánvaló. És, ez majd az én gondom lesz, hogy bizonyítsanm, és szerintem tudom bizonyítani, ezt a részt, tehát a kérdésem az lenne, hogy HA nyilvánvalóan látszik, hogy hamis az ítélet, tehát HA, akkor ez milyen tényállásba illeszthető bele.

Csalás? Közokirathamisítás? Hivatali visszaélés?

Nézd, KBS. Ha bemész a Tescoba, és veszel két liter tejet, meg egy kiló kenyeret, és a pénztáros azt mondja, hogy mindez 327 millió 275 ezer 871 forint és 22 fillér lesz, majd te még szólsz is, hogy rosszul van itt valami, és ki sem tudod ezt fizetni, majd ő még visszaválaszol, hogy tudja, mondom TUDJA, hogy ez nem biztosan kifizethető (tehát tisztában van a nagysággal), és jobban szereti, ha kifizethető összeg jön ki, de most így van és kész, akkor ez nyilvánvaló hiba, és nyilvánvalóan szándékos.

A külföldi tárgyalási jegyzőkönyvben olvasható, amint a bíró mondja, hogy jobban szereti, ha kifizethető összegek jönnek ki, mert olyankor nyugodtabban fejezi be az ügyet, mint most. Jegyzőkönyvben, érted? Ő mondja a saját szájával, és maga a bíróság jegyzőkönyvezte le. Vagy, az is a jegyzőkönyvben van, hogy tudja, hogy gyerekláthatást kéne kapnom, de most haragszik rám, mert nem mentem el a tárgyalásra (nem voltam személyesen megidézve, az ügyvédem meg ott volt), és mivel haragszik, az ilyen ember nem érdemli meg, hogy láthatást kapjon a gyerekéhez. Jegyzőkönyv ez is, bíróüsági hivatalos jegyzőkönyvvezető.

Ez nyilvánvalóan szándékos. Mindkettő. Maradjunk annyiban, hogy majd én bizonyítom a nyilvánvaéóságot, meg a szándékosságot, csak az érdekelne, hogy milyen bűncselekményi kategóriába fér bele ennek az élőlénynek a cselekedete.

Iniuria non excusat iniuriam

végrehajtó1 # e-mail 2009.10.31. 11:19

Oké,oké, de minden szakma ugy van vele ma neked holnap nekem...

justizmord #   2009.10.31. 11:10

Kedves végrehajtó1

Igen, pont a jogászoktól, ráadásul KBS büntetőjogász, és nagyon okos is, és ez jogi szakmai kérdés, mondhatni tudományos kérdés, miért is ne lehetne egy jogi szakmai kérdést megvitatni.

Ráadásul mind ő, mind a bíró személye anonim, pusztán a jelenségekre, a tényállásokra kérdezek rá, egy ismeretlen személy tényállására egy ismeretlen személytől.

Senki sem tudja, kit takar a KBS nick név, és az én bírómat sem lehet tudni, ki az.

Mármint az itteni fórumozók nem tudják egyiknek sem a nevét vagy személyét, hogy pontosan ki kicsoda.

Iniuria non excusat iniuriam

justizmord #   2009.10.31. 11:02

Szia, KBS

Te talán még emléxel a konkrét történetre.

A magyar szál szépen, és jól befejeződött, nagyjából rendben lett a végére, a magyar bírók nagyjából jó döntést hoztak. Túl vagyok a másodfokon, és a leglényegesebb kérdésben igazat adatak végre. Még megyek felülvizsgálatra, tehát LB-ra, de ez már egy NEM a legfontosabb kereseti kérelem szerintem hibásan eldöntése miatt. A legfontosabb kereseti kérelmet végre helyesen, nekem kedvezően döntötték el.

A másodfokú eljárás végül beindult, elfogadták az igazolási kérelmemet, a kézbesítési vélelem megdöntését, és létrejött végül a másodfokú ítélet, ami nekem már nagyjából kedvező is, nagyjából jó is, apró probléma maradt már csak vele.

A büntetőeljárás NEM a magyar bíró ellen lenne...

A külföldi bíró ellen...

A magyar Btk. hatálya szerint büntethetőek külföldi állampolgárok is, akár külföldön elkövetett bűncselekmények miatt is, Magyarországon a magyar Btk. szerint, feltéve, hogy... és itt feltételek vannak. Pl, hogy cselekménye ütközzön a magyar Btk-ba, és ugyanakkor annak az országnak a büntetőtörvénykönyvébe is, ahol a cselekményt elkövette.

Álláspontom szerint a feltételek teljesülnek, tehát alapos a gyanú, hogy a külföldi bíró bűncselekményt követett el.

A konkrét kérdésedre válaszolva azt tudom mondani, hogy igen, nyilvánvalóan látszik, nem azért mert én azt mondom, hanem azért, mert nyilvánvaló. És, ez majd az én gondom lesz, hogy bizonyítsanm, és szerintem tudom bizonyítani, ezt a részt, tehát a kérdésem az lenne, hogy HA nyilvánvalóan látszik, hogy hamis az ítélet, tehát HA, akkor ez milyen tényállásba illeszthető bele.

Csalás? Közokirathamisítás? Hivatali visszaélés?

Nézd, KBS. Ha bemész a Tescoba, és veszel két liter tejet, meg egy kiló kenyeret, és a pénztáros azt mondja, hogy mindez 327 millió 275 ezer 871 forint és 22 fillér lesz, majd te még szólsz is, hogy rosszul van itt valami, és ki sem tudod ezt fizetni, majd ő még visszaválaszol, hogy tudja, mondom TUDJA, hogy ez nem biztosan kifizethető (tehát tisztában van a nagysággal), és jobban szereti, ha kifizethető összeg jön ki, de most így van és kész, akkor ez nyilvánvaló hiba, és nyilvánvalóan szándékos.

A külföldi tárgyalási jegyzőkönyvben olvasható, amint a bíró mondja, hogy jobban szereti, ha kifizethető összegek jönnek ki, mert olyankor nyugodtabban fejezi be az ügyet, mint most. Jegyzőkönyvben, érted? Ő mondja a saját szájával, és maga a bíróság jegyzőkönyvezte le. Vagy, az is a jegyzőkönyvben van, hogy tudja, hogy gyerekláthatást kéne kapnom, de most haragszik rám, mert nem mentem el a tárgyalásra (nem voltam személyesen megidézve, az ügyvédem meg ott volt), és mivel haragszik, az ilyen ember nem érdemli meg, hogy láthatást kapjon a gyerekéhez. Jegyzőkönyv ez is, bíróüsági hivatalos jegyzőkönyvvezető.

Ez nyilvánvalóan szándékos. Mindkettő. Maradjunk annyiban, hogy majd én bizonyítom a nyilvánvaéóságot, meg a szándékosságot, csak az érdekelne, hogy milyen bűncselekményi kategóriába fér bele ennek az élőlénynek a cselekedete.

Iniuria non excusat iniuriam

végrehajtó1 # e-mail 2009.10.30. 19:14

Kedves ustizmord!

Pont a jogászoktól kérdezel ilyet?:)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2009.10.30. 17:58

Ja, nyilvánvalóan. Mert te azt mondod.

www.kbs-ugyved.hu

justizmord #   2009.10.30. 17:54

Tisztelt jogászok

Azt szeretném megkérdezni, milyen módon és mennyiben ütközik a magyar Btk-ba, ha egy bíró teljeseln teljesen teljesen jogalap nélküli ítéletet hoz, nem csinál bizonyítási eljárást, egy nyilvánvalóan 0 Ft-os ítélet helyett egy több száz milliós ítéletet hoz, olyan témában, ahol még ha lenne is jogalap, akkor is 1-2 millió forint a maximum.

Vagyis, ki kellett hogy verje a szemét, és szándékosan csinálta. Nyilván valami anyagi haszon miatt, mert mi másért.

Lehet-e ellene csalásért, vagy hivatali visszaélésért, vagy bármi másért büntetőeljárást indítani?

Ha ezekért nem, milyen bűncselekménybe fér ez bele?

Iniuria non excusat iniuriam