Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Egyedi azonosító jel meghamisítása

Dr.Attika # e-mail 2013.01.12. 11:06

Drága Uram! kedves "tóthvili"!
Ön semmit nem értett meg az általam leírtakból. Etikai szempont hogyan jön ide?
Hogyan jön ide a bliccelés?
Milyen más jogszabály jöhetne itt szóba? Adott tényállás mellett a szubszumálás csak a Btk 277A§. alkalmazásához vezethet.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

gálgabi # e-mail 2013.01.12. 11:00

Két verzió merült fel bennem:

A hatóság munkájának akadályozása. Ezzel az a bibi, hogy a parkolás üzemeltetés nem hatósági feladat, maga a fizető parkolás pedig polgárjogi aktus .

A fizetési kötelezettség alóli kibúvás alapján lehetne esetleg szankconálni .

Az állampolgárnak nem csak jogai, de kötelezettségei is vannak. Nos ez utóbbi alóli kibúvás alapján lehetne esetleg szankcionálni .

Törvényhelyet ne kérdezzetek egyenlőre .

tothvili # e-mail 2013.01.12. 10:08

Egyetértek Attikával abban, hogy ha a rendszám azért van levéve, hogy kibújjanak a várakozási díj megfizetése alól, akkor azt lehet mondani, hogy etikai szempontból veszélyes a társadalomra.
Az viszont, hogy ez börtönnel fenyegetett cselekedet, hatalmas túlzás, hiszen egy erőszakos rabló is kaphat ugyanennyit...
Tehát aki kibújik a fizetési kötelezettsége alól, azt valamilyen módon, de valahogy mégis meg kellene fogni, ez a társadalom érdeke.

Ennek a módját kellene kitalálni a jogászoknak, mert a BTK idézett szakasza nem a bliccelés megbüntetéséről szól.

tehát más jogszabály alapján bíróság elé citálni a delikvenst, erre van valakinek elképzelése?

Dr.Attika # e-mail 2013.01.12. 09:52

Vacsi!
Ennek a cselekménynek a Btk. különös törvényi tényállások közé történő beemelést pontosan a gk. rendszámok le-és felhelyezése, kicserélése és egyéb manipulációk miatt történt.

A rendszám levétel lehet jogos és jogellenes is. Ezt minden esetben az adott konkrét cselekményt vizsgálva lehet eldönteni.
Amiket leírtam az egyben ezen ügy védekezését is megalapozza.

Ami nem vitatható az, hogy leszerelésre történt a rendszám és hogy szándékosan. Ami a védekezés alapja az pont , hogy ennek a konkrét cselekménynek van-e társadalomra veszélyessége, illetve ha van nem volt e az elkövető tévedésben a társadalomra veszélyesség tekintetében.
Van a Btk. 27.§ (2) bekezdésében egy büntethetőséget kizáró ok. Nevezetesen: nem büntethető , aki a cselekményt abban a téves feltevésben követte el, hogy az a társadalomra nem veszélyes,és erre a feltevésre alapos oka volt.

Itt jön az igazi ügyvédi munka. Azt elhitetni a bírósággal, hogy a terhelt tévedésben volt a társadalomra veszélyességet illetően és, hogy e feltevésre alapos oka volt.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

vacsi # e-mail 2013.01.12. 08:08

dr. Attika,
érdekes a fejtegetésed, de én azt mondom, hogy a rendszám eltávolítása minden esetben veszélyes a társadalomra, ha a jármű részt vesz a közúti forgalomban. Ha csak a garázsban áll, akkor a rendszámot kalapálhatják, moshatják, vagy tarthatják a rendszámtartóban.
Hogy miért veszélyes a rendszám nélkül közlekedő jármű? Okozhat közlekedési balesetet, elszórhat veszélyes anyagot, idézhet elő katasztrófahelyzetet - hogy csak a legsúlyosabbakat említsem. De vannak kisebb súllyal vett hibák is, melyek szintén teremthetnek veszélyhelyzetet.
És most őszintén: mennyi az esélye annak, hogy a rendszám kikalapálás miatt nem kerül vissza a járműre? Sokkal gyakoribb, hogy bűncselekmény leplezésére, nem?!

Dr.Attika # e-mail 2013.01.12. 07:19

Na akkor tartsunk egy kis jogi oktatást a laikusoknak.
Egy cselekmény akkor bűncselekmény, ha veszélyes a társadalomra, a Btk. különös törvényi tényállása szerint büntetni rendelt és az elkövető szándékosan követi el vagy a gondatlan elkövetés büntetni rendelése esetén legalább gondatlanul. Társadalomra veszélyes az a cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás amely a Magyarország állami , társadalmi, gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti

Nos a felvetett cselekmény szerepel a Btk. különös részében ( Btk. 277A ) A rendszám szándékosan lett eltávolítva. Az utolsó két feltétel tehát teljesült. Ami kérdéses lehet, hogy ez a cselekmény veszélyes lehet-e a társadalomra.

Itt játszik szerepet pl. az, hogy az eltávolítás kikalapálás, lemosás, rendszámtartóba elhelyezés miatt történt vagy azért, hogy a parkoló őrök, közterületesek ne tudják azonosítani, üzemben tartóhoz, tulajdonoshoz kötni.
Vélhetően az előbbi nem veszélyes a társadalomra, az utóbbi pedig igen.
Az, hogy egy cselekmény szerepel a Btk. különös törvényi tényállásaiban már eleve társadalomra veszélyességet feltételez. Ha mégsem azt általában a büntetőeljárás folyamán lehet eldönteni.

Nem régen egy társasági beszélgetésben egy laikus okoskodott, hogy a hóhért mindíg elitélik majd felmentik. Nem értette meg, hogy nem ítélik el, mert alapjaiban hiányzik a társadalomra veszélyesség, mivel a bíróság ítéletét hajtja végre és eleve hiányzik a társadalomra veszélyesség.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

gálgabi # e-mail 2013.01.11. 21:55

Szerintem szó sincs itt "meghamisításról". Ez tévút, és erőltett okoskodás arról, hogy hogyan lehet mégis megbüntetni azt, aki az álló gépjárművön nem használja a rendszámot .

Ahogyan itt olvasgatok, részletes magyarázattal egyik jogász végzettségű sem élt, csak szűkszavú véleménnyel, ami így kevésbé értelmezhető vélemény .

A laikus Dávidunk vajon hol van , nem is tudja, hogy mi minden elhangzott már itten .

tothvili # e-mail 2013.01.11. 21:44

ius latratus:
Tudod, mindennek van logikus magyarázata.

Annak mi a logikus magyarázata, hogy az üzembentartónak feladata a rendszámtábla jól olvasható állapotban tartása és rögzítettségének folyamatos ellenőrzése, de ha ezt el akarja végezni, például kikalapálni, ha behorpadt, vagy elgörbült, akkor bűntettet követ el.

Te tudod erre a választ?

tothvili # e-mail 2013.01.11. 20:58

Nem is a kresz-ről beszélek.
Hanem arról, hogy ki nyúlhat hozzá a gépjármű rendszámtáblájához anélkül, hogy az bűncselekménynek minősülne.
Egészségedre.

ius latratus # e-mail 2013.01.11. 20:27

Nézd.
Kakaós süti, meg hideg tej van előttem, s egy hülye hét mögöttem. Ez kijelentés.
Hogy magyarázzam is? Minek?
Arra már nem terjed ki a fórum.
Add már fel, kérlek, s felejtsd el a KRESZ-t.

tothvili # e-mail 2013.01.11. 19:43

ius latratus:
Imádom, hogy csak kijelentések olvashatók tőled, azok magyarázata pedig nem.
Arról mi a vélaményed, hogy a műszaki hibás járműre vonatkoznak-e a Kresz előírásai olyan szempontból, hogy kell-e a veszteglő gépjárműnután parkolási díjat fizetni, továbbá vonatkozik-e rá a várakozni, illetve a megállni tilos tábla hatálya?

ius latratus # e-mail 2013.01.11. 19:06

Apám...
Hová jutott ez a szoba! A második hozzászóló voltam én, azt hittem, hogy abban világosan leírtam, hogy nincs miről beszélni.
Ehhez képest...
Hogy hogyan "védekezzen?" Ahogyan Attika tanácsolta, s még véletlenül se hagyja el szó Dávidka száját a tárgyaláson, mert egyrészt maga alatt vágná a fát, másrészt az ügyvédje fogja tarkón vágni.

Dr.Attika # e-mail 2013.01.11. 18:06

Hatalmazzon meg ügyvédet.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

tothvili # e-mail 2013.01.11. 17:43

dr.Attika, ok. és mégegyszer elnézést kérek.

De ezúttal komolyan kérdezem, mit lehet tanácsolni a Dávidnak, aki nemsokára bíró elé kerül, mit tegyen ott, hogyan védekezzen?

Dr.Attika # e-mail 2013.01.11. 17:18

Én a kommentárból idéztem. Ha már kötözködünk. Nem a törvény, hanem a törvényjavaslat miniszteri indoklása.A 2012. évi C. törvény még nem hatályos. Minek is idézgetünk az ahhoz fűzött miniszteri indoklásból?

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

tothvili # e-mail 2013.01.11. 17:04

dr.Attika így idézte:

"Eltávolításon a jel (rendszám) leszerelését, motorszám kireszelését, kimarását, kivágását, „egyéb módon meghamisításon” minden egyéb megváltoztatási módszert: pl. szám átütését, más gépjárműre kiadott rendszámmal ellátást is érteni kell. Amíg az a) pont a tényleges hamisítót, addig a b) pont az a) pontban......."

Az eredeti szöveg pedig:

"Eltávolítás alatt többek között az egyedi azonosító jelek (rendszám, motorszám stb.) leszerelését, kireszelését, kimarását, kivágását, szám átütését értjük......"

Ez a szövegrészlet az "Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi … törvényhez" -ből van kivéve.
forrás:bpugyvedikamara.hu/.../2012/.../BTKeloterjesztes-tervezet.

dr.Attikától BOCSÁNATOT kell kérjek, ha nem ebből a forrásból dolgozott volna.

Szóval mindkettő szövegrészlet hasonló, majdnem ugyanazt is jelenti. Kérdés az, hogy ezek alapján az állampolgár és az autószerelő is bűncselekményt követ el, amikor a rendszámhoz nyúl? Ez már nagyon vicces lenne.

Dr.Attika # e-mail 2013.01.11. 16:43

Mit töröltem én ki? Ott van benne. Egy az egyben idéztem be a kommentár szöveget.

"Eltávolításon a jel (rendszám) leszerelését, motorszám kireszelését, kimarását, kivágását, „egyéb módon meghamisításon” minden egyéb megváltoztatási módszert: pl. szám átütését, más gépjárműre kiadott rendszámmal ellátást is érteni kell. Amíg az a) pont a tényleges hamisítót, addig a b) pont az a) pontban.......

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

gálgabi # e-mail 2013.01.11. 16:24

Valóban kitörölte a drAttika a motorszámot az eredetiből . Ez nem volt szép cselekedet.

Sherlocknak, részben igazad van, a képzelni kifejezés ebben az esetben megegyező a gondolni-val .
A Te értelmezésedben a rendszám időszakos eltávolítása (forgalmon kívül) valóban bűncselekmény?

Az jutott még az eszembe, hogy capisca hol olvasta azt, hogy a BTK 277 §-a nem alkalmazandó ingatlanon belül, csak közterületen .

Nagy az isten állatkertje !

Sherlock # e-mail 2013.01.11. 16:16

Annyit hozzátennék hogy nem mindenkit, ráadásul a "képzelni" szó azt sugallja hogy nem az.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

tothvili # e-mail 2013.01.11. 16:12

caspica:
TI ITT NYALTOK EGYMÁSNAK A NYILVÁNOSSÁG ELŐTT !!!

Nézd vissza, tegnap 18 óra 13 perckor küldte az atika a szöveget, melyből konkrétan kitörölte a MOTORSZÁM-ot. A zárójel mögött a rendszám, motorszám olvasható az eredetiben.

NEM KELLENE ITT MINDENKIT GYENGEELMÉJŰNEK KÉPZELNI.

Szállj önmagadba, és elvárom, hogy helyesbítsd a kijelentésedet, mellyel engem próbáltál megszégyeníteni.

Várom

Véleményem #   2013.01.11. 16:07

tothvili

Igen elfogadják akkor, ha ezt a szélvédőcserét mondod, felmutatod a régit vagy az új matricának a pótlásáról kapott iratokat. Hosszú távon ezt nem lehet kijátszani...
Nem véletlenül van leírva hol kell elhelyezni azt a matricát. A matrica pótlásáról gondoskodni kell, örökké nem járhatsz a régivel a kesztyűtartóban.
Egyszeri megoldás ez a duma amit te írsz, de hosszú távon nem lehet így járni, mert egyszer belebukik majd az ember. Aztán a tanácsaidat követve, meglepődik valaki ha kap egy feljelentést a gyakorlatban.

Érdekességként elmondom, hogy a határon ( ahol van még ellenőrzés ) így nem engednek ki az országból, ezzel a dumával, meg a kesztyűtartóban való felmutatással. Vissza fordítanak.

capisca #   2013.01.11. 12:38

Kedves Tóthvili!

Önnek az olvasás vagy a szövegértés nem megy?

Dr. Attika a Btk kommentárját teljes terjedelmében idézte, a MOTORSZÁMOT sem hagyta ki.

"Aki

  1. egyedi azonosító jelet eltávolít, vagy egyéb módon meghamisít,
  2. olyan dolgot szerez meg, vagy használ fel, amelynek egyedi azonosító jele hamis, hamisított, illetőleg amelynek egyedi azonosító jelét eltávolították,

bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

A Btké 25/A. § Az (1) bekezdés a) pontja minden olyan magatartást büntetni rendel, amely az egyedi azonosító jel eredetiségén, elhelyezésén, meglétén változtat. Eltávolítás alatt többek között az egyedi azonosító jelek (rendszám, motorszám stb.) leszerelését, kireszelését, kimarását, kivágását, szám átütését értjük.

Közeterületen egy egyszerű rendszám leszerelése (ez lehet ideiglenes és nem kell, hogy erőszakkal történjen, lásd a Btké.t) is okot adhat az eljárás megindítására, ha a posztoló ezt egy zárt helyen tette volna (kert, garázs stb...) ez fel sem merült volna.

A büntetőeljárás megindítása megállja a helyét, szerintem a bíró azért nem lesz szigorú és enyhe büntetést fog kiszabni 8ez lehet egy egyszerű megrovás is).

tothvili # e-mail 2013.01.11. 11:07

wers:
nekem szélvédő cserém volt, új matricát kellett kérnem, és az én rendőreim elfogadták, amikor a kesztyűtartóból kivettem és megmutattam nekik.

tothvili # e-mail 2013.01.11. 11:06

Guba:
Nos akkor nézzük a jogászi véleményt:

dr.Attika rosszindulatú módon írt a segítséget kérőnek! Az általa beidézett szövegből szándékosan kitörölt egy részt, ha úgy tetszik ezzel hamisan idézett! Azért tartom rossz indulatúnak, mert tudatosan játszik a szavakkal, tehát manipulál.

dr.Attika a motorszám-ot vette ki az eredeti szövegből, ezért első olvasatra akár úgy is érthető, ahogyan nem akarta az eredeti szöveg írója.

idézem a hiánytalan eredeti szöveget:

"Az (1) bekezdés a) pontja minden olyan magatartást büntetni rendel, amely az egyedi azonosító jel eredetiségén, elhelyezésén, meglétén változtat. Eltávolítás alatt többek között az egyedi azonosító jelek (rendszám, motorszám stb.) leszerelését, kireszelését, kimarását, kivágását, szám átütését értjük."
Tehát eltávolítás alatt a rendszám, vagy a motorszám valamilyen erőszakos és vissza nem állítható manipulációját kell érteni.
Például a rendszám átfestése, a motorszám lecsiszolása és máshová másik kamu motorszám beütése, vagy a popszegecses rögzítés kiszerelése, ésatöbbi.

Tehát ha értelemezzük ezt a szöveget, akkor arra jutunk, hogy az egyedi azonosító jel megváltoztatátásakor olyan manipulációra gondolt a szövegíró, amikor a megváltoztatás szándéka valamilyen visszaélésből fakad és az eredeti állapot már nem visszaállítható.

Nos a rendszám ideiglenes eltávolítása semmiképpen sem ez a kategória!

Ha nem értesz ezzel egyet, akkor térj ki arra, hogyan lehet megoldani a rendszámtábla vagy a műanyag keret javítását bűncselekmény elkövetése nélkül?

És arra is, hogy miért lenne bűncselekmény az, ha a már egyszer ellopták a rendszámtáblát, ezért a tulaj az újat nem hagyja a gépjárművön, hanem éjszakára biztonságba helyezi.

És arra is térj ki légyszíves, hogy miért lehet vásárolni akár a benzinkutakon is, bűncselekmény elkövetésére használandó rendszámtábla tartó kereteket, illetve azon miért nincs feltűntetve az, hogy aki saját kezűleg hozzákezd a keret kicseréléséhez, az bűncselekményt követ el.

wers # e-mail 2013.01.11. 10:39

Például, ha üvegcsere miatt új matricát kellett kérni, és az ugyebár az pénzbe került, ezért a további felesleges kiadások elkerülése végett nem kötelező kiragasztani, de az autóban kell tartani.

nem, ez téves hiedelem - én is igazoltatáskor tudtam meg (meg innen is utólag) de nem büntettek meg.