Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Magánokirat hamisítás?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.14. 09:05

Ha felvettem volna egy kölcsönt, és nem fizettem volna szerződésszerűen? Röstellném magam.
De ez nem jogi kérdés.

www.kbs-ugyved.hu

András H # e-mail 2020.02.14. 08:43

KBS.

Te mit tennél a helyemben?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.14. 08:16

Sarkanyúzd csak azt a döglött lovat keményen!

www.kbs-ugyved.hu

András H # e-mail 2020.02.14. 05:14

A nyomozást megszüntető határozat indoklása:

Hatóságunk az eljárás során adatkérés útján beszerezte a Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali
Osztálytól a XY szám alatti ingatlan esetében a
feljelentő vonatkozásában rendelkezésre álló iratokat.

Az iratokból megállapítható, hogy az ingatlan tulajdoni lapjára 2008. június 6-án került önálló zálogjog bejegyzésre 230.400 CHF kölcsön és járulékai erejéig.

Az adatszolgáltató megküldte továbbá a 2008. május 28-ai keltezésű,ingatlant terhelő önálló zálogjog alapításáról szóló szerződést is.

Hatóságunk továbbá adatkérés útján beszerezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság Vh.XY/2017. számú eljárás iratait is, így különösen az ügy tárgyát képező önálló zálogjog alapításáról szóló szerződés, és a kölcsönszerződés másolati példányát.

A beszerzett iratok alapján az alábbi összegzések tehetőek. most figyelj!

Mindhárom forrásból csak az ingatlant terhelő önálló zálogjog alapításáról szóló szerződés áll
rendelkezésre
, ugyanis a Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály kölcsönszerződést
hatóságunknak nem kézbesített. Az önálló zálogjog alapításól szóló szerződés Földhivatali Osztály
által megküldött példány összes oldalán egy szignóval kevesebb található, mint a másik két
példányon. Megalapozottan feltehető, hogy ez annak tudható be, hogy a szerződés utolsó oldalán a
Földhivatali Osztály példányán
S Péter van feltüntetve tanúként, és ott az ő aláírása
szerepel, míg a másik két szerződésen (PKKB példányán, és a tanú által becsatolt iraton) S Péter neve áthúzásra került, és helyette Sz Brigitta került feltüntetésre.

Ez meg már kiverte a biztopsítékot nálam:

Fontos megjegyezni, hogy a szerződések a tartalmi elemeikben megegyeznek, azaz közöttük csak az aláírások mennyiségében van eltérés.

A NYOMZÓ HATÓSÁG EGYBE VETETTE A FÉNYMÁSOLATOKAT ÉS MEGÁLLAPYTOTTA, HOGY TARTALMUKBAN MEGEGYEZNEK!
Még szerencse hogy az önmagáról készült fénymásolat megegyezik saját magával :-D

ÉS MEGÁLLAPÍTOTTA, HOGY "CSAK" AZ ALÁÍRÁSOK MENNYISÉGÉBEN VAN ELTÉRÉS!

ÉPPEN EZ AZ OKIRAT HAMISÍTÁS MINT ÍRTAM AZÉRT VAN ELTÉRÉS MERT AZ U-BANK KICSERÉLTE A JELZÁLOG SZERZŐDÉS UTOLSÓ OLDALÁT A KÖLCSÖN SZERZŐDÉSÉVEL MERT AZ EREDETI JELZÁLOG SZERZŐDÉS HAMISAN LETT LETANÚZVA S PÉTER NEVE ÁRHÚZÁSRA KERÜLT ÉS UTÓLAG SZ BRIGITTA ÍRTA ALÁ Ő VISZONT ELFELEJTETTE A JELZÁLOG SZERZŐDÉS MÁSODIK OLDALÁT LESZIGNÓZNI ÍGY A FÖLDHIVATALHOZ BENYÚJTOTT IRAT (HA AZ EREDETI HAMISAN TANÚZOTT IRATOT NYÚJTOTTA VOLNA BE A FÖLDHIVATAL VISSZADOBJA) A 2. OLDALA IS ÉS AZ UTOLSÓ OLDALA IS AZ ALÁÍRÁSOMAT KÖVETŐEN MEGVÁLTOZTATÁSRA KERÜLT - TEHÁT HAMIS!

EZEK LENNÉNEK HIVATALBÓL ÜLDÖZENDŐ BŰNCSELEKMÉNYEK MIVEL A CSALÁS EREDMÉNY BÜNCSELEKMÉNY ÉS AZ U- BANK MÁR ELŐ ÁLLT KÖVETLÉSÉVEL SŐT MÁR EL IS ADTA A KÖVETELÉSÉT EGY JOGUTÓDNAK .DE EZT MÁR NEM AKAROM RAGOZNI. (ezzel már befejezett a csalás)

András H # e-mail 2020.02.14. 04:12

wers

A CIB indított végrehajtási eljrást,

Ebbe csatlakozott be az UNICREDIT Bank = U-BANK.

Az U-Bank hamis okirat )(jelzálog alapításáról szóló szerződés) alapján, aminek az aláírásunkat követően a második oldala és az utolsó oldala megváltoztatásra került (ergo az irat meg lett hamisítva) az U-Bank más összeget jegyeztetett be mint amihez joga lett volna.
Erre a bejegyzésre és az ebből levezetett elszámolásra alapítja a követelését -amit vitatok!

Az U-Bank kikerülve minden ilyenkor lehetséges jogi eljárásást a hamis irat alapján bejegyzett, és a hamis összegből levezetett elszámolás alapján állt elő a követelésével amit jogalapjában és összegszerűségében is vitatok.

Nem került sor közjegyzői Fizetési felszólításra így nem tudtam ellentmondani és így nem lett belőle per
ahol előállhattam volna a tényeimmel, így ki vagyoklk zárva a védekezésből.

A hatóságoknál bejelentettem a hamis jelzálog szerződést de egyik sem tesz hivatalból feljelentést az ügyben így;

Van hamis okirat,
Van hamis bejegyzés,
van hamis követelés,
van erre alapozott végrehajtási ügy, ez 4 befejezeztt büncselekmény, ha ide veszem, hogy a U-Bankmár eladta a hamis követelését . tehát pénzért csalást és okirathamisítást követett el!

és a hatóságok szemet hunynak!

A törvény világosan fogalmaz, hogy nem lehet bűncselekményre alapuló követelést jogi úton érvényesíteni - ezért bajlódok a földhivatallal, hogy önrevizíóval állapítsa meg saját maga, hogy az irat ami alapján bejegyezte a zálog jogot az hamis és tegyen hivatalból feljelentést.

De nem tesz, ahogy nem tesz, sem a végrehajtó, sem a foganatosító bíróság, sem a rendőrség!

Én csak a jogos érdekemet és a törvények batartását szeretném valahogy elérni.

András H # e-mail 2020.02.14. 03:05

És akkor még egy kérdés;
Ha elutasítja a rendőrség a nyomozás megszntetése ellen tett fellebbezésemet és panaszomat akkor mint magánvádló eljrást indíthatok-e a PKKB.-n?

Konkrtétan a Bank ellen, csalás-okirat hamisítás, hamis tanúzás, és hamis okirat felhasználása, valamint a hatóságok megtévesztése -tárgyában.

András H # e-mail 2020.02.14. 02:57

drbjozsef; a válasz NEM. az csak egy rész eredmény.

A VÉGREHAJTÁSI ELJRÁSBÓL SZERETNÉM KIZÁRATNI MERT KIKERÜLT MINDEN JOGI UTAT ÉS MINT BECSATLAKOZÓ ÁLLT ELŐ A KÖVETELÉSÉVEL AMIT ÖSSZEGSZERŰSÉGÉBEN VITATOK.
Amikor szóvátettem a foganatosító bíróság azt mondta indítsak pert.

EZZEL ENGEM KIZÁRT A VÉDEKEZÉSBŐL ÉS A VITATÁS LEHETŐSÉGÉBŐL, A FOGANATOSÍTÓ BÍRÓSÁG AZT ÍRJA INDÍTSAK PERT, ÉN MEG ÚGY GONDOLOM HOGY A BANK HAMIS JELZÁLOGSZERZŐDÉS ALAPJÁN KERÜLT BELE A VÉGREHAJTÁSI ELJRÁSÁBA RÁADÁSUL EGY HAMIS ÖSSZEG KERÜLT A TULAJDONI LAPOMRA BEJEGYZÉSRE ÉS EZ ALAPJÁN AZ ELJÁRÁSBAN EBBŐL LEVEZETETT ÖSSZEG A KÖVETELÉSE AKKOR A FOGANATOSÍTÓ BÍRÓSÁGNAK A HAMIS OKIRAT ALAPJÁN BEJEGYZETT JELZÁLOGJOG ÜGYÉBEN HIVATALBÓL KELLENE INTÉZKEDNIE.

A bizonyításom 100% os MERT A BANK MAGA ISMERTE EL AZ ELSZÁMOLTATÁSKOR, HOGY BECSAPOTT 5.-M ft- tal, ebben az elszámolásban benne vannak a befizetéseim is CSAK A TŐKE ÖSZLOP NEM ÚGY VÁLTOZOTT AHOGYAN AZT A SZERZŐDÉSÜNK TARTALMAZTA.
Szakértővel én is elkészíttettem a befizetéseim alapján azt az elszámolást amit a szerződésünk alapoz meg.

A gyanúm az, „és ritkán tévedek”, hogy a hamisan bejegyzett összegből vezette le a JELENLEGI követelését a Bank.
Éppen úgy könyvelt kettősen, hogy a földhivatali hamis bejegyzését vette alapul és azt "koptatta" miközben nekem a tőke oszkop nem az elvártak szerint csökkent.
Ez lett gynús de éveken keresztül nem akart részletes és tételeiben kimerítő elszámolást küldeni amikor pedig a törvény kötelezte rá nem tudta a csalását leplezni és kénytelen volt elismerni, hogy BECSAPOTT.

Ezt követően persze tovább folytatta a becsapást mert
a tulajdoni lapomra bejegyzett összegből vezette le az elszámolását és az ott felhalmozódó jogtalan kamatok és költségekre mindjárt le is könyvelte magának ezt az összeget.

A CÉLOM AZ, HOGY NE ÉN MONDJAM, HOGY HAMIS A JELZÁLOGJOG BEJEGYZÉSÉHEZ HASZNÁLT IRAT, HANEM A HATÓSÁGOK HIVATALBÓL ÉS HA NEM TESZIK AKKOR EZT HOGYAN TUDNÁM KIKÉNYSZERÍTENI? EZ VOLT AZ EREDETI KÉRDÉSEM AMIRE KBS. AZT ÍRTA, HOGY ÚGY KÉRDEZEK, HOGY KÖZBEN ÁLLÍTOK.
A RETORIKÁMMAL VOLT ELFOGLALVA NEM A KÉRDÉSEMMEL.

A KÉRDÉS TOVÁBBRA IS AZ, HOGY HA A HIVATALBÓL ÜLDÖZEBNDŐ BÜNCSELEKMÉNYT SEM A FOGANATOSÍTÓ BÍRÓSÁG, SEM A VÉGREHAJTÓ, SEM A FÖLDHIVATAL NEM HAJLANDÓ FELJELENTENI AKKOR KIHEZ FORDÚLHATOK MÉG, HOGY A BÜNTETŐ ELJRÁST KIKÉNYSZERÍTSEM?

Alább írtam, hogy a Rendőrségen feljelentettem a Bankot a nyomozó hatóság azt írrta, hogy kikérte a PKKB.-től a jelzálogszerződést és kikérte a Földhivataltól is, a kettő nem egyezett mégis megszüntette a nyomozást.

Persze megpanaszoltam de ha már egy nyomozó nem látja, hogy a két szerződés két kölön hatóságnál nem egyezik akkor ott valami nincs rendben akkor mit várhatok a panaszom elbírálásánál? Ezért kérdeztem, hogy kihez fordúlhatok még érdemi intézkedésért?

drbjozsef #   2020.02.13. 12:55

Szóval a végcél végülis az, hogy a bank pereljen, ne neked kelljen őt.
Ha jól olvasok a sorok között ebből, akkor te magad is úgy érzed, hogy a te bizonyításod meglehetősen ingatag lábakon állna.

Mer' ha nem, akkor perelj.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

wers #   2020.02.13. 06:00

ez az oldal nyilvánvalóan a kölcsönszerződés utolsó oldala és nem a jelzálog szerződésé

Eddig a mondatig is csak ámultam, de itt megakadtam. Nekem is van CIB jelzáloghitel szerződésem, ami egy és ugyanaz. Nincs kettő.

Fogalmam nincs, mi az az U-Bank, hogy kerül a szerződésbe, ha te a CIB-el szerződtél.

Továbbra is fenntartom, semmi értelme a földhivatali bejegyzéssel bajlódnod, a bankkal kell elszámolnod.

András H # e-mail 2020.02.13. 03:03

Szia Wers! Hosszsú az ügy próbálom röviden.
A jalzálogjog alatt lévő ingatlanomat kiadtam albérlőknek ebből fizettem a törlesztő részleteimet.
A Tigáz és az Elmű külön külön kikötötte a szolgáltatását
Mind a kettővel szemben eljárst kezdeményeztem és nyertem
Az ügyek 4,6 évig húzódtak.Az albérlőket el kellett küldjem. Eközben a Cib végrehajtást kezdeményezett.
A banki elszámoltatáskor kiderült, hogy az U-bank a jelzálog jogosult az addig eltelt 3.6 év alatt 5 millioó forintal becsapott miközben én rendesen fizettem a törlesztőket.Már a kezdetekktől folymatosan panaszkodtam a Banknak, hogy küldjön tételes és részletes elszámolást mert gyanítottam, hogy a befizetéseimből mindenféle indokkal elszámolgatnak maguknak összegeket.Ez derült ki az elszámoltatáskor de addig ez csak gyanú volt.
Az elszámoltatást követően nem fizettem tovább egyetlen részletet sem azt akartam kiváltani a Banktól, hogy indítson végrehajtási eljrást ellenem és akkor ellentmondok és perré alakul az ügy ahol viszontkeresettel megtámadtam volna a Bankot és elszámolásra kényszeríthettem volna ill. az ő elszámolását vitatni akartam. A lényeg, hogy a Bank a Cib által kezdeményezett eljárásba mint becsatlakozó bevonta magát ezzel kikerülte a végrehajtást megelőző eljrásokat, így a végrehajtásban csak azt tudtam mondani, hogy nem értek egyet a követelése összegével.
A Bank a Földhivatalnál bejegyzett "hamis" összegből vezette le az elszámolását és ezt az összeget követeli tőlem+kamatok +költségek.
Azért szeretném töröltetni a földhivatalnál a hamis bejegyzést mert hamis összeg lett hamisított jelzálog szerződéssel a tulajdoni lapomra bejegyeztetve.
Ha ezt töröltetem akkor a Bankot arra kényszerítem, hogy indítson a pénzéért eljárást és akkkor már módomban lesz az elszámolást vitatni.
Közben én is készíttettem elszámolást de nem tudom sehol érvényre juttatni.
A végcél az lenne, hogy számoljunk el, de azt az összeget amit a Bank követel nem tudom elfogadni.
Nem vitatom a tartozásom és ki is fizetném ha korrekt elszámolást kapnék.

Összegezve a földhivatalnál lévő bejegyzésről bebizonyosodott, hogy hamis jelzálogszerződés volt a bejegyzési eljrás alapja, a jogszabály kimondja, hogy ha büncselekményen alapul egy követelés akkor az nem lehet végrehajtás alapja, és akkor a foganatosító bíróság ki kell zárja az ügyből a Bankot így peresedhet az ügy és így tudom a Bankot a tényleges elszámolásra kényszeríteni.

Ezért akarom a földhivatalnál tööltetni a bejegyzést.
A földhivatal a nyilvánvalóan hamis jelszálogszerződésre azt mondja, hogy az a jogszabályoknak mindenben megfelel, miközben az irat 2. oldaán tanúzási probléma van és nem szerepel a hitel összege valutában, helyette a hitelketret összege lett feltűntetve az utolsó oldalon pedig az áll, hogy az iratnak a jelzálog szerződés a melléklete
így ez az oldal nyilvánvalóan a kölcsönszerződés utolsó oldala és nem a jelzálog szerződésé mert önmagának nem lehet a melléklete.
A csavar még annyi, hogy a kölcsönszerződésen tanúzási probléma van az utolsó oldalon egy olyan tanú aki végig szignózta az egész iratot a végén nem írt alá, hanem a nevét áthúzták és egy idegen név szerepel ott, ez lenne az eredeti oldala a jelzálog szerződésnek de ezt nem adhatta be a Bank a fölldhivatalhoz mert a tanúzás nem volt rendben ezért kicserélte a kölcsönszerződés utolsó lapját a jelzálog szerződésével, ergo okirathamisítást követett el -szerintem.

Ezért az a kérdés, hogy tudom töröltetni a földhivatali bejeygzést.Alább azt írta valaki, hogy perrel -értem -de a büncselekményt nem kellene hivatalból üldözni vagy feljelenteni a hatóságoknak?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.12. 07:15
wers #   2020.02.12. 06:40

Hogy tudom töröltetni a hamis okrat alapján bejegyzett jelzálogjogot, ha a földhivatal a nyilvánvalóan hamis okiratot a törvényeknek mindenben megfelelőnek találja?

Azt nem értem, mi lenne az értelme?
Miért töröltetni akarod az eredeti bejegyzést? Hiszen volt hitelfelvétel, csak az összeget vitatod. De a bank és a közted történő elszámolásnak nem ez az alapja, hanem a ténylegesen folyósított összeg.
Ráadásul ez az összeg eleve folyamatosan változik, érdekes lenne a földhivatalnál havonta/negyedévente az aktuális egyenlegre módosíttatni a bejegyzést. Szerintem.

drbjozsef #   2020.02.12. 06:32

... esetleg... perrel?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

András H # e-mail 2020.02.12. 05:29

és akkor a az érdemi kérdés;

Hogy tudom töröltetni a hamis okrat alapján bejegyzett jelzálogjogot, ha a földhivatal a nyilvánvalóan hamis okiratot a törvényeknek mindenben megfelelőnek találja?

András H # e-mail 2020.02.12. 05:26

Legyen kérdések nélkül:

Az ügy:
Egy végrehajtás megszüntetésére indítandó ügy elött alakult úgy, hogy az U-Bank megküldte a náluk lévő iratokat. Az iratok között lévő jelzálogjog alapításról szóló szerződés tanúzásban hamisított és oldalaiban nem stimmelt a nálam lévővel.
A Földhivataltól is kikértem a hozzájuk benyújtott jelzáloogjogi szerződést.
Azt tapasztaltam, hogy a földhivatali példány 2. oldala és az utolsó oldala meg lett változtatva.

A 2. oldalon nem szerepel a "kölcsön összege valutában" csak a hitelkeret összege valutában és egy tanú szignója hiányzik.
Az utolsó oldalon pedig az áll a lap alján lévő "mellékletek" felsorolásban, hogy az irat melléklete a jelzálog alapításáról szóló szerződés.

Mivel a jelzálog alapításról szóló szerződés nem lehet önmagának a melléklete, ebből egyértlműen következik, hogy a földhivataltól kikért jelzálogszerződés ami alapján a tulajdoni lapomra a kölcsön összege tévesen bejegyzésre került az hamis.

A rendőrségen feljelentést tettem okirat hamisitás, hamis tanuzás, hamis okirat felhasználása és a hatóságok megtévesztése miatt.
A nyomozást határozatban megszüntették miközben a határozat indoklásában a nyomozó hatóság elismeri, hogy az általa a PKKB -től és a Földhivataltól megkért 2 jelzálogszerződés eltér egymástól.
megpanaszoltam a nyomozás megszüntetését.

Közben a földhivatalnak felhívtamn a figyelmét a hamis okiratra, mire azt a választ küldték, hogy az okirat mindenben megfelelt a jogszabályoknak és a bejegyzés jogszerűen történt.
A kölcsönszerződésünk "szerződési feltételek 2.2-es pontjában az áll, hogy a hitelkeret és a tényleges kölcsön összege közötti különbözetet a Bank a folyosítást követően törli.
A folyosítás 06 03.-án történt a földhivatali kérelem benyújtása 06 06.-án.
A földhivatal a hitelkeret összegét 230.000.-CHF. jegyezte be zálogjogként ami 26.000.-CHF.-el magasabb mint a tényleges kölcsön 203.818.-chf. összege valutában.

András H # e-mail 2020.02.11. 07:50

és?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.11. 07:48

Úgy kérdezel, hogy állítasz.

www.kbs-ugyved.hu

András H # e-mail 2020.02.11. 07:45

Szép napot fórumozók!

Egy végrehajtás megszüntetésére indítandó ügy elött alakult úgy, hogy az U-Bank megküldte a náluk lévő iratokat. Az iratok között lévő jelzálogjog alapításról szóló szerződés tanúzásban hamisított és oldalaiban nem stimmelt a nálam lévővel.
A Földhivataltól is kikértem a hozzájuk benyújtott jelzáloogjogi szerződést.
Azt tapasztaltam, hogy a földhivatali példány 2. oldala és az utolsó oldala meg lett változtatva.

A 2. oldalon nem szerepel a "kölcsön összege valutában" csak a hitelkeret összege valutában és egy tanú szignója hiányzik.
Az utolsó oldalon pedig az áll a lap alján lévő "mellékletek" felsorolásban, hogy az irat melléklete a jelzálog alapításáról szóló szerződés.

Mivel a jelzálog alapításról szóló szerződés nem lehet önmagának a melléklete, ebből egyértlműen következik, hogy a földhivataltól kikért jelzálogszerződés ami alapján a tulajdoni lapomra a kölcsön összege tévesen bejegyzésre került az hamis.

A rendőrségen feljelentést tettem okirat hamisitás, hamis tanuzás, hamis okirat felhasználása és a hatóságok megtévesztése miatt.
A nyomozást határozatban megszüntették miközben a határozat indoklásában a nyomozó hatóság elismeri, hogy az általa a PKKB -től és a Földhivataltól megkért 2 jelzálogszerződés eltér egymástól.
megpanaszoltam a nyomozás megszüntetését.

Közben a földhivatalnak felhívtamn a figyelmét a hamis okiratra, mire azt a választ küldték, hogy az okirat mindenben megfelelt a jogszabályoknak és a bejegyzés jogszerűen történt.
A kölcsönszerződésünk "szerződési feltételek 2.2-es pontjában az áll, hogy a hitelkeret és a tényleges kölcsön összege közötti különbözetet a Bank a folyosítást követően törli.
A folyosítás 06 03.-án történt a földhivatali kérelem benyújtása 06 06.-án.
A földhivatal a hitelkeret összegét 230.000.-CHF. jegyezte be zálogjogként ami 26.000.-CHF.-el magasabb mint a tényleges kölcsön 203.818.-chf. összege valutában.

A kérdéseim a következők:
1.) kihez fordulhatok, ha a hatóság a hivatalból üldözendő bűncselekményt nem hajlandó üldözni?

2.) Kihez fordúlhatok, ha a földhivatal a nyilvánvaló hamis okirat alapján nem hajlandó büncselekmény alapos gyanújára hivatkozva hivatalból feljelentést tenni?

3.)

  1. Az alap végrehajtási eljrásban kötelessége-e a foganatosító bíróságnak a tudomásra jutó bűncselekményt feljelenteni?
  2. a hamis okirat alapján bejegyzett U-Bank zálogjoga kielégítésnek követelése tárgyában a becsallakozó U-Bank köteles-e a követelésének összegszerűsége és jogalapja nizonyításra és ezt mi alapján kérhetem?

4.) Hol tudom a földhivatalt feljelenteni?

5.) Kérhetem-e a végrehajtási eljárásban a U-Bank kizárását, és hogyan?

wers #   2020.01.17. 11:12

Ha jogszerűen került az eladódhoz, talán más gondotok nem lesz belőle, ha nem, és például lopott volt, akkor még lehet meglepetés.

Ha Ausztriában körözést adtak ki rá, vagy banki korlátozás terheli vagy bármi bejegyzés, azt honosításkor a magyar hatóság látja.

drbjozsef #   2020.01.17. 10:05

Kisbiro,

Nem.
A gépjármű adásvételi szerződés magánokirat.
A kétnyelvű is.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kisbiro # e-mail 2020.01.16. 21:07

Drbjozsef, köszönöm a választ!

Nem valósul meg közokirat hamisítás rèszünkről? Ugye èn írtam a kètnyelvű adásvètelit, illetve az eladó nevèt írtam alá, párom meg aláírta vevőkènt! Benyújtani viszont a meghatalmazott személy nyújtotta be!
Elnèzèst, ha sokat kèrdezek!

drbjozsef #   2020.01.16. 18:11

Kisbiro,

Btk. 345. § Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Esetedben, ha bevalljátok, valami megrovás a valószínű, ha más kárt nem okoztatok vele, akkor a felfüggesztett sem valószínű.

Ugyanakkor az gondolom világos, hogy az autót bukjátok. Ha jogszerűen került az eladódhoz, talán más gondotok nem lesz belőle, ha nem, és például lopott volt, akkor még lehet meglepetés.

Elvileg a pénzeteket visszaperelhetnétek, ha van valami bizonyítékotok, hogy átadtátok neki, bár a behajtásra az esetében nem sok esélyt látok, okosan csinálják ezt az ilyen nepperek.

Elég vaskos tanulópénz lesz ez.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kisbiro # e-mail 2020.01.16. 13:12

Az előző hozzászólásomhoz hozzátève, ha számít valamit! Az autó 2018-ban lett honosítva! Eredetisèg vizsgálaton megfelelt!

Kisbiro # e-mail 2020.01.16. 11:25

Üdv Mindenkinek!
Nagy bajba kevertük magunkat a párommal, szeretnèk tanácsot kèrni!
Párom kapott egy levelet a NAV-tól, annak a szemèlynek az adóvizsgálatával kapcsolatban, aki az autóját forgalomba helyezte! Állítólag sok külföldi papíros autó volt amit az utcán tárolt! Leírta, hogy az autót Ausztriából vettük ès az hozta haza aki forgalomba helyezte! Sajnos ez nem igaz mivel tőle vettük itt Mo.-on! Erről semmilyen papírunk nincs, illetve telefon nekem azt mondta, hogy le is fogja tagadni, hogy tőle vettük! Erre talán kèt mondat van az üzeneteim között ami a vètelre utal! Adásvételi nem kèszült, mivel ő mondta, hogy forgalomba helyezhető! Fèl èvre rá jelentkeztünk, hogy összegyűlt a forgalomba helyezèshez szükséges összeg! Ekkor viszont közölte, hogy kètnyelvű adásvételi is kell a forgalmiban szereplő utolsó tulajjal! Ekkor mondta, hogy írjam meg èn senki sem fog utána nèzni! Sajnos èn megírtam, párom pedig vevőkènt aláírta! Erre szintèn azt mondta a szemèly aki forgalomba helyezte az autót, hogy azt fogja mondani, hogy nem tudott a hamis adásvèteliről! Erre van szintèn az üzeneteim között van bizonyítèk, hogy ő segített a kitöltèsèben! Az adásvételit a párom nem küldte el a NAV-nak, mert ár sem szerepel rajta!
Szeretnènk bevallani a teljes igazságot! De nem tudjuk, hogyan tegyük! Küldjük el a NAV-nak levèlben leírva?
Milyen büntetés vár ránk? Tudom ez kevès, de fèlünk, megbántuk amit tettünk! Mindketten büntetlen előéletűek vagyunk, van egy 5 èves gyermekünk!

alfateam # e-mail 2020.01.05. 14:35