Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Magánokirat hamisítás?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.01.08. 13:57

A haszonélvezetet szeretném végre levetetni
Cseresznye.

www.kbs-ugyved.hu

polgar # e-mail 2016.01.08. 10:58

Tisztelt Fórumozók!
Olyan problémám lenne, hogy a haszonélvező 2009 ben tudtom nélkül kötött egy kábeltv szerződést , tulajdonosként jelölte meg magát. Szépen elvonult pár éve öregek otthonába és albérlők vannak a lakásban és szeretnének kábeltvt ,mert jelenleg nincsen.Mint most kiderült nem tudok kötni ,mert tartozás miatt kikötötte pont az a szolgáltató akivel szerettem volna.Csak akkor hajlandóak ha kifizetem a hátralékot. A haszonélvezetet szeretném végre levetetni a kérdés az hogy bíróságra vihető-e az ügy ezzel mert szinte mindenhol tartozásokat halmozott fel ,van ahol milliós összegeket. Sajnos nagyon védi a törvény de az hogy hamisan tulajdonosnak adta ki magát, tartozás is keletkezett talán érdemes lenne elindítani egy pert?

charli # e-mail 2016.01.08. 08:36

Köszönöm szépen a válaszokat. Időközben sikerült elérni telefonon a vevőt és azt ígérte , hogy majd eljön , hogy rendezzük az ügyet.

lajcsó # e-mail 2016.01.07. 09:03

"Mit tudok ilyenkor tenni , mert az érzésem , hogy a vevő nem igen igyekszik rendezni az ügyet?"
Legvégső esetben kérheted a gépjármű forgalomból való kivonását!

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

Sherlock # e-mail 2016.01.07. 08:40

Plusz kérheti a felmerülő kár/többletköltség megfizetését. (a másik fél rosszhiszemű álképviselő)

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.01.07. 08:35

Érvénytelen a szerződésed, az autó a tiéd. A vételár meg visszajár.

www.kbs-ugyved.hu

charli # e-mail 2016.01.06. 22:34

Tisztelt Jogifórum!
Ide ebbe a topicba írok , mivel azt hiszem figyelmetlenségből magánokirat hamisítás áldozata lettem.
Árultam egy kis haszon gépjárműt , és jött egy érdeklődő aki a kft-re szerte volna megvenni és azt mondta , hogy a vételárt átutalná a számlámra és utána meg csináljuk az adásvételi szerződést.
Gondoltam bánom is én , csak fizesse ki.
Meg is történt az utalás , megírtuk az adásvételi szerződést , a vevő hozta a cég bélyegzőjét , megmutatott vagy 4-5 oldalas cégkivonatot amibe ő mint egyik tulajdonos szerepel .
Mikor be akartam jelenteni az autó átruházását , az okmányirodában ezt megtagadták mert az úr nem jogosult a cég képviseletére .
Mikor felhívtam a vevőt és elmondtam neki , csak csodálkozott (szerintem játszotta a hülyét ) és kiderült , hogy a kft-be másik tulajdonos a volt felesége aki a jogosult és akitől válik és most az külföldön tartózkodik . Én meg azt gondolom , hogy az egészben van szándékosság is ,mert így van egy autója , amit nem kell átírni és mivel új évben vagyunk a súly adót is nekem kell fizetni , sőt a biztosítást is kifizetem , mert nem akarom hogy felmondják mivel B10-be vagyok.
Mit tudok ilyenkor tenni , mert az érzésem , hogy a vevő nem igen igyekszik rendezni az ügyet?

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.06. 20:48

erről megfelejtkeztettek?

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.05. 21:08

Pl. az ítélet hirdetés után keletkezett költségem.

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.05. 20:19

Azt gondolom eltérünk a témától.A kérdés hamisítás kárt okoz nekem vagy sem? A 15 nap az csak vicc a végrehajtási rendeletben vagy 25...30 nap a jogban egyenlő 15 nappal?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.01.05. 18:54

Milyen költségedet kellene megtérítenie és miért?

www.kbs-ugyved.hu

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.05. 18:05

nem érdekes a téma?

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.04. 18:39

költség térités miatt.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.01.04. 18:35

A kötbért ennek ellenére felszámolta és be is perelt
Eddig megvolnánk. És te miért perelted be a szolgáltatót?

www.kbs-ugyved.hu

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.04. 18:33

A lényeg a7. bekezdésben van.

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.04. 18:31

Készült 2009. egy villanyóra vizsgálat fogyasztató váltás miatt. Közben megindult egy 2010. egy peres eljárás a vizsgált mérő mágnesezése miatt.A Bíróságnál bemutatták a vizsgálati jkv. melyben ki volt festve az a jelzés mely a fogyasztó váltás miatti ellenőrzést jelöli.A vizsgálatot a szolgáltatónak 15 napon belül kell elvégeznie Ehhez képest 25 nap után végezte el a mérő ellenőrzést. Olvashatatlanná tették mert amennyiben nem végzik el a vizsgálatot időben 15 napon belűl akkor nem számolhatnak fel kötbért a mérő miatt.Itt a végrehajtási rendelet.A kötbért ennek ellenére felszámolta és be is perelt

(6) Ha a felhasználó a felhasználási helyről elköltözik vagy az egyetemes szolgáltatás igénybevételével felhagy, az egyetemes szolgáltató felhívására az elosztó az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles a csatlakozó és mérőberendezés állapotát a helyszínen térítésmentesen ellenőrizni, és az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos véleményeltérését, állásfoglalását a felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát az egyetemes szolgáltató köteles a felhasználónak átadni, másik példányát megőrizni, és esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz ügyintézése esetén az eljáró hatóságnak bemutatni. A felhasználó ezen jogainak korlátozása - tekintet nélkül arra, hogy az ellenőrzést az elosztó hálózati engedélyes végzi - az egyetemes szolgáltató súlyos szerződésszegésének minősül.
(7) Az egyetemes szolgáltató nem hivatkozhat szabálytalan vagy jogellenes vételezésre, és ez alapján semminemű igényt nem érvényesíthet a felhasználóval szemben, ha a (6) bekezdésben meghatározott helyszíni ellenőrzési kötelezettségének 15 napos határidőn belül nem tesz eleget.

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.04. 18:13

mit értesz alatta mit írjak róla?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.01.04. 18:10

Ahhoz kellene egy normális tényállás.

www.kbs-ugyved.hu

folyami géb # e-mail 2016.01.04. 16:53

No várj csak, ha a kérdés a polgári jogi elévülésre vonatkozik, arra válaszoljon más, az én válaszom az eredeti, büntetőjogi kérdéshez szólt. A büntetőjogi elévülést csak hatósági intézkedés szakíthatja félbe.

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.04. 10:45

á

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.03. 21:19

Még egy kis segítség kéne.

A hamisítás 2011.11.30. jutott tudomásomra. kártérítési perben többek között ezzel a hamis jkv.-val is okozott kárért is pereltem. 2013január 30.birósági jkv.-ben irva vagyon hogy a hamisitás is kárt okozott nekem. Ez megszekitja az elévülési ídőt és van még pár napom az érvényesitésre?

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.03. 21:11

á

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.03. 20:24

Köszönöm nagyon sokat segítettél.

folyami géb # e-mail 2016.01.03. 19:07

Az Elmü ellenőrzési jegyzőkönyve magán okiratnak vagy közokiratnak számít?

Magánokirat

Mennyi az elévülési ideje az ilyen fajta irat hamisításának.

2013. július 1. előtt 3 év, 2013. július 1-től 5 év, mindkét esetben a hamis okirat felhasználásától.

Ha a hamisítással kárt okozok vagy okoznak azt köteles a hamisító megtéríteni?

Ha az elenérdekű fél kéri, és valóban a hamisítás okozta a kárt, akkor igen.

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.03. 18:29

Szeretném kérdezni tőletek!
Az Elmü ellenőrzési jegyzőkönyve magán okiratnak vagy közokiratnak számít?
Mennyi az elévülési ideje az ilyen fajta irat hamisításának.
Ha a hamisítással kárt okozok vagy okoznak azt köteles a hamisító megtéríteni?
Köszönöm a válaszokat

főleg az elévülési idő érdekel, hogy honnan számít az elévülés a hamisítástól vagy a hamisítás felfedezésétől?