Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Idézés küldésének határideje

Vadsuhanc #   2017.03.14. 14:05

Nickole21

A kedvességnek és a jognak egymáshoz nem sok köze van. Te írtad nincs semmi közöd a rendőrséghez. Csak van egy 30.000. forintos bírságod.

A rendőr a bírság elzárásra történő átváltoztatás előtt szerette volna ezt közölni veled. Vagy kifizeted vagy bezárnak. Amennyiben nem leszel együttműködő ( nem kérsz részletfizetést stb ) átváltoztatják elzárásra a pénzbírságot és bizony bizony - akármilyen bunkó a vadsuhanc - ott fogsz ülni a börtönben.

Szerintem ne engem szidj mert leírtam mit várhatsz .

Nickole21 # e-mail 2017.03.14. 14:00

Kedvesnek nem mondható Vadsuhanc! Egy kérdést tettem fel,szerintem nem bunkó és nem alpári stílusban! De köszönöm megtudtam amit akartam!

Vadsuhanc #   2017.03.14. 13:56

Nickole21

Kezdjük onnan, hogy ..." Nincs semmi féle ügyem, egy 30000ft-os pénzbírságon kívűl..." Ezek szerint van ügyed ! Miért írod, hogy nincs ?

Ahogyan pazs írta van ilyen. A rendőr a jelenlegi tartózkodási helyed akarta megtudni. Ne közöld vele, de ha a nem létező 30.000. forintost büntetésed átváltoztatják elzárásra, akkor ne csodálkozz, hogy a sziget fesztiválról egy igazoltatás után mondjuk 30 napra bevisznek a BV Intézetbe!

pazs #   2017.03.14. 13:47

Létezik. Meg az is, hogy tanúként akarnak mondjuk meghallgatni, nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni.

Nickole21 # e-mail 2017.03.14. 13:45

Kedves fórumozók! Egy Olyan kérdésem lenne,hogy engem a mai nap folyamán a volt lakcímemen keresett egy rendőr...én erről tudomást szereztem a volt szomszédomtól és be telefonáltam az illetékes rendőrkapitányságra ahol annyit mondtak nem tudják megnézi mi ez,de adjam meg a telefonszámomat és fel fognak hívni.Nemrég megcsörrent a telefonom egy 70-es szám hívott,és egy rendőrfőhadnagy hívott,hogy ő volt kinnt a címen, azt mondta,hogy egy szabálysértési idézést akart átadni,és,hogy sms-ben küldjem el neki a jelenlegi lakcímemet ahol tartozkodom,és postán ki küldik! Létezik ilyen,hogy egy idézést személyesen hoznak ki? Nincs semmi féle ügyem, egy 30000ft-os pénzbírságon kívűl,én elötte sem kaptam értesítést arról,hogy meg kéne jelennem itt meg ott...Köszönöm szépen a válaszokat!

kalapkirály # e-mail 2015.11.08. 21:04

Bocs. Nem néztem, hogy büntető jog.
Amúgy van problémám. Múlt hét pénteken érkezett tárgyalási idézés jövő hét szerdára jogi képviselőnek. Én tisztességtelennek tartom ezt a rövid határidőt, arról nem beszélve, hogy lehet a jogi képviselőnek esetleg addigra más elfoglaltsága . Az az érzésem, hogy ez egy gusztustalan bírói játék.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.11.07. 12:54

Nézd a kategória címét: büntetőjog...

Egyébként úgy kell kiküldeni, hogy a tértivevény lehetőleg visszaérjen a tárgyalásig.

Van konkrét problémád is?

www.kbs-ugyved.hu

kalapkirály # e-mail 2015.11.07. 12:38

Tisztelt Szakértők!

Minimum hány nappal korábban kell illetve illik kiküldenie a bíróságnak a tárgyalásra szóló végzést polgári perben a per jogi képviselőjének?

Köszönöm a választ.

limma #   2014.04.10. 11:36

Kedves Agent!

Köszönöm.

Agent Cooper # e-mail 2014.04.09. 22:58

Kedves limma!

Általában időben történik az idézések kézbesítése, de hiba itt is előfordulhat.

Üdvözlettel: Agent Cooper

védelem és sértetti képviselet
e-mail: bartas@bartinfo.hu
http://frzs.hu/hir.php?…

limma #   2014.04.09. 11:33

Természetesen megtörtént a kimentés, de az illető éppen hogy szeretett volna mihamarabb túl lenni az egészen, ami meg is történhetett volna, ha nem két nappal előtte kapja a behívót. A munkahelyén épp helyettesítenie kell.
Azt én is megtaláltam a Be-ben, hogy a bíróságon hirdetményként 15 napra kifüggesztik - akkor nyilvánvalóan ELŐTTE 15 nappal, hisz utólag már okafogyott - no de akkor miért nem lehet úgy postázni, hogy időben odaérjen a címzetthez?

Köszi Imma :-)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2014.04.08. 19:58

Nincs rá kötelező szabály. Nyilván a megjelenésre megjelölt időpont előtt kell közölni.

Mi a valódi problémád? Nem tudsz megjelenni a megadott időpontban? Akkor mentsd ki magad. De ne reménykedj, nemy úszod meg a vallomástételt.

www.kbs-ugyved.hu

Immaculata (törölt felhasználó) #   2014.04.08. 19:14

:( Nem találtam még kormányrendeletben sem erre vonatkozó adatot.

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
67. § (1) Ha e törvény kivételt nem tesz, a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság azt idézi, akinek a jelenléte az eljárási cselekménynél kötelező, illetőleg azt értesíti, akinek a jelenléte nem kötelező, de azt a törvény lehetővé teszi. Akit megidéztek, köteles az őt megidéző bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság előtt megjelenni.

  1. Az idézés és az értesítés írásban, illetőleg más alkalmas módon vagy eszközzel - különösen távbeszélő, telefax, számítógép útján - vagy a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság előtti személyes megjelenés alkalmával szóban történik.

(6) Az írásbeli idézést vagy értesítést zárt iratban kell megküldeni.
69. § (1) Ha a terhelt, a tanú vagy a szakértő idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt előzetesen, mihelyt az akadály a tudomására jut, haladéktalanul, vagy ha ez már nem lehetséges, az akadály megszűnése után nyomban, alapos okkal nem igazolja, illetőleg az eljárási cselekményről engedély nélkül távozik,
a)

  1. a tanú elővezetése rendelhető el, vagy rendbírsággal sújtható,

c)
(2) Ha a terhelt, a védő, a tanú vagy a szakértő önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, illetőleg az eljárási kötelezettségeit nem képes teljesíteni, a következő kihallgatására, illetve eljárási kötelezettségének teljesítése érdekében a terhelt elővezetése rendelhető el, a tanú rendbírsággal sújtható vagy elővezetése rendelhető el, a védő és a szakértő rendbírsággal sújtható. Az okozott költség megtérítésére a felsoroltakat kötelezni kell.

70. § (1) A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság hivatalos iratának az érintett személy részére átadása (kézbesítés) történhet

  1. személyesen,
  2. posta útján,
  3. hirdetményi úton,
  4. a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság kézbesítője útján,
  5. nemzetközi jogsegély keretében,

(2) A címzett az iratot az azt küldőnél is átveheti.

(4) A kézbesítés szabályszerű, ha a hivatalos iratot a címzett vagy helyette a külön jogszabály szerint átvételre jogosult más személy átvette. A hivatalos iratot szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni, ha az irat átvételét, illetőleg a kézbesítési bizonyítvány (tértivevény) aláírását megtagadják.

(7)A kézbesítési bizonyítvánnyal (tértivevénnyel) feladott hivatalos iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át.

limma #   2014.04.08. 15:54

Imma??

limma #   2014.04.08. 10:02

Kedves Válaszadók!

Azt szeretném kérdezni, hogy az esemény ( pl. tanú meghallgatása) előtt hány nappal kell az idézést az idézettnek megkapnia?

Ari99 # e-mail 2014.04.07. 22:40

Meg szeretném tudni, hogy mennyi idő alatt érkezik meg az idézés, ha feljelentést tettek ellenem! Van ennek határidelye mondjuk 30 nap, vagy ez teljes mértékben a gyomozó hatóságtól függ? Mi lehet a maximum idő ami alatt értesíteniük kell, hogy eljárás folyik ellenem?