Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


tevékeny megbánás - bűncselekmény kísérlet

Agent Cooper # e-mail 2014.04.18. 18:21

Kedves BataG!

Általában a jogi szabályozás nem konkrét esetekre, hanem általános emberi magatartásokra vonatkozik, amelyet konkrét helyzetekben (tényállásokban) kell alkalmazni. Ebből egyenesen következik, hogy a jogi szabályozás soha nem lesz teljes, és ezt nem is szabad várni tőle.
Jelen esetben két lehetőség közül lehet választani, nem ismer harmadik lehetőséget a jogi szabályozás. Vagy van beismerés, és ekkor lehetőség lehet tevékeny megbánásra is, vagy nincs (vagy csak a cselekményre vonatkozólag, a bűnösséget tagadva), és ebben az esetben lehet védekezni azzal, hogy a cselekmény nem valósított meg bűncselekményt.
A védekezés első lépéseként szerintem abban kellene állást foglalni, hogy a cselekmény megvalósíthatott-e bűncselekményt. (Egyébiránt felróható magatartás esetén anélkül is keletkezhet kártérítési kötelezettség, hogy nem történt bűncselekmény.)

Üdvözlettel: Agent Cooper

védelem és sértetti képviselet
e-mail: bartas@bartinfo.hu
http://frzs.hu/hir.php?…

BataG # e-mail 2014.04.18. 17:04

Válaszokat nagyon köszönöm.

Na de, akkor mi az oka annak, hogy nem lehet tevékeny megbánást tanusítani úgy - anélkül - hogy a megbánó lemondjon azon álláspontjáról, hogy (a tényanyag elismerése, és a tevékeny bánat mellett) fenntartsa (ne áldozza be) jogi álláspontját (de akár meggyőződését) abban a vonatkozásban, hogy amit tett, az nem bűncselekmény ?
Milyen érdeket sért ez?
Vagy ... csak a tevékeny megbánással elérhető jogkövetkezmények (pl. büntetés-enyhítheősége) nem ~aktualizálható, ha a bűncselekmény vitatását fenntartja?

(Türelmet köszönöm.)

Agent Coopernek külön kösz.

Agent Cooper # e-mail 2014.04.17. 21:27

Kedves BataG!

Igen, akár az is megtörténhet, hogy a cselekmény nem valósított meg semmilyen bűncselekményt. Talán éppen ezért is kikérni egy olyan szakember véleményét az ügyről, akiben megbíznak.

Üdvözlettel: Agent Cooper

védelem és sértetti képviselet
e-mail: bartas@bartinfo.hu
http://frzs.hu/hir.php?…

ius latratus # e-mail 2014.04.17. 15:48

Jaaajj...
Szóval kísérlet volt a kérdés.
Uppsz.

Angelicasol # e-mail 2014.04.17. 15:46

Az eredményre nézve legalább gondatlanság terheljen az ügyben...

ius latratus # e-mail 2014.04.17. 15:46

Az én hibám, már azonnal javítani akartam.
Nem jól fogalmaztam, a lényeg, hogy a törvény nem minden bcs. előkészületét bünteti. Sőt...
Előkészület az a terv, amelynek célja valamely szándékos bcs. elkövetésének lehetővé tétele vagy megkönnyítése.
Na.
Neked mi a kérdésed? Konkrét kérdésed.

Angelicasol # e-mail 2014.04.17. 15:44

Az hogy felelős vagy e azért amit tettél azt Te tudod eldönteni és a saját lelkiismeretedet terheli. Pl. ha rálépsz valakinek a lábára, akkor meg tudod ítélni, hogy Te voltál aki rátaposott és nem más, és Te tudod érte vállalni a felelősséget (nem szükséges hozzá, hogy más ezt megállapítsa).

Lehet olyan eset, hogy a cselekményed kapcsán valamilyen körülmény mentesít a felelősség alól (pl. a büntetőjogban vannak a büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok, mint a gyermekkor, a tévedés vagy fenyegetés, a jogos védelem stb.). Ezeket a körülményeket viszont - ha csak nem egyértelműen látható/tudható - szintén Te nevezed meg, mert mondjuk rajtad kívül nem fog más is tudni róla, hogy azért léptél a lábára valakinek, mert téged átvert valaki és azt mondta, hogy az illetőnek az minden vágya, hogy letaposd...
De amennyiben ilyen körülményre hivatkozol, akkor már a felelősségedet sem ismered el az ügyben, mert itt arra van szükség, hogy a beismerés a bűnösségre is kiterjedjen.

Ha Te okoztad a sérelmet és vállalod érte a felelősséget, illetve jóvá akarod tenni azt amit okoztál, akkor lehet szó tevékeny megbánásról.

Ha bánt hogy rajtad kivül álló okból valaki sérelmet szenvedett, akkor azt adománynak hívják, és indulhatsz a karitatív Szent Teréz címért.

BataG # e-mail 2014.04.17. 15:37

Agent Cooper válasza maximálisan kielégített - ezúton is köszönöm - de fölmerült egy újabb kérdés...

Ius Latratus:
viszont amit te írsz, azt -bevallom- nem teljesen értem. Megfogalmaznád még egyszer?

ius latratus # e-mail 2014.04.17. 15:30

Fogalmilag??

Agent Cooper válasza nem elégített ki? Arról nem beszélve, hogy előkészületi szakasz (mint a bcs.-ek megvalósulási szakaszainak egyike) nem mindig büntethető.
Nem, vagy nem?

BataG # e-mail 2014.04.17. 15:28

csak a jogi megítélésen lovagolsz, pedig az nem a Te dolgod

Pontosan így van, hogy nem az én dolgom (szerintem sem), s ezért kérdezem.

Valójában azt nem értem - asszem - hogy ha be is ismerek mindent, és valóban bánt, hogy mondjuk kellemetlenséget okoztam, és jóvá akarom tenni a történteket, megtehetem. De - ha jól értem - nem csak a bűncselekmény léte nemléte kérdésében, hanem ezzel szoros összefüggésben a felelősség kérdésében is a bíróság, vagy a megfelelő fórum határoz (tehát nem én). Szóval lehet, hogy tévedés az egész, és bántanak ugyan a történtek, de a jog szerint -esetleg- nem is vagyok felelős.

Angelicasol # e-mail 2014.04.17. 15:15

azért a bíróság előtt vannak még a rendőrök, az ügyészség...talán csak kiderül valahol, hogy nem minősül bűncselekménynek...de ha ez megnyugtat, volt már karón ilyen varjú...

Ha valaki beismeri azt amit csinált és az érte való felelősséget is vállalja, akkor mitől olyan fontos neked, hogy az bűncselekménynek minősül-e vagy sem? csak a jogi megítélésen lovagolsz, pedig az nem a Te dolgod

BataG # e-mail 2014.04.17. 15:05

Fogalmilag az elképzelhető, hogy a gyanúsított, vádlott mindent beismer amit a fejére olvasnak - és a bíróság meg azt mondja, hogy ... mindezt figyelembe veszi, de a helyzet az, hogy amit beismert az nem valósít meg bűncselekményt ?

Angelicasol # e-mail 2014.04.17. 15:03

Nem Te vagy a másik fél dönti el, hogy az bűncselekmény-e, mert a cselekmény jogi minősítése nem a Ti dolgotok, hanem a büntetőtörvénykönyvben szereplő büntetendő tényállások között vagy ott van, vagy nincs...azért vannak a rendőrök, ügyészek, bírók, hogy pilácsot gyújtsanak ebben.
Ha a sértett úgy érzi, biztos a dolgában és bcs történt, akkor menjen és tegyen feljelentést, és majd a büntetőjogi apparátus elindul és teszi a dolgát.
Ha csupán van egy konfliktusotok, amit nem tudtok magatoktól rendezni, akkor ha akartok keressetek meg egy polgári ügyben eljáró mediátort egymás feljelentgetése helyett.

Tevékeny megbánás akkor van, ha van egy vétség vagy háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett, amit elkövettél (tehát nem vitás, illetve nem vitatod hogy bűncselekmény e ami történt), a nyomozati szakaszban/ vádemelésig beismered, hogy megtetted és, hogy téged terhel érte a felelősség és azt mondod, hogy jóvá akarod tenni és kéred Te, a védőd, vagy éppen a sértett a közvetítői eljárásra terelést, amibe a másik fél is beleegyezik. A lényeg, hogy ebben minden fél önkéntesen vesz részt. (az sem kizárt, hogy ha dolgozik benned a lelkiismeret, akkor előzetesen a bűncselekménnyel okozott kárt részben vagy egészben megtérítsd)
Aztán a büntetőjogi mediáció során ültök egymással szemben + a közvetítő és megbeszélitek, hogy kinek mi volt rossz ebben a történetben, ki mit csinált, mit várt a másiktól és hogy hogyan érintették őt a történtek. Majd azt is végigzongorázzátok, hogy kinek mire lenne szüksége ahhoz, hogy lezárja magában ezt az ügyet, itt jönnek a jóvátételi igények.
Ha sikerült tisztázni hogy mik ezek, akkor az jön, hogy ezt hogy lehetne teljesíteni, tisztázzátok a feltételeket ezt szépen egy megállapodásba foglaljátok...etc.

Agent Cooper # e-mail 2014.04.17. 14:50

Beismerni kizárólag bűncselekmény elkövetését lehet, tehát ez magában foglalja a bűnösség tekintetében történő beismerést is.

védelem és sértetti képviselet
e-mail: bartas@bartinfo.hu
http://frzs.hu/hir.php?…

Agent Cooper # e-mail 2014.04.17. 14:47

Kedves BataG!

A kárt mindenképpen meg kell téríteni megegyezéstől függetlenül. A jóvátétel azt jelenti, hogy a sérelem mintegy orvoslásra kerül, ennek része a kár megtérítése is, de annál több.

Üdvözlettel: Agent Cooper

védelem és sértetti képviselet
e-mail: bartas@bartinfo.hu
http://frzs.hu/hir.php?…

BataG # e-mail 2014.04.17. 14:34

OK, értem.
Azt hittem a 'kár' rendezése az első lépés, és utána jön a bánat kifejezése.

Egyébként az eltérés mit jelent a kár megtérítése és a megállapodott (kialkudott) jóvátétel között ?

A "feltételes" megbánást, beismerést olyan esetre értettem, ahol vitatott az, hogy egyáltalán bűncselekmény-e a dolog (bűncselekménynek minősül-e egyáltalán a történés). Ilyen esetben miért nem lehet az, hogy az elkövető az esetlegesen okozott kárt, kárveszélyt (kísérletről lévén szó) bánja, és akár tevékenyen is bánja ugyan, de mivel az nem tisztázott, hogy az 'elkövetett' cselekmények bűncselekménynek minősülnek-e, e körben fenntartja azon nézetét, hogy a történtek nem minősülnek bűncselekménynek ?

Bocsánat:
Beismerő vallomás az - a tevékeny megbánáshoz szükséges mértékben - mit jelent ? Beismeri valaki, hogy ezt és ezt tett. DE, hogy mindaz bűncselekménynek minősül-e - hát az egy másik kérdés, nem ?

Angelicasol # e-mail 2014.04.17. 14:30

A jóvátétel és a tevékeny megbánás célja elsősorban az lenne, hogy mind a sértett, mind a terhelt le tudja zárni ezt az ügyet, a háttérben lévő érzelmi szükségletekre figyelemmel.
Ugyanakkor a valóságban általában azért a jóvátételi igények az elszenvedett kárt kívánják megtérítettni elsősorban pl. személyi sérüléssel járó közlekedési baleset esetén a sértett kórházi költsége, kiesett jövedelme, gyógyszerei költsége stb. alapján határozza meg a jóvátétel iránti igényét. (ezt igazolja sokszor az az ügyészi értetlenség is, hogy nem lehet igaz, hogy a sértettnek elég egy bocsánatkérés...)

A realitáskontroll pedig ott illeszkedik ehhez, amikor szóba kerül, hogy az ügyben térített esetleg a biztosító vagy, hogy a kért anyagi követelés mértékét az elkövető ha megfeszül sem tudja megtéríteni, viszont szeretné a a tőle telhető és a sértett által elfogadható módon dolgot jóvátenni.

ObudaFan # e-mail 2014.04.17. 12:18

A tevékeny megbánásnak nem a kár megtérítése, hanem a megállapodás szerinti jóvátétel a feltétele. Ez nagyon más.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Angelicasol # e-mail 2014.04.17. 08:40

Kiegészítve az Agent Cooper által írtakat, kizárólag a vádemelésig tett, bűnösségre kiterjedő beismeréssel van lehetőség büntető eljárásban mediációra/közvetítésre. Viszont a közvetítői eljárás során tett és az eljárás alapját képező cselekményre tett nyilatkozat nem használható fel bizonyítékként, illetve a közvetítés eredményét sem lehet a gyanúsított terhére értékelni. A közvetítői eljárásban végig titoktartás kötelezi a mediátorokat, akik a bíróság előtt sem hallgathatóak meg tanúként.

A tevékeny megbánás körében nem kártérítés van, hanem jóvátétel, ami lehet pénzbeli (mint az okozott vagyoni vagy nem vagyoni kár pénzbeli megtérítése) vagy természetbeni (ami lehet bocsánatkérés, vagy szobafestés, kertásás stb., amiben a felek megállapodnak).

Kísérletnél én arra tudok gondolni, hogy a sértettnek nem vagyoni kára lehet (pl. ijedtségért stb.).
A mediátor dolga az is az eljárásban, hogy a követelések tárgyában, ha szükséges realitáskontrollt gyakoroljon. De egyébként a felek közösen állapodnak meg abban, hogy az ügy lezárásához kinek mire van szüksége és az hogyan teljesíthető.

BataG # e-mail 2014.04.17. 08:16

Az okozott (veszélyeztetett) kárérték (megtérítendő része) kiszámítása hogyan történik bűncselekmény kísérlete esetében ?

Agent Cooper # e-mail 2014.04.16. 17:51

Kedves BataG!

Kísérlet esetén is indokolt lehet a diverzió! Közvetítői eljárásra utalásra kizárólag beismerő vallomás esetén van mód, amelyről az ügyészség hoz döntést. A feltételes beismerésre lehetőségét a büntetőjog NEM ismeri.
Viszont általában a védőnek lehetősége van arra, hogy - akár informálisan is - előzetesen tájékozódjon a közvetítői eljárásra utalás lehetőségéről.

Üdvözlettel: Agent Cooper

védelem és sértetti képviselet
e-mail: bartas@bartinfo.hu
http://frzs.hu/hir.php?…

BataG # e-mail 2014.04.16. 16:47

Kérdezni szeretném, hogy bűncselekmény kísérlet esetében hogyan, miként alakul a tevékeny megbánás lehetősége, és az okozott (veszélyeztetett) kár megtérítése - ha ez kötelező eleme a tevékeny megbánásnak ?

Lehet-e elismerés (beismerés) nélkül - mintegy feltételesen - tevékenyen megbánni ?