reintegrációs őrizet


cserebere2 # 2014.11.12. 08:24

Tisztelt Dr. Jégember, Agent Cooper!
Nagyon köszönöm a válaszokat!
További szép napot! :)

Dr. Jégember # 2014.11.11. 18:58

Tisztelt Agent Cooper!

Manapság nem kell sok hozzá, hogy a tervből törvény legyen...... .)

Egyébként a törvény társadalmi vitája lezajlott, ennek alapján egy csomó módosítást vezettek be és úgy tudom jövő év elején hatályba is lép.

Elküldöm a linket, ahol olvasható a tervezet és sok egyéb változás is.

http://www.parlament.hu/…07/01707.pdf

Üdv:
Dr. Jégember

Agent Cooper # 2014.11.11. 10:13

Tisztelt Dr. Jégember!

Magyarul a reintegrációs őrizet intézménye még csak tervben létezik...
Nagyon meglepődnék rajta, ha 2015. január 1-től hatályosan belekerülne a Bv. törvénybe. (Persze már láttunk nagyobb csodát is.)

Üdvözlettel: Agent Cooper


védelem és sértetti képviselet
e-mail: bartas@bartinfo.hu
http://frzs.hu/hir.php?…

Dr. Jégember # 2014.11.11. 09:39

Tisztelt Agent Cooper!

Az alábbi anyag áll rendelkezésemre a témában:

„A reintegrációs őrizet elrendelése és megszüntetése

61/A. §
(1) A reintegrációs őrizet elrendelésére a bv. intézet tesz javaslatot a büntetés-végrehajtási
bírónak.
(2)A reintegrációs őrizet elrendelését a szabadságvesztés végrehajtása alatt egy alkalommal
az elítélt vagy védője is kezdeményezheti. A kérelmet a bv. intézet — értékelő véleményével és javaslatával — harminc napon belül, amennyiben a 187/A. § (1) bekezdés szerinti határnap már elmúlt, soron kívül továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz.
(3) A reintegrációs őrizet elrendelése esetén a büntetés-végrehajtási bíró jelöli ki az elítélt
tartózkodási helyéül szolgáló lakást. A végzésben meghatározza, hogy a kijelölt lakás és a hozzá
tartozó bekerített hely milyen — elsősorban a mindennapi élet szokásos szükségleteinek biztosítását
szolgáló, munkavégzési vagy gyógykezelési — célból és milyen időtartamban hagyható el.
(4)A reintegrációs őrizet elrendelésével kapcsolatos eljárás bűnügyi költségét az állam viseli.

61/B. §
(1) A reintegrációs őrizet megszüntetéséről a büntetés-végrehajtási bíró a bv. intézet előterjesztésére soron kívül, az iratok alapján határoz.
(2) Ha az elítélt ismeretlen helyre távozik, a büntetés-végrehajtási bíró a reintegrációs őrizet
megszüntetéséről szóló határozat meghozatalával egyidejűleg elfogatóparancsot bocsát ki.”

„A reintegrációs őrizet"

187/A. §
(1) Az első alkalommal szabadságvesztésre ítélt, aki öt évnél nem hosszabb tartamú szabadságvesztését fogház- vagy börtönfokozatban tölti és azt vállalja – ha a szabadságvesztés céljának megvalósulása ilyen módon is biztosítható –, a szabadulás előtt legfeljebb hat hónappal reintegrációs őrizetbe helyezhető. A reintegrációs őrizet alkalmazása iránt, továbbá az elítélt kérelme esetén a bv. intézet
előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónak.

(2) A reintegrációs őrizet az elítélt szabadságának teljes elvonását megszünteti, de mozgási
szabadságát és a tartózkodási helye szabad megválasztásának jogát korlátozza.

(3) Elrendelése esetén a büntetés-végrehajtási bíró által kijelölt házat, lakást és az ahhoz
tartozó bekerített helyet az elítélt csak az elrendelő határozatában meghatározott célból, különöse
n

  1. a mindennapi élet szokásos szükségleteinek biztosítása,

b)munkavégzés,
c)oktatásban, képzésben való részvétel vagy
d)gyógykezelés céljából az ott meghatározott időben és az úti cél meghatározása mellett hagyhatja el.

(4) A reintegrációs őrizet az elektronikus távfelügyeleti eszközök alkalmazása mellett biztosítható.

187/B. §.
(1) A bv. intézet az előterjesztés megalapozása érdekében, továbbá a kérelemvéleményezésével
egyidejűleg megkeresi a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőt, környezettanulmány és javaslat elkészítése és a büntetés-végrehajtási bírónak történő
megküldése céljából.
(2) A környezettanulmány kiterjed különösen az elítélt

  1. családi körülményeire,
  2. lakáskörülményeire;
  3. vagyoni, jövedelmi viszonyaira,
  4. munkavállalási lehetőségeire.

(3) Ha a reintegrációs őrizet helye nem az elítélt saját tulajdonában álló lakóingatlan, úgy a tulajdonos előzetes, írásbeli befogadó nyilatkozata szükséges.

187/C. §
Az elítélt nem helyezhető reintegrációs őrizetbe, ha
a)
az elítélttel szemben további szabadságvesztést kell végrehajtani,
b)az elítélttel szemben folyamatban lévő büntető ügyben elrendelt előzetes letartóztatását a
szabadságvesztés végrehajtásának idejére megszakították,
c)a fogvatartása során engedélyezett reintegrációs
őrizetet az elítéltnek felróható okból megszüntették.

187/D. §
(1) A reintegrációs őrizetben töltött tartam a szabadságvesztésbe beleszámít.
(2) A reintegrációs őrizetre vonatkozó szabályok megtartását a büntetés-végrehajtási szervezet
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel együttműködve ellenőrzi. A bv.
intézet jogosult a reintegrációs őrizet szabályainak megtartására vonatkozó adatok megismerésére.

187/E. §
(1) A bv. szerv vezetője a reintegrációs őrizet megszüntetéséről haladéktalanul előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónál, ha annak tartama alatt
a)
végrehajtandó szabadságvesztésről, új büntetőügyről érkezik értesítés,
b)az elítélt a magatartási, illetve a távfelügyeleti eszközök vállalt alkalmazási szabályait megszegi,
a távfelügyeleti eszközt megrongálja vagy használhatatlanná teszi.
(2) Az elfogott elítéltet az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a legközelebbi bv. intézetbe előállítja.
(3)A reintegrációs őrizet alkalmazásának megszüntetését kimondó határozatban megjelölt időpont és a bv. intézetbe történő előállítás napja között eltelt idő a szabadságvesztésbe nem számít bele."

Szóval ez a módosított jogszabályszöveg, vélhetően ez fog életbe lépni január 01-től.

Üdv:
Dr. Jégember

Agent Cooper # 2014.11.10. 09:22

Tisztelt Dr. Jégember!

Megtenné nekem, hogy megjelölné nekem a törvény azon szakaszát, amely szabályozza a „reintegrációs őrizet” jogintézményét?
Csak a tisztánlátás végett...

Köszönettel: Agent Cooper


védelem és sértetti képviselet
e-mail: bartas@bartinfo.hu
http://frzs.hu/hir.php?…

Dr. Jégember # 2014.11.10. 07:49

Tisztelt cserebere2!

Az eddigi rendeleti szinten szabályozott büntetés végrehajtási jog 2015.-től új, törvényi szinten kerül szabályozásra.

Ebben valóban bevezetnék a reintegrációs őrizet jogintézményét: az első alkalommal szabadságvesztésre ítélt, aki öt évnél nem hosszabb tartamú szabadságvesztését fogház vagy börtön fokozatban tölti és azt vállalja – ha a szabadságvesztés céljának megvalósulása ilyen módon is biztosítható –, a szabadulás előtt legfeljebb hat hónappal reintegrációs őrizetbe helyezhető.

Aki reintegrációs őrizetbe kerül, a büntetés-végrehajtási intézetből a büntetés-végrehajtási bíró engedélye alapján az általa kijelölt lakásba távozhat, amelyet csak meghatározott esetekben és célból hagyhat el. Tevékenységét elektronikus távfelügyeleti eszközökkel folyamatosan nyomon követik, és bizonyos szabályok megszegése esetén a büntetés-végrehajtási bíró visszavonhatja a reintegrációs őrizetet.

Legjobb tudomásom szerint az új tv. jövő január 01.-től lép életbe, hogy a gyakorlatban ez hogy fog kinézni azt ma még 100 öregasszony se tudja.......

Üdv:
Dr. Jégember

Dr. Jégember

cserebere2 # 2014.11.09. 11:52

Tisztelt ügyvéd úr!
Lehet már valamit tudni a re-integrációs őrizetről, azon kívül, hogy kikre vonatkozik? /"Azok az elítéltek, akiket első alkalommal ítélnek szabadságvesztésre és fogházban vagy börtönben töltik 5 évnél nem hosszabb büntetésüket, ha vállalják, a szabadulást megelőző fél évvel reintegrációs őrizetbe helyezhetők." /Látható már valahol az erre vonatkozó jogszabály?
Köszönöm