Fórum adózás, illeték és pénzügyek újabb elöl     új hozzászólás


Haszonélvezeti jog illetéke

woodslave (törölt felhasználó) #   2007.10.15. 14:28

Van egy ingatlan, két holtig tartó haszonélvezeti jog jogosult. Az ingatlant eladja a tulajdonos, és az egyik haszonélvező a haszonélvezeti jogát, a másik haszonélvező ellenérték nélkül mond le. A haszonélvezeti jog ellenértékét magasabb összegben hastározzák meg, mint ami az Itv. 72. § alapján lenne.

  1. az illetékhivatal mi alapján állapítja meg az illetéket?
  2. az ingyenesen lemondó után ajándékozási illetéket kell fizetni. Milyen arányban kell ajándékozási és visszterhes illetéket fizetni?
Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.10.15. 14:32

Mit csinált az egyik haszonélvező a haszonélvezeti jogával? (A predicatum kimaradt. :))

www.kbs-ugyved.hu

woodslave (törölt felhasználó) #   2007.10.15. 14:57

eladja, illetve ellenérték fejében mond le róla

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.10.15. 15:31

Vagyis a vevő haszonélvezettel nem terhelt ingatlant szerez. Az illeték alapja az ingatlan forgalmi értéke.

Ha az ingatlan vételára nem szignifikánsan alacsonyabb, mint a forgalmi érték, akkor a megajándékozott nem is a vevő, hanem az állageladó.
Melyik haszonélvező a fiatalabb: az ellenérték fejében vagy az ingyenesen lemondó?

Nem is tudtam, hogy az illetékhivatalban (bocsánat: Illeték Főosztályon) dolgozol. ;)

www.kbs-ugyved.hu

woodslave (törölt felhasználó) #   2007.10.15. 16:04

miért? ott is ennyire hülyék az illetékhez? :-)

Az ingyenesen lemondó a fiatalabb, de számítás szempontjából mindegy, ugyanaz a kategória.

Azt megtaláltam, hogy ingyenes lemondás esetén az állageladó fizeti az ajándékozási illetéket. De akkor itt mi az illeték alapja? És akkor mennyit kell fizetni a visszterhes lemondás után...

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.10.15. 19:36

Ó, dehogy. Csak mert az ő dolguk ennek a kiszámítása. :)

Nem véletlenül kérdeztem az életkori viszonyokat. Ugyanis hiába van két személynek haszonélvezeti joga ugyanazon az ingatlanon, az nem csökkenti kétszeresen a forgalmi értéket. Éppen ezért az ilyen joggal terhelt ingatlan megszerzésekor az illetékkiszabásnál is csak az egyik, a terhesebb jogot veszik figyelembe.
A szóban forgó esetben, amikor az egyik haszonélvező ingyenesen lemond a jogáról, a teher megmarad, az ingatlan értéke nem változik, a tulajdonos vagyona nem nő - illetékfizetési kötelezettsége sem keletkezik.
Ugyanakkor ha a mindkét haszonélvező a vevő javára, ellenszolgáltatás ellenében mondana le a jogról, a haszonélvezet értékét meg kellene osztani közöttük. Mivel azonban a teljes ellenértéket csak egyikük kapta - és most revideálom korábbi álláspontomat - ő valóban ajándékot kapott. Vagyis az illetékhivatal akkor jár el helyesen, ha rá kirója a haszonélvezet számított értékének 1/2 része után az ajándékozási illetéket.
Szerintem.

(Azért, ha nem vetnek ki ajándékozási illetéket, ne fellebezzetek. :))

www.kbs-ugyved.hu

softeyed # e-mail 2008.01.15. 10:20

Üdvözlet mindenkinek!

Segítséget szeretnék kérni, mert próbáltam ugyan eligazodni a sok jogszabály között, de nem sok sikerrel jártam.
Szüleim haszonélvezetével terhelt lakás tulajdonosa vagyok. A lakást nem kívánom eladni, hanem jelzáloghitelt szeretnék rá felvenni. Az egyszerűbb hitelügyintézés érdekében így szüleim lemondanának a haszonélvezeti jogukról. Ilyen esetben kell-e illetéket fizetnem? És ha igen, annak összegét hogyan tudom kiszámolni?
Köszönettel

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2008.01.15. 12:22

Kell.
Kiszámítod a haszonélvezet értékét, és megszorzod a vagyonszerzés illetékének mértékével.

www.kbs-ugyved.hu

Dr.Attika # e-mail 2008.01.15. 13:02

Azért a dolog kicsit bonyolultabb.

Haszonélvezet, használat esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték alapja

20. § (1) A visszterhes vagyonszerzéssel egyidejűleg alapított haszonélvezet, használat esetében a tulajdonszerző a - 72. § szerint számított - haszonélvezet, használat értékével csökkentett forgalmi érték után fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket, a haszonélvező, használó pedig a haszonélvezet, használat számított értéke után fizeti a szerzés jogcímének megfelelő vagyonszerzési illetéket.

(2) Ha az ingatlant az átruházását megelőzően már fennállott és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett haszonélvezettel, használattal terhelten idegenítik el, vagy az elidegenítés az átruházó haszonélvezetének vagy a használat jogának fenntartásával történik, ez esetben a haszonélvezet fennmaradása, illetve a használati jog megszerzése illetékmentes. A tulajdonszerző ilyenkor az (1) bekezdés szerint csökkentett forgalmi érték után fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az ingatlan tulajdonjogát annak haszonélvezője, használója szerzi meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben a tulajdonszerzőt és a haszonélvezet, használat jogának szerzőjét terhelő illeték alapját a 15. § (4) bekezdésében meghatározott módon kell megállapítani. Az így számított illetékalap után - ha a törvény másként nem rendelkezik - a 19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű illetéket kell fizetni.

terhelt dolog - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni.

(2) A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értéke az egyévi érték és a kikötött évek szorzata. A jog így számított értéke azonban nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát, illetve természetes személy javára kikötött haszonélvezet, használat joga esetén az egyévi értéknek a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott életkor szerinti többszörösét.

(3) A bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog esetében a jog értéke - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - az egy évi érték ötszöröse.

(4) Ha a vagyoni értékű jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed, annak értékét az illető személy életkorához képest a következő módon kell megállapítani:

  1. ha a vagyoni értékű jog jogosultja:

25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese,

25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa,

51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa,

65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese;

  1. ha a vagyoni értékű jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétől függ, az a) pontban megállapított szorzók alkalmazásánál a két személy közül az idősebbnek az életkora az irányadó;
  2. ha a vagyoni értékű jog tartama több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függ, mégpedig oly módon, hogy a jogosultság a legelőször elhalt személy halálával megszűnik, az értékelésnél a legidősebb személy életkora az irányadó; ha pedig a jogosultság a legutóbb elhalt személy haláláig tart, a kiszámítás a legfiatalabb személy életkora szerint történik. Az így kapott értéket, mint illetékalapot az egyes jogosultak között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az életkoruk szerint számított vagyoni értékű jog értéke ezek együttes értékében képvisel;
  3. ha a vagyoni értékű jog tartama a házasság idejére terjed, a kiszámításnál az idősebb házastárs életkora az irányadó.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2008.01.15. 14:47

Én mást mondtam?

www.kbs-ugyved.hu

woodslave (törölt felhasználó) #   2008.01.15. 14:49

nem, csak nem voltál az ügyféllel eléggé együttműködő, ezáltal sikeres :-))

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2008.01.15. 15:22

Fel sem tett kérdésre válaszolni ősi román szokás. :))

www.kbs-ugyved.hu

monalisa1 #   2008.01.15. 17:39

Pedig a kérdező konkrétan kérdezett: "... És ha igen, akkor annak összegét hogyan tudom kiszámolni?"

kbs válaszolásainak egyike: amikor jó a hangulata akkor érdemben tájékoztatja a kérdezőt, máskor meg nemigen...

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2008.01.15. 18:52

OFF
Monalisa: a kérdező az iránt érdeklődött, hogyan tudja kiszámítani az illeték összegét. Konkrétan megmondtam neki, hogyan. Hogy az illeték alapját hogyan kell kiszámítani, azt nem kérdezte.
Ami meg a kedvemet illeti: kifejezetten jó volt. Ezért nem tettem megjegyzést arra a brilliáns ötletre, hogy az "egyszerűbb hitelügyintézés" érdekében a szülők lemondanának a haszonélevezeti jogukról. No, de ezt meg végképp nem kérdezte az illető.
ON

www.kbs-ugyved.hu

monalisa1 #   2008.01.15. 18:59

Vélem egy laikus kérdező nem tudja hogy van az illeték összege meg az illeték alapja. Ezért kell őt kioktatni - teljes körű tájékoztatásban részesíteni.

Woodslave részletekre menően megválaszolt a kérdésre - helyetted...

woodslave (törölt felhasználó) #   2008.01.15. 20:07

Attika volt, nem én. De ez a "helyetted" akkor állná meg a helyét, ha KBS-nek kötelessége lenne a válaszolás, de sztem nem az. Na elég az offolásból, Attika mindent elmondott amit lehet, gondolom.

Dr.Attika # e-mail 2008.01.15. 20:29

Köszönöm. Bélát ne bántsátok. Ő így , én amúgy.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

kiph # e-mail 2008.10.08. 09:00

Sziasztok! Érdeklődni szeretnék...1 éven belül történt egy lakás eladás(9M)és lakás vétel(7.7M). Mindkét lakásnak 2 tulajdonosa van és 1 haszonélvezője, ebben az esetben a 3 ember ugyanaz az eladásnál ás a vételnél is. A 9M lakásnál a haszonélvezeti jog 2.700.000, a 7.700.000. lakásnál 2.310.000. Mennyi illetéket kell fizetnie a haszonélvezőnek? Választ előre is köszönöm!

kiph # e-mail 2008.10.08. 12:28

Senki nem tud nekem segíteni??:((( Sűrgős lenne.....kérem valaki....

apx1 # e-mail 2008.10.11. 00:00

Kedves kiph!

Az én számításaim szerint a haszonélvező 7800 Ft illetéket fizet.
A különbözetnek a 2%-ával számoltam.

kiph # e-mail 2008.10.11. 08:58

Köszönöm szépen!:)

Tommi #   2008.11.28. 10:56

Üdv !
A gyermek 19 M Ft-ért új, vállalkozó által épített lakást vesz, mely így 15 M Ft-ig illetékmentes, efelett 6 %-os az illetéke. A lakásra szülői haszonélvezeti jogot fognak bejegyeztetni. ( 6-os szorzóval 5,7 M Ft az illetékalap, az illeték 294 eFt ). A haszonélvezet miatt az 5,7 MFt lejön a gyermek által vásárlandó lakás értékéből az illeték szempontjából.( 13,3 MFt ) A kérdés a következő:
A gyermek általi rész illetékköteles-e, ha igen, ezt hogyan kell kiszámítani ?
Köszönet a válaszokért !

Üdv !
Új lakásm?szaki átadás-átvételénél milyen írott és íratlan szabályokat kell figyelembe venni, a kivitelez?nek milyen iratokat kell átadni

orchidea # e-mail 2008.12.18. 15:34

T. Fórum!

Szeretném megtudni, hogy mekkora összeget kell illetékként befizetnem, ha mint haszonélvező bejegyzésre kerülök édesanyám lakására. Az ingatlan az édesanyámé, amely tehermentes, ő az 1/1 tulajdonos, nincs haszonélvező eddig bejegyezve. Én 38 éves vagyok, a lakás értéke kb 8 millió forint. A holtig tartó haszonélvezet érdekelne.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2008.12.18. 21:02

Én 38 éves vagyok

:) Gratulálok! De anyád hány éves? (Nem, nem udvarolni szeretnék neki...)

www.kbs-ugyved.hu

monalisa1 #   2008.12.18. 21:16

orchieda

Épp fordítva szokták csínálni: a gyerek kapja a tulajdonjog a szülő a haszonélvezetet.

Mível a haszonélvezeti jog erősebb a tulajdonjognál, ha esetlegesen valamikor összezörrentek az anyukáddal (...) akár ki is rakhatod a lakásból - ezzel ő tisztában van?! Szóval részéről megfontolandó a haszonélvezet biztosítása!