Fórum adózás, illeték és pénzügyek régebbi elöl     új hozzászólás


KFT üzletrész öröklése és eladása

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.08.06. 08:46

Nem tag is lehet ügyvezető.

www.kbs-ugyved.hu

Ntaylor74 # e-mail 2019.08.06. 00:52

Tisztelt tanácsadó,

Az lenne a kérdésem, hogy adott egy egyszemélyes KFT.
3MFt törzstőke + 13Mft szerzési értékű ingatlan+
Járműpark mindez a páromé.
Azt szeretné ha átvenném az ügyvezetői posztot, illetve
beszállnék a cégbe,
mivel egészségi állapota megromlott.

Ebben az esetben kell-e bevinnem valamennyi tőkét?
Vagy elég ha ő a tulajdon viszonyát megosztja kettőnk közt, mivel én is dolgozom a cégben.
Ez esetben pl X % aránynál kell e adóznom a szerzett cégrész után, vagy van valami lehetőség adózás nélkül tulajdonrészt bejegyeznünk?

Tisztelettel várva válaszuk

bermuda háromszög # e-mail 2019.06.12. 13:31

BesT2019
Ha „szinte a társaságon belül senki nem jelezte a vételi szándékát”, akkor valaki jelentkezett.
Legyen az övé.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.06.11. 18:23

Ne haragudj, de - ha már ügyvezető létedre ennyire nem értesz a társasági joghoz - miért nem szerződtök ügyvéddel?

www.kbs-ugyved.hu

BesT2019 # e-mail 2019.06.11. 18:19

Tisztelt Fórum!
Van-e konkrétum arra az esetre, ha a társaságból kilépni szándékozó tag, szóban sokak által hallott és magasnak tartott összeget kér az üzletrészéért. Így szinte a társaságon belül senki nem jelezte a vételi szándékát. Ezután jelezte, hogy külső vevőt próbál találni. Kis idő múlva bejelenti, hogy a városban lévő legnagyobb konkurenciának kívánja értékesíteni.
/napi szinten viszünk el üzleteket egymás elől./
Megteheti-e, ha igen milyen módon teheti meg? Hisz a cég üzleti érdekeit súlyosan veszélyezteti ezzel, esetleg blöfföl? A társasági szerződésünk tartalmazza a taggyűlés erre vonatkozó hozzájáruló határozat köteles, megtagadhatja? Egyébként azonnal korlátoznom kellene az iratbetekintési, információs jogait.
Előre is köszönöm válaszát.

üdvözlettel: BesT

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.11.20. 12:48

Én azt nem értem, mi a problémátok. A hagyaték megnyílásával az üzletrészetek nagyobb lett. Ehhez semmiféle közgyűlési döntésre nincs szükség.

www.kbs-ugyved.hu

peppa # e-mail 2017.11.20. 11:36

Igazából csak annyira lennék kiváncsi, hogy ki lehet venni a társasági szerződésből azt a pontot, hogy kell a tagok vagy taggyűlés hozzájárulása az üzletrész eladásához? Vagyis szabadon adhatják el a tagok üzletrészüket az ügyvezető illetve tag, tagok vagy taggyűlés hozzájárulásását nem kell kérni?
A másik konkrát kérdés, hogy üzletrész öröklése miatti társasági szerződés módosítás aláírását megtagadhajta e a kft tagja olyan tagokkal szemben akik már az öröklést megelőzően is tagok voltak?

peppa # e-mail 2017.11.20. 11:25

Idáig kettő elvileg cégjogban járatos ügyvédet kerestünk meg, de sajnos nem jutottunk előrébb. Elkészítette a társasági szerződést a cégünk ügyvédje de sajnos a másik 3 tag nem írja alá.

Dr.Attika # e-mail 2017.11.20. 11:13

peppa!
Ne internetes fórumon keressenek választ, hanem keressenek egy cégjogban járatos jogászt és a konkrét tények elővezetésével kérjenek jogi tanácsot, jogi képviseletet.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

peppa # e-mail 2017.11.20. 11:09

Segítségeteket szeretném kérni, hogy mi van abban az esetben ha üzletrészt örököltünk a testvéremmel édesanyánktól egy olyan Kft-ben ahol már eddig is tagok voltunk.

A társasági szerződés módosítását a többi 3 tag addig nem akarja aláírni amíg nem vesszük ki a társasági szerződésből azt a pontot, hogy üzlerészt eladásához nem kell a taggyűlés hozzájárulása.

A társaság ügyvezetője a testvérem. Mit tehetünk ebben az esetben?

Lyonee #   2017.03.26. 19:47

Rövidítésként pénznél az ezert "E" betűvel jelöljük. Pl. 100 000 Ft helyett 100 EFt, 1 000 000 Ft helyett 1 MFt.
Prefixumként, mértékegységek előtt a "m", ezred szorzót millit, és nem ezerszerest jelent. Az ezerszeres szorzó a kiló, jele a "k".

Immaculata # e-mail 2017.03.26. 08:41

1. A megváltáskori értéket.
2-3. Az ügyvezető szándékos károkozását csak a taggyűlés kérheti számon.

Dr.Attika # e-mail 2017.03.25. 09:48

"m" az ezret jelent, amit jelentenie is kell, vagy milliót? Vélhetően milliót akart írni. Ha édesapja tulajdonos volt, ahogy Ön írja, akkor semmit nem örököl. A kérdésre a válasz a cégjegyzék szám ismeretében adható.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.03.25. 06:05

A társasági szerződés tiltja, hogy tag legyél?

www.kbs-ugyved.hu

Zoli82ka # e-mail 2017.03.25. 00:11

Tiszteletem!
Édesapám 10%-ban tulajdonos volt egy Kft-ben, amit én örökölök. A cég 30m Ft jegyzett tőkével, 500m Ft saját tőkével, és 100m Ft mérleg szerinti eredénnyel rendelkezett a legutolsó, 2015-ös beszámolók alapján.

A kérdéseim az alábbiak:
1.) Az édesapám által birtokolt 10%-os tulajdonrész értékének megállapításához mikori cégértéket kell figyelembe venni? A halál időpontjában létező értéket, vagy a hagyatéki eljárás lefolytatásakori értéket?
2.) Mi történik abban az esetben, ha a cég értéke drasztikusan csökken a két időpont között?
3.) Bizonyítható-e a további tulajdonosok általi, a cég értékének szándékos csökkentése, illetve ennek van-e bármi hatása az örökölt tulajdonrész értékére?

Előre is köszönöm a segítséget!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.09.02. 16:52

A tagváltozás bejelentésében kötelező az ügyvédi képviselet, és ha már úgyis fizettek ugye...

www.kbs-ugyved.hu

touchdown # e-mail 2016.09.02. 14:32

Üdv.

Segítséget kérnék az ügyben, hogy a Kft. üzletrész átruházási szerződésre kötelező-e az ügyvédi ellenjegyzés, vagy elegendő a két tanú?

ObudaFan # e-mail 2016.05.21. 10:49

Nincs a Ptk-ban erre határidő.
De az az igazság, hogy látni kellene az iratokat, hogy mi történt. (Az illetékes cégbíróságon lefényképezheted az iratokat.)

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Erzsike2005 # e-mail 2016.05.21. 09:29

Az elállás az adásvételi szerződés megkötés dátumától mennyi ideig lehetséges? Ugyanis az ügyvezető nekem 2015.augusztus 11-én írott levelében tájékoztatott, hogy XY az üzletrészét eladta. (Igaz a cégbírósági bejegyzés szerint "A változás (törlés) időpontja:2015/10/19")

ObudaFan # e-mail 2016.05.20. 20:21

Hát, az elállás az szerintem elképzelhető.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Erzsike2005 # e-mail 2016.05.20. 14:02

"4. Az üzletrészek átruházása.

Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag törzsbetétjét teljes mér-tékben befizette. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sor-rendben - az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag. a társaság vagy a kijelölt személy az átruházási szándék bejelentéséről számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az átruházáshoz hozzájárult.

Az adásvétel címén kívülálló részére történő átruházáshoz – amennyiben elővásárlás gyakor-lására nem kerül sor - társaság taggyűlésének beleegyezése kell .

A beleegyezést meg lehet tagadni , amennyiben :

  • az adásvétel következtében konkurens cég vagy tagja kerülne a társaságba, vagy az átruházás egyébként a társaság üzleti, gazdasági érdekét veszélyeztetné.

A beleegyezés megtagadását indokolni kell.

A kívülálló részére – adásvételen kívüli – minden más jogcímen (ajándékozás, apportállás, házastársi vagyonközösség megszüntetése, stb.) történő átruházásra vonatkozó szerződés a taggyűlés hozzájárulásával érvényes.

A tulajdonosváltozást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzője – 8 napon belül – köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni és mellékelni kell hozzá az üzletrész-adásvételi szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el."

"1. A tag(ok) adatai
XY (an.: XY)
Születési ideje:...............
....................................
A tagsági jogviszony kezdete: 1999/02/01
A változás (törlés) időpontja:2015/10/19
Törlés kelte:2015/12/07"

"1/105. XY (an.: XY)
Születési ideje: 19.......
.....................................
A tagsági jogviszony kezdete: 1999/02/01
A változás időpontja: 2015/10/19 Bejegyzés kelte: 2016/03/30 Közzétéve: 2016/03/31 Hatályos: 2015/10/19"

Kérdésem, hogy el lehet állni az adásvételi szerződéstől amit 2015/10/19-én kötöttek (2015. decemberben törölte a tagot a cégbíróság), és úgy tenni minta mi sem történt, vagy elővásárlási jogom lett volna?

Elnézést, ha értetlen vagyon, de nem tiszta ez az egész ügy nekem!

ObudaFan # e-mail 2016.05.20. 06:34

Erzsike2005

Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult.

Tehát elsősorban a társasági szerződést kellene látni a biztos válaszhoz.

Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog megsértésével kötött szerződés hatálytalanságának megállapítása iránt a szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet pert indítani.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Dr.Attika # e-mail 2016.05.19. 22:03

Tisztelt Asszonyom!
Meg kell nézni az elektronikus cégközlönyt és kb. 10 perc alatt minden kiderül.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Erzsike2005 # e-mail 2016.05.19. 21:23

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy magánszemély 2015-ben októberében eladta az üzletrészét egy kft-nek.(A cégbíróság törölte a tagok közül 2015.12.07-ei dátummal)A mai napon látom, hogy ugyanaz az magánszemély ismét tag a kft-ben, de én erről nem értesültem, hogy visszavásárolta az üzletrészt. Lehetséges ez a tudtom nélkül? Nekem nem lett volna elővásárlási jogom???(A magánszemély szavazata szükséges, hogy a többségi tulajdonos kft ingatlant vásároljon a kft-től)

Válaszukat előre is köszönöm.

Dr.Attika # e-mail 2016.05.17. 15:28

Ez szép. Azt javaslom, hogy indítsanak pert, az üzletrész adásvételi szerződését támadják meg feltűnő értékaránytalanság miatt. Ha gondolja, akkor a lenti elérhetőségemben szereplő email címre küldje meg a cégjegyzékszámot és megnézem a céget.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com