Fórum könyvek, szakirodalom régebbi elöl     új hozzászólás


Eladó jogi tankönyvek

Melcsy_s # e-mail 2014.03.02. 11:46

Sziasztok!
Eladnám a következő könyveimet:

Burián László - Czigler Dezső Tamás - Kecskés László - Vörös Imre: Európai és magyar nemzetközi kollíziós magánjog (KRIM Bt., Budapest, 2010) - 4500 Ft

Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció, Bővített, negyedik kiadás (HVG Orac Kiadó, Budapest, 2011) - 6000 Ft

Kecskés László: Polgári jog. A személyek joga ( Dialóg Campus, 2007, átdolgozott és bővített harmadik kiadás) - 3000 Ft

Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben (Hvg orac Kiadó, Budapest, 2009) - 5600 Ft

Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet ( Dialóg Campus, 2003) - 3000 Ft

Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba (Miskolc, 2007) - 2000 Ft

Vékás Lajos: Magyar polgári jog, Öröklési jog (Eötvös József Könyvkiadó, 2010, 6. javított kiadás) - 1500 Ft

Menyhárd Attila: Dologi jog (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010, második javított kiadás) - 2800 Ft

Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2002, 3. (javított) bővített kiadás) - 4500 Ft

Több könyv vásárlása esetén kedvezményt adok a könyvek árából!
A könyvek átvételére Pécsett van lehetőség!

Anett_D # e-mail 2014.02.19. 15:54

Sziasztok!

Eladóak az alábbi, Pázmányon használt jogi könyveim:

Erdő Péter: Egyházjog (2005, 4. kiadás)
> 4000 Ft /ceruzás aláhúzások/

Hársfai Katalin: Képviselők és ügyvédek a kánoni eljárásban (2005, 4. kiadás)
> 2000 Ft /új/

Kisteleki - Lővétei - Nagyné - Rácz - Schweitzer - Tóth: Egyetemes állam- és jogtörténet, Ókor - feudális kor (1998)
> 2000 Ft /új/

Botos Katalin - Kőrösi István: Az Európai Unió a XXI. század elején (2013, 2. kiadás)
> 2200 Ft /új/

Botos Katalin - Kőrösi István: Nemzetközi Gazdasági Ismeretek (2007)
> 3000 Ft /új/

Bokorné Szegő Hanna: Nemzetközi jog (2003)
> 500 Ft /fénymásolt, lefűzött darab, néhány helyen összefirkálva/

Érdeklődni lehet: daranyi.anett@gmail.com

Napraforgo85 #   2014.02.04. 22:02

Eladó Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog c. könyve. (Osiris kiadó, 2012)

A könyv teljesen új állapotú, nincs kihúzva, nincs megtörve! Ár: 4000 Ft

Személyes átvétel Budapesten a V. VI. és VII. kerületekben a nagyobb csomópontokban lehetséges a késő délutáni órákban. Ha szükséges postázom is.
Érdeklődni: napraforgo85@indamail.hu

Melcsy_s # e-mail 2014.01.24. 09:42

Sziasztok!
Eladnám a következő könyveimet:

Burián László - Czigler Dezső Tamás - Kecskés László - Vörös Imre: Európai és magyar nemzetközi kollíziós magánjog (KRIM Bt., Budapest, 2010) - 4500 Ft

Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció, Bővített, negyedik kiadás (HVG Orac Kiadó, Budapest, 2011) - 6000 Ft

Mádl Ferenc - Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (ELTE Eötvös Kiadó, 2012) - 3900 Ft

Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet ( Dialóg Campus, 2003) - 3800 Ft

Kiss György: Munkajog ( Osiris Kiadó, 2005) - 1900 Ft

Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba (Miskolc, 2007) - 2000 Ft

Több könyv vásárlása esetén kedvezményt adok a könyvek árából!
A könyvek átvételére Pécsett van lehetőség!

Kukucsi4 # e-mail 2014.01.20. 00:05

Eladó jogi könyvek (nem voltak használva):

Erdő Péter: Egyházjog 2000 Ft

Gönczi-Horváth-Révész-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet Nemzeti Tankönyvkiadó Ár: 1500 Ft

Mezey Barna: Magyar Alkotmánytörténet Ár: 2000 Ft

Mezey Barna: Magyar Jogtörténet Ár: 2000 Ft

Földi András - Hamza Gábor: Római jog története és instrukciói Ár: 2000 Ft

Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és Alkotmánytudományokba

Ár: 1000 Ft

Gönczi-Horváth-Révész: Egyetemes jogtörténet

Ár: 1500 Ft

Kocsis Tibor 06313271443 nyomtatas@lajt.hu

Melcsy_s # e-mail 2014.01.03. 07:51

Sziasztok!

Megválnék az alábbi, kivétel nélkül jó állapotban lévő könyveimtől:

Mádl Ferenc - Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (ELTE Eötvös Kiadó, 2012) - 3900 Ft

Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet ( Dialóg Campus, 2003) - 3800 Ft

Kiss György: Munkajog ( Osiris Kiadó, 2005) - 1900 Ft

Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba (Miskolc, 2007) - 2000 Ft

Több könyv vásárlása esetén kedvezményt adok a könyvek árából!
A könyvek átvételére Pécsett van lehetőség!

yramanna # e-mail 2013.11.26. 02:17

Sziasztok!

Több jogi tankönyvemet is eladnám. Budapesten, ill. Miskolcon személyesen is átvehetőek. A legtöbb könyvben kihúzás,aláhúzás található. Pontos állapotukról, és egyéb információkról a következő e-mail címen lehet érdeklődni: bovebb.informaciok@gmail.com

Frivaldszky János: A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei - 2011- Szent István Társulat Ár: 1700 Ft

Boytha Györgyné - Tóth Tihamér: Versenyjog - 2010 - PPKE - JÁK adta ki Ár: 1700 Ft

Földi András - Hamza Gábor: A RÓMAI JOG története és institúciói - 1996 (10. kiadás,2005) - Nemzeti Tankönyvkiadó Ár: 3800 Ft

Jobbágyi Gábor: Személyi és családi jog - 2006 - Szent István Társulat Ár: 2000 Ft

Jobbágyi Gábor - Fazekas Judit: Kötelmi jog - 2008 - Szent István Társulat Ár: 2000 Ft

Gerencsér-Gyurita-Lapsánszky-Mudráné-Patyi-Varga: Közigazgatási hatósági eljárásjog - 2009 - Dialog Campus Kiadó Ár: 4500 Ft

Halustyik Anna: Pénzügyi jog I. - 2006 - Szent István Társulat Ár: 3000 Ft

Halustyik Anna: Pénzügyi jog II. - 2007 - Szent István Társulat Ár: 1700 Ft

Gönczi-Horváth-Révész-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet I. – 2003 (2. kiadás) - Nemzeti Tankönyvkiadó Ár: 2500 Ft

T.Ivett # e-mail 2013.10.27. 17:40

ELADÓ TANKÖNYVEK!

Sári János- Somody Bernadette: Alapjogok,Alkotmánytan II. (Osiris Kiadó, 2008.) 2800 Ft
Földi András (szerk.) : Összehasonlító jogtörténet (ELTE Eötvös Kiadó, 2012.) 3500 Ft

Mindkét tankönyv jó állapotban van, egy-két fejezet van kihúzva kiemelővel.

Érdeklődni: ivetttakacs0@gmail.com

Anett_D # e-mail 2013.10.10. 22:05

Sziasztok!

Eladóak az alábbi, Pázmányon használt jogi tankönyveim:

Hársfai Katalin: Ügyvédek és képviselők a kánoni eljárásban 2000 Ft
Ruszoly József: Európai jog- és alkotmánytörténelem 3800 Ft

Érdeklődni: daranyi.anett@gmail.com

Livuska # e-mail 2013.09.23. 13:39

Eladásra bocsátom jogi tankönyveimet!

Közgazdaságtan II. - Makroökonómia (2004) 1000.-

Csáki Gyula Balázs - A jogi informatika alapjai (2004)Bíbor Kiadó + Jegyzet 1000.-

Mezey Barna - Magyar Alkotmánytörténet (2003 - 5. átdolgozott kiadás) Osiris kiadó 2000.-

Simon István - Pénzügyi jog I-II.(2007)
Osiris kiadó + jegyzet 3000.-

Érdeklődni : livianokk@gmail.com

Peva75 # e-mail 2013.09.23. 10:09

Az alábbi jogi könyveket keresem megvételre:

Hamza: Római jog története
Gönczi - Horváth: egyetemes jogtörténet
Stipta: Magyar bírósági rendszer története
Mezey: Eu. alkotmány és jogtörténet
06702433481 Éva

Csillaglány32 # e-mail 2013.09.23. 08:50

Sziasztok!

Eladó könyvek, pécsi átvétellel:

Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba (Miskolc, 2007) - 1500 Ft

Mezey Barna: Magyar jogtörténet (Osiris Kiadó, 4. átdolgozott kiadás, 2007) - 2000 Ft

Mádl Ferenc, Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (ELTE Eötvös Kiadó, 2012) - 4000 Ft

Lenkovics Barnabás: Magyar polgári jog- Dologi jog (Eötvös Kiadó,2008) - 1700 Ft

Kiss György: Munkajog ( Osiris Kiadó, 2005) - 1900 Ft

Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet ( Dialóg Campus, 2003) - 3600 Ft

Dr. Filó Erika, Dr. Katonáné dr. Pehr Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem /Harmadik, hatályosított, bővített kiadás/ (HVG ORAC Kiadó, 2009) - 3500 Ft

meisternikolett # e-mail 2013.09.20. 11:58

ELADÓ KÖNYVEK! BUDAPESTEN ÁTVEHETŐ BÁRMELYIK JOGI KAR KÖZELÉBEN! AKÁR AZ EGYETEMNÉK IS! (ELTE-PÁZMÁNY-KRE)

 • Bánóczi Rozália - Rihmer Zoltán: LAtin nyelvkönyv joghallgatók számára (egy-két helyen beleírtam, de nagyjából újszerű) ->2000 Ft
 • Antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi alapismeretek (szövegkiemelős) ->1000 Ft
 • Gönczöl-Krezsi-Korinek-Lévay: Kriminológia-Szakkriminológia (első 300 oldal szövegkiemelős)->3500 Ft
 • Mezey Barna szerk.: A magyar jogtörténet forrásai (érintetlen) -> 4500 Ft
 • Mezey Barna szerk.: Magyar Jogtörténet (szövegkiemelős)-> 2000 Ft
 • Karácsony András szerk.: Filozófia-társadalomelmélet (egy-két fejezet szövegkiemelős) -> 500 Ft.
 • Lenkovics Barnabás-Székely László: A személyi jog vázlata (egy-két fejezet szövegkiemelős) -> 1200 Ft
 • Belovics-Gellér-Nagy-Tóth: Büntetőjog I. 2012. évi C. törvény alapján (fele szövegkiemelős) -> 6500 Ft
 • Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak (egy-két fejezet szövegkiemelős) -> 1200 Ft
Anett_D # e-mail 2013.09.17. 21:45

Sziasztok!

Szeretném eladni néhány feleslegessé vált tankönyvemet.

Zlinszky János: A XII táblás törvény töredékei 500 Ft
Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok 500 Ft
Szabó Miklós: Bevezetés a jog-és államtudományokba 2500 Ft
Péteri Zoltán: Bevezetés a jogfogalmakba - Előadások 500 Ft
Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet 3000 Ft
Hársfai Katalin: Képviselők és ügyvédek a kánoni eljárásban 2000 Ft
Bittsánszky - Ivicz - Schlett - Botos: Közgazdaságtani bevezetés 1400 Ft
Bánóczi Rozália - Rihmer Zoltán: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára 2000 Ft
Boóc Ádám: 50 jogeset a kötelmi jog általános részéhez 1000 Ft
Boóc Ádám: 66 jogeset a kötelmi jog különös részéhez 1000 Ft

A legtöbb könyv szinte érintetlen, vadiúj. A többiben 2-3 oldalon találhatóak csak ceruzás aláhúzások, de nagyon jó állapotban vannak. :)

Érdeklődni: daranyi.anett@gmail.com

sebee # e-mail 2013.07.10. 21:05

ELADÓ!!!
Miskolci Egyetem jogász képzésen használt könyvimet megkímélt állapotban eladnám.
Sáry Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben (2007)4.kiadás - 1000 Ft
Takács Péter: Nehéz esetek (2002.) - 1500 Ft
Domán-Szilágyi-Dr.Varga Beatrix: Statisztikai elemzések I. (2009) - 500 Ft
Szabó Miklós: Trívium, Grammatika, Logika, Retorika (2001) - 1500 Ft
Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba (2006) - 1500 Ft
Közgazdaságtan alapjai I., II. - 500-500 Ft
Földi András és Hamza Gábor: A római jog története és institúciói (2009) - 3500 Ft
Mezey Barna: Magyar jogtörténet (2007) - 2000 Ft
Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet ((2003) -2000 Ft
Gönczi-Horváth-Révész-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet I. és II. - 2500 és 1500 Ft

Meliinda90 # e-mail 2013.06.24. 18:48

Sziasztok!
Az alábbi - kivétel nélkül jó állapotú - könyveimet eladnám:

Herke - Fenyvesi - Tremmel: A büntető eljárásjog elmélete (Dialóg Campus, 2012) - 2800 Ft

Nochta Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban (Dialóg Campus, 2005) - 500 Ft

Bruhács János: Nemzetközi jog I. - Általános rész (Dialóg Campus, 2008,2009) - 2200 Ft

Bruhács János: Nemzetközi jog II. - Különös rész (Dialóg Campus, 2010) - 2500 Ft

Mádl Ferenc - Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (ELTE Eötvös Kiadó, 2012) - 4200 Ft

Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet ( Dialóg Campus, 2003) - 3800 Ft

Kiss György: Munkajog ( Osiris Kiadó, 2005) - 1700 Ft

Dr. Filó Erika - Dr. Katonáné dr. Pehr Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem /Harmadik, hatályosított, bővített kiadás/ (HVG ORAC Kiadó, 2009) - 3000 Ft (A könyv teljesen új, nem lett használva!)

Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog (Osiris Kiadó, 2010) - 1000 Ft

Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba (Miskolc, 2007) - 2000 Ft

twipsy # e-mail 2013.06.23. 14:02

Eladó (alig használt, kitűnő állapotú) tankönyvek:

 • A római jog története és institúciói (Földi-Hamza; Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.) 3600,- (eredeti ár:5786,-)
 • Európai alkotmány-és parlamentarizmus történet (Mezey-Szente; Osiris Kiadó, 2003.) 2800,- (eredeti ár: 4500,-)
 • Jogelmélet (Pokol Béla; Századvég Kiadó, 2005.) 3600,- (eredeti ár: 5775,-)
 • A bírói hatalom (Pokol Béla; Századvég Kiadó, 2003.) 1800,- (eredeti ár:2240,-)
 • Magyar állam-és jogtörténet (Csizmadia-Kovács-Asztalos, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.) 2000,- (eredeti ár: 3850,-)
 • Médiaszabályozás (Gálik Mihály-Polyák Gábor; KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005.) 2800,- (eredeti ár: 4788,-)
 • Jog, vallás, retorika (Nótári Tamás; Lectum Kiadó, 2006.) 2000,- (eredeti ár: 2600,-)

Érd.: jogitankonyv@gmail.com

WordWizard # e-mail 2013.06.09. 15:58

ELADÓ! kihúzás, aláhúzás nélkül, új állapotban - 2500 HUF+postaköltség - Bp-en személyes átvétel

Szalayné Sándor Erzsébet, Mohay Ágoston, Karoliny Eszter, Komanovics Adrienne, Pánovics Attila
JSZS: Az Európai Unió joga (2011)

Noncsii (törölt felhasználó) #   2013.06.05. 12:04

Eladó az alábbi tankönyv:

 • Trócsányi László - Schanda Balázs: Bevezetés az alkotmányjogba (2012). Alig használt nincs kihúzva. 3000 Ft

Érdeklődni a v_nono@freemail.hu e-mail címen lehet.

JD91 # e-mail 2013.03.04. 14:41

ELADÓ ÉRINTETLEN GT KÖNYV!

Kisfaludi András: Társasági jog (CompLex Kiadó, 2012) 4000,- (eredeti ár: 5500,-)
A könyv szinte érintetlen, 3-4 oldal van benne tollal kihúzva.

Érd: j.dorottya91@gmail.com

JD91 # e-mail 2013.01.04. 17:03

ELADÓ KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ PÉNZÜGYI JOG TANKÖNYV!

Pénzügyi jog I. /szerk: Simon István/ (Osiris Kiadó, 2007) ára: 3000,- (eredeti ár: 4500,-)

A könyv a legfrissebb kiadás, kitűnő állapotban van!

Érd: j.dorottya91@gmail.com

DobciBari # e-mail 2012.10.07. 20:12

Sziasztok!
Nagyon jó állapotban levő könyveimet eladnám!
Lenkovics - Székely: Magyar polgári jog, Eötvös Kiadó, 2008 - A személyi jog vázlata 1000 Ft
Busch: Büntetőjog Általános rész, HVG Orac, 2010: 5000 Ft
Busch: Büntetőjog Különös rész, HVG Orac, 2009: 5000 Ft
Jeney - Kende - Lövenberg: Európai közösségi jog, Novissima, 2011: 2500 Ft
A könyvekben helyenként igényes szövegkiemelés található!
Az árak alkuképesek! ;) Több könyv vásárlása esetén 10 % kedvezményt adok! :)
Elérhetőségek: szabarabi@citromail.hu /szabarabi@freemail.hu
Üdv,DobciBari

JD91 # e-mail 2012.10.01. 15:00

KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ tankönyvek eladók!

Kiss Daisy: A polgári perjog titkai 2009-es kiadás 5500,- (eredeti ár: 7200,-)
Büntetőjog különös rész (szerk.: Busch Béla) 2011-es kiadás 6000,- (eredeti ár: 8200,-)

A könyvek rendkívül jó állapotban vannak, és a jelenleg hatályos kiadások!
Érd.: j.dorottya91@gmail.com

Lilkoo # e-mail 2012.09.14. 14:22

Eladó könyvek:

Büntetőjog általános rész 5. kiadás HVG orac kiadó,

Szilágyi Péter: Jogi alaptan 2006,

Menyhárd Attila: Dologi jog,

Vékás Lajos: Öröklési jog ( fénymásolat)

a könyvek nagyon jó állapotúak, az árak(nem fix semmi,azért nem is írtam ki, megegyezhetünk) és más kérdés iránt

érdeklődni: hedi.szerenke@gmail.com

JD91 # e-mail 2011.08.05. 10:47

Sziasztok!

Első éves jogi tankönyvek (ELTE-ÁJK) kitűnő állapotban eladók!

 • A magyar jogtörténet forrásai szemelvénygyűjtemény (szerk: Mezey Barna) 4000,- (eredeti ár: 5500,-)
 • Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan 5000,- (eredeti ár: 7455,-)
 • Egyetemes állam- és jogtörténet Ókor-feudális kor (hvgorac) 1200,- (eredeti ár: 2240,-) +ingyen nyomtatott jegyzetek!

érdeklődni: j.dorottya91@gmail.com