Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Építési engedély

madarlatta # e-mail 2018.12.17. 13:58

Tisztelt Segítő Tudorok!

Tantus Étv. értelmezéséhez hasonló problémám van.

Az lenne a kérdésem, hogy a településképi bejelentési eljárás ún. "tudomásulvételi eljárás"?

Az Étv. 48. § (2) a) bekezdésben ez olvasható: "...hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött építési vagy bontási tevékenységet engedélytől, vagy tudomásulvételtől eltérően,...végzik."
A TUDOMÁSULVÉTELI ELJÁRÁS alatt érthető a településképi bejelentési eljárás is?

Ugyanis, ha igen, akkor az ún. "szakszerűtlen építési tevékenység" bekezdésbe sorolható kivitelezői, műszaki ellenőri stb. szakszerűtlen tevékenységek köre ennek megfelelően értendők.

Köszönöm!

kotzo # e-mail 2018.12.15. 16:04

... nem is igazán értem, miért fújnak úgy a közigazgatási bíróságok ellen, hiszen ahhoz léteznie kellene közigazgatásnak ... az meg nincs, legfeljebb csak pénzbeszedő "hatósági szolgáltatás" van. A közigazgatás ki van herélve.

kotzo # e-mail 2018.12.15. 12:20

Igen, még az előttről.Úgymond "exkluzív kis hotelt" épít, de a tel. képi bejelentést raktárátalakításra tette. A társasház szmsz-ben tiltja (2005) a szállásadási tevékenységet. Akkor akar funkcióváltást kérni, ha már kész van az átalakítás. Teljesen nyilvánvalóan látszik, hogy nem raktárt csinál, falakat húz, fürdőszobákat burkol. Kb. 3 éve bérlő. Épp azért kalimpálunk az építési engedélyezés irányába, hogy elébe menjünk és még építkezési fázisban le tudjuk állítani. Volt rendkívüli közgyűlés, vannak tiltó határozatok, hogy hagyja abba. Semmi reakció. Tudja, mit csinál.

nonolet # e-mail 2018.12.15. 11:56

"Közgyűlési határozatunk meg felszólító levelünk van elég"

Miről is van?! pontosan az a határozat.

- -

Van határozat az adott funkció tiltásáról, amire átalakítja?
Mikor született az a határozat?
MÉG a vállalkozó bérlővé válása előtt?!

- -

A jogszabály betartható!
Csak nem utólag kell kapkodni fűhöz-fához....
Hanem előre (kellett volna) gondolkodni.

kotzo # e-mail 2018.12.15. 11:34

kösz.
Senki sem megy bíróságra és fizeti ki egy többszáz milliós ingatlan után az illetéket. Közgyűlési határozatunk meg felszólító levelünk van elég, a vállalkozót (meg a tulajdonos önkormányzatot) nem érdekli, épít gőzerővel. Jó lett volna egy betartatható jogszabály és egy hatóság. A felügyelet sem fog hibát találni, mindent rendben csinál, kivéve az építési jogosultságot, de hát azt ugye nem vizsgálják, ő meg lesz@ja.

nonolet # e-mail 2018.12.15. 10:57

kotzo

  1. igen
  2. nem (nem építés, hanem csak a meglévő átalakítása)

- -

Időben kell(ett volna) a közösségnek a közgyűlésen határozatot hozni a lehetőségekről, tiltásokról.

Az utólagos korlátozás már a veszett fejsze nyele...
Ami kártérítési igényt alapoz(hat) meg.

nanemaaa # e-mail 2018.12.15. 10:16

Az 1. számú melléklet 31. pont szerinti pince nem a ti pincétekre, hanem önálló pince építményre vonatkozik. A ti pincétek a lakóépület szerves része, attól el nem különíthető.
Az építmény, és ilyen módon a pince átalakítása nem engedélyhez kötött, így ebben az építési hatóságnak feladata, hatásköre nincs.
Jelen esetben az közömbös, hogy egy hivatal mely dolgozója milyen feladatokat lát el, hiszen a felelősség a hatáskör gyakorlójáé. A jegyzőt meg akkor se lehet összekeverni a polgármesterrel. Ugyanez a helyzet akkor is fennáll, ha az építésügyes kolléga egyben a marhalevelek kiállításával is foglalkozik, vagy kaparós sorsjegyet is árul.
Ha a társasház úgy érzi, hogy különféle jogait sérti a pinceszinti átalakítás, akkor erre hozzon döntést. Megtilthatja a pince rendeltetésének a megváltoztatását is. Viszont majd ha beépül a légakna, akkor az mindenképpen alapító okirat módosítást fog igényelni, amihez alap esetben 100 %-os hozzájárulás kell. Szóval, ha a társasház akarja, tudja érvényesíteni a jogait. Ha csak te akarod, akkor neked kell mérlegelned először, hogy neked mire van jogod és lehetőséged.

Én csak azt tudom megerősíteni, hogy szerintem a légudvar beépítése építési engedélyhez kötött, de mint ahogy az ősi magyar bölcsesség is mondja, mindig az erősebb kutya hozza el a csontot. Az építkezéssel kapcsolatban viszont kérhetsz vizsgálatot, ellenőrzést a területileg illetékes járási építésfelügyeleti hatóságtól, ha már az építkezés folyamatban van. Érdemes lenne abban a stádiumban, amikor már az engedély köteles részhez ér a polgár.

kotzo # e-mail 2018.12.14. 13:13

nanemaa

Köszönöm szépen a választ;
ugye, a helyzet a gyakorlatban az, (nálunk) hogy mind a településképi bejelentési eljárást mind az építési engedélyezésit az építési osztály bonyolítja - az aláíró személye más...
Az építési osztály szerint meg itt nem építési engedély-köteles munkáról van szó és csak településképi bejelentést kértek. Ez szerintünk két okból lehet megkérdőjelezhető:

  1. bővítésről - is - szó van, hiszen beépíti a légudvart is
  2. pincéről van szó, ami a melléklet 31. pontja szerint, tekintve, hogy nagyobb az engedélymentes méretnél, építési engedély köteles volna.

Kérdés: igazunk van vagy nincs. (A társasház lényegesen jobb pozícióban volna egy építési engedélyezési eljárásban, jelenleg szinte semmi beleszólásunk nincs, mit csinál a vállalkozó bérlő a házunk pincéjében (önkormányzati tulajdon)).
Ezért kérnénk értelmezési segítséget. Kell az egész pincéhez az építési engedély vagy a településképi bejelentéssel elintézheti a tulaj.(önkorm.) meg a bérlője egymás közt, hogy mivé alakítja a helyiséget, a társasház meg még csak ügyfél sem lehet az eljárásban?!?
köszönöm

nanemaaa # e-mail 2018.12.14. 12:07

kotzo

A 312/2012. (XI.8.) Korm rendelet 1. számú melléklete szerint épület felújítása, átalakítása nem engedély köteles tevékenység.
Az OTÉK 1. számú melléklet:
8. Átalakítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, megváltoztatása érdekében végzett, az építmény belső térfogatát nem növelő építési tevékenység.
36. Felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység.
17. Bővítés: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli.

Álláspontom szerint a légudvar beépítése növeli az épület térfogatát, tehát építési engedély köteles tevékenység.
Most azt nem vezetném le, de az építési engedélyezési eljárás lefolytatására jogosult hatóság a járásszékhely központi települési jegyző, míg a településképi bejelentési eljárás hatósága a település polgármestere. A kettőt nem lehet sem keverni, se összetéveszteni, pláne, ha pl a jegyző nő, a polgármester meg férfi. ;)
Településképi bejelentéshez olyan építési tevékenységet lehet kötni, ami egyébként nem engedély köteles építési tevékenység. Építési engedélyezés esetén viszont lehetséges településképi hozzájárulás beszerzésének kötelezettsége. Ez esetben a hozzájárulást az építési engedély kérelemhez kell csatolni.

nanemaaa # e-mail 2018.12.14. 11:52

Jogszerűtlen az építés, ha engedélyhez kötött építési munkát engedély nélkül, vagy attól újabb engedélyhez kötötten eltérően építenek, vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési munkát az e-napló megnyitása nélkül végzik.

Szakszerűtlen abban az esetben, ha a kivitelezés az általános érvényű építésügyi, vagy más hatósági jogszabályokat sért. Ilyen a HÉSZ-től, az OTÉK-tól, OTSZ-től....stb eltérő kivitelezés.
Ha a hatóság hibát vétett és olyan építési munkára adott engedélyt, ami egyébként nem felel meg a HÉSZ-nek, akkor azt kénytelen lesz lenyelni. De egy hiba nem jelenti azt, hogy egy újabb engedélyezési eljárás során köteles lesz újabb hibákat elkövetni.

kotzo # e-mail 2018.12.14. 10:17

Egyébként, azon túl, hogy így a bővítés miatt ezek szerint az egész építkezés engedély köteles lesz, nem világos, hogyan tekintheti az építési osztály elegendőnek a településképi bejelentést, ha egy 300 m2-es 2,50 m mélyen lévő pincéről van szó... (312/2012 korm. rend. 1. melléklet 31. pont)?
Köszönöm, ha egy hozzáértő segít;

Tantus # e-mail 2018.12.13. 20:30

nonolet: "Az építtető mindenért felel..."
Ez most komoly? Pl. ha van engedélyem, és nem térek el tőle, viszont az engedélyt úgy adták ki, hogy sérti a HÉSZ-t, akkor is én vagyok a felelős?! Ez nem tűnik túl jogszerűnek...
A dilemmám továbbra is az, hogy Étv. 48. § (2) bekezdés lefedi azt az esetet amikor van engedély de a kivitelezés során eltérnek tőle. Ekkor "Jogszerűtlen az építési tevékenység …” ( Ez esetben az éppítető a felelős).
De mit jelent az (5) bekezdés:„Szakszerűtlen az építési tevékenység…”, kire vonatkozik, ki a felelős? Szerintem ez az eset is csak akkor fordulhat elő, feltételezve továbbra is, hogy van engedély és eltértek attól. Vagyis, minek ez a pont, az első azaz a (2) bekezdés ugyan erről szól?! Mi a különbség?

kotzo # e-mail 2018.12.13. 18:49

Köszönöm szépen a választ!
Csak az 5 m2-es lichthof beépítése engedély-köteles vagy az egész 300 m2-es raktár átalakítás?

nonolet # e-mail 2018.12.13. 18:35

Tantus

Az építtető mindenért felel...
Csak van, hogy más is akkor tovább tudja hárítani.

nonolet # e-mail 2018.12.13. 18:33

kotzo

Igen, az már engedély köteles...

(és más gondokat is okoz a tulajdon viszonyok megváltozásával is pl.)

Tantus # e-mail 2018.12.13. 09:58

Tisztelt szakértők!

Az Étv. 48. §-nak pontos értelmezése nem világos számomra:

 Az Étv. 48. § (2) bekezdés („Jogszerűtlen az építési tevékenység …”) az jól értem, hogy arról szól, hogy az építtető jogosulatlanul építtet amennyiben nincs engedélye, vagy utasítására eltérnek az engedélytől, ez tehát az építtető felelőssége,
 viszont a 48. § (5) bekezdés („Szakszerűtlen az építési tevékenység…”) pedig az építésben résztvevő szakterületek felelősségét írja le, amennyiben a tervező, vagy a kivitelező tevékenységük során megsértik a HÉSZ-t, vagyis ez esetben az építtető felelőssége nem merül fel?

Nagyon zavaró számomra, hogy ha van engedély, akkor mindkét esetben csak akkor lehet jogot sérteni, ha eltérnek a tervtől, vagyis mi a különbség a két állítás között, mert az első elvileg lefedi a tervektől való eltérés esetét, akkor minek a második eset?

Köszönettel

kotzo # e-mail 2018.12.13. 00:11

A szituációnk hasonlít némileg a kontúrkontár által 11.01-jén feltett kérdésben foglaltakra, jó lenne, ha megerősítést kaphatnánk;
Pesti társasház raktárként szolgáló 300 m2-es pincéjét (lakástulajdonos vagyok a társasházban) vállalkozó kibérli és átalakítja/felújítja. Építési osztály szerint nem engedélyköteles.
(Településképi bejelentési eljáráshoz) benyújtott anyagból most látjuk, hogy a raktár funkciójú pincerészen túlnyúlva, az 5 m2-es légudvart is beépíti (szociális helyiségként). Magyarul lefedi a lichthofot és mosdót, wc-t alakít ki benne. Kérdés: ez bővítésnek minősül-e (a lichthof sosem volt a raktár és így a bérlemény része sem) Ha most be kívánja építeni, ami többek között lefedéssel is jár, az eredményezheti-e azt, hogy ezáltal engedélykötelessé válik a raktár átalakítása?
köszönettel

nanemaaa # e-mail 2018.12.01. 10:01

nonolet
OFF - Ugyan ne viccelj már! A kedves kérdező nem azért van itt, hogy szórakozzanak vele. Meg nem is biztos, hogy értené ezt a szarkasztikus poénodat. - ON

nonolet # e-mail 2018.11.30. 14:37

piou-piou

Két külön dolog

  • a telkek összevonása, ami aligha tiltható meg, mert nem a HÉSz hatásköre

és

  • az új telek rendezése, hogy beépítésre alkalmas legyen
nanemaaa # e-mail 2018.11.30. 09:56

Nyilván a helyi építési szabályzat adhat választ a kérdésedre.
A főépítész nem adhat felmentést a szabályzat alól, az hatáskör elvonás lenne.

piou-piou # e-mail 2018.11.29. 14:05

Tisztelt hozzáértők!

Zártkerti telkek összevonását szerettük volna elindítani azért, hogy az létrejövő nagyobb terület szélessége miatt nagyobb házat tudjunk építeni. A helyi építéshatóságon azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ezt csak tömbösítve lehet megoldani, tehát az utca elejétől a végéig az összes lakóval összefogni, rendezési terv módosítást kérni, utat kialakítani, közművet kiépíttetni és az önkormányzattal szerződést kötni, mindezt saját költségen (Ez utóbbiakat nem nagyon értem, mert közművek vannak az utcában, sőt egyes telkeken is, és út is van. Ezek akkor nem hivatalosak?).

Mivel az utcában szinte mindenki engedély nélkül építkezett, és a fenti eljárások költsége sem lenne kevés, félő hogy nem járulnának hozzá a tulajdonosok a tömbösített telekalakításhoz.

Kérdésem az lenne, hogy van-e bármilyen más mód arra, hogy részünkre engedélyezzék a telekalakítást, majd megadják az építési engedélyt?

Főépítésszel ha egyeztetünk, neki van olyan jogköre, amellyel méltányos alapon engedélyezné a fentieket?

nanemaaa # e-mail 2018.11.21. 10:15

Állmodozó

Hidd el, ez „a szegény kis ezerszer tönkretett ország” messze nem itt tartana, ha mindenki azt csinálná amihez ért, és nem pékek építenének házakat, és juhászok tanítanának balettot. Annak meg külön örülök, hogy mielőtt kérdeztél mindennek ilyen alaposan utána jártál, így a kérdésed nyilván csak a fórum tagjainak szórakoztatására irányult, hisz a választ már régen tudtad, és az eddigiek alapján bizton állítható, hogy meg is értetted.

Szomorú örökös #   2018.11.20. 18:59

Állmodozó

egy "tisztességes" vállalkozó annyit kér a munkáért amennyi az arcára fér

Az a "tisztességes" vállalkozó nyilván nem örömből építi meg a házadat, hanem meg szeretne élni abból, amit kap a munkájáért. Nyilván nem lenyúlni akar téged, de ha szerinted annyiért kéne dolgoznia, mint amennyit te kapsz a munkahelyeden, akkor előtte talán nézz utána az adótörvényeknek is, hogy mennyi fizetni valója van abból, amit tőled "lenyúl". Utána esetleg majd talán értelmes véleményt is fogsz ide írni.
Addig meg inkább azt mondanám: „Köszönjük Emese!” ;-)

Állmodozó # e-mail 2018.11.20. 12:17

Én voltam a hülye hogy így fórumon keresztül érdeklődtem , mikor személyesen szemtől szembe sincs azonos vélemény . Nem akarok személyedkedni mint mások. De azt még leírom hogy ém akkor szolalok meg ha valaminek utánajártam már . És ennek nem is kicsit . Az meg hogy egyenesen nem tudom az az oka hogy ebben a szegény kis ezerszer tönkretett országban a dolgozó , bérből élő ember semmire nem tud jutni . Mert mint írtam egy "tisztességes" vállalkozó annyit kér a munkáért amennyi az arcára fér . Az meg hogy a sok okos hülyének néz egy dolog . Saját házam van , saját magam építettem nem lenyúlós vállakozó . Úgyhogy tudok egyet s mást . Akkor lehetett . További jó forumozást .

wers # e-mail 2018.11.20. 10:00

A magyar emberek java abba fárad bele, hogy kitaláljon valami baromságot a helyett, hogy a járható utat használná.

:D nagyon igaz, bár bővíteném a jelzőt. Vagy ki is hagynám. Határtalan a jelenség.