Fórum segítségkérés régebbi elöl     új hozzászólás


közös tulajdon, kártérítés, per

naeznincs # e-mail 2011.09.03. 14:42

Úgy érzem, marad végül egy közös tulajdon felosztás, és talán remélhetek távoltartást.

A távoltartással kapcsolatban a rendőrt megkérdeztem, amikor ez a friss eset volt,és ő azt említette, hogy magánindítványt tehetek, vagy megvárom amíg háromszor elpáhol, akkor összeférhetetlenség miatt megindul hivatalból az eljárás a rendőrségről.

A hivatali eljárás nem vonz, nem vagyok hajlandó elveretni magam állandóan, de megvárni sem, hogy tönkremenjen itt (bárhol) az életünk.

ObudaFan, értékes időt és tudást áldozott rám.:)

ObudaFan # e-mail 2011.09.03. 12:16

Ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály megszűnésétől számított egy éven belül - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetében pedig három hónapon belül - a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél, illetőleg három hónapnál kevesebb van hátra. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a jogosult a lejárat után a teljesítésre halasztást adott.

A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása - ideértve az egyezséget is -, végül a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést. Az elévülés megszakadása, illetőleg az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése után az elévülés újból megkezdődik.

Távoltartást csak akkor rendelnek el, ha valamilyen új, ezt megalapozó magatartás történik. Évekkel ezelőtti magatartás esetén nem.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

naeznincs # e-mail 2011.09.03. 12:08

Köszönöm ObudaFan!

Ezek szerint nem olyan sötét a jövőkép.
Megkérdezném még, hogy mi szakíthatja meg az elévülést, vagy hagyja nyugodni? Néhány példával lehetne illusztrálni?

2001 óta vagyok távol és tavaly (2010) voltam kénytelen visszajönni.

Azóta volt miatta rendőr is kint - hazajött testvérem egy idegen kutyával és a gyermekemre ráeresztette amikor a kicsi az udvaron játszott. Mivel rákiáltottam, megpofozott. Nem álltam le dulakodni, elfutottam gyerekkel a kézben, nőként nem tehetek praktikusabbat egy erősebb férfi ellen.
A rendőr nem írt semmit, talán diktafont használt. Egyedül a kiskorú veszélyeztetését tartotta sérelmesnek, igaz, a pofonnak nem volt nyoma , hiába fájt az állkapcsom egy hétig, és a testvérem sem volt a helyszínen már. Nem is kapott "ejnyebejnyét".
Inkább nem is lélegzem (csak titokban), hogy ne zavarja a testvérem a légáramlat amit ezzel keltek- nehogy bajunk essen. Még nincs más hely, ahol lehetnénk.

Ezt megelőzően 2001-ig volt állandó bajom vele, de akkoriban csak azt tehettem, amit a családtól tanultam; nem jelentjük fel a saját hozzátartozónkat... Így arra az időre bizonyítékom sincs. Mennyire biztos a távoltartás elrendelése egy ilyen szituációban? Mert ha intézném és mégsem születik ilyen döntés, akkor lesz igazán félni valóm.
Köszönettel!

ObudaFan # e-mail 2011.09.01. 19:47

Ptk. 147. § A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti; az e jogról való lemondás semmis.

148. § (1) A közös tulajdon tárgyait elsősorban természetben kell megosztani.

(2) A közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét - ha ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel indokolt - megfelelő ellenérték fejében a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja. Ehhez a tulajdonjogot megszerző tulajdonostárs beleegyezése szükséges, kivéve, ha a bíróság a közös tulajdonban álló ingatlanrészt az abban lakó tulajdonostárs tulajdonába adja, és ez nem sérti a bennlakó méltányos érdekeit.

(3) Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, illetőleg a természetbeni megosztás jelentékeny értékcsökkenéssel járna, vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani. A tulajdonostársakat az elővásárlási jog harmadik személlyel szemben az értékesítés során is megilleti.

(4) A bíróság nem alkalmazhatja a közös tulajdon megszüntetésének olyan módját, amely ellen valamennyi tulajdonostárs tiltakozik.

Elévülés ezzel az igénnyel kapcsolatban nincs.

Többlethasználati díjat akkor kérhetsz, ha sikerül igazolni, hogy az ő erőszakos magatartása miatt nem tudtál ott lakni. Itt már van elévülés, csak 5 évre vissza érvényesítheted az igényt, kivéve, ha az elévülés nyugodott, vagy megszakadt.

A távoltartás elrendeléséhez előbb vissza kellene költöznöd.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

naeznincs # e-mail 2011.09.01. 19:37

Köszönöm, Casablanca a választ.
Azt reméltem van jogom annyi, mint másnak , így elszontyolodtam. Nem haladja meg az adósság az ingatlan értékét ( illetve részemet ), de maga a ház egyre kevesebbet ér. 10 év alatt alapvető karbantartási munkálatok maradtak el, újabb 10 év múlva csak telken civakodhatunk. Fel kellene mérni a károkat szakértővel , de ha csak annyi reményem van, amit írtál ( persze éhes ember a morzsának is örül), akkor nem nagyon látom értelmét. Volt amit saját kezűleg oldott meg, például szétverte a fürdőszobát, hogy oda beférjen egy ágy. Most nincs fürdőszoba, de van egy odu egy ágynak.
Valamit hallottam a távoltartás intézményéről. Ez működő dolog lehet, ha a közös tulajdon megszüntetéséhez folyamodom? Távol lehet tartani valakit a saját tulajdonától(részétől), hogy ne okozzon kárt a benne élőben - amíg a bíróság eldönti mitévő legyen?
Sokmindent jó lenne tudni, hogy átgondolhassam. Sokat veszíthetek ha közös marad a tulajdon, de mennyit vesztek, ha sikerül felosztani?Így nem maradhat,mert ha meghalok holnap , a gyerekem vesződhet vele, és mire 18 éves lesz mit kell majd fizetnie? Ez a nehéz gondolat,mert nem mindegy mit hagyok hátra.
Köszönet.

C a s a b l a n c a # e-mail 2011.09.01. 07:44

A közös tulajdon megszüntetése iránt bírósági eljárást kezdeményezhetel.

De a személyed védelméről magadnak kell gondoskodnod, illetve az eddig albérleti költségeket, egyéb kiadásaidat nem tudod behajtani rajta.

Egyáltalán mennyit ér a félrész? Nézz utána, hogy a tartozások nem haladják-e meg a részedet.

Esetleg a félrészre vegyél fel hitelt, amiből fizeted az albérletet és ha a hitelt nem tudnád fizetni, akkor viheti a bank a házat...

naeznincs # e-mail 2011.09.01. 07:06

Kedves Fórumtársak !
Az a lényeg, hogy testvérem életmódja, magatartása miatt nem használhattam az ingatlant, aminek tulajdon részese vagyok, pedig sokszor szükségem lett volna rá. Ez nekem rengeteg kiadásomba került, az albérleti díj számomra vissza nem térülő kiadás, és ő nem járult ehhez hozzá semmivel. Úgy gondolom, a nyugalom nem áru , amit nekem meg kell vennem, neki nem. Tulajdonrészem meg ugyanannyi van mint neki, így jogom is annyi lenne, de erőszakkal mindent el lehet intézni, én a pofozást nem bírom, elfutok előle. Ugyanakkor mindez sokkal több anyagi ráfordításomba került. Távol létemben tartozásokat halmozott fel, nem fizette pl. a ház adót ,ami mint félig tulajdonos, rajtam is behajtható, hiába nem voltam ott. Mihez is van jogom? Fizetni tulajdonrész után is, de nem használni , meg albérletet is ? Neki nem lenne fizetési kötelezettsége pl az én tulajdonrészem használata után , vagy az albérleti költségembe való beszállással, ha már kizárólagos használója kíván lenni az ingatlannak ? Milyen legális lehetőségeim vannak, hogy kilépjek ebből a helyzetből ? Ingatlan megosztás, de hogyan? Külön kell venni ettől a kártérítési igényemet, ha érvényesíthető? Van megoldás? Sokáig tart?

naeznincs # e-mail 2011.08.31. 04:11

Tanácsot kérek a következőkben;
Jelenleg testvéremmel élek egy házban, ami közös tulajdonunk ½ -1/2 arányban. 2010-ben költöztem haza hosszú távollét után. 2001-ben menekültem el előle. Elviselhetetlen, kötekedő, agresszív. A ház felújításai elmaradnak, mert megbízhatatlan. Nem beszélünk. Én meg már nagyon sok pénzt költöttem albérletre miatta, és anyagilag nem engedhetem meg ezt tovább, saját otthonom is mikor lesz így? Lassú így az előtakarékoskodás. Az utolsó hely a saját tulajdonom ahová menni mertem. Anyaotthonban előbb voltam. Félek tőle. Szabadulni akarok ebből a helyzetből, minden szempontból érdekünk. Sokszor volt már börtönben.
Előzmények
1996-ban édesanyám öngyilkos lett, örököltünk. Én 17 éves voltam. Alkoholista apám lett a gyámom, aki külön élt saját házában, az ügygondnokom pedig a testvérem lett (ekkor már többször elítélt volt a börtönben.). Ilyen körülmények között féltem a „kiemeléstől”. „Szerencsére” utolsó éves voltam az iskolában, gyorsan elmehettem dolgozni, de a testvérem eltarthattam, aki hazudozott, meglopott, erőszakos volt és pofátlan. Veszélyeztette az életfeltételeinket.
2001- ben elmenekültem pénz nélkül, mert minden pénzem ellopta. ÖT évig egyáltalán nem kerestem senkit, féltem hogy megtudja hol élek, azután is csak ritkán a szomszédos községben lévő rokonaimhoz mentem. Apránként szedtem össze magam, albérlet.
2010 –ben nehézségek, hazaköltözés. Minden lepusztult, az ingó vagyont elherdálta, és mindennel úgy rendelkezik, mintha a sajátja lenne. Adósságok vannak, kész helyzetek jönnek. Fenyegetőzik, egyedül akar lakni .A gyermekem meg itt van velem ebben a helyzetben.

  • Mit tehetek, azért hogy

o a közös tulajdon megszűnjön?
o Ha perelek, ne törje csontomat (védelem)?
o Visszakapjam eddigi kiadásaimat, amik miatta keletkeztek attól kezdve, hogy eltartottam ? Ne kelljen többet fizetnem miatta?

  • Mit jelent

o az elévülési idő ebben a helyzetben?
o a bizonyíték?
A szíves válaszokat előre is köszönöm !