Ingyenes ügyvéd


Kovács_Béla_Sándor # 2020.11.28. 17:22

Akkor ne azt mondja, hogy a szomszéd telek tulajdonosa...

drbjozsef # 2020.11.28. 16:02

A "jómagam" szerintem az egyik 2/6 részes. Vagyis társtulajdonos.

Kovács_Béla_Sándor # 2020.11.28. 15:00

Igen. Nincs. (Hacsak nem vagy társtulajdonos.)

lippas # 2020.11.28. 10:42

Tisztelt drbjozsef és Szakértők!

Kérdésem kicsit kacifántos, de próbálom egyszerűen leírni.

Lenne egy földterület ahol 3 tulajdonos van(mindenki 2/6 részben) jómagam, NFA,
és a tárgyat képző 2/6 részre földhivatalban bejegyzett úr, aki kb 15-21 éve elhunyt és a hagyatéki eljárásnál kimaradt a hagyatéki listából, így még mindig ő van tulajdonosnak feltüntetve.
Én ezt szeretném megvásárolni, használni.

Sikerült a bejegyzett címen elérni az egyetlen törvényes örököst aki nem hajlandó vele foglalkozni, nem érdekli. Nem is tudtak a létezéséről!
Tudtommal ha hajlandó lenne, egy póthagyatéki eljárással lehetne az ügy végére pontot tenni!?

Kérdés az, hogy van-e bármilyen más lehetőségem a földterület megszerzésére, úgy hogy ezzel együtt a szomszéd telek tulajdonosa is vagyok?

Előre is köszönöm szépen válaszát!

Niki009 # 2020.11.27. 18:20

drbjozsef, köszönöm szépen!

drbjozsef # 2020.11.27. 16:41

Niki009,

Főszabály szerint szerződést kötni bármilyen módon lehet, szóban, telefonon, e-mailban is (kivéve ahol törvény írásbeli alakiságot előír).

A kérdés ugye a bizonyíthatóság.

Én a helyedben azt tenném, hogy igazolható módon, tértivevényes levélben megkérdezném tőlük, hogy a korábban szóban megkötött szerződést az akkor megkötött tartalommal (=árral) fent kívánják-e tartani, vagy sem. Ha igen, 8 napon belül írásban, az ott kikötött árral rendeljék meg az árut, ha nem teszik, tárgytalannak tekinted a megállapodást, elálsz a szerződéstől, és másnak fogod értékesíteni azt.

Ha tudják igazolni ők (mondjuk a telefonbeszélgetés felvételével) a szerződést, akkor azzal az árat is igazolniuk kell, ha meg nem tudják, akkor úgyis mindegy.

Niki009 # 2020.11.27. 10:15

Mezőgazdasággal foglalkozom.
A terményeimet eladom, most már 2-3 éve szinte ugyanazon felvásárlónak szerződéssel.
Idén januárban telefonon megállapodtunk terménylekötésben és árban, majd most, hogy számlázásra került volna a sor, kevesebb árat mondtak, mint akkor.
A szerződéssel nem ért ide az üzletkötő, amit alá is írtam volna, tehát lejegyezve sajnos neki és nekem is más ár van. Én nem szeretném eladni azon az áron a terményt nekik amit most ők mondtak.
Mit tud tenni ha egyszerűen másnak adom tovább a terményt?
Lehet bármi jogi következménye?

Nagyon köszönöm a segítséget!

drbjozsef # 2020.11.24. 10:06

Ha sérülésmentes és hiánytalan volt, akkor visszajár a pénz.

Ez a kibontottad a csomagot ezért nem veszem vissza, régi próbálkozás. Hát honnan tudnám, megfelel-e, ha nem bontom ki? Egy fenét. Az ilyeneket legfeljebb a bíróság teszi helyre, ha makacskodik.

Fizetési felszólítás, tértis levélben, határidővel, aztán mehet az FMH ha nem fizet.

Betű # 2020.11.24. 09:26

Tisztelt drbjozsef!

Igen, vissza vittük a terméket november 10-én. Csak egy átvételi elismervényt adott.

A webáruház ezt hirdeti:
Mégsem tetszik? Meggondoltad magad?
Ha már megvásároltad a terméket, de meggondolod magad, semmi gond, 14 napos teljes körű visszavásárlási garanciát vállalunk, amennyiben a vásárolt matrac, ágykeret vagy ágyrács hiánytalan, sérülésmentes állapotban van. FONTOS, hogy a címke ne legyen eltávolítva a termékről!

Arra hivatkozik, hogy a csomagolást eltávolítottuk a matracról. Megjegyezném, ő bontotta ki. Tájékoztatott, csak akkor adja vissza a pénzt, ha eladja a matracot másnak.

Betű # 2020.11.24. 09:24

Isztelt drbjozsef!

Igen, vissza vittük a terméket november 10-én. Csak egy átvételi elisnervényt adott.

A webáruház ezt hirdeti:
Mégsem tetszik? Meggondoltad magad?
Ha már megvásároltad a terméket, de meggondolod magad, semmi gond, 14 napos teljes körű visszavásárlási garanciát vállalunk, amennyiben a vásárolt matrac, ágykeret vagy ágyrács hiánytalan, sérülésmentes állapotban van. FONTOS, hogy a címke ne legyen eltávolítva a termékről!

Arra hivatkozik, hogy a csomagolást eltávolítottuk a matracról. Megjegyezném, ő bontotta ki. Tájékoztatott, csak akkor adja vissza a pénzt, ha eladja a matracot másnak.

drbjozsef # 2020.11.24. 08:13

Betű,

Jól értelek, hogy a terméket visszaadtad, arról neked elismervényed van, hogy átvette, de nem adta vissza a pénzt?

Ha igen, akkor írj egy tértis levelet neki, bankszámlaszámoddal, kézhezvételtől 8 napon belül utalja vissza az összeget.

Ha nem teszi kínáld meg egy fizetési meghagyással.

Betű # 2020.11.23. 15:50

Tisztelt Szakértők!

Tájékoztatást szeretnék kérni webáruházból történt internetes vásárlással kapcsolatban.
2020.október 25-én, interneten a matrac sztár áruházból megrendeltem egy Best Dream márkájú latex matracot 177.990 Ft értékben. Az áruház 14 napos pénzvisszafizetési garanciát vállal.
November 5-én este 8 órakor elhozta az áruház dolgozója a matracot. Kicsomagoláskor szembesültünk, hogy Best Dream matrac helyett I'Dorme matracot hozott. Nem akartunk problémát, így nem vitettük vissza, mivel nem ezt rendeltük.
Sajnos nem felelt meg ez a matrac, így telefonon négyszer hívtam az eladót, hogy vissza visszük Pestre az áruházba, november 10-én. Azt mondta visszavihetjük, de pénzt nem ad. Írt egy átvételi elismervényt. A 14 napos pénzvisszafizetési garancia a holnapi napon lejár. Felhívtam kora délután az eladót, lepattintott, hogy vannak nála, majd visszahív. 3 óra elteltével újra felhívtam, azt mondta folyamatosan voltak nála, ezért nem hívott vissza és kiröhögött mikor tájékoztattam, hogy a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordultam.
Szeretném vissza kapni a pénzem mielőbb, mit tehetek ez ügyben?
Köszönöm szépen előre is a választ.

negativ06 # 2020.11.16. 12:39

Köszönöm a segítséget, személyesen végül megoldódott a probléma.

rigoz # 2020.11.12. 03:27

A kormányablak a személyesen, szóban és hiánytalanul előterjesztett kérelem alapján - mely folytán egyébként sommás eljárásnak van helye - a kért máso(d)latot azonnal kell kiállítsa (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, illetve a járási és kerületi hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rend. (a továbbiakban: R.) 48. §-a alapján, a R. 5. mellékletének 36. pontja alapján)

A R. 3. § (1) bek.-e értelmében e jogkörét minden kormányablak az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervével páruzamosan, országos illetékességi területtel gyakorolja, azaz lényegében bármely kormányablakhoz lehet fordulni. :)

rigoz # 2020.11.12. 03:21

@negativ06: A kérelmet írásban is, a rendszeresített, a foldhivatal.hu formanyomtatványon (Kérelem tulajdoni lap-másolat kiadása iránti, a nyomtatványok menüpontban), teljes vagy részleges személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelem előterjesztése mellett előterjesztheti bármely kormányablakhoz - ahhoz a járási kormányhivatalhoz címezve, amely mellett az működik - vagy bármely megyei kormányhivatal Földhivatali Főosztályának címezve.

A leírtak feltételezem, hogy legalább a részleges személyes költségmentességre jogosult lehet.

A hatóság költségmentességet kérelemre annak engedélyez(het), aki:

 • fogyatékossági támogatásban, aktív korúak ellátásában, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, igazoltan hajléktalan, menekült, menedékes vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagy aktív korúak ellátására jogosult személlyel él közös háztartásban, ezek bármelyike esetén vagyoni és jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül

VAGY abban az esetben, ha a kérelmező

 • háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső jövedelme a 28.500Ft-ot, egyedülálló és élő kérelmező esetén a 42.750Ft-ot

nem haladja meg

és szokásos létszükségleti tárgyain és a lakhatásául szolgáló ingatlan tulajdoni jogán kívül nincs egyéb vagyona.

A részleges személyes költségmentesség valamely költségtípus (pl. igazgatási szolgáltatási díj, ami megfizetése egyébként a kérelem teljesítésének előfeltétele, annak elmaradása a kérelem visszautasítását vagy az eljárás megszüntetését, ha pedig tévesen igazgatási szolgáltatási díj beszedése nélkül adták ki az iratokat, akkor pedig az adóhatóság általi, ún. leletezés alapján való behajtását vonja maga után) vagy a költségek %-os mértékben meghatározott hányadának viselése alóli mentesítést eredményezhet.

Részleges személyes költségmentességet kérelemre a hatóság annak engedélyezhet, aki háztartásában

 • az egy főre eső jövedelem a 42.750Ft-ot az együtt élők közt nem haladja meg

és nincs a lakhatását szolgáló ingatlanén túl 10.000.000Ft-nál értékesebb forgalmi értékű ingatlana és a munkábajárás vagy más hasonló célból nélkülözhetetlen gépkocsiján túl - nyilván ehelyütt is a szokásos létszükségleti tárgyakat figyelmen kívül - vagyona.

Egyébként különös méltányálást érdemlő esetben

 • a részleges személyes költségmentességre jogosultnak teljes személyes költségmentesség
 • előbbi feltétel hiányában részleges személyes költségmentesség

engedélyezhető, ha körülményei alapján megállapítható, hogy az eljárási költségek viselése létfenntartását súlyosan veszélyeztetné.

A költségmentesség engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell:

 • a kvázi, de facto alanyi jogosultságot megalapozó ellátásra jogosító határozat másolatát
 • egyéb esetben 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonatot és munkáltatói igazolást, illetve valamennyi más bevételt igazoló okiratot, célszerű továbbá a rendszeres kiadások számlákkal való igazolása

Ha nincs semmilyen érdemi jövedelme, illetve munkabére, nyugellátása, a kérelemben - büntető- és anyagi (kártérítés) anyagi felelősség tudatában - ezt ki kell jelenteni.

A teljes hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díja 6.250Ft, míg a nem hitelesé 1.000Ft, darabonként (példányonként).

A tulajdoni lap másolat kiadása kérelem aláírással ellátva személyesen, szóban jegyzőkönyvbe mondva is vagy pedig beadva, illetve postai úton (ajánlott levélben), vagy az Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személy által az e-Papír szolgáltatás útján is benyújtható.

Az online rendszeren kívül történő igénylés esetén kívül hiteles vagy nem hiteles tulajdoni lap másolat kiadása kizárólag papír alapon, postai úton vagy személyesen, az ügyfél, illetve meghatalmazottja részére lehetséges.

Azonban hiteles vagy nem hiteles másolat kiadását bárki kérheti, a különös védelem oltalma alá eső adatokat tartalmazó adatoktól mentes tartalommal.

Egyébként - az Online rendszeren kívüli igénylés esetén - meghatalmazottként az Ön nevében bármely más, nagykorú, cselekvőképes személy meghatalmazás alapján eljárhat.

A meghatalmazásnak egyértelműen tartalmazni kell, hogy mire szól (mi célból adja és különösen annak eseti jellegének kell kitűnnie a tárgyi esetben) és kinek a javára és azt ún. teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás követelménye azt jelenti, hogy:

 • azt végig saját kezűleg TOLLAL kell írnia és aláírnia, majd az iraton az aláírását a sajátjának elismernie

VAGY

 • két tanú (bármely termsézetes, nagykorú személy, aki cselekvőképes) aláírásával hitelesítetten kell aláírnia, ahol a tanúk nevük és lakcímük feltüntetése mellett kijelentik, hogy az okiratot előttük saját kezűleg, TOLLAL írta alá vagy
 • vagy pedig közjegyzői aláírás-hitlesítési záradék csatolásával ellátott, általa aláírt okiratba foglalja vagy bírói, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva kell aláírnia

azt.

Elektronikus ügyintézés keretében az eredeti, elektronikus irat teljes bizonyító erejű magánokiratnak bizonyul, ha:

 • azt azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással (AVDH-bélyegző), a saját ügyfélkapu-regisztrációs adataival azonosítva magát a meghatalmazott (felül)hitelesíti

vagy

 • a meghatalmazott azt a rendelkezési jogában álló fokozott biztonságú ÉS minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírásával

látja el.

Elektronikus ügyintézés keretében továbbá az előzőeknek megfelelő (tehát két tanú által aláírt vagy végig saját kézzel írt és aláírt, ekként az iraton elismert) papír alapú meghatalmazás, hiteles másolata - a hiteles másolat azt jelenti, hogy a meghatalmazó a beszkennelt iratra rávezeti azt a szöveges, tartalma lényegét tekintve azzal a kijelentéssel bíró záradékot, hogy az iratmásolat eredetivel mindenben, tartalmával egyezik, majd az AVDH-bélyegzővel hitelesíti vagy elektronikusan aláírja).

Az ügyintézési határidő

 • sommás eljárásban - ha a költségmentességi kérelmének helyt tudnak adni a kérelem benyújtásakor csatolt iratok alapján és egyértelműen azonosítható a kérelme alapján az érintett ingatlan és a kérelme formailag is megfelelő, akkor van ennek helye - 8 nap
 • teljes eljárásban - ha sommás eljárásnak nincs helye - 60 nap, azzal, hogy az ügy előmozdítása érdekében szükséges első cselekményt, a kérelem beérkezését követő 8 napon belül a hatóság meg kell tegye, illetve e határidőben utasíthatja vissza a kérelmet, illetve kell kibocsássa a hiánypótlási felhívását
negativ06 # 2020.11.11. 23:35

Köszönöm a válaszokat. A Földhivatalba való bejutás nekem eléggé nehézkes, mivel krónikus betegségeim miatt felügyelet nélkül nem mehetek egyedül sehová és rokonaim csak nagyon ritkán érnek rá, hogy bevigyenek engem. Illetve az is nehezítő tényező, hogy a legközelebbi Kormányhivatal 20km-re van tőlem.

Mivel csak évi 2db kérhető le ingyenesen, így természetesen díj ellenében is igényt tartanék rá, amennyiben valaki lehozná nekem a kért iratokat. A részleteket megbeszélnénk úgy is.

rigoz # 2020.11.11. 18:32

Hát, ez szinte több, mint várható volt, Béla... Milyen jó, hogy nekem most semmilyen személyes kormányhivatali ügyintézést igénylő ügyem nincs (kopp-kopp)...

Kovács_Béla_Sándor # 2020.11.11. 18:16

És az időpontok két hétre előre már el is fogytak.

rigoz # 2020.11.11. 16:18

És Ügyfélkapus azonosítást követően a foldhivatal.hu honlapról elérhető online ügyintézési rendszerből bármely ingatlan, földterület tulajdoni lapjának hiteles és nem hiteles teljes másolatát vagy szemleleiratát, térképmásolatát lekérheti.

Évi két alkalommal ezen rendszeren keresztül díjmenetesen lehet lekérni nem hiteles tulajdoni lap másolatot.

Szeretném megjegyezni, hogy a mai naptól a kormányablakok, illetve a fővárosi és megyei, illetve a járási és kerületi hivatalok az ügyfeleket csak előzetes időpontegyeztetést, illetve időpontfoglalást követően fogadják, visszavonásig.

Szomorú örökös # 2020.11.11. 16:11

negativ06

Szükségem lenne 2db nem hiteles tulajdoni lap másolatára.

Földhivatal, ügyfélfogadási időben látogatható.

negativ06 # 2020.11.11. 13:12

Tisztelt Fórum!

Szükségem lenne 2db nem hiteles tulajdoni lap másolatára. Mivel Ügyfélkapu fiókkal nem rendelkezem egészségi állapotom miatt, ezért tudom egyedül elintézni ezt online sem. Segítségüket előre is köszönöm.

illike # 2020.11.09. 18:06

Tisztelt Szakértők !

Tavaly vásároltam egy gépjárművet, használt autókereskedőnél.Az idén volt időpont a műszaki vizsgára, jul.30. A KPM-hez kellett vinni, és ott derült ki, hogy a km órát visszatekerték a vásárlás előtt, ez miatt a gépjármű nem kapott érvényes műszaki vizsgát.Egy újabb időpontot adtak, szept. 30-ig. Eközben a rendőrséghez fordultam,mivel azt írták a műszaki vizsga papírra, hogy "csalás, bűncselekmény, a km óra manipulálása".A rendőrségen jegyzőkönyvet, és feljelentést készítettek szept.3-án.Az ügyet egy 15 km-el közelebb Rendőrőrshöz helyezték.Néhányszor felhívtam a nyomozót, és mindig azt mondta,elküldte a belügyminisztériumba, de még semmi nem jött, hívta őket, de nem vették fel a telefont.Bementem személyesen, akkor is ezt mondta.Tehát Ő nem tud semmit tenni, miközben a következő vizsga időpont: nov.16. A KPM vezetővel is beszélt a nyomozó kollégája, és a nyomozó is.A KPM vezető-nek egy határozat kell arról, hogy a rendőrség lezárta, vagy kinyomozta az ügyet.Persze a rendőrségen megértették a problémámat, és megpróbáltak segíteni, de semmit nem tettek annak érdekében, hogy nov.16.-a után is használhassam a gépjárművet. Elmondtam, hogy mindkét csipőmbe protézis van, ez miatt nem tudok annyit, és úgy gyalogolni, ahogy kellene, és akarok.Orvostól van papírom, hogy a gépjármű a mindennapi életvitelhez szükséges.Ezen túlmenően már nem tudom kihez forduljak, és mit lehetne tenni ? Laikusként a jogszabályokat nem ismerve érdeklődöm: mi lenne a teendő ? Köszönöm szépen a jó tanácsot !

rigoz # 2020.09.21. 10:06

Valóban nem tilos kigyorsítással biztosítani az elsőbbséget élvező jármű haladását, azonban akkor meg a kérdésre nem lenne ok, ha ez lenne a szitu. :)

gerbera317 # 2020.09.21. 09:50

Nem egyértelmű a kérdés, mert nem derül ki belőle, hogy a vitatott közlekedési magatartás segíti, vagy pedig akadályozza a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű továbbhaladását.
KRESZ 42. § (1) A megkülönböztető jelzéseket (...) használó gépjármű részére minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását - félrehúzódással és a szükséghez képest megállással - lehetővé kell tenni. (3) Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművet előzni tilos.
Tehát nincs megfogalmazva tilalom arra vonatkozóan, hogy az ilyen jármú elől ne lehúzódással, hanem egyenes vonalban történő gyorsítással takarodj el. (Az egy másik kérdés, hogy ezt meg tudod-e tenni úgy, hogy közben nem léped át a megengedett legnagyobb sebességet.) Sőt, ha nyelvtanilag értelmezzük a jogszabályt, nem is szabad úgy lehúzódni - és főleg megállni! -, hogy azzal nem akadálytalan továbbhaladást biztosítasz a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárműnek. Elrettentő példaként sem olyan filmeket nyomnak a jutúbon, hogy valaki elhúz a tűzoltó elől, hanem sokkal inkább olyanokat, hogy szűk helyen pánikszerűen megállnak a előtte, és onnan a világért el nem akarnak mozdulni. Nos, ilyen esetben nemhogy nem tilos, hanem kifejezetten kívánatos az előre menekülés legalább olyan helyig, ahol már félrehúzódással segíted a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű akadálytalan továbbhaladását. És ha jobban megnézed, úgy rendelkezik a jogalkotó, hogy „minden helyzetben” így kell cselekedni, tehát akár a forgalomirányító lámpa piros jelzését is figyelmen kívül hagyhatod, ha ezzel a forgalom biztonságát egyébként nem veszélyezteted (ez nyilván nem a kereszteződésen való áthajtást engedélyezi, hanem a védett útra történő kihúzódást). Ezt persze nem lehet visszaélés-szerűen gyakorolni.
Nyilván más a megítélése a dolognak, ha valaki – habár megtehetné - úgy nem takarodik el a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű útjából, hogy azzal akadályozza annak a továbbhaladását.

rigoz # 2020.09.20. 20:33

@slatara: Alapesetben szabálysértés, pénzbüntetés és ntézkedésként akár vezetéstől határozott időre eltiltás járhat érte...

Ha viszont pl. ezért hal meg valaki, akkor már - véleményem szerint - gondatlan bűncselekmény (emberölés?) elkövetése is megvalósul...