Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Szolgálatatói fogyasztásmérők

MajorDomus # e-mail 2019.07.11. 21:08

Ha el nem szakadnak.

kkzsolt # e-mail 2019.07.10. 23:37

Ha jól olvastam a kérdést, akkor ez az az eset, amikor az ingatlanokba "rugalmas" bekötővezetékek mennek. Tehát ha az oszlopot 5 méterrel arrébb teszik akkor mennek vele a bekötő vezetékek is. Így ez nem befolyásolja az ingatlanok áramellátását.
(Persze akkor miért is kellett az oszlopot mozgatni?)

Ha pedig valakinek mégis sérült az áramellátása, az csak egyszerűsíti a dolgot.

MajorDomus # e-mail 2019.07.08. 21:11

Ellopott árammérő esetén.
Szerintem a tulajt hamarabb zavatja az áram hiánya!

kkzsolt # e-mail 2019.07.07. 18:02

Darkhill-nek
A fogyasztásmérő mindig helyrazi számhoz van rendelve.
Tehát elsőnek azt kell elennőriztetni, hogy a fogyasztásmérő fizikailag a szolgáltatási szerződés szerint helyrajzi számon van e. Ehhez a szolgáltatásra jogosultnak (telektulajdonosnak) meg kell keresni az elektromos szolgáltatót (ügyfélszolgálat).
Ha igen, akkor nincs teendő, nincs mit tenni.
Ha nem, akkor szerintem a szolgáltatónak kell a hatóságok felé eljárni, mert ellopták a tulajdonát, mert megzavarták a közszolgáltatást, illetve helyreállítani azt.

MajorDomus # e-mail 2019.06.20. 20:56

Mi a kérdésed és a problémád?

Darkhill # e-mail 2019.06.18. 20:40

Tisztelt Ügyvédek!

Segítséget szeretnék kérni, hogyan tovább, merre induljak...
A problémám a következő:
Van 3 zártkerti ingatlan, xy/81, 82 és 83 helyrajzi számon. A telkek nincsenek összevonva, de egybe vannak nyitva. 82, 83 a testvéreimmel közös 1/3-1/3-ad arányban, a 81-es apámé.
2001-ben oszloppal és villanyórával együtt bevitettük a villanyt, mely a 82-es telekre lett telepítve, beépítve. Egy válás miatt a férjem megkapta a telket vagyonmegosztás részeként, és ekkor derült ki, hogy a villany a 81-es telekre és apám nevére lett bejegyezve./gyakorlatilag a 82-es telken van/ Vagyis csak volt, mivel pár nappal ezelőtt apám átrakatta az ő telkére. /81-es/ Erről viszont a szolgáltatónál semmilyen dokumentáció nincs, tehát nem hivatalos úton pakolta el az oszlopot és az órát. Kértem a szolgáltatót, hogy betekinthessek a műszaki tervdokumentációkba, ami igazolhatja az oszlop és az óra eredeti helyét. Innen hova tovább? Mit tegyek?

MajorDomus # e-mail 2019.05.24. 22:11

Ezért jó megoldás a rádiófrekvenciás vizórák szerelése!

oligaliga # e-mail 2019.05.23. 21:27

Úgy-úgy.

MajorDomus # e-mail 2019.05.23. 21:13

Sőtt a leolvasott értékét továbbithatja is a Vizműnek elszáolásra,!

oligaliga # e-mail 2019.05.23. 15:15

kkzsolt

Ha a fogyasztó a Társasház, és a tulajdonosok vagy a lakók akadályozzák a bekötési mérő leolvasását, a szolgáltató nem sokat tehet. A felhazsnáló ebben az esetben együttműködő, így a kötelezésére nem valószínű, hogy sor kerül.

Kérhető birtokvédelem a jegyzőtől, a lehegesztett aknafedőt a Társasház is felfeszítheti, aztán a helyreállítás költségét is behajthatja azon, aki hegesztett (feltéve, hogy bizonyítható, ki volt az).

A Társasház aknájának állapotáért a Társasház felel, mint a bekötési mérő felhasználója. A közös képviselő beléphet a Társasház területére (másként nem is tudná elvégezni a feladatát), nem kell hozzá rendőr.

oligaliga # e-mail 2019.05.23. 15:09

Majordomus

Igen, de eléggé ritka az a madár, aki Pestről Szabolcsba költözne. Fordítva gyakoribb, csak éppen az ott maradó házat nem veszi meg a kutya sem.

kkzsolt # e-mail 2019.05.23. 14:58

oligaliga-nak.

Köszönet, ez vicc nélkül nagyon alapos válasz volt.

Az apró gond csak az, hogy a fogyasztó együttműködik a leolvasásban, tűri a leolvasást, csak másvalaki pedig lehegesztette az aknát vagy fölé állt az autójával.

Ez már sokszor előjött. Társasház esetében bizonyos tulajdonosok törvénytisztelők bizonyos tulajdonosok nem. Ilyenkor mi a helyzet?

kkzsolt

MajorDomus # e-mail 2019.05.22. 21:45

Egy pesti lakás árából Szabolcsban a fél falut meg lehet venni.

oligaliga # e-mail 2019.05.22. 05:43

Majordomus

Drága fővárosunkban elképzelhető, hogy az örökösök alig várják, hogy túladjanak a nagyi lakásán vagy házán, de vidéken ez teljesen másképp működik. Egy kisebb községben, ami nem a megyeszékhely vagy valamelyik nagyvállalat mellett van, senkit nem érdekel a ház, amiből elköltöznek vagy kihalnak a tulajdonosok. Ha valaki véletlenül megveszi, az esetek 80%ában jut el addig, hogy átírassa a közműveket. A maradék 20% már csak akkor jön reklamálni, ha tartozás miatt kikötik a vizet. Ilyenkor derülki, hogy ő már a 3. vagy 4. tulaj, és hát de nehogy má' kérjük a pénzt, nem az ő tartozása.

A mai magyar valóság sajnoa ez. Éa a magyar állam sem kivétel. Rendszeresen találkozom azzal az esettel, hogy örökös lesz drága hazánk, de ez fel sem tűnik nekik 2-3 évig, csak akkor, ha csőtörés van és kimegy 200-300 ezer forintos számla miatt a fizetési meghagyáa előtti felszólítás.

MajorDomus # e-mail 2019.05.21. 21:29

Hát azért alap hogy eladáskor átirják a közműveket.
Az örökösök meg nagyon Várják ám a vételárat,bármilyen kevés is.
.

Persze ha az egyedülálló Mariska néni a tanyán megboldogul,akkor ez előfordulhat.

oligaliga # e-mail 2019.05.21. 05:43

Vidéken nem a nyolckeres „Rézművesék” laknak „Lyukóbányán”. Nagyobb problémát okoznak azok a házak, ahol nem lakik senki, de ezt a tulaj - egyben szerződött felhasználó - elfelejti bejelenteni, hogy 1. eladta 2. meghalt (az örökösök mulasztása, és az állam sem kivétel). Ilyenkor nincs kit értesíteni.

MajorDomus # e-mail 2019.05.20. 21:36

Ez a kényszerleolvasás tetszett....
Mondjuk Rézműveséknél a Lyukóbányán

oligaliga # e-mail 2019.05.20. 13:15

2011. évi CCIX. tv. a víziközmű-szolgáltatásról

52.§ (4) A bekötési vízmérő, a mellékvízmérők, a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat, továbbá a csatlakozó hálózat minden eleme és tartozéka ellenőrzésének lehetőségét a felhasználó és az elkülönített vízhasználó az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott módon biztosítja a víziközmű-szolgáltató részére.

(5) A víziközmű-szolgáltató indokolt kérelmére a járásbíróság nemperes eljárásban a felhasználót kötelezi a víziközmű-szolgáltató tudomása nélkül végzett bekötés, az elválasztott rendszerű szennyvízhálózat-csapadék és egyéb külső vízterhelésének megszüntetésére, a bekötéssel összefüggő műtárgy, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére vagy átalakítására, továbbá a házi ivóvízhálózat vagy házi szennyvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat ellenőrzésének, valamint a bekötési vízmérő, a telki vízmérő, a mellékvízmérő vagy a szennyvízmennyiség-mérő leolvasásának tűrésére.

58/2013. (II.27.) Korm. r.

61.§ (5a) Ha a fogyasztásmérő leolvasására legalább egy éven keresztül nem került sor, és a felhasználó a (7) bekezdés szerint nem jelentett be fogyasztásmérő állást, valamint távleolvasási adat sem áll rendelkezésre, a víziközmű-szolgáltató az ivóvíz- és a szennyvízmennyiséget az üzletszabályzatában meghatározott számítással vagy a legutolsó sikeres leolvasást megelőző 12 hónap átlagfogyasztását alapul véve állapítja meg, valamint bekötési mérővel rendelkező felhasználási helyek esetében a sikertelen leolvasást követően, legfeljebb 30 napon belül, a kibocsátott számlában, rögzített telefonhívás keretében vagy egyéb igazolható módon a víziközmű-szolgáltató köteles a felhasználó figyelmét felhívni arra, hogy legfeljebb két hónapon belül egyeztesse le a soron kívüli leolvasás időpontját, és tegye lehetővé annak elvégzését. A víziközmű-szolgáltató a soron kívüli leolvasás elvégzésére legalább heti egy munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít. Az értesítésnek tartalmaznia kell a víziközmű-szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségét is.

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti értesítés ellenére a felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével, vagy az egyeztetett időpontban nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a víziközmű-szolgáltatót a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség.

(7) A víziközmű-szolgáltató által végzett időszakos vagy eseti leolvasás nem mentesíti a felhasználót az üzletszabályzatban meghatározott rendszeres mérőleolvasás és annak bejelentése alól. Az üzletszabályzat meghatározhatja azokat az eseteket, amikor a fogyasztásmérő állásának felhasználó általi bejelentése számlázás alapjául nem szolgálhat.

(8) A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani.

68.§ (6) Az ellenőrzött vízhasználó vagy a képviselője – a (4) bekezdésben meghatározott hozzájárulás keretei között – köteles együttműködni az ellenőrzést végző személlyel, továbbá köteles a felhasználási helyre, illetve elkülönített felhasználói helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni. Ha az ellenőrzött vízhasználó a helyszínről az ellenőrzés során – figyelmeztetés ellenére – távozik, ennek tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(6a) A fogyasztásmérő, a plomba vagy a leszerelést megakadályozó zár állapotát és az aktuális mérőállást az ellenőrzés alkalmával felvett jegyzőkönyv rögzíti.

(7) Ha a víziközmű-szolgáltató az ellenőrzésen vagy a fogyasztásmérő leolvasásakor a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat közegészségügyi vagy műszaki szempontból nem megfelelő állapotát tapasztalja, határidő tűzésével a jegyzőkönyvben felszólítja az ellenőrzött vízhasználót a szükséges teendők elvégzésére, és erről tájékoztatja az illetékes népegészségügyi szervet. Külön kell felhívni az ellenőrzött vízhasználó figyelmét arra, ha a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat állapota vagy anyaga miatt fennáll az ivóvízminőség-romlás veszélye, illetve ha a házi szennyvízhálózat vagy csatlakozó szennyvízhálózat hibája környezetszennyezést okoz vagy okozhat.

(8) Ha a víziközmű-szolgáltató (7) bekezdés szerinti felhívására az ellenőrzött vízhasználó határidőn belül nem tesz eleget, a víziközmű-szolgáltató a közüzemi ivóvízellátást a 72. § szerint korlátozhatja vagy felfüggesztheti.

Röviden: a lehegesztett aknafedő miatt a szolgáltató egyrészt korlátozhatja a szolgáltatást, ha a felhasználó nem szünteti meg ezt az állapotot, másrészt nemperes eljárásban kérheti a felhasználó kötelezését, amit egy végrehajtható végzés formájában meg is kap. A végzés végrehajtását pedig az önálló bírósági végrehajtó kényszeríti ki, aminek az eredménye a rendőri jelenléttel biztosított helyszíni eljárás is lehet.

kkzsolt # e-mail 2019.05.20. 10:55

"Az éves leolvasást viszont már nem lehet megúszni, mert ott nem csak az óraállás a lényeg, hanem a felszerelés állapotát is ellenőrzik."

Akkor továbbra is kérdés, ilyenkor mi történik?

A szolgáltató rendőrrel feltöri a kertkaput. Hoz szakembereket akik hozzáférhetővé teszik a fogymérőt?

Ugye itt aknás főmérőről van szó. Így a fogyasztásmérő a szolgáltató tulajdona.

wers # e-mail 2019.05.20. 09:00

Arra van szabály ha például a tulaj nem engedi be a leolvasót. Ilyenkor jön a kényszerleolvasás akár hatósági közreműködéssel. De ugye ebben az esetben a hatóság sem tud leolvasni...

:)) megsaccolja. Jó rendesen. Ismerek esetet, amikor kb. 5 évnyi mennyiséget előre.

drbjozsef #   2019.05.20. 08:24

"további kérdés..."

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Szomorú örökös #   2019.05.20. 07:48

kkzsolt

Ilyenkor jön a kényszerleolvasás akár hatósági közreműködéssel. De ugye ebben az esetben a hatóság sem tud leolvasni...

Havi átalányban fognak számlázni. Az éves leolvasást viszont már nem lehet megúszni, mert ott nem csak az óraállás a lényeg, hanem a felszerelés állapotát is ellenőrzik.

MajorDomus

A szolgáltató felmondja a szerződést! Társasház estén,a mellékszolgáltatási szerződést,és a fogyasztást kiterheli a főmérőre!

Szerintem itt alapból főmérő a téma, ha már aknáról beszélünk.

MajorDomus # e-mail 2019.05.19. 22:37

Sima ügy. A szolgáltató felmondja a szerződést!
Társasház estén,a mellékszolgáltatási szerződést,és a fogyasztást kiterheli a főmérőre!

drbjozsef #   2019.05.19. 20:12

Ja hogy a kereső nem talált. Akkor nem értem a kérdést, nyilván nem lesz semmi baj, nem tiltja a kereső se, le lehet hegeszteni.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

kkzsolt # e-mail 2019.05.19. 19:08

Ráadásul itt a tulaj ugye aktív intézkedést tesz a leolvasás megakadályozására. ÍGy felmerülhet a közüzem megzavarása is.