Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Büncselekmény - e a törvénysértés

MajorDomus # e-mail 2020.10.23. 12:24

Nem is értem,miért nem az ügyvédjét kérdezi meg?
Vagy benne sem bízik?

drbjozsef #   2020.10.23. 11:55

kbs,

Az egyáltalán nem volt kérdés. Én csak azokra válaszoltam.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

rigoz # e-mail 2020.10.23. 11:20

Igazából nem is a mi dolgunk ez KBS. Van jogi képviselője vagy ha nincs, keressen! Amúgy a többit majd a másodfok eldönti! :)

rigoz # e-mail 2020.10.23. 11:19
  1. A bíró valamely ténykérdésben a szakvéleményhez képesti eltérést az az írásba foglalt ítélet, írásba foglalt indoklásában fogja megindokolni. Ezt a másodfokú bíróság, fellebbezés alapján vizsgálhatja felül.
  2. Bűncselekmény elkövetése miatt bárki tehet feljelentést.

Önmagában az eltérő mérlegelése valamely körülménynek nem valósít meg bűncselekményt.

A Btk. 305. § szerint az a hivatalos személy követ el bűncselekményt, aki a célból, hogy másnak jogtalan hátrányt okozzon vagy maga, illetve más számára jogtalan előnyt szerezzen, e célból, szándékosan, egyenes célzattal

a. kötelezettségét megszegi
b. hatáskörét túllépi
c. hivatali helyzetével egyébként visszaél,

mely cselekmény 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A leírtakból nem világlik k a jogtalan hátrányokozási célzat, ráadásul az ügyészségi gyakorlat még nyilvánvalóa esetekben is inkább hárít. Nem érdemes pedzegetni ezt a vonalat.

3. Minden bűncselekmény törvénysértés, de NEM MINDEN TÖRVÉNYSÉRTÉS BŰNCSELEKMÉNY. A törvényszegés és sértés tartalmilag ugyanaz.

Tárgyi esetben fellebbezés keretében célszerű és lehet vitatni az eltérő mérlegelést, melyet a másodfokú bíróság meg fog vizsgálni, ha alaposnak tartja a fellebbezést, annak megfelelően az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja, súlyosabb eljárási szabálysértés esetén az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja.

Ha részrehajlást, elfogultságot észlel, akkor pedig hatályon kívül kell helyezze és más bíró általi új eljárás lefolytatását kell elrendelje.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.23. 11:06

Egy ítéletnek a vesztes fél általi hevenyészett, laikus, pongyolán megfogalmazott (és alighanem félreértésekkel vagy félremagyarázásokkal terhelt) interpretációját olvastuk.
Nagy felelőtlenség lenne ez alapján állást foglalni abban, hogy milyen esélyekkel lehet fellebbezni a döntés ellen.

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2020.10.23. 08:06

Nem.
Nem.
Sehogy.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

dorka11 #   2020.10.22. 22:47

Gerbera! Válaszodat köszönöm! Szeretném megismerni mások hozzászólását is.

gerbera317 # e-mail 2020.10.22. 22:21

Persze, válaszolok a saját kérdésemre: Nem segít. Ha hagyod az ítéletet jogerőre futni akkor soha nem fogod megtudni, hogy a bíró eljárása és döntése helyes volt-e vagy sem. Az segít rajtad, ha fellebbezel, és majd a másodfok jól megmondja. És ha az éppen elmarasztalja az elsőfok döntését, annak az indoklásából megtudod, minek minősül a bíró eljárása és döntése. A bűncselekmény esélytelen.

dorka11 #   2020.10.22. 21:07

Gerbera! Leszel szives a kérdésre válaszolni?

gerbera317 # e-mail 2020.10.22. 20:53

És ha itt most azt a választ kapod, hogy "jó gyökér volt a bíró", akkor az rajtad segít?

dorka11 #   2020.10.22. 19:50

Szép estét mindenkinek!

Az alábbi kérdésre szeretnék választ kapni:

Törvényszegés = törvénysértés
Törvénysértés = büncselekmény?

Büncselekményt követ-e el az a biró, aki egy polgári perben az általa felhivott ingatlanforgalmi értékbecslő szakvéleményében megállapitott forgalmi értéket mindennemü szakértelem hiányában önkényesen felülirja? A "felülirt" ingatlanértéket a határozat irásba foglalásáig titokban tartja. Sem a jegyzőkönyv, sem a határozat szóbeli indokolása nem tartalmaz utalást arra vonatkozóan, hogy felperesnek a biró által felülirt összegre kellett volna teljesitőképességet igazolnia, felek arról csak az határozat elolvasásakor szereznek tudomást. Felperest teljesitőképesség igazolására csak a szakértő által megállapitott forgalmi érték vonatkozásában hivja fel, amit felperes teljesit. Biró a keresetet azzal utasitja el, hogy felperes a "felülirt" forgalmi értékre teljesitőképességgel nem rendelkezik.

Hogyan lehet teljesitőképességet igazolni egy olyan összegre, melyről csak a határozat elolvasásakor szerzünk tudomást?