Ingatlan öröklés, elbirtoklás


Dr.Attika # 2010.07.11. 12:54

Az kevés , hogy mennek a földhivatalba. Be is kell adni egy bejegyzés iránti kérelmet, akár kézírással.
X.Y. kérem, hogy a mellékelt adásvételi szerződés alapján tulajdonjogomat jegyezzék be a .....helyrajzi számú ingatlanra."
Ez már megszakítja az elévülést. Nyilván lesz felhívás, hogy a jogi képviseletről gondoskodjon és stb, de a lényeg az elévülés megszakítása.

benta # 2010.07.11. 12:48

Nagyon köszönöm, hogy foglalkoztatok velünk. Hétfőn megyünk a földhivatalba.

Dr.Attika # 2010.07.11. 10:13

Béla! Ez nem az örökhagyó tartozása. Ha van adásvételi szerződés, akkor tulajdonjogi igényük van, ami nem évül el. Tehát ők lennének a tulajdonosok, ha ezt az ingatlan-nyilvámtartásba bejegyeztették volna. Mivel erre öt évük van- kötelmi jogi igény- és ha nem lépnek nem lesznek tulajdonosok. A leírtak alapján a mostani tulajok rosszhiszeműek voltak, így még van lehetőség a bejegyzésre, hacsak gyorsan ezt meglépik.

MajorDomus # 2010.07.11. 09:51

Az 5 éves elévűlési idön belül, vagyis néhány honapotok van.

Tipikus eset,amikor néhány tizezer ft illetékre nincs pénz s azon elmegy a millios vagyon.
Fogadjatok ügyvédet de minél elöbb. Erre már legyen pénz !

Dr.Attika # 2010.07.11. 06:23

Azért nem veszett el minden. Ha sikerül bizonyítani, hogy az örökösök rosszhiszeműek voltak, akkor 5 éven belül lehet kérni a bejegyzést és a korábbi jog törlését. Sietni kell. Mikor kötötték az adásvételi szerződést 2005-ben?

Kovács_Béla_Sándor # 2010.07.10. 23:32

De gond van. Ez a fajta örökös nem felel az örökhagyó tartozásaiért, tehát nem lehet tőle követelni a vételárat. Azt az öreg magával vitte a sírba.

dorka11 # 2010.07.10. 19:31

Kedves Benta! Azt végül is nem irtad, hogy milyen szerződésed van. Ha van Adás-vételid, akkor nincs gond, de ha csak a pénz átadásáról-átvételéről irtatok papirt, akkor azzal nem sokat tudsz kezdeni. Az, hogy a faluban mindenki tudja, hogy a tietek a telek - nem számit semmit. Véleményem szerint sokat sajnos nem tehettek.

benta # 2010.07.10. 18:56

Kedves Dorka!
Köszönöm a válaszod. Itt az a probléma, hogy mi még akkor kifizettük a bácsinak a területet, mielőtt eltartási szerződést kötött. Amikor megkötötte, ö szólt a leendő örökösöknek, hogy ez a terület nem lesz az örökség része, mert eladta. Erre a leendő örökös rá is kérdezett, és mi megmutattuk a papírt. Majd az öröklésénél mégis a saját nevükre vették, egy szóval sem jelezve a bíróságnak, hogy az nem jár nekik.

És ezek után adták most el. Eladhatták, mert a nevükre került. Viszont az, hogy a nevükre vették úgy tűnik tudatos csalás volt a részükről. Tudom, hogy mi is hibásak vagyunk, de hát nem volt rá pénzünk. 5 évig sajátunkként gondoztuk a területet. A faluban köztudott volt, hogy a miénk. Tehetünk -e valamit ebben a helyzetben?

dorka11 # 2010.07.10. 18:35

benta!
Nem vagyok jogász, de véleményem szerint: ha van szerződésetek, akkor azt a Földhivatalba bármikor benyujthatjátok. Ha nincs, akkor csak egy megoldás van - visszakérhetitek a kifizetett összeget az örökösöktől. Véleményem szerint az örökösök jogosan adták el a szóban forgó földrészt egy 3. személynek, mivel hogy a ti tulajdonjogotok nincs bejegyezve, tehát hivatalosan ők voltak a tulajdonosok.

benta # 2010.07.10. 15:44

Tisztelt Fórumtársak!

2005-ben megvásároltunk egy rétet egy faklubeli bácsitól. Szerződtünk vele, és kifizettük a vételárat. Az átiratásra nem volt pénzünk. Közben a bácsi kötött egy eltartási szerződést, de a szerződéskötéskor elmondta, hogy ezt a telket eladta, tehát nem része a leendő örökségnek. Ezt az örökössel szóban mi is egyeztettük az ő kérésére. Azóta a rétet kitisztítottuk, és folyamatosan kaszáljuk. Bár az átiratásra nem került sor.
Ma döbbenten tapasztaltuk, hogy az örökös eladta ezt a földet egy harmadik személynek, aki le is kaszálta, állítása szerint mit sem tudva az előzményekről. A faluban széles körben ismert volt a tény, hogy anno megvettük a földet, az örökösök a bácsi halála óta nem kommunikáltak velünk, a művelés, betakarítás és az élet ment a maga kerékvágásában, nyáron cserkészek táboroztak rajta az engedélyünkkel, stb.

Azt szeretnénk megkérdezni, hogy önök szerint mi a módja annak, hogy visszakapjuk az általunk megvásárolt és azóta is gondozott területet, illetve ha ez valami miatt mégsem lehetséges, akkor milyen kártalanítást kaphatunk ezért? Bár az elsődleges célunk a terület jogos birtokba vétele, mivel állattartóként ez elemi érdekünk, és nem vagyunk azzal kisegítve, hogy esetleg visszakapjuk az akkori vételárat. Tudjuk, hogy a mi hibánk, hogy nem irattuk át a telket, de akkor nem volt rá pénzünk, aztán pedig valahogy elmaradt. Álmunkban sem gondoltuk, hogy ilyen következményei lesznek.
Segítségüket előre is köszönjük.

gyorgye # 2010.07.10. 08:31

Köszi.

Immaculata (törölt felhasználó) # 2010.07.08. 13:05

Nem tudja elbirtokolni. Haszonbérlőként van bejegyezve a földhivatalban is, valamint megállapodásotok van a használatra.

gyorgye # 2010.07.08. 12:10

Tudja valaki a választ?
Van 5 ha saját tulajdonú szántóföldem,kivan adva egy KFT-nek már 10 éve haszonbérbe.Most jár le a haszonbér és továbra is használni szeretné,újjabb 5 évre.Kérdezni szeretném hogy eltudja birtokolni tőlem ha folyamatosan ő használja a földemet 10 vagy 15 évig?

MajorDomus # 2010.05.03. 21:16

És kiderül hogy a tied csak nem tudtál róla !

MINDIANA # 2010.05.03. 03:46

Kiskaresz!

Először azt kellene megtudni, kihez tartozik a telekrész. A földhivatalban kérhetsz betekintést ennek kiderítésére.

MINDIANA # 2010.05.03. 03:42

fdexter!

A beköltözés utáni feljelentés alapján intézkedhetnek irányodba. Mivel jogcím nélküli lakáshasználónak minősülsz, kötelezhetnek az ingatlan elhagyására. 15 év folyamatos birtoklás után bírósági úton lehet kérni az ingatlan átírását. Itt bizonyítani kell, hogy az ingatlannal kapcsolatos költségeket Te viselted( kommunális adó, villanyszámla, vízdíj stb
Az elbirtoklás jogintézménye azon alapul, hogy aki a tulajdonjogával hosszabb ideig nem él, (pl. évtizedek óta külföldön tartózkodik, megbízottja, meghatalmazottja nincs, az ingatlannal nem törődik, nem műveli, nem művelteti) a tulajdonjogával való felhagyásként is értelmezhető. Ha nem lenne mód elbirtoklásra, ez rendezetlen jogi helyzetet eredményezne. Helyes tehát az olyan érvelés, hogy aki a dolgot a törvényben meghatározott ideig békésen birtokolja, megszerezhesse annak tulajdonjogát.

kiskaresz # 2010.05.02. 13:45

Üdvözlet mindenkinek.
Elbirtoklásról szeretnék kérdezni. A mögöttünk lévő teleknek van egy nyél része ,ami benyúlik a mi telkünk széléhez. Kérdésem az lenne hogy ezt a részt amit a gazdája már 15 éve nem gondoz hanem mi tartjuk rendben ,lehetségese e itt elbirtoklás. A tulajdonos a telkét évente kétszer lefűnyírózza csak ezt a nyél részt sosem teszi rendbe ,így mi gondozzuk. Nincs is elkerítve ez a rész a mi telkünktől.Lehet e itt egyáltalán elbirtoklásról szó? Válaszukat előre is köszönöm.

Karesz.

fdexter # 2010.04.19. 13:08

Én is csak ennyit találtam de, még mindig nem tudom hogy mi történhet ha én most beköltözök a házba? Van olyan hatóság aki a tulajdonos megbízása nélkül felléphet ez ellen vagy ellenem?
Tönkremegy a ház mert nincs rá szüksége, más meg tudná használni...

MINDIANA # 2010.04.19. 11:16

fdexter!

Az elbirtokláshoz szükséges, hogy az elbirtokló sajátjaként birtokolja a dolgot. Az elbirtokláshoz szükséges idő kezdetének a dolog feletti hatalom megszerzésének (birtoklás) időpontját kell tekinteni. A sajátkénti birtoklás egyrészről külső megnyilvánulásokból (beruházások végrehajtása, teherviselés a dologgal kapcsolatban, nyilatkozatok stb.), másrészt a birtokló saját meggyőződése (jogosan birtokol, ezért birtoklását jogszerűen senki sem szakíthatja meg) alapján állapítható meg. Elbirtoklással nem szerezhet tulajdonjogot az, aki nem jóhiszeműen, hanem erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, mivel ezekben az esetekben hiányzik a belső meggyőződés.

További feltétele az elbirtoklásnak az, hogy a birtokló a tulajdonossal szemben szakadatlanul birtokolja a dolgot. Amennyiben a tulajdonos a birtokost írásban felszólítja, hogy a dolgot adja neki vissza, vagy eziránt bírósághoz fordul, illetve a dologgal rendelkezik (pl. jelzálogjogot enged földjére alapítani), az elbirtoklási idő megszakad, vagyis elölről kezdődik ingóságok esetén a 10, ingatlanok esetén a 15 év. A szakadatlan birtoklást nem zárja ki az, hogy az elbirtokló másnak ideiglenes jelleggel átadja a dolgot. Amennyiben az elbirtokló akaratán kívül veszti el a dolog feletti rendelkezés jogát (pl. azt tőle ellopják, elveszik) és azt 1 éven belül nem szerzi vissza, vagy bírósághoz nem fordul ez ügyben, az elbirtoklási idő megszakad.
Ingatlanok elbirtoklása esetén a szabályok némileg eltérnek az eddigiektől.

Amennyiben a földnek csak egy részére állnak fenn az elbirtoklás feltételei, és a föld nem osztható meg, elbirtoklás nem történhet. Amennyiben az ingatlant elbirtokolták, ám nem jegyezték be az ennek eredményeként keletkezett tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba, tulajdonjogára az elbirtokló nem hivatkozhat olyan személyekkel szemben, aki az ingatlan-nyilvántartás adataiban bízva ellenérték fejében tulajdont szerzett. (Ez történik akkor, ha a dolog volt tulajdonosa eladja az elbirtoklás folytán más tulajdonába került földterületet másnak, aki nem tud az elbirtoklásról, és az ingatlan tulajdoni lapjában foglaltak alapján joggal azt hiszi, hogy az eladó a tulajdonos.)

Ha az elbirtokolt dolog tulajdonosa azért nem tudott fellépni az elbirtokló ellen, mert menthető okból nem volt abban a helyzetben (pl. egészségi állapota azt nem tette lehetővé), az akadályozó körülmény elmúltától számított 1 éven belül akkor is visszakövetelheti a dolgot, ha az elbirtoklási idő már eltelt.

fdexter # 2010.04.19. 09:35

A törvény azt írja, hogy ha valaki az ingatlant 15 évig a sajátjának tekinti, használja, törődik vele és eszerint nyilatkozik róla akkot 15 év elteltével az elbirtoklás megvalósulhat. Arra viszont nem találtam választ hogy hogyan kezdődhet el ez a 15 év. Hogyan néz ki ez a gyakorlatban,, egyátalán volt már ilyen ingatlannal? Mi történhet ha én most beköltözök a házba? Van olyan hatóság aki a tulajdonos megbízása nélkül felléphet ez ellen vagy ellenem?

Kovács_Béla_Sándor # 2010.04.19. 09:26

A magánlaksértés [Btk. 176. §] magánindítványra üldözendő, a magánindítványt csak a sértett teheti meg. (Ez nem feltétlenül a tulajdonos, lehet más jogosult, pl. bérlő, haszonélvező is.)
Ugyanakkor a magánlaksértés szerintem állapotbűncselekmény, vagyis mindaddig nem kezdődik meg az elévülése, amíg maga a jogsértő állapot meg nem szűnt.

fdexter # 2010.04.19. 09:15

Ki jelenthet fel magánlaksértésért, nem csak az örökös? Gyakorlatilag most az a helyzet hogy a ház ott áll parlagon, senki nem törődik vele és nem használja. Mondhatni ha beköltöznék az mindeninek jó lenne, nekem van hol laknom és a ház nem romlik tovább hanem törődve van vele.

Kovács_Béla_Sándor # 2010.04.19. 08:17

A "betörés", az valójában a lopás minősített esete, amit te írsz, az egy másik bűncselekmény, a magánlaksértés.

fdexter # 2010.04.19. 07:33

Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet beköltözni egy olyan elhagyatott házba aminek az örököse külföldön él, és nem foglalkozik az ingatlannal? A hivatal kereste az örököst de nem jelenkezett érte, a ház más sok éve üresen áll, a kertben dzsungel van. Az önkormányzat bedeszkázta az ablakokat mert a csövesek bementek, tüzet raktak a szobában stb. Mi van akkor ha zárva van az ingatlan és én leverem a zárat és beköltözöm? Betörésnek minősülne? Mi bajom lehet egy ilyenből?

odry # 2010.04.16. 06:15

Köszönöm a válaszokat.Számomra a válaszadó neme mellékes,az érdemi válaszra voltam nagyon kiváncsi. Kb. hasonlóan gondoltam én is és remélem hogy a szüleim által beigért otthonomat nem veszi el a bíróság tőlem. Sajnos egyezségre nem számithatok, mert a testvérem nem tárgyal, hanem követel és zaklat.