Ingatlan öröklés, elbirtoklás


monalisa1 # 2010.04.13. 18:17

A házból nem örököltél semmit? Mert ha a házat kizárólag a testvéred örökölte - és erre volt a szüleidnek figyelme, akkor mi okból maradt el a lakás "lepapírozása" a javadra?!

"Lisa"
laikus hozzászóló

monalisa1 # 2010.04.13. 18:21

Az alábbi hozzászólást azon kérdésre írtam miszerint valaki csak a fél lakást örökölte míg a házat a testvére egymaga.

A kérdés valahogy elszált...

odry # 2010.04.14. 07:27

Az elszállt kérdést én tettem fel és köszönöm Monalisa1 válaszát. Örökségem a fél lakás és a fél ház, az örökösödési törvény szerint. A két ingatlan értéke egyenlő az én beruházásomat is beszámitva. Szerettem volna az örökségemet egy helyre (a lakásba) tárgyaltatni, de a testvérem nem engedte, mert ő is a lakást akarja. (Felujitott, korszerüsitett az én pénzem által) A családi ház felujitása további pénzt kivánna.
A szüleim a házat neki, a lakást nekem szánták értékegyeztetéssel. Az értékkülönbséget is pénzben biztositották, de nem irták le ezt a szándékukat, azt gondolták tudjuk és tiszteletben tartjuk akaratukat. A lakást 17 éve lakom, kizárólag én gondoskodom az állagmegóvásáról, karbantartásáról. A korszerü felujitott állapotáról én gondoskodtam. Itt ápoltam anyukámat, hiszen ez a lakás sokkal kényelmesebb volt az Ő számára is. Most a testvérem is ezt a lakást akarjta oly módon, hogy nem kivánja elszámolni az én befektetésémet sem, és teljességgel figyelmen kivül hagyja, hogy anyukám gondozásában sem vett részt.
Azon a vélelményen van, hogy nincs hozzá több jogom, mint neki, mert nem készült róla irás.
Nem akarom a testvéremet megröviditeni, de ugy gondolom valahol több jogomnak kellene lenni mint neki, hiszen sem a lakásért sem a szüleimért nem vállalt felelősséget. Az hagyatéki tárgyaláson ezeket a bejelentéseimet figyelmen kivül hagyták, a polgári peres utat jelölték meg. Nem tudom mit tehetnék most, mert a testvérem lakbért követel a lakás után és a családi ház fenntartási költségeinek felét is követeli.

odry # 2010.04.14. 17:22

Tisztelettel kérdezem Monalisa1-et, számithatok e az alább leirt problémámmal kapcsolatos válaszára?

Dr.Attika # 2010.04.14. 18:44

"tökösnővér" (Monalisa nem régen vallotta be a fórumon, hogy nick neve ellenére fiúka) válaszára ne nagyon számítson, mert rendre jogilag nem helytálló válaszokat ad.

monalisa1 # 2010.04.14. 19:05

A pereskedés rossz esetben eltart 2-3 évig is, és egy csomó pénzbe kerül - mindkettőtöknek. A leírtak alapján nagyobb az esély hogy a lakást 100%-ban neked itéli a bíróság a fél tulajdonok cseréjével.

Azt hogy mi pénzt/munkát áldoztál a lakásba azt most tegyük félre - 17 éve laksz ott, ergo magadnak korszerűsítetted, szépítgetted.

Ellenben a beteg szülő ápolása/gondozása címén legalább egy fél ápolónői bért (= kórházi ápolónő bérének a felét) reálisan számíthatsz a testvérednek, hiszen őhelyette is a mindennapos- és az év 365 napján folytonosságú tevékenység a betegágy mellett. És attól az időponttól hogy az édesanyátok ágynak dőlt.

De én még ezt sem kérném, hanem csak felvázolni a testvérnek hogy amit ő a ház rendbehozatalára követel azt ellentételezi a mama egész embert kívánó gondozása.

Amúgy a testvérnek módjában állt volna a házat rendbehoznia, hiszen ő meg abban lakott.

Aztán menjen Isten hírével...

"Lisa"
laikus hozzászóló

monalisa1 # 2010.04.14. 19:08

Attika! Ha már így "benyomtad" ide ezt a másfél sort (...) vehetted volna a fáradtságot és a kérdezőnek jogi választ adni...

monalisa1 # 2010.04.14. 19:11

Amúgy már évekkel ezelőtt leírtam hogy nemileg hová is tartozok., régi bútor vagy itt a fórimon, de én is... Kellene jobban emlékezni "apróságokra" is.

Üdv.

monalisa1 # 2010.04.14. 19:12

... fórumon

MajorDomus # 2010.04.14. 22:02

Hát akkor ird alá-ugy hogy Mona Louis - s Attika is megnyugszik !

odry # 2010.04.16. 06:15

Köszönöm a válaszokat.Számomra a válaszadó neme mellékes,az érdemi válaszra voltam nagyon kiváncsi. Kb. hasonlóan gondoltam én is és remélem hogy a szüleim által beigért otthonomat nem veszi el a bíróság tőlem. Sajnos egyezségre nem számithatok, mert a testvérem nem tárgyal, hanem követel és zaklat.

fdexter # 2010.04.19. 07:33

Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet beköltözni egy olyan elhagyatott házba aminek az örököse külföldön él, és nem foglalkozik az ingatlannal? A hivatal kereste az örököst de nem jelenkezett érte, a ház más sok éve üresen áll, a kertben dzsungel van. Az önkormányzat bedeszkázta az ablakokat mert a csövesek bementek, tüzet raktak a szobában stb. Mi van akkor ha zárva van az ingatlan és én leverem a zárat és beköltözöm? Betörésnek minősülne? Mi bajom lehet egy ilyenből?

Kovács_Béla_Sándor # 2010.04.19. 08:17

A "betörés", az valójában a lopás minősített esete, amit te írsz, az egy másik bűncselekmény, a magánlaksértés.

fdexter # 2010.04.19. 09:15

Ki jelenthet fel magánlaksértésért, nem csak az örökös? Gyakorlatilag most az a helyzet hogy a ház ott áll parlagon, senki nem törődik vele és nem használja. Mondhatni ha beköltöznék az mindeninek jó lenne, nekem van hol laknom és a ház nem romlik tovább hanem törődve van vele.

Kovács_Béla_Sándor # 2010.04.19. 09:26

A magánlaksértés [Btk. 176. §] magánindítványra üldözendő, a magánindítványt csak a sértett teheti meg. (Ez nem feltétlenül a tulajdonos, lehet más jogosult, pl. bérlő, haszonélvező is.)
Ugyanakkor a magánlaksértés szerintem állapotbűncselekmény, vagyis mindaddig nem kezdődik meg az elévülése, amíg maga a jogsértő állapot meg nem szűnt.

fdexter # 2010.04.19. 09:35

A törvény azt írja, hogy ha valaki az ingatlant 15 évig a sajátjának tekinti, használja, törődik vele és eszerint nyilatkozik róla akkot 15 év elteltével az elbirtoklás megvalósulhat. Arra viszont nem találtam választ hogy hogyan kezdődhet el ez a 15 év. Hogyan néz ki ez a gyakorlatban,, egyátalán volt már ilyen ingatlannal? Mi történhet ha én most beköltözök a házba? Van olyan hatóság aki a tulajdonos megbízása nélkül felléphet ez ellen vagy ellenem?

MINDIANA # 2010.04.19. 11:16

fdexter!

Az elbirtokláshoz szükséges, hogy az elbirtokló sajátjaként birtokolja a dolgot. Az elbirtokláshoz szükséges idő kezdetének a dolog feletti hatalom megszerzésének (birtoklás) időpontját kell tekinteni. A sajátkénti birtoklás egyrészről külső megnyilvánulásokból (beruházások végrehajtása, teherviselés a dologgal kapcsolatban, nyilatkozatok stb.), másrészt a birtokló saját meggyőződése (jogosan birtokol, ezért birtoklását jogszerűen senki sem szakíthatja meg) alapján állapítható meg. Elbirtoklással nem szerezhet tulajdonjogot az, aki nem jóhiszeműen, hanem erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, mivel ezekben az esetekben hiányzik a belső meggyőződés.

További feltétele az elbirtoklásnak az, hogy a birtokló a tulajdonossal szemben szakadatlanul birtokolja a dolgot. Amennyiben a tulajdonos a birtokost írásban felszólítja, hogy a dolgot adja neki vissza, vagy eziránt bírósághoz fordul, illetve a dologgal rendelkezik (pl. jelzálogjogot enged földjére alapítani), az elbirtoklási idő megszakad, vagyis elölről kezdődik ingóságok esetén a 10, ingatlanok esetén a 15 év. A szakadatlan birtoklást nem zárja ki az, hogy az elbirtokló másnak ideiglenes jelleggel átadja a dolgot. Amennyiben az elbirtokló akaratán kívül veszti el a dolog feletti rendelkezés jogát (pl. azt tőle ellopják, elveszik) és azt 1 éven belül nem szerzi vissza, vagy bírósághoz nem fordul ez ügyben, az elbirtoklási idő megszakad.
Ingatlanok elbirtoklása esetén a szabályok némileg eltérnek az eddigiektől.

Amennyiben a földnek csak egy részére állnak fenn az elbirtoklás feltételei, és a föld nem osztható meg, elbirtoklás nem történhet. Amennyiben az ingatlant elbirtokolták, ám nem jegyezték be az ennek eredményeként keletkezett tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba, tulajdonjogára az elbirtokló nem hivatkozhat olyan személyekkel szemben, aki az ingatlan-nyilvántartás adataiban bízva ellenérték fejében tulajdont szerzett. (Ez történik akkor, ha a dolog volt tulajdonosa eladja az elbirtoklás folytán más tulajdonába került földterületet másnak, aki nem tud az elbirtoklásról, és az ingatlan tulajdoni lapjában foglaltak alapján joggal azt hiszi, hogy az eladó a tulajdonos.)

Ha az elbirtokolt dolog tulajdonosa azért nem tudott fellépni az elbirtokló ellen, mert menthető okból nem volt abban a helyzetben (pl. egészségi állapota azt nem tette lehetővé), az akadályozó körülmény elmúltától számított 1 éven belül akkor is visszakövetelheti a dolgot, ha az elbirtoklási idő már eltelt.

fdexter # 2010.04.19. 13:08

Én is csak ennyit találtam de, még mindig nem tudom hogy mi történhet ha én most beköltözök a házba? Van olyan hatóság aki a tulajdonos megbízása nélkül felléphet ez ellen vagy ellenem?
Tönkremegy a ház mert nincs rá szüksége, más meg tudná használni...

kiskaresz # 2010.05.02. 13:45

Üdvözlet mindenkinek.
Elbirtoklásról szeretnék kérdezni. A mögöttünk lévő teleknek van egy nyél része ,ami benyúlik a mi telkünk széléhez. Kérdésem az lenne hogy ezt a részt amit a gazdája már 15 éve nem gondoz hanem mi tartjuk rendben ,lehetségese e itt elbirtoklás. A tulajdonos a telkét évente kétszer lefűnyírózza csak ezt a nyél részt sosem teszi rendbe ,így mi gondozzuk. Nincs is elkerítve ez a rész a mi telkünktől.Lehet e itt egyáltalán elbirtoklásról szó? Válaszukat előre is köszönöm.

Karesz.

MINDIANA # 2010.05.03. 03:42

fdexter!

A beköltözés utáni feljelentés alapján intézkedhetnek irányodba. Mivel jogcím nélküli lakáshasználónak minősülsz, kötelezhetnek az ingatlan elhagyására. 15 év folyamatos birtoklás után bírósági úton lehet kérni az ingatlan átírását. Itt bizonyítani kell, hogy az ingatlannal kapcsolatos költségeket Te viselted( kommunális adó, villanyszámla, vízdíj stb
Az elbirtoklás jogintézménye azon alapul, hogy aki a tulajdonjogával hosszabb ideig nem él, (pl. évtizedek óta külföldön tartózkodik, megbízottja, meghatalmazottja nincs, az ingatlannal nem törődik, nem műveli, nem művelteti) a tulajdonjogával való felhagyásként is értelmezhető. Ha nem lenne mód elbirtoklásra, ez rendezetlen jogi helyzetet eredményezne. Helyes tehát az olyan érvelés, hogy aki a dolgot a törvényben meghatározott ideig békésen birtokolja, megszerezhesse annak tulajdonjogát.

MINDIANA # 2010.05.03. 03:46

Kiskaresz!

Először azt kellene megtudni, kihez tartozik a telekrész. A földhivatalban kérhetsz betekintést ennek kiderítésére.

MajorDomus # 2010.05.03. 21:16

És kiderül hogy a tied csak nem tudtál róla !

gyorgye # 2010.07.08. 12:10

Tudja valaki a választ?
Van 5 ha saját tulajdonú szántóföldem,kivan adva egy KFT-nek már 10 éve haszonbérbe.Most jár le a haszonbér és továbra is használni szeretné,újjabb 5 évre.Kérdezni szeretném hogy eltudja birtokolni tőlem ha folyamatosan ő használja a földemet 10 vagy 15 évig?

Immaculata (törölt felhasználó) # 2010.07.08. 13:05

Nem tudja elbirtokolni. Haszonbérlőként van bejegyezve a földhivatalban is, valamint megállapodásotok van a használatra.

gyorgye # 2010.07.10. 08:31

Köszi.