Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


albérlet felmondása

Esferi # e-mail 2021.04.28. 15:31

Tisztelt Hölgyek, Urak!

Határozatlan idejű albérleti szerződést 2 hónap felmondási idővel kötött a párom. A főbérlő felmondta az albérletet, viszont nem várnánk meg a 2 hónapot, hanem előbb kiköltöznénk. Erre van lehetőség úgy, hogy a főbérlő ne követelje a maradék időre a lakbért?

Válaszukat köszönöm!

SolnesM # e-mail 2021.04.22. 07:58

Akkor ahogy ígértem !
Egy cs. tag kb. 25 éve vett egy VI. vagy VII. ker lakást / A Józsika u. ban.

25 éve amikor a nagy potyaprivatizációnak már vége volt , lefutott.

Meg nézték vagy 3 x, mégis befürödtek alaposan.

Úgy kettő - kettő és félhónap után jöttek a hírek, elkeseredtek, semmi kiút, padlón vannak.
Kiderült miért.
A lakás sötét mint a barlang.... földszint udvari és borzasztóan hangos. Azaz bizonyos lakótársak a belső udvarban dupla - tripla hangerővel kommunikálnak, a 4. ről az elsőre a körgangon megy a diskurzus. Órákon át. Szóvá tette ezt a naiv új tulaj.. verés lett a vége.

Az eladás körülményei : a tulajeladó a mustrát mindig esti időre tette amikor már eleve villanyt kellett használni, a hangos szomszédok jelenlétét is ismerte.. tehát hiába a 3 mustra ezek nem tűntek fel.
Megvették, éltek benne vagy 10 évig, aztán a halál megoldotta a problémát.

Nem 2 hónapi 'kócióról' volt szó, hanem... mostani áron olyan 20 milla.

MajorDomus # e-mail 2021.04.21. 19:41

Ez így van.
Gond akkor van ha ők is tulajdonosok!

SolnesM # e-mail 2021.04.21. 07:58

És akkor mit tehet a lakás tulaj ha belefut ilyen helyzetbe ?
Neki nem pár százezer... ha ügyes, gyakorlatilag semmi sem forog kockán, mint egy méltatlankodó bérlőnek !

Neki sok millió ! Sok, nagyon sok !
Nos erről jön a következő helyzet leírás... majd !!

MajorDomus # e-mail 2021.04.20. 19:42

Háát??
Sok mindent nem lehet hozzátenni....

Úgye elviekben a bérbeadó szavatol azért,hogy a lakás a rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.

Na most hogy a kisebbségi lakótársak életvitele ebbe beletartozik vagy sem????!

SolnesM # e-mail 2021.04.20. 15:27

harmankardon !!
Sok lehetőséged nincs. Ha úgy érzed, hogy átvertek... igazságtalan dolog történt veled akkor tűrsz, lelakod a bent maradó kauciót. Kettő hónap általában, ehhez jön még a rezsi az is tetemes összeg lehet. Nagyjából 3 hónap és nulla szaldót csinálsz. A kaució.. a bánatpénz nagyjából egyenlő lehet az általad nem fizetett összeggel.
És ekkor eltűnsz ! Nem törvényes, de azért nem akkora az összeg , hogy a bérbeadó jogi lépéseket tegyen.

Az új helyen szemfülesebb leszel !!

Olyan erőkkel, olyan jelenséggel állsz szemben amit megoldani se te se a lakás kiadó nem tud.

Hangoskodó más rétegből származó valakik... a napbarnítottak !!

SolnesM # e-mail 2021.04.20. 15:16

Nos a 20 .pont előtti (valószínűleg a 19 pont vagy annak egy része ) jó hosszú mondat sorolja az azonnali felmondás lehetőségének eseteit.
Tehát fizetési kötelesség nem teljesítése... ez csak a bérlőre vonatkozik. Mit kéne a bérbeadónak fizetnie ? A következő már húzósabb... elsőre. A lényeg, hogy ezt azt idővel javítani ill. cserélni kell.
Kezdve a kiégett izzó cserétől a meghibásodott automata mosógépig széles a skála. Nincs ebben a tökéletes szerződésben felsorolva, hogy mik ezek az elromlandó gépek berendezések-gépek... mikor mit és kinek kell javíttatni.
Ilyen készít egy közjegyző !! Nem semmi !!
Aztán az épület karbantartási munkálatainak akadályozása !
Nyilván csak a bérlő akadályozhatja... gondolom én.
Hab a tortán ez :
bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül biztosítják harmadik személy számára az ingatlan használatának lehetőségét,

Használni lehet vendégként egy két három napig meg több hónapos ott lakással életszerűen... nem ártott volna tisztázni. Ráadásul írásban ! Mármint az engedély !!
Nos nekem volt vagy 30 -40 bérlőm... több ingatlanban több évig, de azért ilyent nem vettem a szerződésbe. Ha kérdezték visszakérdeztem : ha elférnek miért ne !

Így utólag azért erre ki kell térni egy szerződében, mert mi van ha az áram agyoncsapja a vendéget vagy a szívességi lakáshasználót ?? Akkor bizony gáz van.
Aztán ez is :
a bérlők nem tartják meg az ingatlan szerződés-, illetve rendeltetésszerű használatára vonatkozó kötelezettségüket, vagy az ingatlan olyan állapotban van, hogy használata az egészséget” Ez is közhely ami azért főleg a bérlőre vonatkozik. Ez az olyan állapot
Egy ingatlan lehet
pedánsan tiszta,
tiszta,
nagyvonalúan lezser,
rendetlen, borzasztóan rendetlen,
koszos disznó ól. Hova tegyük ezen a skálán a z elvárásainkat ?

Nos egy kis szemezgetés egy közjegyző által készített szerződéből.
Érdekes a zajról netán annak mértékéről semmi, de semmi.

Nyilván így kérték a szerződő felek !!

SolnesM # e-mail 2021.04.20. 14:33

harmankardon !

Van bármi hosszútávon működő jogi megoldás erre a helyzetre amivel mégis elkerülhető lenne a kiköltözésünk ?

Senki sem kényszerít benneteket kiköltözésre.
Alacsony zajtűrő képességetek, erre megfutamodtok.
E meg felettébb érdekes :

valahol sejtettem, hisz a származása enged következtetni a hozzáállására de ebbe nem megyek bele.

Egy bérlő elkezd a felette lakó származása felől kutakodni, az felettébb érdekes.
Nos tanulmányozom az a közjegyző előtt kötött szerződést és majd jövök.

drbjozsef #   2021.04.20. 07:33

Kérdéseim azok lennének mielőtt bemásolom a szerződés egy részét, hogy az abban foglaltak alapján jól értelmezem-e, feltudom mondani anélkül, hogy a bérleti szerződés lejáratának idejéig ne kelljen fizetnem a havi bérleti díjakat tovább? Illetve jól értelmezem, hogy a kaució összege marad ezesetben és nincs több követelés?

Igen, +30 napot fizetned kell, de addig ott is lakhatsz - de ha elköltözöl, azt is bukod. Illetve, ha nem okoztatok kárt, mert azt pluszban természetesen követelheti (hiszen a kauciótok ment a bánatpénzbe).

Van bármi hosszútávon működő jogi megoldás erre a helyzetre amivel mégis elkerülhető lenne a kiköltözésünk ?

Nincs. Ez nem jogi probléma.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

harmankardon # e-mail 2021.04.20. 02:57

Üdv!

Nemrég költöztünk egy társasházi lakásba 1 éves határozott idejű bérleti szerződéssel közjegyző előtt aláírt egyoldalú kiköltözési nyilatkozattal és sajnos nagyon rövid idő alatt elment a kedvünk a lakástól, mivel a felettünk lakó elviselhetetlenül zajong,dübörög,szaladgál, random a nap 24 órájában éjjel nappal hajnalban bútorokat húzgál.
Próbáltam szépen megkérni arra,hogy a társasházi együttélés szabályait tartsa be,mert teljesen kialvatlanok vagyunk,nem tudunk pihenni és szeretnénk nyugodtan élni, de mindhiába, magasról tesz rá, valahol sejtettem, hisz a származása enged következtetni a hozzáállására de ebbe nem megyek bele.
A tulajdonos eddigi hozzáállásáról leszűrve borítékolható,hogy szintén nem fog történni semmi változás.

Kérdéseim azok lennének mielőtt bemásolom a szerződés egy részét, hogy az abban foglaltak alapján jól értelmezem-e, feltudom mondani anélkül, hogy a bérleti szerződés lejáratának idejéig ne kelljen fizetnem a havi bérleti díjakat tovább?
Illetve jól értelmezem, hogy a kaució összege marad ezesetben és nincs több követelés?

Van bármi hosszútávon működő jogi megoldás erre a helyzetre amivel mégis elkerülhető lenne a kiköltözésünk ?

Íme a szerződés:
"A jelen szerződés egyoldalúan kizárólag írásban közölt azonnali hatályú, vagy a bérlők által – a 20. pont szerinti bánatpénz fizetése mellett – közölt rendes felmondással szüntethető meg. A felmondást ajánlott-tértivevényes küldeményként, postai úton kell kézbesíteni.

Azonnali hatályú felmondásra súlyos szerződésszegésnek minősül,különösen ha:
bármelyik fél az ingatlannal összefüggő, a jelen szerződés szerint őt terhelő bármely fizetési kötelezettségének (pl. bérleti díj, közös költség, közüzemi díj stb.) teljesítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó késedelembe esik, vagy bármelyik fél az erre irányuló írásbeli felszólítás közlésétől számított 8 naptári napon belül nem kezdi meg, vagy az elvárható időn belül nem (illetve nem megfelelő minőségben) végzi el az őt terhelő kijavítási, felújítási, karbantartási, csere, vagy pótlási kötelezettségét, feltéve, hogy ezzel nem elhanyagolható mértékű érdeksérelmet
okoz, vagy bármelyik fél az erről szóló értesítés kézhezvételét követően tevékenységével, vagy mulasztásával jelentősen akadályozza az épülettel, vagy az ingatlannal kapcsolatos,
szükséges munkálatok elvégzését, vagy
a bérlők a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül biztosítják harmadik személy számára az ingatlan használatának lehetőségét, vagy
a bérlők nem tartják meg az ingatlan szerződés-, illetve rendeltetésszerű használatára vonatkozó kötelezettségüket, vagy az ingatlan olyan állapotban van, hogy használata az egészséget veszélyezteti (abban
az esetben is, ha erről a tényről a bérlők a szerződés megkötésekor, vagy az ingatlan birtokbavételének időpontjában tudtak).

Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás közlésével megszűnik.

20. Súlyos szerződésszegés hiányában – bánatpénz ellenében – a bérlők közölhetnek rendes felmondást. Ebben az esetben a felmondási idő a felmondás közlésétől számított 30
(harminc) naptári nap. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bánatpénz összege megegyezik a jelen szerződésben óvadékként kikötött összeggel. A bérbeadó a jelen pontban írt esetben jogosult arra, hogy bánatpénz követelését az óvadék terhére elégítse
ki, s a bánatpénz igény azon részét, amelyet az óvadék esetlegesen nem fedezett, a bérlővel szemben érvényesítse.

21. A szerződő felek a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:339. § (2) bekezdése szerinti idő előtti felmondás lehetőségét kizárják. "

Köszönöm a segítséget!

drbjozsef #   2020.11.26. 07:06

Jogosan hivatkozok a rendkívüli felmondásra, ha igen kaucióra is jogosult vagyok?

Szerintem nem jogosan, de legalábbis határeset - de a kaució szempontjából főszabály szerint ez indifferens. HA nem szabályoztátok máshogy ezt a kérdést a bérleti szerződésben.

Rendes felmondás esetén is visszajár a kaució.

Ha hat hónapot kibírtatok, még bírjatok ki egyet - feltéve, hogy a szokásos 30 nap a rendes felmondás ideje, mondj fel rendes felmondással.

A kaució akkor jár vissza, ha nincs tartozásotok és kárt sem okoztatok az ingatlanban.

De a rovarirtás költségeit meg Te követelheted tőle, mert a lakás rendeltetésszerű használatáért a bérbeadó a felelős.

Természetesen, közös megegyezéssel bármit lehet. Te elengeded neki a rovarirtás költségeit, ő meg eltekint a felmondási időtől. Szerintem ez jó deal lenne.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Bubuka67 # e-mail 2020.11.25. 19:31

Üdv!

6 Hónapja költöztem be mostani albérletembe (határozatlan időre), második hónapban ágyi poloskák jelentek meg a lakásban. Tulajdonossal való egyeztetés után megkezdtem az írtást rovarírtó cégen keresztül (saját költségen). Immáron 6. alkalomnál járok, szakvélemény alapján más lakás átfertőz, így a probléma nem lokális. Az írtás ellenére utóbbi hónapokban durvult a helyzet, olykor aludni sem tudunk a párommal, ami kihat a szakmai és magánéletünkre is (időnként új ágyneműhuzatok, gyakori mosás, piros foltok az egész testünkön). Tulaj állítása szerint elindított egy folyamatot a lakásszervezetnél, de nem belátható az intézkedés folyamata. Idén nem valószínű nagyobb változás.
Jogosan hivatkozok a rendkívüli felmondásra, ha igen kaucióra is jogosult vagyok?
Köszönöm a válaszukat!
Anna

drbjozsef #   2020.11.12. 18:55

harmankardon,

Szerintem nem.

Jó ez így is. Benne van, hogy nincs követelése, és benne van, hogy elfogadja a felmondásodat.
Ezek után érdekes próbálkozás lenne lobogtatnia a bérleti szerződést, hogy ja bocs, inkább mégse fogadom el, mert nem lehet 1 éven belül felmondani.

Alapvető, hogy közös megegyezéssel bármit lehet. Alapvető, hogy a szerződéseket a tartalmuk alapján kell megítélni, nem a címük alapján.

Jobb lett volna szerintem amit én írtam, de ez is megteszi. Formailag ez egy közös megegyezés végül is.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

rigoz # e-mail 2020.11.12. 18:37

@drbjozsef: Ha ezt nem támadja meg, akkor az ráutaló magatartással való beleegyezés ugyebár. :) A közlés meg - formálisan - egyoldalú...

harmankardon # e-mail 2020.11.12. 18:25

drbjozsef:

Lényegében ha amit bemásoltam szerződés felmondás szöveget, az alapján akkor mégis követelheti a fennmaradó 6 hónapot a bérbeadó, még úgyis, hogy a 3.pontban az szerepel, hogy egyik félnek sincs további követelése?

drbjozsef #   2020.11.12. 14:16

harmankardon,

rigoz valami okból csak a felmondásról beszél, holott ez nem az.

Jó amit írtatok, csak ne "bérleti szerőzdés felmondása" legyen a cím, hanem "Bérleti szerződés megszüntetése közös megegyezéssel", és a " való tekintettel felmondja" helyett "való tekintettek a felek közös megegyezéssel megszüntetik", és így tovább, ahol "felmondás" van, ott "megszűntetés" legyen.

Mert ez az. Ezért mind felesleges, amit rigoz írt.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

harmankardon # e-mail 2020.11.12. 10:24

rigoz:

Lényegében akkor így, ha így marad ebben a formában, akkor megfelelő, és nem tudja követelni a fennmaradó 6 hónapot ugye?
Bocsánat az értetlenségenért.

rigoz # e-mail 2020.11.12. 10:17

@harmankardon: Abszolút. :)

Én - de nem kötelező - beleírnám, hogy a felmondás a közléssel hatályossá válik, ellen a bérbeadó 1 éven belül annak érvénytelenségének, semmisségének megállapítása iránt a bérlő lakóhelye szerint illetékes járásbíróság előtt pert indíthat. (....)

De ez Én vagyok, egyáltalán nem kell ez egyébként bele! :)

Igazából egy hatályos felmondásnak a legfontosabb feltétele, hogy szabályosan közölve legyen a másik féllel és ha indokolva van, az indoklás legyen egyértelmű, világos és tartalmilag valós. :) Mivel azonban nem kell, így felesleges amúgy. :) És egyértelműnek kell lenni, hogy felmondás. :)

A továbbiak nem képezik feltételét a felmondás érvényességének, hiszen amiket ír, már magában a bérleti szerződésben benne kell lenniük. :)

harmankardon # e-mail 2020.11.12. 10:12

Lényegében így szól a felmondás:

Bérleti szerződés felmondása

amely létrejött egyrészről.... mint bérlő......
valamint...... mint bérbeadó között.
A.......... -én kötött bérleti szerződést a bérlő rendkívüli helyzetre való tekintettel felmondja, amit a bérbeadó elfogad.
A bérlő tudomásul veszi, hogy az idő előtti bérletiszerződés felmondásával a kaució összegét.......
Ft-ot elveszíti.
A bérbeadó és a bérlő megállapodnak abban, hogy a bérlő a kiköltözésig (2020.12.25.) a decemberi bérleti díjat arányosítva fizeti meg a bérbeadó felé és az addig keletkezett költségeket (víz, villany, stb.) utólag, a számla kézhezvételétől 5 napon belül megfizeti a bérbeadó felé készpénzben.
Amennyiben a 3. pont teljesülését mind a két fél aláírásával igazolja, úgy a bérbeadónak és a bérlőnek további követelésük és kötelezettségük egymás felé nincs.

Így ebben a formában jó ez a szerződés felmondás, így nem követelheti a bérbeadó a fennmaradó 6 hónap bérleti díjat?

Köszönöm.

harmankardon # e-mail 2020.11.12. 09:59

Üdvözlet!

Korábban kérdeztem, hogy határozott bérleti szerződés esetében milyen opciók léteznek, ha a 12 hónapot nem tudom kitölteni hanem a 6ik hónapon szeretnék kiköltözni.
A bérleti szerződés egyik pontjában az áll, hogy közös megegyezéssel megszüntethető a szerződés.
Értelemszerűen a kaució a bérbeadónál marad.
A bérbeadó azt mondja, ne közös megegyezéssel szuntessuk meg a szerződést, hanem hivatkozva általam a rendkívüli helyzetre amit ő elfogad, írjuk bele hogy a kaució nála marad, és a kiköltözés napjának dátumával pedig írjuk bele azt, hogy további követelés az ő és az én részemről nincs.
Ez így jó lehet valóban?
Így, hogy ezt alairom, a kaució marad, bele írjuk hogy további követelés nincs egyik fél részéről sem, így nem követelheti valóban a fennmaradó 6 hónap bérleti díjat?

Köszönöm szépen.

Zöldövezeti11 # e-mail 2020.11.08. 14:58

További észrevétel erre a h horviwtt féle problémára.

Anno amikor kialakították ezt a lakást és a szomszédját, műszakilag valami nagyon elbaltáztak.
Ugyanis majd mindig kerülik azt amikor vizes helyiség
mellett szoba van, főleg azt, hogy magát a vizes szerelvényeket tegyék rá a szomszéddal határos falra.

Leválasztásoknál persze ilyen előfordulhat, de akkor meg általában vastagabb falat építenek oda. Tehát helytelen telepítés és helytelen falvastagság.
Majd a tekintetes bíróság ezt is fogja vizsgálni. Mármint azt, hogy ki építette így.
Ha a konyhás szomszéd, akkor neki kell falat vastagítani, ha a hálószobás szomszéd, akkor pedig neki .
A tulajunk mar regota igeri hangszigetelo fal beszereleset, de eddig nem tortent semmi, a szomszedban (a fal masik oldalan) pedig fizikailag az ablak miatt nincs lehetoseguk ilyen falat csinaltatni.
Speciel egy ablakot arrább lehet helyezni.. egy falvastagítás sem hatalmas költség.
Tény hogy ezeket azért nem egy bérlőnek kell elvégeznie.

Zöldövezeti11 # e-mail 2020.11.08. 14:43

horviwtt !

Felmondanád a szerződést fél évvel korábban és még a kauciót is vissza reméled !
Nem fog menni !

drbjozsef #   2020.11.07. 21:44

horviwtt,

Szigorúan jogi értelemben, ha nincs külön passzus a szerződésetekben a felmondásról (mert a főszabálytól, hogy nem mondható fel, közös megegyezéssel eltérhettek), akkor az sajnos nem felmondható.

Megteheted, hogy elköltöztök, nem fizeted ki a hátralévő hónapokat, jó eséllyel nem is kapod vissza a kauciót. Aki akar pénzt, az pert indíthat. Ott eldől, hogy mi jár kinek, nem mondom, hogy ha a leírásod valós, akkor nincs esélyetek, de azért nem lenne egyszerű. Ez nem egy hirtelen bekövetkező hiba, fél éve ott laktok, eddig is tudható volt, hogy zavarjátok a szomszédot. Nemigen tudható a körülmények pontos ismerete nélkül, milyen ítélet születne (de valószínűleg még azok ismeretében sem igen).

A legjobb megoldás a megbeszélés a bérbeadóval. Döntse el, hogy jó-e az a fal szerinte, vagy nem jó. Ha jó, akkor menjen át ő a szomszédokhoz, és kussoltassa el őket. Ha nem jó, akkor meg közösen találjatok megoldást, ha mást nem, fogadja el, hogy nektek ez így nem felel meg, váljatok el békében, keressen másik bérlőt, ti se akartok pereskedni. Lehet, ez kompromisszummal jár részetekről is, és inkább veszni hagyod a kauciót, vagy egy részét. Azt azért remélem tudod, hogy ha jogellenesen mondanál fel, akkor a teljes hátralévő fél évet is követelheti a bérbeadó. Szóval lehet a a kaució lenne a kisebb veszteség...

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

horviwtt #   2020.11.07. 16:38

Udv,

Segitseget szeretnek kerni, a helyzet a kovetkezo.
1 eves hatarozott ideju berleti szerzodes felenel jarunk parommal. A lakas 2 szobas, a konyha es a nappali egybe van nyitva. A konyha fala mogott pedig a szomszed haloszobaja talalhato, nagyon vekony fallal elvalasztva...

Nem vagyunk koran kelo emberek, altalaban fel 8 elott ki sem szoktunk menni a konyhaba, es akkor is rendeltetesszeruen hasznaljuk (reggeli keszites, mosogatas...). A szomszed par viszont rendszeresen 10ig szeretne aludni minden nap. Eleinte doromboles volt, mostanra viszont mar ordibalassa es a reszukrol fenyegetozesse eszkalalodott a dolog.
A tulajunk mar regota igeri hangszigetelo fal beszereleset, de eddig nem tortent semmi, a szomszedban (a fal masik oldalan) pedig fizikailag az ablak miatt nincs lehetoseguk ilyen falat csinaltatni.
Az eletunk most mar egy folyamatos stresszforrassa valt, vagy nem hasznaljuk reggelente a konyhat (ami dolgozo emberekkent eleg rosszul erint), vagy a folyamatos kiabalassal kell szembeneznunk.
Sokan mondjak, hogy egyszeruen ne foglalkozzunk a szomszeddal, eleinte probaltuk, de ez a veszekedes annyira mindennapossa valt, hogy mar utalunk ott elni.
A szerzodesbol viszont van meg hatra fel ev... Es akkor felteszem vegre a kerdesem. Van barmifele jogalapom arra, hogy ugy mondjam fel a berleti szerzodest, hogy a kauciot visszakapjam? Pl. mert a szerzodes kotesekor nem ismert tenyezo ez a szomszed, aki ellehetetleniti az ott elest.
Ja es ha esetleg szamitana, kozjegyzo altal hitelesitett a szerzodes.

Koszonom elore is a valaszokat

Zoltanuss # e-mail 2020.11.07. 05:41

harmankardon kérdezőnknek a helyzete

Az 1 éves határozott szerződésből 6 hónap van még hátra.
Fel akarja mondani a szerződést és az után érdeklődik ,hogy
a bérbeadó igényt tarthat e a másik félév bérleti díjára.
Igen. De azért ezt nehezen lehet realizálni, így jobb ha megegyeznek.
A bérlő lelép azonnal, fizet még egy vagy kéthavi bérleti díjat a bérbeadó pedig nyomban keresheti az új bérlőt.