Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Ingatlanügyek

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2021.02.19. 17:48
dbla # e-mail 2021.02.19. 17:24

Aviator1111, drbjozsef, wers!

Nem vagyok épp a szakértője a lakcímbejelentés kérdésének, sőt. De még büntetőjogban, szabálysértési jogban sem vagyok igazán otthon. Viszont felvetésem az lenne a valótlan lakcímbejelentés témakörrel kapcsolatban, aztán legfeljebb nincs igazam. 

Hamis magánokirat felhasználása Btk.
345. § Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A magánokirat jelen esetben a lakcímbejelentő, amit a tulajdonos aláír, majd felhasználja, mikor benyújtja a kormányhvatalban a lakcímbejelentéshez.

Közokirat-hamisítás Btk. 342. § (1) Akia) hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja,

  1. hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál,
  2. közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Stb.

EH 2005.1293 Intellektuális közokirat-hamisítás valósul meg, ha a terhelt tartózkodási hely bejegyzését kéri a települési önkormányzat jegyzőjénél olyan címre, amely nem a tartózkodási helye és ezáltal valótlan adat kerül bejegyzésre a közhiteles lakcímnyilvántartásba [Btk. 274. § (1) bek. c) pont; 1992. évi LXVI. tv. 3. §, 5. § (2), (3), (4) bek., 26. § (1) bek., 3. sz. melléklet].

"A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 3. §-a értelmében a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás olyan hatósági nyilvántartás, amely a polgároknak az e törvényben meghatározott személyi és lakcím adatait, valamint azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza. A nyilvántartás feladata a törvényben meghatározott adatok gyűjtése és kezelése, azokról okiratok kiállítása és a törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatása.

A hivatkozott törvény 26. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság területén élő polgár köteles a beköltözés vagy kiköltözés után 3 napon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni (lakcímbejelentés). A bejelentést a törvény 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon kell megtenni. A törvény az értelmező rendelkezések körében különbséget tesz a polgár lakóhelye és a polgár tartózkodási helye között. A törvény 5. § (2) bekezdése szerint a lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. Az 5. § (3) bekezdése szerint a polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Az 5. § (4) bekezdése szerint a polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (együtt: lakcím).

A Btk. 274. § (1) bekezdésének c) pontjában írt ún. intellektuális közokirat-hamisítást az követi el, aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltoztatására, vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba. Az elkövetési magatartásként megjelölt közreműködést pedig az valósítja meg, aki a közokiratba foglalás érdekében a jogi jelentőséggel bíró tényt, adatot vagy nyilatkozatot a kiállító hatóság vagy erre feljogosított személy tudomására hozza."

Pp. 323. § [A közokirat]
(1) A közokirat olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állított ki.

A fentiek alapján nekem erősen gyanús, hogy a valótlan tartalmú lakcímbejelentés bizony intellektuális közokirat-hamisítás. Itt mondjuk szerintem nem is az a lényeges, hogy maga a lakcím-nyilvántartásba (ami egyébként közhiteles hatósági nyilvántartás) mit jegyeznek be, hanem a lakcímkártya maga, mert az is közokirat (lásd Pp. szabályait). De (gondolom) nem is ezen múlik a dolog.

Én azért óvatos lennék, ha már felmerül a kérdés (és a gyanú), hogy talán nem oké az ilyen bejelentés. Mert az biztos, hogy ezzel nem szerez tulajdonjogot. És talán az is marginális kérdés, hogy ez valaha volt-e szabálysértés, hiszen a Btk. szerint (ha nem tévedek óriásit, akkor) bűncselekmény.

Bennem más is felkapcsolja a piros lámpát, aztán mondjátok, hogy hülyeség. A történet (kérdés) azzal az infóval indul, hogy a hölgynek, aki be szeretne jelentkezni, neki "tetemes NAV tartozása keletkezett". Nem tudom nyilván, de ez alapján eszeme jut, hogy ezek szerint talán NAV végrehajtás folyhat ellene. A végrehajtó - ha nem tudja más módon érvényesíteni a követelést - kimegy a helyszínre foglalni. A helyszín nyilván az adós bejelentett lakcíme jobb híján. Az egy dolog, hogy ott el lehet mondani neki, hogy itt bizony az adósnak semmije nincs, de fura lenne neki azt mondani, hogy nem is lakik itt, hiszen pont most jelentették be. De a végeredménye az, hogy a végrehajtó nem tud foglalni, mert (ott) nincs lefoglalató vagyontárgya az adósnak a (és itt már lényeges) közhiteles nyilvántartásba bejelentett állandó lakcímen. 

Költségvetési csalás Btk. 396. § (1) *  Aki

  1. költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja,
  2. költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy
  3. költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel,

és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Én első azt modanám, hogy ha a valótlan lakcímbejelentés következménye a költségvetés vagyoni hátránya (meghiúsul a végrehajtás), akkor az kimerítheti a költségvetési csalást is. 

Újra hangsúlyozom, nem értek a kérdéshez, ezért ezek csak felvetések. De ha a kérdés az, hogy "érhet-e engem, vagy az ingatlanomat bármikor bármiféle kár ebből kifolyólag", akkor én biztos azt modanám, hogy bizony van rá esély.

És persze nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a véleménye a felvetéseimmel kapcsolatban. 

drbjozsef #   2021.02.18. 10:59

Akkor igen.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

david1111 # e-mail 2021.02.18. 08:18

drbjozsef,

ezt találtam meg én is. Ezért is tettem fel a kérdést. A két ingatlan különböző településen fekszik. Akkor ez esetben jó a felvetésem?

drbjozsef #   2021.02.17. 18:08

(a más település akár másik országban is lehet)

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef #   2021.02.17. 18:07

david1111,

Kiemelve a lényeges :

Szja tv. 17.§ (5) * Lakás bérbeadása esetén a bérbeadó magánszemély a bérbeadásból származó bevételéből levonhatja a más településen általa bérbevett lakás ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díját, feltéve, hogy a bérbeadás, illetve a bérbevétel időtartama a 90 napot meghaladja és a bérbevett lakással összefüggésben a magánszemély más tevékenységéből származó bevételével szemben költséget nem számol el, vagy az igazoltan megfizetett bérleti díjat számára még részben sem térítették meg.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2021.02.17. 16:48

Ez így első hallásra nem tűnik valószínűnek...

www.kbs-ugyved.hu

david1111 # e-mail 2021.02.17. 15:56

Tisztelt Hozzáértők!

Amennyiben 120.000 forintért adok bérbe ingatlant és ezzel egyidejűleg 100.000 forintért bérlek egy ingatlant, akkor csak a 20.000 forint után kell adóznom? (szja bevallás 7,8 és 58. sor)

Köszi.

tmsnmeth80 # e-mail 2021.02.17. 12:44

Köszönöm Szépen A Segítséget Mindenkinek!

wers #   2021.02.16. 11:26

Csak érdekel. Többször említetted, hogy "egy ideje nincs szankció", azt hittem tutira tudod, mikor volt. Gondoltam rákérdezek, nem szeretnék hülyén meghalni :D

drbjozsef #   2021.02.16. 11:15

Mert? Számít, hogy 20 vagy 25 éve volt? Vagy csak érdekel?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

wers #   2021.02.16. 10:58

Igen. Elhiszem. Az azért nehezen elképzelhető, hogy ez kimaradt volna az okításokból, ezzel a törvénnyel (többek között) folyamatosan mosták az agyam.

De ettől még lehet, ezért kerestem.

drbjozsef #   2021.02.16. 10:36

De azért azt elhiszed, hogy 1992 óta módosíthatták a törvényt?

Előfordul az olyan.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

wers #   2021.02.16. 09:31

Hát nem tudom. Szerintem ez a törvény 1992-től van érvényben, nem látom az eredetit de megkockáztatom, hogy azóta nincs szankció.

De talán előtte sem nagyon volt (vagy nem vettem észre :) )

drbjozsef #   2021.02.16. 08:58

20 az lehet, mert az 1999-esben már nincs benne. Az előtte lévőt már én se látom, lehet abban sem volt (de szvsz a 90'es években úgy rémlik még igen).

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

wers #   2021.02.16. 07:05

Elmaradása/hamis bejelentése bár szabálysértés, pár éve nem szankcionálható.

Keresem, de találom, hogy mikor hogyan szankcionálták. Segíts lécci. Úgy 20-30 éve biztos nem.

drbjozsef #   2021.02.16. 06:06

Nem probléma.

Csak az üzletszerű ingatlanközvetítéshez kell hatósági bejelentés, meg végzettség.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

tmsnmeth80 # e-mail 2021.02.15. 21:43

Az, hogy én nem vagyok hivatalos ingatlanközvetítő az nem probléma? Csak egyszeri alkalomról lenne szó.

drbjozsef #   2021.02.15. 20:33

tmsnmeth80,

Az ügyvéd tudni fogja.

Mivel a szerződésből célszerű, ha a díjazásod is kiderül, pont úgy kellene beleírni, ahogy az a valóságban fog történni. Az sose baj.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef #   2021.02.15. 20:31

Aviator1111,

A lakcímbejelentés csak egy nyilvántartási aktus, önmagában semmilyen jogot nem keletkeztet az ingatlan vonatkozásában, még az ott lakást sem. Elmaradása/hamis bejelentése bár szabálysértés, pár éve nem szankcionálható.

Ha a valóságban, életvitelszerűen nem fog ott lakni, akkor bármikor ki tud jelentkezni, illetve, ha ezt nem teszi meg, lakcím fiktiválással bármikor ki tudod jelenteni.

Nem nagyon kockáztatsz. Inkább ő, ha nem jut el hozzá egy hivatalos levele például.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

tmsnmeth80 # e-mail 2021.02.15. 20:27

A megbízási szerződést mindenképpen Ügyvéd fogja szerkeszteni.

Ebben az esetben tulajdonképpen mit kell, hogy tartalmazzon a megbízási szerződés?

Az ingatlan adásvételi szerződésben a 9 millió szerepel majd vagy az afeletti rész is, amit elméletileg én kapok.

Aviator1111 # e-mail 2021.02.15. 20:15

Tisztelt Szakértők,

Tanácsot szeretnék kérni: Egy nagyon jó barátom feleségének önhibáján kívül tetemes NAV tartozása keletkezett. A hölgy szeretne hozzánk bejelentkezni állandó lakcímre, ennek az oka a kérdés szempontjából lényegtelen.

A kérdés az lenne, hogy érhet-e engem, vagy az ingatlanomat bármikor bármiféle kár ebből kifolyólag. Én annyit tudok, hogy nem szerez tulajdonrészt az ingatlanban azzal, hogy ott van az állandó lakcíme.

Nehéz döntés, és szeretnék nekik segíteni, de kockázatot nem szeretnék vállalni.

Köszönöm a hasznos tanácsokat előre is!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2021.02.15. 18:47

Közel sem százmilliós üzlet, a negyede sem.
Viccelsz? Társasházról beszéltél. Egy átlagos társasházi lakás mostanában 25 millió. Ha négy van abban a házban akkor az máris 100M.
De ha ennyire nem vagy otthon a terepen, akkor vegyél inkább államkötvényt. Az a biztos.

www.kbs-ugyved.hu

Szomorú örökös #   2021.02.15. 18:12

Dani25

Arra lennék kíváncsi, hogy hol látjátok benne a svindlit?

Ha egy vállalkozónak van pénze felépíteni egy konkrét többlakásos házat, de a telekre nincs pénze, akkor ott átverés szaga van, de erősen. Főleg hogy hitelt akar felvenni, ami nagy valószínűséggel az elkészülendő társasházra lesz jelzálogként bejegyezve (ha egyáltalán elkészül). Mivel te írtad: „Tervek szerint a telek végig a nevemen marad, amíg ki nem fizetnek.” Ergo szerintem felépíti a házat a felvett hitel töredékéből - vagy lehet odáig sem jut el - majd nem fizeti és elviszik a telkedet úgy mindenestől. Én így kívülállóként így látom, de javíts ki, ha tévedek.

Erről eszembe jutott az a vicc:

Tegnap vettem egy pólót, az van a hátára írva, hogy BALEK.
Csak azt nem értem, mi került benne 35 ezer forintba
” :-)

drbjozsef #   2021.02.15. 18:07

Dani25,

Láttam már ilyet elég közelről. Az ilyen ügylet a nincs benne svindlitől a totál bukóig terjedhet, nem lehet erre konkrétat mondani.

Az ismerős esetnél az építtető és a kivitelező jó barátok voltak, megbíztak egymásban, nem is volt semmi gond. Működhet is akár.

De ha nem azok, és valahol gikszer lesz, ami bármi lehet, a téves üzleti tervtől a kivitelezőt elüti egy autóig, akkor befürödhetsz, és nem a telek árával, hanem a sokmilliós szerződéssel. Társasház 25 millió alatt több lakással? Hol épül ez Makkoshotyka külsőn egy bánya mélyén? Ha arra gondolsz, hogy 25 milliós a telek, akkor ébresztő, emellett aláírnál egy 100+ milliós kivitelezési szerződést is fizetési kötelezettséggel, 3 lakás már ilyen telken sincs 200+ millió alatt...

Projektcéget könnyű kiüríteni, bedönteni, ha "hitelbe" veszi az építőanyagot, azt is elbukod, és még sok mást is, hiába építették be a "házadba".

Bárhol lehet hiba.

De hát minden befektetés kockázatos. Neked kell mérlegelned, mennyit bukhatsz el a pénzedből, és ennek mennyi az esélye. Itt a spektrum mindkettőre elég nagy, a részleteket és az embereket te ismered, hogy szűkíteni tudjad.

Én nem vágnék bele ilyenbe ismeretlennel.

Adjál neki (!! ne a cégnek) kölcsönt közjegyző előtt, a telekre meg a lakására rakott jelzáloggal - ha olyan tuti üzlet, és nem lesz gond, akkor elfogadja simán, nem?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.