Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. március 20. szerda | Regisztráljon most!

Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Tulajdonjog - tartási jog - haszonélvezeti jog

nonolet # e-mail 2018.03.01. 08:53

"akkor utólag már csak a bírósági út marad-e?"

A viták rendezésének mindig CSAAAAAK két útja van!

1.
Megegyezéssel.

2.
Ítélettel.

SaireyVMK #   2018.02.17. 08:44

Azért így fogalmaztam mert szerintem a 3.eset következik be a leggyakrabban. A közművek pedig nem fognak várni arra,hogy az esetleges haszonélvező örököse fizessen. Fogják és kikötik(utalva a tulajdonos egyetemleges kötelezettségére).

Persze az igaz,hogy meg lehet próbálni bírósági úton kicsikarni az esetleges örökösöktől a befizetett tartozás mértékét(hisz azt a haszonélvező halmozta fel) De erre nem tudom mekkora az esély. Vagy esetleg erre hivatkozva megtámadható lenne egy öröklési folyamat? (Mert még az is logikusnak tűnik.) De ha később derül ki és az öröklés már megtörtént ,akkor utólag már csak a bírósági út marad-e?

Önkéntes sokkoló, oksokodó dokkoló. Amúgy meg csak egy laiKuss. Kedvenc könyve: Lakatos István: Dobozváros

nonolet # e-mail 2018.02.16. 16:49

"Haszonélvező halálánál így is úgyis a tulaj örökli ilyen esetben.(szerintem)"

Miért nem a haszonélvező örököse?
Hisz a haszonélvező hagyatékának a része a közmű tartozás...

Nekem úgy lenne logikus, hogy
a haszonélvező örököse örökli meg a közműtartozást is,
mint ahogyan minden más vagyon elemet is.

A tulajdonos csak akkor jön a képbe, ha

1.
Eleve a tulajdonos nevén van a szerződés.

2.
Éppen a tulajdonos az örökös.

3.
Más az örökös,
aki nem fizet és így a tulajdonos
mögöttes felelősként kerül be a képbe.

SaireyVMK #   2018.02.16. 15:55

Amennyiben a tulajdonváltozásból fakadó kötelezettségként 15napon belül(vagy ettől eltérően az adott szolgáltató üzletszabályában leírt idő után) nem kerül átíratásra a szolgáltatóknál ,úgy az új tulajdonos megörökli a tartozást is(egyetemlegesen terheli őt is). És ez alapján járnak el.

Haszonélvező halálánál így is úgyis a tulaj örökli ilyen esetben.(szerintem)

Önkéntes sokkoló, oksokodó dokkoló. Amúgy meg csak egy laiKuss. Kedvenc könyve: Lakatos István: Dobozváros

nonolet # e-mail 2018.02.16. 13:44

Bartalné

Örököse leszel-e a haszonélvezőnek majdan ?

Immaculata # e-mail 2018.02.16. 13:36

Örökölni nem, de ebben a felállásban a tulajdonosnak mögöttes felelőssége van a lakás egyes költségei után.

Bartalné # e-mail 2018.02.16. 13:04

Tisztelt Uram/Holgyem!
Ajándékozási szerződéssel szert tettem egy ingatlanra, melynek az ajándékozó ja a haszonélvezője. Érdeklődöm, haláleset esetén öröklom -e az esetleges közüzemi tartozásokat?

Koszonettel

wers # e-mail 2018.02.16. 09:16

:) Soha sem mondtam, hogy nem lehet engem zavarba hozni.
:D Gerberától vagy Bélától?

Immaculata # e-mail 2018.02.16. 09:08

:) Soha sem mondtam, hogy nem lehet engem zavarba hozni.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.02.15. 16:52

Pedig az nem ugyanaz. ;) Gerberának töke van. :D Sit venia verbo.

www.kbs-ugyved.hu

Immaculata # e-mail 2018.02.15. 11:12

Majd Gerbera foglalkozik veled, nekem nincs annyi türelmem.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.02.15. 11:10

Ki beszélt itt végrendelet megtámadásáról?? Törvényes öröklés. Kétszer.
(Amúgy végrendelkezhetsz olyan dologról, ami nem a tied - de hatálytalan.)

www.kbs-ugyved.hu

Immaculata # e-mail 2018.02.15. 11:01

A követelés évül el a jogbiztonság érdekében.

15 év egyébként is elbirtoklási idő. A végrendelkezés pedig a dologgal való rendelkezésnek minősül.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.02.14. 20:03

Az új Ptk. szerint talán. De én úgy tudom, hogy a tulajdoni igények az új Ptk. szerint sem évülnek el.

www.kbs-ugyved.hu

Immaculata # e-mail 2018.02.14. 15:19

5 év van a megtámadásra.

  1. A megtámadás joga az öröklés megnyílásától számított öt év alatt elévül.
Immaculata # e-mail 2018.02.14. 15:17

Ha jól emlékszem, az új Ptk. ezt már nem engedi, mindjárt megnézem.

Immaculata # e-mail 2018.02.14. 15:14

Amit írtam az igaz.

A zárójelben írtakra csak szomorúan tudom megjegyezni, hogy egyre több ügyet látok, amiben az I és II. fok ugyan arra a tényállásra homlokegyenes döntést hoz.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.02.14. 11:04

Ez így nem teljesen igaz. (Például most zárul egy per, amelyben a törvényes örökös nem örökli az örökhagyója vagyonát, mert pert indított valaki, mondván, hogy ez az örökhagyó annak idején érvénytelenül örökölt. Nem zavarta a bíróságot egyáltalán, hogy az örökhagyó tulajdonjoga 15 éve be volt jegyezve.)

www.kbs-ugyved.hu

Immaculata # e-mail 2018.02.14. 09:54

Ha jól értem, örökhagyó jogutódai kívánnak tulajdoni igényt érvényesíteni.
Az együttélés nem keletkeztet tulajdoni igényt, csak a közös szerzés.

Az ingatlannyilvántartáson kívüli jogszerzés deklaratív hatályú, ami azt jelenti, hogy csak addig lehet érvényesíteni, amíg valaki más azon jogot nem szerez.

Ha még nem adták tulajdonba, akkor ObudaFan tanácsát kell követni.

lajcsó # e-mail 2018.02.14. 09:08

"Ő nem bíró, hogy a közös vagyonról határozzon."
Valóban nem bíró, csak éppen ha a túlélő házastárs a hagyatéki eljárás során tulajdoni igényt kíván érvényesíteni akkor azt figyelembe kell venni!

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

PeterSPeter # e-mail 2018.02.14. 04:05

Immaculata: köszönöm a választ.

Pontosítanám a kérdésem. A kérdéses vagyonjogot, azaz az ingatlant a közjegyző nem is tüntette fel a jegyzőkönyvben illetve a végzésében és hallani sem akart róla, mivel az özvegy nevén van és Ő nem bíró, hogy a közös vagyonról határozzon.

PeterSPeter # e-mail 2018.02.14. 03:54

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

Köszönöm a választ.

Sajnos még lehetőségem sem volt arra, hogy a jogomról lemondjak, mivel a közjegyző nem is foglalkozott a kérdéses vagyontárgyról, azaz az ingatlanról és a rajta lévő épületekről, mivel az az özvegy nevén van.

ObudaFan # e-mail 2018.02.13. 10:46

PeterSPeter

Ha az a kérdésed, hogy a hagyaték átadása után az örökhagyó házastársa, vagy jogutódai még indíthatnak-e pert a házassági vagyonjogi jogcímen megszerzett tulajdonjoguk megállapítása iránt, akkor a válasz az, hogy amennyiben nem mondtak le erről a jogukról, akkor indíthatnak.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Immaculata # e-mail 2018.02.13. 10:01

Lehet, de a kötelezettséget ki kell egészíteni.

Hagyaték átadása után már nem kérhető a tulajdonjog megállapítása a jogszerzővel szemben.

PeterSPeter # e-mail 2018.02.13. 08:28

T. Fórumozók! A másik kérdésem az lenne, hogy hagyatéki tárgyalás után kérelmezhető-e a bíróságon az elhunyt vagyonának visszamenőleges megállapítása, azzal a ténnyel, hogy az ingatlan a házzal az özvegy 1/1 tulajdonosa a nyilvántartás alapján és az elhunyttal 40 évig együtt laktak a fenti ingatlanban és a hagyatéki tárgyaláson nem rendelkeztek vele ( mivel a bíróság állapítja meg a közös vagyont/.