Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


CSOK igénylés

László 1981 # e-mail 2019.07.04. 22:04

Na megkaptam a választ a Magyar Falu Program

Információs Szolgálat Miniszterelnökség felől miszerint:

"Köszönjük érdeklődését a „falusi-CSOK”-kal kapcsolatban. A lenti megkeresés tekintetében az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Magyar Közlöny 2019. évi 80. számában kihirdetésre került a Magyar Falu Program megvalósulása érdekében a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről szóló 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet. Az ún. „falusi-CSOK” szabályozása nem önálló rendelet, hanem a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításaként került meghatározásra, így az „általános CSOK” szabályai is irányadóak rá. A szabályozás 2019. július 1-jén lépett hatályba, a támogatásokra vonatkozó kérelem 2022. június 30-áig nyújtható be

A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet lehetőséget ad arra, hogy a támogatás összegének megállapítása során nem kell figyelembe venni a 2011. december 31 után igénybe vett és – az új támogatás igénylése előtt – visszafizetett támogatás összegét.

Ennek értelmében a lenti megkeresés alapján, amennyiben a kapott 1 430 000 forint támogatás visszafizetésre kerül, ezt követően igényelhető a „falusi CSOK” – preferált kistelepülésen lévő ingatlan vásárlására és korszerűsítésére/bővítésére.

Három gyermekre (gyermeknek számít a magzat is a terhesség 12. hét betöltését követően) járó támogatás legmagasabb összege 10 millió forint, amelyből legfeljebb 5 millió forint fordítható a lakás vásárlására.

A visszafizetés esetén nem szükséges eladni a korábbi támogatással érintett ingatlant, a jogszabály nem írja elő, hogy az igénylő nem rendelkezhet egyéb ingatlan tulajdonnal."

MajorDomus # e-mail 2019.07.04. 21:12

Legegyszerűbb a banki ügyintézőt felhivni!

László88 # e-mail 2019.07.03. 22:01

én inkább azt mondanám, szaftosabb. :) aza 5 mft adható nem 2,6 mft.

MajorDomus # e-mail 2019.07.03. 21:16

A falusi csók ízesebb mint a városi? (bocsi rossz a humorom)

László 1981 # e-mail 2019.07.03. 14:30

Sőt!
Ma a kincstárban közölték, hogy vissza fizethetem és akkor igényelhetem a 10m falusi csokot vagy nem fizetem vissza és a csökkentett 8.6m csok-ot kapom meg. A bent lakási kötelezettség mindíg az utolsó meg igényelt támogatású ingatlanra vonatkozik.
Mondta a hölgy hogy pont most volt egy ilyen ügye de azért megerősítés miatt levelet írt a minisztériumba. 8 napon belül választ kapok.

László88 # e-mail 2019.07.03. 12:45

Jó napot. Érdeklődnék a falusi csókkal kapcsolatban. meg van a kiszemelt használt lakás 4,5 mft-ért, egy dolgot szerettem volna kérdezni, van benne fürdő szoba, csak magyarul, szét van bombázva, újra van csövezve a belső tér és ott meg állt a dolog. azt szeretném kérdezni ebben az esetben igényelhető a falusi csok rá? vagy az új falusi csokban, kritérium a fürdőszoba?

drbjozsef #   2019.07.03. 10:58

Igen, igazad lesz, ez pont két napja hatályos. :)
Ez alapján járhat.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

László 1981 # e-mail 2019.07.03. 08:25

(2b) * A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál nem kell figyelembe venni a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

Ez alapján jár.

drbjozsef #   2019.07.03. 06:27

László 1981,

És az járni fog nektek?

Most lusta vagyok megnézni, de régebben úgy volt, hogy a támogatást adott gyerek után egyszer lehet igényelni.

Csak úgy járt vissza, ha másik ingatlant vettél, és ha oda bejegyezték a terheket, akkor visszakaptad a letéti számláról az (ideiglenesen) oda befizetett CSOK-ot. De többet nem adtak...

(16/2016 Korm. rendelet, 3. § (1)A családi otthonteremtési kedvezményt - ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is - ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.)

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

MajorDomus # e-mail 2019.07.02. 20:55

Telefonos ügyfélszolgálaton segitenek.

László 1981 # e-mail 2019.07.02. 20:35

helyettes017

Akkor ha jól látom nekem ez kell:
"Törlés jelzálogjog újabb ingatlanra való közvetlen átjegyzése nyomán"

Falusi csok-ot akaruk igényelni, mert váratlanúl gyarapszik a család :)

László 1981 # e-mail 2019.07.02. 20:27

drbjozsef

Köszönöm szépen a tájékoztatást!

helyettes_017 # e-mail 2019.07.02. 20:24

László 1981,

az is igaz, amit drbjozsef írt, de előbb ahhoz a pénzintézethez kell fordulnod, amelyiknél a csok-ot igényelted, mert ott tudják megmondani a pontos visszafizetendő összeget, és rajtuk keresztül kell a letéti számlára való átutalást intézni.
Amikor mindez megtörtént, erről a pénzintézet kiad egy igazolást és ennek a birtokában tudsz menni a járási hivatal lakástámogatási osztályához és ott nyújthatod be a konkrét kérelmet a megfelelő nyomtatvány kitöltésével a terhek törlésének ügyintézése iránt.

(A közelmúltban fizettem vissza én magam is lakáscélú állami támogatást és ez volt az ügymenet.)

http://www.kormanyhivatal.hu/…kastamogatas
http://www.kormanyhivatal.hu/…20190701.pdf

drbjozsef #   2019.07.02. 20:10

László 1981,

A járási hivatalhoz kell forduljál, és egy letéti számlára kell visszafizetni.

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
[...]
36. § (1) Ha a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével érintett

  1. lakást az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt lebontják - kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé - vagy elidegenítik,
  2. lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,
  3. lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy
  4. lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják,

a támogatott személy - a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztése és a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével - köteles a családi otthonteremtési kedvezmény folyósított összegét a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, a lakóhely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten visszafizetni.
[...]
38. §(2)Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a járási hivatal intézkedik.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

László 1981 # e-mail 2019.07.02. 19:14

Sziasztok!

A korábban fel vett (2016) csok összeget (1.43) vissza szeretném fizetni, hogy a jelzálog bejegyzés illetve a 10 éves kötöttség törlésre kerüljön.
Hol és hová kell vissza fizetni?
Vagy kincstárhoz be kell menni?

drbjozsef #   2019.06.19. 08:15

Skandarg,

Még mindig csak kapisgálom, de :

19/A. § (1) E rendelet rendelkezéseit a preferált kistelepülésen lévő lakás, valamint a külterületi lakás (a továbbiakban együtt: preferált kistelepülésen lévő lakás) vonatkozásában az ezen alcím szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

Vagyis az ezen alcímen kívüli paragrafusok közül csak azok vonatkoznak rá (a pref. kistelepülési csokra), amelyikre ebben a fejezetben nincs eltérés. A kamattámogatásra van eltérés, a 19§/F szakaszban.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Skandarg #   2019.06.18. 22:32

Sajnos telefonról lassan gépeltem, megelőzött. :) Az "OTK"-s részre szeretnék koncentrálni, a 14a.-ra, mert elvileg ez a kamattámogatott, államilag kamattámogatott hiteles rész, legalábbis az egyik bankban ekként azonosították a csok mellé igényelhető kedvezményes hitelt:"OTK". Szerintem pedig a 14a minden magyarországi használt lakásról ír.

Skandarg #   2019.06.18. 22:22

Elnézést, az előző hozzászólásomban idézett paragrafus a vissza nem térítendő kedvezményről szól, tehát kérem azt hagyják figyelmen kívül, elnézést. :)
Ellenben most már figyelmesebben elolvasva (remélem most már jól)
a "14a. * Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása" részben, ami a kamattámogatott hitelről szól, kérem nézzék meg, itt szó sincs külön a kistelepülésekről. Az "51/B. § "-ban minden magyarországi használt lakásról és a hozzájuk igényelhető hitelről írnak. A kistelepülésekre vonatkozóan pedig a "7/A. * A preferált kistelepülésre vonatkozó különös szabályok"-részben szentelnek külön részt.

Jól gondolom, hogy a rendelet külön veszi a kettőt? (a július 1-étől hatályos állapot szerint)
( https://net.jogtar.hu/jogszabaly?… )

drbjozsef #   2019.06.18. 22:02

Skandarg,

Nem nagyon értem, mi pontosan a kérdésed, de ha az, akkor a 17/2016 rendeletben nincs a hitelről semmi. A "családok otthonteremtési támogatása" a CSOK, az a vissza nem térítendő támogatás, ne keverd bele a kedvezményes kölcsönt. (kivéve a megelőlegező kölcsönt, de az sima CSOK, csak bevállalt, még meg nem született gyerekre).

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Skandarg #   2019.06.18. 21:27

Üdvözletem!

Az lenne a kérdésem a nálam szakavatottabbak felé, hogy nem preferált kistelepülésen lakóként, igénybe tudom-e venni a "CSOK" mellé igényelhető, államilag támogatott, fix kamatozású hitelt használt lakás vásárlására? (Minden más kritériumnak megfelelünk a párommal.)
A nagy bejelentések óta rengeteg cikk született a hírportálokon amiben egyértelműen fogalmaznak, de még a pénzügyekkel foglalkozó site-okon is például pont tegnap a "Bankmonitoron" is városi lakásról volt szó.
"Egy átlagos használt pesti téglalakás vételára 35 millió Ft. Ha ehhez 7,8 millió Ft önerőnk van, valamint a három gyermekre járó 2,2 millió CSOK és a július 1-től erre a célra is elérhető 15 millió forint CSOK hitelt is megkapnánk, még akkor is további 10 millió Ft piaci hitel felvételére lenne szükségünk"
Egy oldallal ezelőtt az egyik hozzászóló már hivatkozott az elvileg idevágó kormányrendeletből (17/2016. (II. 10.): https://net.jogtar.hu/jogszabaly?… és eszerint, szerinte csak kistelepüléseken vehető majd igénybe a kedvezmény. (Ami sajnos egybecseng egy helyi OTP-s banki ügyintéző magánvéleményével, mert szerinte is elképzelhető, hogy majd csak listán szereplő településeken lesz "lehívható".
Az én olvasatomban viszont a 6.paragrafus teljesen külön veszi a preferált kistelepülési csok hitelt és később is a rendeletben több helyen logikailag más szabályokat hoz rá.
"6. § * A családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország területén

  1. használt lakás vásárlása, !!!!!!!!
  2. meglévő lakás bővítése, továbbá
  3. tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

ca) használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy
cb) meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése
céljából vehető igénybe."

2 banknál jártunk eddig, de mindkettőben azt mondták, hogy egyelőre nem tudják, hogy mi van ezzel a hitellel, hivatalos álláspontjuk nincs (csak amár fentebb említett magánvélemény.)

Tehát kétségek között gyötrődöm, hogy én értelmeztem félre a cikkeket, rosszul értelmeztem a rendeletet vagy lehetséges, hogy csak türelem kellene és lassan befut a bankok "hivatalos álláspontja" elnevezésű vonat az általam remélt hírekkel?

Előre is köszönöm a segítségüket!

Üdv.:
László

drbjozsef #   2019.06.15. 14:35

VajdaEndre,

Mivel ha jól értelek, egy megkötött szerződésről van szó, nemigen tudom mit lehetne tenni.
Nektek a legjobb az lenne, ha fel tudnátok bontani a szerződést ÉS találnátok egy 90nm-nél nagyobb házat (vagy az emelet beépítését is belevennétek az építkezésbe), és újra kötitek a szerződést. Mert akkor jár a 3 gyerekes csok, és akár a csok hitel is.

De hogy ez lehetséges-e, azt a banknál kellene megkérdezni. Nem lehetetlen, hogy a felbontott csok szerződés esetén van kizárás a csokból...

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

VajdaEndre # e-mail 2019.06.15. 08:55

Jó napot!

Tanácsot szeretnék kérni, milyen lehetőségeink vannak ha:
Megkötöttünk a banki szerződést 2 gyerekes CSOK-al új építésű házra de már van egy csodás kisfiúnk és bevállaltunk meg 1 gyereket jövőbeli teljesítésre. A ház nettó lakófelülete 84nm. Az emeleten kialakítható lenne további 30nm. A pénz meg nem került folyósításra mert a földhivatali dolgok húzódnak de közben kiderült hogy második gyerekként ikreink lesznek azaz ha minden jol megy 3 gyerekes család lehetünk de fontolgatjuk lehetőségeinket amíg folyósítás nem lesz. Mit lehetne tenni ebben az esetben hogy ez nekünk a legjobb legyen? Válaszokat előre is köszönöm!

Radian #   2019.06.12. 15:40

Sziasztok,
Előző házasságomban 2008-ban felvettünk 1 meglevő gyermekre 900.000 Ft szocpolt, illetve 1,4millió Ft megelőlegzett szocpolt. Második gyermek nem teljesült, a megelőlegzett átfordult hitellé amely végtörlesztésre került.Időközben elváltam.
Jelenlegi házasságomból született egy gyermekem és szeretnénk még kettőt. Most kezdünk épíkezni. Milyen összegű CSOK-ot illetve megelőlegzett kölcsönt vehetek fel ebben az esetben? Bank szerint, mivel nem visszafizetésre voltam kötelezve, hanem nem teljesült a 2. gyermek még előző házasságomnál, így jelenleg megelőlegzett CSOK-ra nem vagyok jogosult, illetve jelenlegi házasságomban született gyermek után 600.000 Ft jár maximum (első körben ezt a 600ezret is csökkenteni akarták az előző házasságomban megszületett gyermek után kapott 900.000 Ft felével, azaz 150ezer Ft-ot kaptam volna...

MajorDomus # e-mail 2019.06.03. 00:16

Annyit nem érdemes felvenni.

drbjozsef #   2019.06.02. 14:50

Forrás : 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Át kell váltani a jobb felső sarokban a „Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.VII.1. - 2019.IX.30.)” linkkel, ekkor jelenik meg a falusi csokra vonatkozó plusz paragrafusok

19/A§ - 19/H§, ebből a 19/B§ ami konkrétan a korszerűsítést szabályozza. Olvasd el a többit is azért.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.