Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Ajándék visszakövetelés

ObudaFan # e-mail 2005.11.22. 20:36

"IV. Az ajándékozó örökösét általában nem illeti meg az a jog, hogy visszakövetelje az ajándékot, illetôleg követelje a helyébe lépett értéket. Az ajándékozó által már megindított pert azonban az ajándékozó örököse a perbeli jogutódlás szabályai szerint folytathatja. Az ajándékozó örököse a saját nevében kivételesen akkor követelheti vissza az ajándékot, illetôleg akkor követelheti az ajándék helyébe lépett értéket, ha az ajándékozás okát adó feltevés az ô javára, illetôleg az ô javára is szól, s e jog gyakorlása a feltevés jellegére és az ajándékozás körülményeire tekintettel a társadalmi felfogás szerint indokolt."

(PK 76)

Véleméyem szerint ebben az esetben lehet.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

viktor99 # e-mail 2005.11.22. 08:15

Kedves Obudafan !

"ha az örökhagyó a feltételt rá tekintettel (is) határozta meg" Ez a Ptk.ban szereppel ,meglehet keresni és erre hivatkozni ?
Ez mit jelent ,mert nem nagyon értem .
Igen az a gyermek akarja visszakövetelni,akinek és házastársának történt az ajándékozás .
Az örökséget,mivel a szülőknek 3 ingatlanjuk volt, és hárman vannak testvérek,ezért mindenki kapot 1-1-et.

ObudaFan # e-mail 2005.11.21. 22:06

Az örökös az ajándékot akkor követelheti vissza, ha az örökhagyó a feltételt rá tekintettel (is) határozta meg. Ebben az esetben véleményem szerint - és az általam ismert gyakorlat szerint is - az ajándék visszakövetelésének helye van, ha feltételezem, hogy az a gyermek akarja visszakövetelni, akinek és házastársának történt az ajándékozás. A dolgot csak az bonyolíthatja, ha más örökösök (testvérek) is vannak, annyiban, hogy kinek is kell perben állnia.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

viktor99 # e-mail 2005.11.21. 13:04

Kedves Obudafan !

Ha a Szülő meghalt aki az ajándékot adta ,abban a helyzetben mi a helyzet ?
A gyermeke visszakövetelheti az ajándékot a házastársától ,mert azóta elváltak ,és társadalmi okra hivatkozva a házasság meghiusult ? Az ingatlan 50-50%ban van bejegyezve a földhivatalba .A szülő gyermeke fizetne a tulajdonrészért ,de nem az 50%-ot mert ő igy elesett az örökség bizonyos részétől.Még az ajándékozás előtt a nagyobbik testvér öröksége lerendeződött,csak a kisebbik testvér részére kellett lemondania a szülői házrol a késöbbiekben, még a vállás elött.

ObudaFan # e-mail 2005.11.02. 19:53
balazs01 # e-mail 2005.11.02. 18:07

ObudaFan!

Nagyon köszönöm a válaszod, sokat segített!

ObudaFan # e-mail 2005.10.28. 20:46

"A házastársaknak a házasságkötésre tekintettel vagy késôbb, az életközösség fennállása alatt, kedvezôbb életkörülményeik biztosítása érdekében adott ajándék - beleértve az un. menyasszonytáncpénzt is - általában a házastársi közös vagyonba tartozik.
A szülô vagy más rokon által adott jelentôsebb értékû ajándékot viszont rendszerint az ô gyermeke vagy rokona részére szóló juttatásnak kell tekinteni...
Abban az esetben ugyanis, ha a szülô vagy más rokon ad jelentôsebb értékû ajándékot, ezt - az ítélkezési gyakorlat tapasztalatai szerint - általában saját gyermekének illetve rokonának szánja. Ilyenkor is jelentôsége van természetesen az ajándékozáskor elhangzott nyilatkozatnak, de a vagyonjogi igények eldöntésénél a bíróságnak fokozott gonddal kell a nyilatkozat valódi tartamát vizsgálnia. Sok esetben ugyanis a szülô, illetve rokon eredetileg nem csupán gyermekét (rokonát), hanem annak családalapítását kívánja támogatni - közvetve tehát a másik házastársat is - szándéka azonban nem irányul arra, hogy az együttélés végleges meghiúsulása esetén az ajándék értéke ne gyermekét (rokonát) illesse meg, hanem az a másik házastársat is gazdagítsa, és közös vagyonként megosztásra kerüljön. Ilyen esetekben az ajándékot illetve a helyébe lépett értéket annak a házastársnak a különvagyonához tartozónak kell tekinteni, akiknek a szülôje, rokona azt adta. Ez a megoldás elejét veheti annak, hogy utóbb az ajándékozó a másik házastárssal szemben az ajándék visszakövetelése iránt külön per megindítására kényszerüljön.
Másként alakul a helyzet akkor ha a mindkét házastárs részére történô ajándékozást okirat bizonyítja (pl. ingatlan ajándékozása esetén). Ekkor csak maga az ajándékozó érvényesíthet igényt bármelyik házastárssal szemben az ajándék visszakövetelése érdekében. Nincs azonban akadálya annak, hogy az ajándékozó szülô vagy más rokon ezt a követelést a Ptk. 328. §-nak (1) bekezdése alapján gyermekére (rokonára) engedményezze, és - ebben az esetben ez az igény a házastársak vagyonjogi elszámolásának keretében, a szülô (rokon) perbenállása nélkül is elbírálható." (PK 281.)

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

balazs01 # e-mail 2005.10.28. 11:02

Tisztelt hozzáértők!
18 évi házasság után válás miatt visszakövetelhető-e az egyik szülő által vásárolt építési telek, ami a házastársak nevén szerepel és építkeztek is rá??
Nem készült ajándékozási szerződés és a pénz kézbe lett adva a fiataloknak, amiből megvették a telket.
Hogy bizonyítható, hogy mindkettőjüknek szánták és nem csak a saját gyereküknek?