Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


Bankszámla öröklése...

monalisa1 #   2013.06.19. 13:34

Ha apukád neked és a hűgodnak gyűjtögette a milliókat (...), betegsége súlyosbodásakor miért nem fedte fel előttetek a számla létezését, miért anyukátokat bízta meg annak kezelésével.

Még mindig nem válaszoltál arra a kérdésre: a több évtizedes házassága alatt volt-e valami különvagyona (?), vagy bármennyire is mintaférj és mintaapa volt - ahogy leírod -, mégis csak a családját lopta meg azzal a dugi számlával, ergo vélelmezve a házastársi közös vagyont...

Anyukátoknak élete végéig hálásak lehettek amiért aláírt a közjgyzőnél: a pénzhez nincs köze..., fogadhatott volna ügyvédet! - vagy jobbat.

Te meg a húgod mit tettetek le eddig az Élet asztalán (?), kényelmes beülni a készbe...

luck-666 # e-mail 2013.06.19. 13:26

" Mivel a pénz édesanyámnál volt, ezek miatt megijedt és maradéktalanul átutalta részemre a járó összeget."

a tőkét megkaptad,most már el kell döntened,hogy a családi béke,vagy egy bizonytalan pereskedés a bankkal(költségek vesztes per esetén) és esetleg megvádolják anyukádat is

Az intelligenciának roppant kínos tulajdonsága, hogy nehéz leplezni...

dorkagy # e-mail 2013.06.19. 12:58

Ennek a mulasztásnak nem lehet kártérítés a következménye?
Főleg úgy, hogy a banki ügyintéző miután fizetési kötelezettségüket megtagadta, félvállról azt tanácsolta amikor bementem a jogerős végzéssel, hogy pereljem be anyámat, és amikor felháborodva megkérdeztem, hogy ne haragudjon, de a végzésben itt az áll, hogy Önöknek kell fizetni, mi köze is van ehhez anyámnak?! És ott tudtam meg mi is történt a halál után 3 nappal...

dorkagy # e-mail 2013.06.19. 12:53

"Sajnos" ez egy ilyen család.
Édesapám az én és húgom jövőjét szerette volna biztosítani (21 éves voltam amikor meghalt), nem pedig anyámét, akinek a házasság alatt életében már mindent megadott (ház, pénz: kizárólag édesapám fizetéséből éltünk, anyám a sajátját elrakhatta magának; apám vásárolt, főzött, kertet rendezett, ház felújított, stb.;anyámnak semmi dolga nem volt a takarításon kívül). Ha az OTP-nél úgy van ahogy mondod, akkor felmerül a kérdés, hogy pont az ilyen esetek elkerülése érdekében ennél a banknál hogy hogy nem így van. Addig a bank nem is hibázott amíg a halálesetet nem tudta. De amikor megtudta, intézkednie kellett volna (folyószámla halál napján nyilvántartott állapotra történő visszaállítása) annak érdekében, hogy a jogerős hagyatéki végzésben szereplő közjegyzői fizetési felszólításnak eleget tudjon majd tenni. Na ez maradt el...

barrerra # e-mail 2013.06.19. 10:54

Az OTP Bank Nyrt. hagyatéki osztálya például nem az ügyfelektől, hanem az OEP-től tudja meg, hogy az ügyfél elhalálozott-e, vagy sem, ergo elhalálozás esetén az OEP értesíti a bankot. Nem tudom, hogy más banknál így működik-e, de az OTP-nél így működik.

ObudaFan # e-mail 2013.06.19. 10:52

Akkor még egyszer. A banknak nincs tudomása az ügyfele haláláról addig, amíg azt neki valaki be nem jelenti és nem igazolja halotti anyakönyvi kivonattal. Mivel tehát a banknak nem kellett tudnia a halálesetről, a bank nem hibázott.

Édesapád úgy biztosíthatta volna be a dolgot, hogy szól neked a számla létezéséről, és akkor be tudtad volna jelenteni a halálesetet.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

monalisa1 #   2013.06.19. 10:11

A szememet az csípi továbbra is, hogy hogy nem házassági közös vagyon volt az a pénz, mert bár a férj nevén "futott" a számla - akinek fia szerint "élete munkája" volt azon a számlán -, de akkor is. Hogy a csudába nem volt közös az a pénz a feleségével, valamint - és főleg - a fia miért nem tudott a számla létezéséről?

Egy családon belül hogy a csudában lehet NEM bizalommal lenni egymás iránt, hanem évtizedeken keresztül csak rakni és rakni a számlára a súlyos milliókat - ezzel megrövidítve a majdani özvegyet., a fia tapsol a talált pénznek.

Kérdeznék egyet mást attól a nénitől...

dorkagy # e-mail 2013.06.19. 08:02

Ez esetben elég szomorú, hogy olyan országban élünk, ahol a pénzintézet, akire rábízod a teljes vagyonodat (életed munkáját) és meghalsz, mindenféle következmény nélkül ilyet hibázhat és mossa kezeit...hiszen nekem arról volt/van papírom, hogy a banknak kell fizetnie, melyet nem tudott teljesíteni. Ez a lényeg!

ObudaFan # e-mail 2013.06.18. 16:28
dorkagy # e-mail 2013.06.18. 14:30

Édesanyám eltitkolta e számla létezését. Csak később egy véletlen folytán derült ki és került bele a más okból indított pót hagyatéki eljárásba. És akkor derült ki minden, a tárgyaláson. Még aznap bementem a bankba, akiknek fizetési kötelezettségük volt felém a jogerős végzésben, de nem tudtak fizetni. Ők voltak megjelölve a dokumentumban, hogy fizessenek. De nem tudtak..akkor mégis kinek a hibája? Kin kell keresnem a pénzem?

ObudaFan # e-mail 2013.06.18. 14:04

A bank hivatalból honnan tudná, hogy édesapád meghalt? Egyébként ezt te örökösként is bejelenthetted volna.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

monalisa1 #   2013.06.18. 11:50

Tehát a rendelkezési jog csak apukád haláláig szólt. Ezek szerint amikor anyukád áttetette az egész pénzt egy másik számlára, "elfelejtett szólni" a bankban, h apukád 3 nappal azelött meghalt, és mint ilyen a rendelkezés időközben okafogyottá vált.

Anyukád megtévesztette a bankot., a sérelmezett kamatot anyukádtól kérjed, bár a pénz nagyrészét időközben megkaptad tőle.

dorkagy # e-mail 2013.06.18. 11:28

Amikor apám kórházba került akkor állította ezt rendelkezői jogkört anyám nevére. Használhatta a pénzt, de csak a halál napjáig, mert azzal a nappal ez a jogköre megszűnt. A bank mégis jóváhagyta az utalást. A hagyatéki végzésben pedig a halál napja a mérvadó, azaz a közjegyző a halál napján nyilvántartott egyenleget adta át nekem jogerős hagyatéki végzésben, mindenféle vagyonközösség meg özvegyi jog nélkül.Viszont a bank nem tudta ezt nekem kifizetni.

monalisa1 #   2013.06.18. 11:21

Oké, mamád aláírt miszerint a számlán talált pénzhez semmi köze, ergo apukád különvagyona. Honnan- miből jött neki össze, és mikortól is.

Apukád miért a mamádnak biztosított rendelkezési jogot, mert annak semmi értelme, hogy mamád bár átteheti a pénzt egy másik számlára, de hozzá már semmi köze.

Volt az a summa a bankban, de a családban soha nem beszéltetek arról, hogy anyukádnak "el a kezekekkel" tőle. Anyukád most itt áll özvegyen "fillér" nélkül?...

A bankkal szembeni bizonyára ügyvéd képvisel.

dorkagy # e-mail 2013.06.18. 09:22

De a lényeg, hogy amikor a bank közjegyzői hagyatéki végzés alapján fel lett szólítva, hogy azonnali hatállyal fizessen ki engem, nem tudta ezt teljesíteni és nem vitte végig az ügymenetet, hogy végrehajtsa. Emiatt kérek tőlük kártérítést.

dorkagy # e-mail 2013.06.18. 09:02

Édesanyának ahhoz a pénzhez közjegyzői rendelkezés alapján semmi köze nem volt valamint a jogtalan tranzakció napján semmilyen végzés még nem is volt, de ha lett is volna, abban szerepel, hogy csak én vagyok az adott betétszámla örököse és anyám nem érvényesít rá semmilyen jogot.

dorkagy # e-mail 2013.06.18. 09:00

Kizárólag édesapám volt a számlatulajdonos. A közjegyző a pót hagyatéki tárgyaláson a teljes összeget átadta részemre mint hagyatékot a halál napjával mérvadóan, özvegyi jogtól és házassági vagyonközösségtől mentesen, amit édesanyám aláírásával is elfogadott. Édesanyámnak csak rendelkezői jogosultsága volt anno a számlán, mely a halál napjával ellehetetlenült/megszűnt, a bank mégis teljesítette kérését, hiszen a számla a halál napjával zárolásra kerül. Szerintem a bank hibázott.

ObudaFan # e-mail 2013.06.18. 08:52

Akkor is meg kell nézni, hogy volt-e megállapodás a tulajdoni arányokról. Ha nem, akkor szerintem vélelmezni lehet, hogy 50-50%.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

KovEl # e-mail 2013.06.18. 00:39

Köszönöm.
És ha közös számla? (Ha jól értem, így volt.)

ObudaFan # e-mail 2013.06.17. 23:28

dorkagy

A pénzt édesanyád használta, nem a bank, édesanyádtól kérhetsz kamatot.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

ObudaFan # e-mail 2013.06.17. 23:25

KovEl

Attól függ, hogy is szólt az a szerződés. Ha csak rendelkezési joga volt, akkor valószínűleg az egész a hagyatékba tartozik.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

monalisa1 #   2013.06.17. 21:15

dorkagy

Édesapád banki betétjének fele tulajdonosa - mint házassági közös vagyon - anyukád, aki az elhalálozási rendelkezés alapján fogta az egészet és áthelyezte a saját számlájára, jogosan.

A pénz másik fele mint apai örökség valóban téged illet - de csak mint tőke., annak mindenkori kamata özvegyi jogon a mamádé. Amikor majd az anyukád is meghal, a hagyatéki eljárás után ezen örökrészedet a bank kiadja neked.

Tehát anyukád a már előzőekről meglévő számláján lévő saját pénzét mozgatta/fektette be különböző lehetőségekbe, ezen felül a házassági vagyonközösségből őt megillető rész felett is szabadon rendelkezett.

Ha a te örökrészedet is befektette - mondjuk kockáztatta -, akkor annak kamathozama növelte az örökölt pénzedet., ezen kamatrész valóban megillet téget - akár már most is.

A milliós kamatot/nyereséget mint olyan felejd el, hibás vélekedés.

---
  • laikus hozzászóló
monalisa1 #   2013.06.17. 20:51

KovFI

Az én olvasatom szerint anyukátok pénze fele-fele mint hagyaték a nővéreddel, mert bár ő kezelhette a azt - idős anyukátok helyett és nevében -, de semmi sem utal arra, hogy a mamával vagyonközösségben lettek volna. Továbbá végrendelet nincs, hogy a pénz felét neki ajándékozta.

----
  • laikus hozzászóló
dorkagy # e-mail 2013.06.17. 19:21

Információt szeretnék kérni. Kártérítési igényt adtam be a banknak az alábbiak miatt.
Édesapámnak nagy értékű bank betétén édesanyám rendelkezői jogosultsággal rendelkezett. Édesapám elhunyt. Édesanyám ezt nem jelentette be a banknak, így a hagyatékba sem került bele. Édesanyám a haláleset után 3 nappal, élve rendelkezői jogkörével bankon belüli saját folyószámlájára átutaltatta az összeget. Azaz egy halott ember számlájáról jogtalan átutalás/tranzakció történt. A halotti anyakönyvi kivonatot édesanyám jóval később bemutatta a banknak, de ekkor már nála volt az összes pénz. A bank ekkor nem tett semmit!!! Majd évekkel később póthagyatéki eljárás majd tárgyalás során (más miatt indult) az általam leadott bankszámlakivonat alapján a közjegyző kiderítette a fent leírtakat és átadta a halál napjával megegyező hagyatékot, azaz a bankszámlát, rajta az összes pénzzel ami a halál napján még rajta volt. Ezután bementem a bankba a hagyatéki végzéssel és 1,5 óra fejvakarás után sem tudták kifizetni a végzésben leírt összeget a részemre. Hogy történhetett ez? Mivel a pénz édesanyámnál volt, ezek miatt megijedt és maradéktalanul átutalta részemre a járó összeget. Viszont a bank hibázott, nem tudott fizetni, jogtalan tranzakciót jóváhagyott és amikor e jogtalanság a tudomására jutott, nem tett semmit. Édesanyám 2 évig használt és befektetett nagyon sok pénzt, az összes kamat az ő zsebében landolt. Én több millió ft-tól estem el emiatt.
Özvegyi jogot nem kért.
A kérdésem, hogy a bank vagy a Pénzügyi Békéltető Testület, a fentiekben leírtak alapján meg fog e részemre állapítani kártérítést és azt zökkenőmentesen rendelkezésemre bocsájtja?

KovEl # e-mail 2013.06.17. 17:14

Kedves Fórumozók!

Idős édesanyám (özvegyen) elhunyt. A bankszámlája nem csak az ő nevén volt, hanem nővéremén is, hogy kezelni tudja. Hagyatéki eljárás nem indult, mert nővérem (mint utóbb megtudtam) azt mondta az önkormányzatnak, hogy nincs örökség; a számlát nem is zárolták.

Tudtommal a számlán kb. másfél millió Ft volt, és ez teljes egészében édesanyám nyugdíjából származott (azaz nem a nővérem pénzéből).

Ilyenkor hogy megy az öröklés? A fele a nővéremé, mint társtulajdonos, a másik felén meg osztozunk (azaz a negyede az enyém)? Vagy az egész az övé azzal, hogy (a másik tulajdonos halálával) most már azt csinál a számlával, amit akar? Vagy (ami szerintem igazságos lenne), az egész hagyatéknak számít (hiszen édesanyám nyugdíjáról van szó), és fele-fele?

Köszönö a segítséget!