Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


gondnokság alá helyezés

daih # e-mail 2017.01.10. 13:03

Tisztelt Kovács Béla Sándor!

A két kérdőjel vélelmezhetően azt jelentheti, hogy nem egyértelműen tettem fel a kérdéseimet, illetve jeleztem a problémát, ezért elnézést kérek.

Megpróbálok ismét nekifutni:

  1. Gondnokság alá helyezési perben a Biróság elutasithatja-e a gondnokság alá helyezendő személy meghatalmazásával eljáró személy - nem a kirendelt ügygondnok - kérését új szakértő kirendelésére?
  2. Amennyiben helyt ad új szakértő kirendelésének, akkor annak költsége a kit terhel? (Az illetékmentes per része, vagy kiterheli az új szakértő kirendelését kérőre?
  3. Amennyiben - annak ellenére, hogy a kirendelt i.ü szakértő megállapitotta a teljes cselekvőképtelenséget - aláiratásra kerül pl. egy végrendelet, akkor az érvényes-e, mivel a per még nem fejeződött be?
Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.01.10. 12:38
daih # e-mail 2017.01.10. 10:32

Tisztelt Jogi Fórum!

Testvéremmel fennálló vagyonjogi viták miatt elinditottam édesapánk gondnokság alá helyezését. Megtörtént az i.ü. szakértői vizsgálat, mely kimondta édesapám teljes cselekvőképtelenségét.
A szakértői vizsgálatot a testvérem - nyilván időhúzási szándékból - nem fogadta el és megtámadta.
Kérdéseim:

  1. Amennyiben nem fogadja el a szakértői vizsgálat eredményét, köteles-e kérésére a biróság új szakértőt kirendelni, vagy ezt a kérelmet el is utasithatja? Új szakértő kirendelése esetén annak költsége kit terhel?
  2. Mivel az eljárás során kierőszakolt az édesapánktól egy meghatalmazást - a biróság által hivatalból kirendelt ügygondnok ellenére - hogy ő legyen az eljárásban a jogi meghatalmazottja, mely szerepben alapvetően a saját érdekeit képviseli, semmi biztositék nincs arra nézve, hogy megpróbál (t) más jogi nyilatkozatot pl. végrendelet - kihasználva a súlyos demens állapotát - kierőszakolni. Ez esetében ezek érvényesek lehetnek, mivel a birósági eljárás - pont az időhúzási tevékyenysége miatt - még zajlik, nem történt meg a jogerős gondnokság alá helyezés, a cselekvőképtelenség kimondása?
  3. A keresetlevélben kértem az édesapánk ingatlantulajdonrészének zár alá vételét, ezekre zárgondnok kirendelését, melyek megtörténtek. Erre figyelemmel a testvérem - a mentális állapotot felhasználó - befolyásolással, nyilatkozatok további kierőszakolásával milyen számomra hátrányos jogkövetkezményeket tud előidézni?

Előre is köszönettel

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.12.27. 16:28

A halállal a gondnokság megszűnik, az örökléshez semmi köze.

www.kbs-ugyved.hu

SavGyula # e-mail 2016.12.27. 15:44

Tisztelt szakértő !
Édesanyámat gondnokság alá helyezték.Az volna a kérdésem, hogy ebben az esetben a gondnok rendelkezik a teljes vagyonával a gyerekei nem is örökölnek semmit ?

öreg néni # e-mail 2016.12.04. 16:42

Köszönöm szépen, írtam az ügygondnoknak. Remélem, tud érdembeli választ adni.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.12.04. 08:57

Érdeklődni mindenképpen érdeklődhetsz, de kézbesíteni nem fogják neked személyesen.
A helyedben az ügygondnokra kérdeznék rá, nincs-e nála a záradékolt ítélet.

www.kbs-ugyved.hu

öreg néni # e-mail 2016.12.03. 23:41

Kedves Kovács_Béla_Sándor, igen, gondolom én is, hogy jogerős, a határozat viszont még mindig nincs a kezünkben. A bíróság on érdeklődhetek, esetleg elhozhatom onnan személyesen?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.12.03. 11:47

Az már azóta bőven jogerős.

www.kbs-ugyved.hu

öreg néni # e-mail 2016.12.03. 11:26

Jónapot kívánok!

Tudna valaki információt adni, hogy a 18. évét betöltött fogyatékos gyermekem gondnokság alá helyezési ügyében a bírósági ítélet kézhez vétele után mikorra várható a határozat?
A határozat nélkül nem tudom elindítani ajáradékainak igénylését, a személyi igazolványának elkészítését. Már minden ellátásból kicsúsztunk, a gyámhivatal szerint meg kell várnunk a jogerőre emelkedés határozatot.
A bírósági ítéletet október 18-án kaptuk kézhez.

Köszönöm a választ!

ObudaFan # e-mail 2016.10.19. 16:06

Indíthattok gondnokság alá helyezési pert, de abban a perben is akkor érhettek el sikert, ha legalább azt sikerül igazolni, hogy az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - mentális zavara következtében - tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, és emiatt - egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel - ebben a meghatározott ügycsoportban gondnokság alá helyezése indokolt.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Boomerang # e-mail 2016.10.19. 14:44

Jó napot kívánok!
Segítségüket kérném; édesanyánkat (74) szeretnénk mi a gyerekei gyámság alá helyezni a banki hitelképességet illetőleg az ő beleegyezésével. Azaz el szeretnénk érni, hogy ne kaphasson hitelt és kezesként se álljon helyt. A lakóhely szerinti gyámügynél azt az információt kaptuk, hogy beszámíthatatlansági papírokkal kell rendelkeznünk /pszichiátria/ ahhoz, h ezt megítéljék, de ő teljesen beszámítható csak egyszerűen nem tud a pénzzel bánni. Rengeteg adósságát már mi egyenlítettük ki az elmúlt 15 évben, azt szeretnénk hogy levonások és aggodalmak nélkül meg tudjon élni a nyugdíjából.
Köszönöm a segítségüket.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.10.14. 15:19

Persze, hogy nem.

www.kbs-ugyved.hu

hhintakentaur # e-mail 2016.10.14. 15:07

az adótartozást sem?

Burn Out # e-mail 2016.10.14. 14:55

nem, nem a gondviselő tartozása

hhintakentaur # e-mail 2016.10.14. 14:32

Üdvözlöm! Olyan problémával fordulnék Önhöz, hogy egy rokonunkat mentális betegség miatt szeretnénk ideiglenes gondnokság alá helyeztetni. Ám neki állapotából kifolyólag is komoly adó-és járuléktartozása van. Ez az ügy folyamatban van, s bízunk a méltányossági elbírálásban. Ám ha ez mégsem történik meg, akkor a gondviselőire automatikusan ráterhelik-e ezt a tartozást, illetve a már meglévő( nem adóügyi) tartozásokat, amit vonnak a rehabilitációs járadékából is átruházhatják-e a gondviselőjére? Előre is köszönöm a választ!

ObudaFan # e-mail 2016.10.04. 18:03

Akkor adhat, ha nincs cselekbokeptelen állapotban és nincs ideiglenes gondnokság alá helyezés alatt sem. De ebben az esetben sem szerencsés, ha nem muszáj, kerülni kellene azt, hogy ő most rendelkezzen az ingatlanaval.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Csücsök # e-mail 2016.10.04. 17:43

Kedves Fórumozók!

Szabad-e a gondnokoltnak a gondnokság alá való helyezés folyamata alatt, (még annak lezárulta előtt) ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazást adnia ingatlan adás-vételi ügyben?

A létrejövendő adás-vétel a leendő gondnokolt akarata szerint történik, azonban az adás-vételi szerződésnél nem tud jelen lenni, ezért a meghatalmazás.

Kérdésem továbbá, hogyha a fentebb leírt ügy nem érinti hátrányosan a leendő gondnokoltat, indíthat-e jogi eljárást a gyámügy az adás-vételben meghatalmazott, illetve a leendő gondnok személye ellen?

ObudaFan # e-mail 2016.07.31. 23:14

A gyámhatóságnak az ideiglenes gondnokrendelést követő nyolc napon belül a gondnokság alá helyezési pert meg kell indítania. A bíróságnak legkésőbb a keresetindítástól számított harminc napon belül a zárlatot vagy az ideiglenes gondnokrendelést hivatalból felül kell vizsgálnia.
A perben édesanyád védekezhet, illetve téged, mint közeli hozzátartozót is meghatalmazhat a képviseletre.
Ha mégis gondnokság alá helyezik, akkor pedig kérhetitek, hogy elsősorban titeket, a hozzátartozóit jelölje ki a gyámhatóság gondnoknak.
Addig is a gyámhatóság ideiglenes gondnokrendelést tartalmazó döntése ellen is van helye fellebbezésnek.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Csíkosmolly # e-mail 2016.07.31. 21:42

Tisztelt Fórumozók!

Édesanyám április hónapban beütötte a fejét és demencia parkinzon kórban diagnózist állapítottak meg nála. A kórház azonnal javasolta a gondnokság alá helyezését,amit mi, a gyerekei is elfogadtunk, bár fogalmunk sem volt semmiről és lesújtva őrlődtünk a történtek miatt. Májusba behívtak bennünket a gyámhivatalhoz, ahol lenyilatkoztuk (külön-külön), hogy szeretnénk várni még a gondnokság alá helyezéssel, mert gondoskodunk az édesanyánkról, intézeti elhelyezése folyamatban van.Mai nap találtam az anyu postaládájában egy levelet (Határozat), amelyből az derült ki, hogy hivatalból megindították az ideiglenes gondnokrendelési ügyet, és kijelöltek valakit hivatalból, hivatkozva arra, hogy anyu nem rendelkezik olyan hozzátartozóval, aki a törvényes képviseletét ellátná, valamint gondnokság alá helyezési per nem indult, ezért a járási hiv. ideiglenes gondnokot rendelt.Természetesen mindkét gyermeke, 4 unokája,testvére mindnyájan megteszünk mindent,hogy élete hátralévő idejét békében, biztonságban és méltón élje le. Mit tehetek? A Bírósághoz benyújthatunk nyilatkozatot, keresetet stb? Nem szeretnénk, ha édesanyánk egészségügyi ellátásával, tartózkodásával,- mint egy tárgy - rendelkezzen egy vadidegen.Segítségüket köszönettel várom!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.07.30. 11:28

De miért a gondnok temette el? Nem találta az örököst?

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.07.30. 11:27

Szerintem nincs.

www.kbs-ugyved.hu

gondnok11 # e-mail 2016.07.30. 09:48

Üdvözlöm! Azt szeretném kérdezni, van-e arra lehetőség, amennyiben a gondnokolt meghalt, és a gondnok temeti el, a gondnokolt félretett vagyonából intézze a temetést és azt számlákkal igazolva, a gondnoki elszámolásban számolja el?
Ha igen, kérem legyen szíves az ide vonatkozó törvényt beírni.
Köszönettel

ObudaFan # e-mail 2016.05.17. 16:06

Nem reális, nem fogják elrendelni. Kerjetek meg egy közjegyzőt, hogy menjen ki meghatalmazást írni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

szbarba # e-mail 2016.05.17. 14:30

Kedves Fórumozók!

A következő helyzethez szeretnék tanácsot kérni Tőletek:
Édesanyám idén februárban autó balesetet szenvedett, koponyatöréssel azóta is kórházban ápolják.
Szellemileg teljesen ép és friss, azonban fizikailag jelenleg képtelen ügyei vitelére( elfárad a beszédtől, nem tud még önállóan járni, jobb keze nem mozog rendesen, ezért írni sem tud és az olvasás is nehezebben megy, mert a jobb szeme is sérült kicsit). Az állapota várhatóan javulni fog, de hónapokig még biztos nem lesz képes önálló életre.
Egyetlen gyermeke és közeli hozzátartozójaként sem tudom intézni helyette a legfontosabb pénzügyeket ( a bank a meghatalmazást csak akkor fogadná el, ha Édesanyám előttük írná alá, ez az állapota és kórházi kezelés miatt lehetetlen), ingatlannal kapcsolatos döntéseket sem hozhatok, ezt hosszú távon szeretném megoldani.
A kérdésem az lenne, reális megoldás erre a helyzetre a cselekvőképesség részleges korlátozása és gondnokság alá helyezés vagyoni ügyek tekintetében vagy létezik "enyhébb" út is arra, hogy eljárhassak helyette?
Miután szellemileg teljesen ép, nem is látom nagy esélyét, hogy a bíróság szükségesnek ítélné a gondnokságot, de ahhoz, hogy a pénzügyeit kézben tartsam, muszáj megoldást találnom erre a -remélem- átmeneti helyzetre.

Köszönöm a válaszokat!