Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


Öröklés

ObudaFan # e-mail 2009.04.26. 11:58

pesti31

Végrendelet, vagy halál esetére szóló ajándékozás is szóba jöhet, de mind a kettő esetében nemcsak hogy haszonélvezetet engedhet a másik fél, de a végintézkedését vissza is vonhatja bármikor. (Már ha a haszonélvezetre vonatkozó kérdésed erre irányult, mert azért ez nem volt túl világos.)

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Immaculata (törölt felhasználó) #   2009.04.26. 11:58

Kjő.69. § (1)
(2) A közjegyző eljárásának törvényességét a közjegyző székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei bíróság elnöke felügyeli, ennek keretében elrendelheti a közjegyző tevékenységének kamarai vizsgálatát, fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

kérdezem, kinek a feladata, a közjegyzőnek vagy nekünk? Vagy: elég-e a közjegyzőnek ezt és ezt bemutatni
Tehát a közjegyző köteles megtenni a feljelentést hivatalból

Ha bemutatod az örökhagyó aláírását és kételyt támasztasz a közjegyzőben a végrendelet hamisságára vonatkozóan, akkor neki hivatalból feljelentést kellene tennie, mert bűncselekmény jutott a tudomására. Meg kell győznöd, hogy a végrendelet hamis.
Ha nem tesz feljelentést, akkor neked kell a rendőrségen csalás és okirathamisítás tárgyában. De meg sem kell jelölnöd, majd az ügyészség a vádemelésében beilleszti a megfelelő Btk. helyre.

A közjegyző fölött nem lóg a Magyar Köztársaság címere, így döntést sem büntető, sem polgári ügyben nem fog hozni. Tehát mind a bűncselekmény ügyében, mind pedig a tekintetben, hogy szeretnétek a testvéreteket érdemtelenségre hivatkozással kizárni a hagyatékból, polgári bíró fog döntést hozni.

Bibocska # e-mail 2009.04.26. 09:37

Immaculato, nem érted még mindig, hogy ezeket én is tudom????? Nem arra vagyok kíváncsi, hogy miért lehet valakit kizárni vagy kitagadni, (egyébként hülyeséget írtál, mert a halál után kitagadni nem lehet senkit) azt kizárólag az elhunyt tehette volna meg! Ez megint lényegtelen az ügyem szempontjából. Obudafan válaszával sem az a gond, hogy nem lehet értelmezni, nem kell lefordítanod, hanem az, hogy nem ez volt a kérdés. Az pedig, hogy hol tart az ügy, még a kérdésemből is kiderül, mert azt kérdezem, kinek a feladata, a közjegyzőnek vagy nekünk? Vagy: elég-e a közjegyzőnek ezt és ezt bemutatni? nem világos??? Végig mindenki másról beszél, holott nem az érdemtelenség miértjére, hanem egy-két qrva egyszerű kérdésre várnék választ. Na most viszont köszönöm neked, mert legalább egyre (nem is tudom hanyadjára) végre, te válaszoltál. Na ez a lényeg!!!! Amit nem kérdezek, azt nyílván tudom, nem???? Tehát a közjegyző köteles megtenni a feljelentést hivatalból!!! Erről van szó! Szerintünk is így lenne helyes, csakhogy Ő több szempontból is hibázott, és kirázott mindent a nyakából, szerinte nekünk kell, mindent elintézni és készen elétenni mindent, holott Ő már a végrendeletet el sem fogadhatta volna, mert 8 ponton is hibádzik, szabálytalan. Ebben az esetben neki ezt észre kellett volna vennie, és azonnal fel kellett volna hívnia az Öcsénk figyelmét, sőt el sem fogadhatta volna! Ennek ellenére mi előttünk is azt mondta, ez szabályos. Először a bátyámnak azt mondta, azért, hogy letagadott bennünket közjegyző előtt, már eleve automatikusan kizárható. Mire én is bementem, már vitázott, hogy ilyen nincs, csak a halál előtt lehet kizárni! Még mielőtt megkérdeznéd, miért nem írtam ezt le, előre megírom! Azért, mert ha ezt így egy másik közjegyzőnek vagy ügyvédnek mondtam el, ugyanezt mondta, tudod, védték egymást! Ha viszont ezt elhallgattam, megmondták az igazat, de azt, hogy kinek a feladata jelen esetben a feljelentés, senki sem tudta. Szerintem a közjegyzőnek kutya kötelessége lenne! Érted???? Nem azzal van a probléma, hogy nem tudom, mit követett el a tesóm, vagy milyen jogaink vannak, mert itt minden tisztán látható, bizonyítható, csak éppen nem értem, miért kell nekünk mégis ezt bíróságra vinni. Az, hogy bementünk, és személyesen meggyőződhetett a közjegyző, hogy valóban létezünk, önmagában is bizonyítja a közokirat hamisítást, és hogy az apánk akaratát ill. annak végrehajtását a tesónk mindezekkel akadályoztatta, meghiúsította. A a végrendelkezés végrehajtása, egyértelmű, hogy a halál után lehetséges, érted. Akkor miért mondta másodjára a közjegyző, hogy nem lehet kizárni a halál után???? Tudod ezt az kérheti, aki maga is örökös, azok pedig mi vagyunk! Mi kértük is! Mindent nem írhatok le, a kérdéseimre az ügy minden részletének ismerete nélkül is lehet válaszolni, csak tudni kell a választ. Ennyi! Nem mellébeszélést várok, abban én is elég jó vagyok, sajnos! Ha azt mondom,hogy a Közgyegyzői Kamarához akarok fordulni, talán bármelyikőtök megmondaná, hogy a mi közjegyzőnk mekkorát hibázott???? Na ugye, hogy nem?! Ha te hamis adatokat adsz meg egy hivatalos helyen, főleg anyagi haszonszerzés céljából, téged nem feljelentenek hivatalból???? Biztosan nem bizzák a szomszédodra, amikor a hivatalban tetted, és őket vezetted félre, nem????
Ja, és tényleg nagyon szépen köszönöm a válaszodat, egy már megvan!
Üdv:
Bibocska

Immaculata (törölt felhasználó) #   2009.04.26. 09:19

Pesti 31!

Több lehetőséged van, fogadj ügyvédet, ő megtalálja a nektek legkedvezőbbet, illeték szempontjából.

Immaculata (törölt felhasználó) #   2009.04.26. 09:17

Nocynak írtam, lemaradt az eleje.

Immaculata (törölt felhasználó) #   2009.04.26. 09:15

Igen, az örökségbe a tartozások is beletartoznak, de csak az örökség erejéig felel az örökös a tartozásokért. Tehát ha az az ingatlan és autó értéke nagyobb mint a kölcsön összege, akkor érdemes lenne megtartani.

1. Nincs sorrend, általában a testvérek ajándékozni szokták egymásnak az örökrészüket.
Visszautasításnak hívják, és aki visszautasít, az egész rá eső részt utasíthatja vissza. Részleges visszautasítás csak a termőföld esetén van.

2. Mivel kiskorúakról van szó, így a visszautasításhoz a gyámügynek is van beleszólása, az ő engedélyük kell hozzá. Márpedig, ha pozitív végeredményt mutat a hagyaték, akkor nem fog hozzájárulni.
Amennyiben minden örökös visszautasítja a hagyatékot, az az államra száll, de az állam is csak a hagyaték erejéig fogja a hitelezőket kifizetni.

3. Igen. Minden.

A közjegyző segít, nem kell ügyvédet fogadnod.

Immaculata (törölt felhasználó) #   2009.04.26. 08:06

Tudod Bibocska, ha nem írsz le mindent, pld. azt, hogy még folyamatban van a közjegyzői hagyatéki eljárás, vagy már lezárult, mindkét esetben más-más úton kell lépnetek. Ha még nem zárult le, a közjegyzőnek kell megtenni hivatalosan a büntető feljelentést.

az érdemtelenség megállapításához erősen kiterjesztő értelmezésre van szükség (azt kell hozzá feltételezni, hogy a végrendelet hiánya is a végakarat kifejezése).

Ezt lefordítom neked: Ha bíróságra mentek és kiderül, hogy nem volt végrendelet, azt fogja feltételezni a bíróság, hogy az örökhagyó azért nem végrendelkezett, mert az volt a végakarata, hogy minden gyermeke egyformán részesülhessen a hagyatékból. Ami pedig a csalást és okirathamisítást illeti, azért büntetőjogilag fogják elítélni a testvéreteket, az érdemtelenségről, az ítélet birtokában, polgári perben kérhettek döntést.

Ezt találtam:„Adott esetben súlyos bűncselekménynek tekintendő a tettleges bántalmazás, sőt a rágalmazás és a durva becsületsértés is. A Legfelsőbb Bíróság egyik határozatában rámutatott arra, hogy a gyermek szülője iránt tisztelettudó magatartást köteles tanúsítani; ha ezt nem teszi, vagy ellenkezőleg: szülőjét tettlegesen bántalmazza, öröklésjogi szempontból súlyos bűncselekményt követ el, ezzel megvalósítja a kitagadási ok alapjául szolgáló magatartást. (Pfv. V. 20 011/1995.)

További kitagadási okként szabályozza a Ptk. az erkölcstelen életmód folytatását. A bírósági gyakorlat a közfelfogásnak megfelelően ítéli meg, hogy milyen életmód tekinthető erkölcstelennek. Ide sorolható az alkoholista, kábítószer-élvező, garázda, bűnöző életmód folytatása. Egyszeri garázda magatartás, valamilyen vétségért történt egyszeri elítélés önmagában még nem valósít meg kitagadási okot.

Bibocska # e-mail 2009.04.25. 22:25

Immaculata, mivel a kérdésem nem az volt, hogy mit tegyek, annak nem volt jelentősége, hogy az ügy folyamatában hol tart, egyébként egyértelmű volt. Ha a közjegyzőnél derült ki, akkor még ott van.

"ObudaFan nem minden kérdésedre adott választ, de
amire adott, az helyes volt.
Azt mondta, hogyha azt kéritek, hogy a bíróság mondja ki, hogy a testvéretek érdelemtelen az örökségre, azt csak perben kérhetitek. A közjegyző ebben nem illetékes."

Na, és ezt hol mondta???????????
Figyelj, a ezeket kérdeztem én, és alatta, amit ő erre válaszolt!!!!!!!!!!!!!!

"Véleményem szerint és a Ptk. 600–602§-a szerint is így mi, örökösök, kérhetjük a kizárását az örökségből érdemtelenséggé válás miatt. Nos, a kérdéseim a következők:

  • Nekünk kell a feljelentést megtenni közokirat hamisítás miatt, vagy a közjegyzőnek, hivatalból?
  • Elég-e a közjegyzőnek bemutatni az Édesapám és a testvérünk kézírását és aláírását bemutatni, annak bizonyítására, hogy egyértelműen, szemmel láthatóan Ég és Föld a két aláírás, vagy bírósági végzéssel kell bizonyítanunk?
  • Elég-e más okból is érdemtelennek tekinthető bizonyítéknak az a tény, hogy maga Édesapám jelentette fel garázdaságért és külön is lopásért? (Ezek még folyamatban lévő eljárások, az ügyszámuk rendelkezésünkre áll)Tehát ezzel tudjuk-e igazolni, vagy nekünk kell ebben az ügyben is feljelentést tenni és bizonyítani, hogy verte Édesapánkat?"

No és itt a válasza erre!!!!

"Ptk. 602. § (1) Érdemtelen az öröklésre

  1. aki az örökhagyó életére tört;
  2. aki szándékos eljárásával az örökhagyó végakaratának szabad nyilvánítását megakadályozta, vagy annak érvényesítését meghiúsította, illetőleg ezek valamelyikét megkísérelte;
  3. aki a hagyatékban való részesülés céljából az örökhagyó után törvényes öröklésre jogosult vagy az örökhagyó végintézkedésében részesített személy életére tört.

Tehát: az érdemtelenség megállapításához erősen kiterjesztő értelmezésre van szükség (azt kell hozzá feltételezni, hogy a végrendelet hiánya is a végakarat kifejezése).
Egyébként szerintem itt perre lesz szükség."

Hol van itt, amiről te beszélsz????

pesti31 # e-mail 2009.04.25. 16:59

Tisztelt Fórum!

A párommal élettársi viszonyban vagyunk, már 14 éve. Egy felnőtt gyermeke van. Azt szeretnénk kérdezni, hogy hogyan lehetne, hogy a lakását én örököljem. A köteles részt természetesen kifizetném a gyermeke részére. A lakás még nincs az ő nevén, az önkormányzatnak felé még nincs teljesen kifizetve (anno 25 évre kapta, hogy addig kell kifizetni).
Így a haszonélvezetet nem lehet rátenni? Csak végrendelet esetén lehetne rám írni a lakást? Esetleg van más megoldás is?
Előre is köszönöm a választ.
Zsuzsanna

Nocy # e-mail 2009.04.25. 15:45

Üdv mindenkinek!

Segítséget szeretnék kérni,nagyon megköszönném ha valaki tudna segíteni.
Őszintén megvallva nem értek hozzá.

Tömören leírom:

5-en vagyunk testvérek.Édesanyánk 2009.februárban hunyt el.
4-en éltünk édesanyámmal egy háztartásban,abban a lakásban ahol jelenleg is tartózkodunk.(Amit jelzálog kölcsön terhel).
Az 5-dik gyermek édesanyám anyjánál él gyermekkora óta.A 3. gyermek nem kiskorú,de még tanul(akit jelenleg én tartok el).
A másik két örökös,kiskorú gyermek édesapja 2004 novemberében hunyt el.(tehát teljesen árvák, az én gyámságom alatt állnak).

A jelenlegi álláspont szerint van egy lakás amit jelzálog terhel,egy autó mely lízingelt és sok banki kölcsön
Ami mind édesanyám nevén szerepel.

Tudomásom szerint nem csak a lakást,az autót, hanem a banki kölcsönöket is lehet örökölni.(de javítson ki valaki ha tévedek)

A hagyatéki tárgyalás most lesz.

A kérdéseim a következők:

1, van-e valamilyen jogi sorrend,hogy ki mondhat le először a hagyatékról?

2,Mivel én vagyok a gyermekek kirendelt gyámjuk úgy tudom lemondhatok a hagyatékukról(hogy tiszta lappal indulhassanak az életben,de lehet rosszul tudom).
Ha mindenki lemond a hagyatékról kire száll,vagy kire ruházható át?A hagyatéki hitelezőre???(és a hagyatéki hitelező pontosan kit is takar????)

3.Teljes hagyaték lemondása esetén nem csak a lakás, autó hanem a lakásban lévő berendezések,műszaki cikkek,bútorok ,használati tárgyak lemondását is képezi?

Ebben szeretnék segítséget,tanácsokat kérni!

UI:Tudom, hogy ügyvédet kellene fogadnom,de mivel 23 évesen én nevelek 3 gyermeket(plusz egyéb problémák felmerülése miatt) sajnos az anyagiak nem engedik.

Előre is köszönöm mindenki segítségét,tanácsát.

Tisztelettel:
Nocy

ObudaFan # e-mail 2009.04.25. 14:31

Azt mondta, hogyha azt kéritek, hogy a bíróság mondja ki, hogy a testvéretek érdelemtelen az örökségre, azt csak perben kérhetitek.

Plusz azt is mondtam, hogy a leírtak nem lesznek elegendőek az érdemtelenség kimondásához.
De hát ha a kérdező jobban tudja, akkor tegyen, amit akar, nekem tökmindegy. „Először is, nem jogász, hanem ügyvéd” maga a tájékozottság.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

levieri # e-mail 2009.04.25. 13:02

Kedves Grád András!

Köszönöm a segítségét. Ezt figyelembe véve fogok eljárni.

Levieri

Immaculata (törölt felhasználó) #   2009.04.25. 10:08

hagyatékot-e = hagyatékot, (így helyes) a gyerekek követelik a gépet

Immaculata (törölt felhasználó) #   2009.04.25. 10:06

Bibocska nem vagy eléggé precíz, mert a mondandódból a lényeg kimaradt, vagyis az, hogy a közjegyzői eljárás befejeződött-e vagy sem, és hogy a testvéred megkapta-e a teljes hagyatékot-e vagy sem.

Most itt a végén egy halvány fél mondat, hogy a közjegyző lezárta ugyan a hagyatéki eljárást, de visszakérte a papírokat a földhivataltól.

Amit tehetsz, bemész a közjegyzőhöz és megkérdezed, hogy most mi a helyzet, és hogy megtette-e a feljelentését, mert ha nem akkor ti fogjátok.

ObudaFan nem minden kérdésedre adott választ, de amire adott, az helyes volt.
Azt mondta, hogyha azt kéritek, hogy a bíróság mondja ki, hogy a testvéretek érdelemtelen az örökségre, azt csak perben kérhetitek. A közjegyző ebben nem illetékes.

Írány a közjegyző!

Bibocska # e-mail 2009.04.25. 09:37

Először is, nem jogász, hanem ügyvéd, másodszor pedig abban, amit írt valóban meg lehet bízni, mivel ugyanannak a §-nak a tartalmát írta le, amire én előzőleg hivatkoztam, tehát nem a kérdésemre válaszolt, így nekem bizony nem segített, csak megísmégelte amit egyébként is tudok. Ettől függetlenül, nem állítom, most sem, hogy nem jó ügyvéd, vagy nem segített volna esetleg másoknak, de azt már bebizonyította, hogy felületes, és mellébeszél. Ha a kérdésemre válaszolt volna, nyílván megköszönném és nem lenne ez a véleményem. Azt hiszem elég világos volt a kérdés ami az írásom végén van, nézd meg azokat, és nézd meg, mit válaszolt. Nem kell hozzá sok értelem, hogy valaki felfogja, nem válasz egyik kérdésre sem! A vélemény-nyílvánításhoz pedig jogom van, amit a saját tapasztalatom alapján alkotok, és nem pedig abból indulok ki, hogy hány embernek segített már! Nekem még nem! Sót arra sem méltatott, hogy figyelmesen olvassa el, amit írtam! Magad is azt írod, hogy én nehogy mégis hibázzak, nos, ő is emberből van. Ő nem hibázhat?????? Azért ne aggódj, mert egyébként is, de főleg ilyen ügyekben én nagyon odafigyelek minden apró részletre! Lehet, hogy fogok valaha hibázni, mert miért is ne, de ebben nem, az biztos! Annál is inkább vigyáznom kell, mert eddig mindenhol ugyanezt a nemtörődömséget és felületességet tapasztaltam, nem egyszer úgy sikerült hivatalos ügyeimet elintézni, hogy körbe telefonálták a felsőbb szerveket, hogy valóban van-e ilyen meg olyan törvény stb. mire meggyőződtek róla, hogy tényleg létezik. Csak ezután tettek bármit is. És ott üldögélnek a székükben.... Már írtam neked, hogy én nagyon peches vagyok, és mindig ilyet fogok ki. Természetesen hiszem, hogy sok okos és valóban hozzáértő szakember létezik, csak én vonzom bizonyára a hiányos ismeretű szakikat. Ez minden területen így van nálam! Sajnos! Egy élet kevés ahhoz, hogy a sztorikat el tudjam mesélni, egyik viccesebb, mint a másik, így befejezem.
Továbbra is minden jót és szépet neked!
Üdv
Bibocska

monalisa1 #   2009.04.25. 01:20

Na még utoljára mára: ObudaFan jelen idő szerint az egyik legjobb Fórumos jogász, tehát amit ír és/vagy válaszol abban meg lehet bízni. Rengeteg embernek segített már, önzetlenül.

Azt hogy egy végrendeleti aláírás milyen, nos pl. az én aláírásomról egy grafológus bizonyára mindenféle "csúnya" következtetéseket vonhatnak le, pedig dehogy... Így első látásra a közjegyzőnek sem ismerte fel, hogy egy idős bácsi remegő kezű aláírását látja, de, és végső soron, utóbb már korrigálta a hibát.

Írod: te mindig precízen végzett a munkádat, és idegesít ha valaki más esetleg pontatlan... Egyszer nehogy te is "elnézzél" majd valamit!...

Szóval: bíróság, és addig is és közben is türelem., és mint írtam: nem egyik napról a másikra való mire jogerős itélet születik.

Jó éjt.

monalisa1 #   2009.04.25. 01:05

Oké. Akkor nem fogja tudni eladni a házrészt, mert nem csak és kizárólag ő a tulajdonostárs - vagytok ott szerencsére többen is még.

És mível bármely ingatlan adásvételéhez ügyvéd és/vagy közjegyző közreműködése kötelező, egy nem jogtiszta esetnél a jogász eleve visszautasítja az okirati ellenjegyzést.

Indulhat ellene a bírósági eljárás!

Más. Ha a valótlan temetési időpont miatt bármely többletköltségetek merült fel, annak megtérítését mind követelni lehet tőle. (A koszorúk, virágok árát nem, mert vélem csak el lettek helyezve a síron.)

Nem tudom, de esetlegesen egy nem túl nagy összegű un. nem vagyoni kár is követelhető lenne tőle - ki- ki alapon mindannyiótok részéről -, hiszen bizonyára lelki sokkot okozott, hogy nem tudtatok jelen lenni édesapátok temetésén, és ez nagyon megviselt benneteket...

Bibocska # e-mail 2009.04.25. 01:02

Ami az aláírást illeti, még szakértő sem kell hozzá, annyira eltér a 2 egymástól. Az Édesapám keze már remeget, óvatösan rajzolta a betűket, elég bizonytalan vonalakkal, kerek, nagy hurkokkal, a tesőmé pedig egy határozott, hegyben végződő alsózóna és soványbetűs.
Egyébként nem az ügy miatt vagyok zaklatott, hanem a sok szakember felületessége, és hozzá nem értése háborít fel. Ha te, mint laikus átsiklassz egy fontos tényen, akkor azt természetesen megértem, de amikor egy közjegyzőben fel sem merül a gyanú, hogy egy végrendelet hamis lehet, amikor minden tekintetben, tartalmialag és formailag egyaránt szabálytalan, akkor bizony már valóban a hajamat tépem. Én precízen végzem a munkámat és ezt feltételezném másról is. A legjobban az háborít fel, hogy nekem kell felvilágosítani a szakembert, hogy ugyan már ez a törvény erről és erről így rendelkezik. Előbb állítja, hogy ilyen nincs, aztán másnap előkeresi, és majd csak akkor ismeri el, hogy valóban úgy van. Szóval ne haragudj, ha esetleg ingerültnek tűnt az írásom, de épp itt is egy hasonló szaki válaszolt, igazából az ő válasza volt, ami feldühített. Sajna én peches vagyok, mindig a kontárokat fogom ki!
Üdv, és mégegyszer bocsi!
Bibocska

Bibocska # e-mail 2009.04.25. 00:46

A szomszédok félnek tőle, tehát ez eléggé elképzelhetetlen! Egyébként tényleg buta, mert nem fogja fel, hogy 6 élő ember közül valamelyik zoombie egyszer megunja a várakozást és érdeklődhet a közjegyzőnél az ügy menetéről! Ugyanakkor meg nagyon is okos, mert nagyon ügyesen kifundálta ezt az egészet, addig hitegetett bennünket, amíg majdnem a végére ért, és már tényleg kis idő volt hátra ahhoz, hogy a nevére is írják, ugyanis szerencsére ez még nem történt meg. A közjegyző visszakérte, tehát a földhivatalba nem érkezett már be. Itt állt meg az ügy.

monalisa1 #   2009.04.25. 00:14

A szomszédokat megkérni, hogy lehetőleg tartsák figyelemmel a házat, és ha a tesótok esetlegesen megjelenik egy vevő-jelölttel (...) akkor az illető figyelmét hívják fel az ingatlan jogi tisztátalanságára.

És még annyi, hogy tudtammal a másik tulajdonostársnak elővételi joga van, tehát előszőr őneki kell felajánlani azt...

monalisa1 #   2009.04.25. 00:07

Nos akkor pontonként:

1: akár ti is megtehetitek a feljelentést okirathamisitás miatt, de vélem mivel utóbb csak belátta a tévedését a közjegyző, bizonyára hivatalból lépni ő is fog majd.,

2: a peres eljárás során fogják majd igazságyügyi irásszakértővel összehasonlíttatni a két aláírást.,

3: az örökségből történő kizárást is a bíróság állapíthatja majd meg.

Zárójelben: megértem zaklatottságodat, de közismerten egy peres eljárás nem az egyik napról a másikra való.

A bíróság majd visszaveszi az 1/2 háztulajdont a testvéretektől.

Javaslom: ügyvédet fogadni aki a keresetlevélben kérje, hogy a bíróság rendelje el földhivatalnál a vitatott házrészre a perfeljegyzést - ebben az esetben nem fogja tudni eladni "a" nevén lévő ingatlanrészt.

Sürgősen meglépni, mert amíg nincs meg a bírósági elrendelés akár el is adhatja, a pénzt meg eltapsolhatja...

monalisa1 #   2009.04.24. 23:52

javítva: ... benéz

monalisa1 #   2009.04.24. 23:51

Előfordulhat, hogy egy közjegyző "benész" egy végrendelet, bár...

Ügyvédhez kell fordulni és megtámadni "a" végrendeletet, aztán a bíróság vizsgálódik és dönt.

monalisa1 #   2009.04.24. 23:49

Köszönöm. Megmondom őszintén másféle megoldásra számítottam.

Bocs de nagyon korlátozott szellemi képességű lehet a testvéretek ha azt hitte: ezt a többszörös kavarást megussza bírósági eljárás nélkül.

"Lisa"

Bibocska # e-mail 2009.04.24. 23:45

Kedves ObudaFan!

Köszönöm szépen, de még mindig nem a kérdésemre kaptam választ! Ezeket én is tudom!

  1. Ha nem ismerném a Ptk. 602.§-át, akkor nem hivatkoztam volna éppen arra!
  2. Végrendelet hiányaaaaa???? Itt pontosan arról van szó, hogy állítólag létezik, és a közjegyző elfogadta, anélkül, hogy feltünt volna neki az ellentmondás!!!!

Pontosan ezért fordultam a fórumhoz, mert azt reméltem, hogy nem minden szakember ilyen felületes!
Sajnos azt kell feltételeznem, hogy el sem olvastad, amit írtam. A kérdéseimet konkrétan leírtam, sőt részletesen felsoroltam a tényeket is, hogy át lehessen látni!
Van itt valaki írástudó is köztetek??????
Ez már tényleg elkeserítő!!! :(
Azért köszömöm, hogy megint elolvashattam ami már a könyökömön jön ki!