Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


Örökségről való lemondás

bobita62 # e-mail 2012.10.17. 13:43

Kedves Kovács Béla Sándor Úr.
Az lenne a kérdésem. szüleim meghaltak, örököltünk testvéremmel egy ingatlant, ahol a szülők kezesek voltak, az ingatlan hitellel terhelt.
Közjegyzői hagyatékin nem sikerült megállapodni a dolgokon, a testvérem semmiben sem partner, az ingatlant a nyilatkozatunk alapján 1/2.-1/2 részben örököltük.
Nekem a ház nem kell, eddig sem kellett.testvérem sem kiadni, sem eladni nem akarja.
Lemondhatok-e az örökségről utólag? ma voltunk közjegyzőnél.
Testvérem mindent elvitt a házból, ami értéket képezett.

Köszönöm válaszát.

Filctoll #   2011.10.16. 10:33

Köszi,Kbs !

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.10.16. 09:47

Kiküldik neki, aláírja, visszaküldi.
Mit akarsz a közjegyzőtől, meg a hagyatéki tárgyalástól?
Miért kellene végrendelettel kizárni azt, aki lemondott az örökségről?

De egyébként is mindenre válaszolt a törvényhely, amelyet ObudaFan idézett.

www.kbs-ugyved.hu

Filctoll #   2011.10.16. 09:42

Köszönöm a választ !
Igen,él még az örökhagyó,de beleegyezik a lemondásba .
Maradt még kérdésem:
1. A lemondó nem tud visszatérni Mo.- ra ,meghatalmazással lehetséges-e a dolog ? 2. Ki lehet a meghatalmazott ,és ki nem ? Gondolom,külföldön is közjegyző előtt kell a nyilatkozatot tenni. 3. Kell-e hivatalos fordítás angolból ?
4.A közjegyző munkadíja a költség ?Esetleg van más is?
5.A jelenlegi jogszabályok szerint mi történik,ha a lemondó egyszerűen csak nem jelenik meg a hagyatéki tárgyaláson?
Az ő része az államra száll vagy automatikusan a többi örökösre ?
6.Esetleg az örökhagyó végrendeletben teljesen kizárhatja-e az örökségből ?

Előre is köszönöm :Filctoll

ObudaFan # e-mail 2011.10.15. 09:35

Az örökhagyó életében:

Ptk. 603. § (1) Aki törvényes öröklésre jogosult, az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben egészben vagy részben lemondhat az öröklésről.

(2) A lemondást a szerződési akarat hiánya vagy fogyatékossága miatt ugyanúgy lehet megtámadni, mint a végrendeletet.

604. § (1) A lemondás csak akkor hat ki a lemondó leszármazóira, ha a megállapodás így szól, vagy ha az a kötelesrészt elérő kielégítés fejében történt.

(2) A meghatározott személy javára való lemondás kétség esetében csak arra az esetre szól, ha e meghatározott személy az örökhagyó után örököl. Az örökhagyó leszármazójának lemondása kétség esetében csak a többi leszármazó javára szolgál.

605. § (1) Az öröklésről való lemondás - ellenkező megállapodás hiányában - a kötelesrészről való lemondást is jelenti. A kötelesrészről való lemondás azonban nem jelent lemondást arról, ami a lemondóra más öröklési jogcímen hárul.

(2) A lemondás ellenkező megállapodás hiányában kiterjed arra is, amivel a lemondó hányada utóbb másnak kiesése következtében növekszik, úgyszintén arra a vagyonra, amelyet az örökhagyó a lemondás után szerzett, kivéve ha a szerzés az örökhagyó vagyonában olyan rendkívüli növekedést idézett elő, amelynek ismeretében a lemondó nyilatkozatát nem tette volna meg.

Az örökhagyó halála után:

Ptk. 674. § (1) Az örökös az öröklés megnyílta után az örökséget visszautasíthatja. Az államot mint törvényes örököst az örökség visszautasításának joga nem illeti meg.

(2) Az örökös külön is visszautasíthatja

a)

  1. a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzá tartozó berendezés, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök öröklését, ha nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel.

(3) A feltételhez vagy időhöz kötött, a megszorítással tett, valamint a meg nem engedett részleges visszautasítás érvénytelen.

675. § (1) Ha az örökös az öröklés megnyílta után a visszautasítás jogáról kifejezetten vagy hallgatólag lemondott, az örökséget többé nem utasíthatja vissza.

(2) A visszautasítás jogáról való lemondás a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyzőnél tett bejelentéssel történik.

(3) A visszautasítás jogáról való lemondásnak kell tekinteni az örökség olyan birtokba vételét vagy a hagyatékra vonatkozó egyéb olyan cselekményt is, amelyből az örökösnek az örökség elfogadására irányuló kétségtelen akarata tűnik ki. Lemondásnak minősül az is, ha az örökös a közjegyző által bármely érdekelt kérelmére kitűzött határidő alatt nem tesz az örökséget visszautasító nyilatkozatot.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.10.15. 09:24

Él még az örökhagyó?

www.kbs-ugyved.hu

Filctoll #   2011.10.15. 05:55

Sziasztok!
Hogyan és hol történik az öröklésről való hivatalos lemondás? Ki,kik,milyen iratok és mennyi pénz szükséges hozzá? Úgy elintézhető-e,hogy a lemondó jelenleg külföldön van ,
így személyesen nem tud megjelenni . A választ előre is köszönöm !

mucogi # e-mail 2011.10.11. 09:39

Sziasztok!
Én márciusban mondtam le az anyai örökségről,voltam ügyvédnél is,aki azt mondta,vonjuk be a lemondó nyilatkozatba az én leszármazóimat is,hogy ők se örökölhessék a tartozást,meg hát semmit!
Hozzáteszem anyával sosem volt felhőtlen a kapcsolatunk, 14 évem ment rá,mire aláírta a papírt!De sikerült!

C a s a b l a n c a # e-mail 2011.10.11. 08:13

Ha lemond az örökségről, akkor nem, nem kell fizetnie semmit és nem is kap semmit, ugyebár...

pazs #   2011.10.10. 18:26

Mármint kinek? :)
Ha valaki visszautasítja az örökséget, akkor nem örököl ingatlant sem, így a tartozást sem kell kifizetni.

nyar1981 # e-mail 2011.10.10. 17:56

Sziasztok!

Ha valaki lemond az örökségéről, akkor ki kell-e fizetni a hiteltartozást, amely az örökölt ingatlanon van? Előre is köszönöm a választ!!:)