Fórum Végrehajtási jog régebbi elöl     új hozzászólás


végrehajtás kérdések

kiváncsiskodo vagyok # e-mail 2011.09.30. 13:38

Tisztelt választ adó !

A végrehajtó miután megtartotta második sikertelen árverését, s ezt követően vissza adta az adósnak a lefoglalt ingóságokat, tette ezt úgy hogy figyelmen kívül hagyta írásos kérelmemet hogy élni kívánok a foglaláskori becsérték egynegyed összeg fejében való árverésen kívüli vásárlással mint végrehajtást kérő. És itt adott nekem igazat a bíróság és kötelezte a végrehajtót arra hogy adja át nekem a lefoglalt ingóságokat a becsérték egy negyed összeg fejében, amit a végrehajtó nem tud teljesíteni mert a visszaadott ingóságok már nincsenek meg.Ha az eredeti állapotot nem lehet vissza állítani, vagy azt a károsult nem is akarja akkor az ingóságok pénz értékét kell a végrehajtónak megfizetnie.A végrehajtó törvénytelenségeivel nekem károkat okozott azzal hogy a lefoglalt ingóságokat kérésem ellenére sem adta nekem, hanem az adósnak adta azokat vissza. Ezért kérdeztem azt hogy kérhetem e az ingóságok értékének a megfizetését a végrehajtótól ? Igen ma már jött is az átutalás a végrehajtó biztosítójától , amit a bíróság rendelt el a végrehajtó ellen.

végrehajtó1 # e-mail 2011.09.29. 18:27

A végrehajtó arról is tájékoztatott hogy az ingóságok megléte csak az elszállításra megadott időpontban derül az ki hogy egyáltalán az ingóságok meg vannak e ?

így van.Vagy kimegy a helyszinre és meggyőződik róla

Kérhetem e a végrehajtótól a lefoglalt ingóságok becsértékének a megfizetését?

Nem.Az adós idegenitette el nem a végrehajtó

Hiszen semmivel nem tudja a végrehajtó bizonyítani azt hogy valóban azok az eredetileg lefoglalt ingóságokat képezik .

Az baj lenne.Valahogy be kellett azonosíta a foglalási jegyzőkönyvben.

végrehajtó1 # e-mail 2011.09.29. 18:23

A kocsi vásárlás az nem létszükséglet számodra.Több ezer embernek nincs kocsija pedig súlyos mozgássérült.Valamint vehettél volna fel forint alapút is.Ez a te döntésed volt.Ehhez a vh-nak semmi köze.

De ha tényleg nem tett meg mindent akkor vh kifogást adhatsz be de csak max.6 hónapon belül.

Valamint polgári perben követelheted a károd megtérítését a végrehajtótól.

kiváncsiskodo vagyok # e-mail 2011.09.29. 18:17

Másik ügyem. Tíz éven keresztül pénztartozás végett a végrehajtó azt válaszolgatta nekem sorozatosan hogy az adósnak vagyona munkabérrel nem rendelkezik ezért munkaviszonya nincs ezért az eljárása szünetel. Ezt tíz éven keresztül írásban közölte velem. Csakhogy a Megyei Egészség Biztosítási Pénztár meg írásban ki adta azt hogy a végrehajtó az adós ellen a munkaviszonya feltárásában egyetlen egyszer sem kérte. De az is bizonyított már hogy az adósnak mind végig bejelentett munkaviszonya volt. Kérdezem a fenti esetben mit tehetek hatásosan eredményesen ? mert a végrehajtó azt mondja hogy ö nekem kárt nem okozott, sőt a károm a kamataival még emelkedtek is.Kérhetek e kártérítést a végrehajtótól ? Ugyan is mint rokkant nyugdíjas súlyos mozgáskorlátozottként kénytelen voltam kis kategóriás gépkocsit vásárolnom 3 éve s 110.000 Ft hiánya miatt kénytelen voltam deviza hitelt igénybe venni. Szerintem e kárt a végrehajtó okozta, mert ha törvényesen járt volna el az ügyben akkor már megtérültek volna az adós tartozásai s nem kellett volna igénybe vennem a devizahitelt.Várom megtisztelő válaszaikat a fentiekre. Köszönettel.

kiváncsiskodo vagyok # e-mail 2011.09.29. 18:03

Tisztelettel érdeklődöm egy nem minden napi önálló végrehajtással kapcsolatban.A végrehajtó az adósom lakásában számos ingóságokat lefoglalt ami ellen az adós fia igény perrel élt, e igényperben az adós felesége bejelentette hogy az összes ingóságokat értékesítették, a bíró zártörés miatt büntető eljárást kezdeményezett az igénypert felfüggesztette. A zártörés miatt folyamatban zajló eljárásban a végrehajtó megtartotta második sikertelen árverezését, majd ezt követően vissza adta az ingóságokat az adósnak.Elképzelésem nincs hogy ezt a végrehajtó az adóssal hogyan tudták megvalósítani? Hiszen a végrehajtási eljárás az igényperben is a zártörés miatti eljárás jogerős befejezéséig nem folytatható.Közben a bíróság kötelezte arra a végrehajtót hogy a lefoglalt ingóságokat adja át nekem a foglaláskori becsérték egy negyed összeg fejében, a végrehajtó ennek nem tud eleget tenni mert már az ingóságok nincsenek meg. Ekkor kértem a végrehajtót hogy nem is kérem már az ingóságokat hanem azok becsértékének az egynegyed összegét amit elutasított. Kértem a bíróságot a végrehajtási lap kiállítására három hónapja még nem is reagált erre. Viszont a végrehajtó egy hónapja felszólított arra hogy a megadott időpontban szállítsam el az ingóságokat az adós házából, de ezt megelőzőleg fizessem be a számla számára az eddig felmerült költségeket, Megjegyzem mint végrehajtást kérőnek teljes költségmentességem van az ügyben. A végrehajtó arról is tájékoztatott hogy az ingóságok megléte csak az elszállításra megadott időpontban derül az ki hogy egyáltalán az ingóságok meg vannak e ? Kérdezem a fentiek miatt mit tehetek ? Kérhetem e a végrehajtótól a lefoglalt ingóságok becsértékének a megfizetését? Hiszen semmivel nem tudja a végrehajtó bizonyítani azt hogy valóban azok az eredetileg lefoglalt ingóságokat képezik . Várom megtisztelő válaszukat köszönettel.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.09.28. 15:06

Hű. Bizonyára azt akarod kérdezni, hogy be lehet-e tekinteni a végrehajtási jog bejegyzésének alapjául szolgáló okiratba.
Ha igazolod a jogi érdekedet, akkor be. De okosabb nem leszel tőle, pont azt fogod látni, amit a tellkönyvi kivonaton: az összeg és a jogosult.

Szerintem többre jutunk, ha a konkrét problémádat adod elő. Valami emberi nyelven...

www.kbs-ugyved.hu

Rolad # e-mail 2011.09.28. 14:55

A tulajdoni laphoz kapcsolódó végrehajtási határozat (kérés) mögöttes tartalma a földhivataltól hivatalos úton hozzáférhető kívülállók számára? (Mely dokumtumok hozzáférhetőek?)

Rolad

didier # e-mail 2011.09.27. 21:02

"Fiam adósságot fog örökölni, amennyiben nem rendeződik a tartozás?" - ha visszautasítja az öröklést akkor nem. Ha mégis örökölni szeretne, akkor természetesen az adósságot is örökli - az öröksége erejéig. Abból, hogy a tul.lapon már az árverés kitűzése is szerepel, illetve, hogy ugyanaz a bank szerepel a végrehajtási jog és a jelzálogjog jogosultjaként is, valószínűnek tartom, hogy az 1994. évi LIII. törvény 140. § (6) bekezdése szerinti kérelmet terjesztett elő a zálogjogosult, hogy a hitelszerződés (egyik) fedezetét ne "herdálják" el anélkül, hogy abból ő pénzt nem látna - de ez nem 100 %. A rokon meg arra számíthat, amit elvállalt - mi ő?, kezes, zálogkötelezett?

Rolad # e-mail 2011.09.27. 19:40

Fiam apjától külön élek. Kb. 18 mio Ft - ot érő ingatlanán 7,5 mio Ft - nyi CHF hitelt váltott ki, 13 mio Ft - tal, melyre nem sokkal később egy magánszemély kért végrehajtást 5,5 mio Ft értékben. A magánszemély általi végrehajtás bejegyzését követően a finanszírozó is bejegyezte a végrehajtási jogot. Mi több az ingatlanonra tul. lap szerint rákerült az árverés kiírása. Pótfedetként bevonta tesvtérének lakását is a hitelhez. Fiam adósságot fog örökölni, amennyiben nem rendeződik a tartozás? A rokon mire számíthat ilyen esetben? Mi lehet az oka annak, hogy a bank végrehajtási jogot jegyzett be? (végrehajtási jog mögöttes tartalma megegyezik a szerződés felmondásával banki oldalról?)

Rolad

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.09.08. 12:21

Nem, Casablancának. Valami olyan kérdésre válaszolt ugyanis, amit csak ő lát. :)

(Tudom, hogy a fórummotor hibája, engem is megviccelt már elégszer.)

www.kbs-ugyved.hu

Ildiko648 #   2011.09.08. 12:16

...nekem szólt a kérdés?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.09.07. 14:05

Fantomkérdés? :)

www.kbs-ugyved.hu

C a s a b l a n c a # e-mail 2011.09.07. 14:01

sztivi!

  1. Ha böcsmérelt vagy tettlegesen bánt veled a végrehajtó, természetesen feljelentheted. Ha csak nem volt udvarisa, nos, azt nem büntetik a törvények...
  2. A végrehajtási díjat, költséget törvény szabályozza, a 30% kamatot kizártnak tartom - ha csak ilyen költcsönszerződést nem írtál alá anno...
  3. A végrehajtó jogállása: végrehajtó.
  4. Nincs szankció. Ez nem büntető ügy. Minden költség szabályozva van vagy a kölcsönszerződésedben (nézd meg, hogy mit is írtál alá - legalább utólag, illetve az egyéb költségek a törvényben.)
  5. PSZÁF, ÁSZ, Végrehajtói Kamara, Strassbourgi Bíróság, ENSZ, NASA stb. - óhajod szerint. (Ha egyik sem nagyon válaszol, akkor vélhetőleg megalapozatlan a panaszod.)

A végrehajtást kérő jogosulttal mikor kívánsz végre konzultálni és egyeztetni a pontos hátralékról és a még esedékes sarcról?

végrehajtó1 # e-mail 2011.09.05. 20:34

igen

FNA74 # e-mail 2011.09.05. 19:02

Kedves Fórumozók!

Ha vki autóvásárlásra CHF alapú hitelt vett fel és nem tudja fizetni tovább (már több, mint a fele ki van fizetve), és visszaadta az autót, mire számíthat a továbbiakban? Lehet-e végrehajtás? A végrehajtási eljárásra a bírósági végrehajtás szabályai vonatkoznak? Egyedülálló anya 3 kk gyermekkel...
a választ előre is köszönöm!
FNA

Ildiko648 #   2011.09.05. 15:28

A helybeli vh irodában, azt mondják, hogy mindenhez kelle a vh-t kérő beleegyezése. Ha nem fogadja el, akkor nem lehet stb...végtelenségig húzhatja????
A helyi bíróság is elutasította a részletfizetési engedményt, egyösszegben kötelez. Patt helyzet!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.09.05. 14:31

Ha az adós részletfizetési kedvezményt ad, akkor amíg a részleteket rendben teljesíti, a végrehajtás szünetel.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.09.05. 14:30

Nem kell a végrehajtást kérő hozzájárulása ahhoz, hogy akár a végrehajtó, akár a bíróság részletfizetési kedvezményt adjon. (Az igaz, hogy adhatna maga a végrehajtást kérő is.)

www.kbs-ugyved.hu

Ildiko648 #   2011.09.05. 14:02

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Tudom nehéz ügy, de valami tanácsot kérnék Öntől.
Tisztelettel

Ildiko648 #   2011.08.31. 13:07

Igen tudom, hogy emberek és a dolgukat végzik. Nincs is bajom velük! A joggal van problémám, hogy még ha én tartozom is nem kapok kedvezményt, nem érzem a lojalitást.
A napokban felajánlottam, hogy a felét kifizetem, kérek kölcsön, a többit részletekben. A válasz az volt teljesen mindegy, mennyit fizetek, mert ehhez is kell, a vh-t kérő beleegyezése, (eddig bármilyen részletfizetést ajánlottam fel nem fogadta el)ha esetleg beleegyezik akkor a fenntmaradó öszegre 6 hónap részletfizetést kapok. Honnan vegyek több mill. Ft.-ot? Hát akkor nem kérek kölcsön, majd az örökösök ha tudják, kifizetik.(Mert ugye a negatív Ft.-ot is lehet örökölni.!)
Ingatlanom nincs, gyakorlatilag semmim sincs a munkámon és az életemen kívül.

C a s a b l a n c a # e-mail 2011.08.31. 12:41

Ildikó!

A fizetésedre életfogytiglani letiltás vár, ha ingatlannal rendelkezel, az is kockán forog.

Persze, amennyiben tudol fizetni valamit is, azt érdemes a végrehajtó irodájában leperkálni. (Jobb, ha személyesen is beszélsz vele, hidd el, azok is emberek és értékelik, ha az adós őszintén és nyíltan vállalja a következményeket egy ügyben.)

Ildiko648 #   2011.08.31. 12:37

Köszönöm a választ. Ezek szerint a fizuhoz nem nyúlnak? Mivel nagy a tartozás és sok időbe telne, míg lecseng? Másképp meg semmit nem kap a vh-t kérő?!
Jól értem?

végrehajtó1 # e-mail 2011.08.31. 09:03

Erről a vh kérőt és a vh kérdezd.
Azt a csekély dolgot elvihetik.Utána ha nincs semmi amit végrehajthatnak akkor szünetel a végrehajtás.

Ildiko648 #   2011.08.31. 08:24

Senki sem válaszol nekem?

C a s a b l a n c a # e-mail 2011.08.30. 08:10

A jövedelem 50%-áig mehet a letiltás.
Rossz hír, hogy 1 Ft bűnügyi költségért akár elárverezhetik a házat...