Fórum Végrehajtási jog újabb elöl     új hozzászólás


végrehajtás kérdések

gerbera317 # e-mail 2020.09.07. 16:10

Nincs olyan, hogy "végrehajtós cég". Végrehajtó van, aki nem cég, hanem hatóság. Valószínűleg új végrehajtó van, a munkáltató azonban ész nélkül von és utal a régi végrehajtó számlájára.
Az adós jelentse be a végrehajtónak a tényállást, azt, hogy a korábbi végrehajtó ilyen-olyan ügyszámon adott ki letiltást, amire a munkáltató folyamatosan teljesít, és kérje, hogy a végrehajtó ellenőrizze, hogy a munkáltató betartja-e a levonás szabályait, valamint a megfelelő helyre teljesít-e.
A kötekedés nem célszerű, mert a végén még kiderülhet, hogy valóban a kérdező a hülye.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.09.07. 17:26

(Az, hogy letiltás van, nem akadálya a foglalásnak.)

www.kbs-ugyved.hu

Bencsik27 # e-mail 2020.09.08. 07:58

Nagyon szépen köszönöm a válaszokat! :)

Isten ments, hogy kötekedjünk! Nem is a mi műfajunk, csak nem értem, hogy miért nem keresik fel az embert, hogy figyelj már?! Hogy váltás történt, hogy eddig mit fizettél, mit nem stb?! Csak egy telefonba került volna nekik és nincs ez a probléma?! Ráadásul, amit kiküldtek levelet a lefoglalásról, kb mintha én írtam volna... nincs benne feltüntetve semmi, konkrét, hogy miért, hogy mi mennyi hány óra, nincs egy konkrét összeg, hogy kié, hogy lehet a szomszédé :D, csak annyi van írva, hogy tartozás miatt :D

gerbera317 # e-mail 2020.09.08. 08:50

Csak egy telefonba került volna nekik
Mármint az új végrehajtónak? Mindegy is, mivel a végrehajtó nem telefonon kommunikál az adóssal.
nincs benne feltüntetve semmi, konkrét, hogy miért, hogy mi mennyi hány óra
Dehogy nincs: a végrehajtói ügyszám. Azt az adós meglátja, és rögtön tudnia kell, hogy "ja, dejszen ez az ótépés végrehajtás".
Az történhetett, hogy a régi végrehajtó nyugdíjba ment. Helyére került vagy helyettes végrehajtó, vagy pedig a végleges (ezt neked kell tudnod, a végrehajtói intézkedésen ez jó nagy betűkkel, kövéren szedve fel van tüntetve). Az új végrehajtó azt se tudja, hogy te a világon vagy, hanem a végrehajtást kérő felszólalt, hogy valami hiányzik, mire a végrehajtó megnézte, és látta, hogy tényleg. Ebből azt akarom kihozni, hogy valószínűleg a munkáltatód cseszte el azzal, hogy amikor elkezdtek visszamenni a tőled levont pénzek azzal, hogy a bankszámla megszűnt, kérdés nélkül tovább próbálkozott. Már csak az a kérdés, hogy valóban kapott-e vissza összegeket, és azokat hová tette...

rigoz # e-mail 2020.09.08. 09:08

Igaza van Gerberának abban, hogy a végrehajtó magától - alapvetően - nem köteles tájékoztatni a konkrét eljárási cselekményekről - amennyiben a Vht. kifejezetten közlési kötelezettséget az adós felé nem ír elő - az adóst, azonban az adóst a Vht. 9. § folytán alkalmazandó Pp. 162. § (1) bek.-e szerinti iratmegismerési jog illeti meg, e körben az adós (is) jogosult arra, hogy:

  • ügyfélfogadási időben végrehajtási ügye aktájába maga vagy meghatalmazottja, személyesen betekintsen
  • hiteles vagy nem hiteles másolatot kérjen írásban (e-Papíron vagy postai úton megküldött, aláírt levélben, illetve a végrehajtóhoz (személyesen, maga vagy meghatalmazottja útján benyújtva), illetve szóban jegyzőkönyvbe vetten, illetve a Pp. 619. § (1) bek.-e alapján az elektronikus formában rendelkezésre álló iratok nem hiteles másolatainak megküldését is kérheti
  • írásban vagy személyesen, szóban maga vagy meghatalmazottja útján kifejezetten tájékoztatást kérjen az iratok tartalmáról, az ügy állásáról

Ezekre a végrehajtó köteles "reagálni", azonban az ügyiratok másolata alapvetően igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség alá esik, az alábbiak szerint:

  • az ügyiratok nem hiteles másolatáért 100Ft/oldal
  • az ügyiratok hiteles másolatáért a nem hiteles másolat díján felül 300Ft/oldal hitelesítési díjat, illetve aláírás-hitelesítés esetén 500Ft/aláírás
  • már kiadott iratmásolat, záradék stb. hitelesítéséért 1000Ft/dokumentum

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni azzal, hogy az elektronikus formában rendelkezésre álló irat elektronikus úton való kiadása iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség alól mentes.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 29-31. § szerint az olyan irat tekinthető elektronikus formában rendelkezésre állónak, melyet az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, így a végrehajtó is maga szerkesztett meg számítógép segítségével (tehát amit maga "gyártott", nyomtatott), illetve a kérelemtől függetlenül már beszkennelt és a hozzá elektronikus úton érkezett iratok is ilyennek minősülnek, utóbbiak értelemszerűen.

alsovonal # e-mail 2020.09.08. 15:16

Sziasztok!

Három rövid kérdést szeretnék feltenni.

Mostanában volt szó vh-helyettesről/jelöltről. Azt szeretném kérdezni, hogy a végrehajtó-helyettes helyszíni (értem ez alatt adós lakását) foglalási jegyzőkönyvet készíthet-e?

Habár a Vht. 240/D. § (1) bekezdése egész jól behatárolja a jogkörét, de azért megkérdezlek Titeket is.

Barátom albérleténél foglalási jegyzőkönyvet hagyott a végrehajtó-helyettes, melyet kiskorú gyermekének adott át, mivel ő nem volt odahaza. Ez szabályos kézbesítés?

Ha legközelebb otthon találja, albérletből milyen vagyontárgyakat nem foglalhat le a végrehajtó? Van erre a Vht-ban valamilyen szabály?

Köszi, ha válaszolsz!

gerbera317 # e-mail 2020.09.08. 15:26

foglalási jegyzőkönyvet készíthet-e?
Igen. Miért ne?
Ez szabályos kézbesítés?
Ez nem kézbesítés. A helyszíni ingófoglalás megkísérlése nem kézbesítés, hanem egy eljárási cselekmény, amiről az adós kismillió módon szerezhet tudomást. A "nesze, add oda apukádnak" hatálya azonos azzal, mintha odaszögelné az ajtófélfára, csak kevésbé megalázó. Ha az adós megkapja/megtalálja, akkor az éppen hatályos. Meg anélkül is.
milyen vagyontárgyakat nem foglalhat le a végrehajtó
Bármit, amiről nem valószínűsíthető, hogy nem az adósé. Van szabály.

rigoz # e-mail 2020.09.08. 15:46

Kézbesíteni az olyan határozatokat kell, melyeket a végrehajtó az adós távollétében hoz.

Ahogy Gerbera is írja, a foglalás eljárási cselekmény, melyet, mint halasztást nem tűrőt (is) külön határozat és értesítés nélkül foganatosít a végrehajtó.

A foglalásról jegyzőkönyv készül, melyről az adós jogosult kérelmére másolatot kapni. Illetve, ha jogorvoslati jogot keletkeztető cselekmény valósul meg, a végrehajtó a jegyzőkönyvet köteles közölni az adóssal, részére megküldeni azt.

A végrehajtás egy sajátos szabályrendszerű kvázi nemperes eljárás, így arra nem minden esetben a Polgári perrendtartás szabályai irányadók, csak akkor, ha a Vht. másként nem rendelkezik.

alsovonal # e-mail 2020.09.08. 16:14

Köszi Nektek, azt hiszem értek mindent. Azaz...

Van szabály

gerbera abban segítenél még, hogy hol találom?

alsovonal # e-mail 2020.09.08. 19:02

Azt hiszem megtaláltam a 90. § - tól kezdődően mely vagyontárgyak mentesek a végrehajtás alól.

gerbera317 # e-mail 2020.09.09. 08:44

A főszabály a 86. § (1) bekezdése: lefoglalni az adós birtokában, őrizetében levő vagy más olyan ingóságot lehet, amelyről valószínűsíthető, hogy az adós tulajdonában van. És ez után következnek a részletes szabályok.

alsovonal # e-mail 2020.09.11. 15:10

Köszi gerbera!
__

Korábban e-Papíron beadtam pár dokumentumot a végrehajtónak, írtam is arról, hogy a végrehajtójelölt elhajtott s ma újból voltam. Továbbra is kötötte az ebet a karóhoz, hogy ‘18 előtti ügyekben nem fogadhatja el az e-papírt... Vittem magammal nyomtatott verziót, az jó volt. :)(

Van egy kérdésem. A bank eladta a tartozást követeléskezelőnek. Követeléskezelővel részletfizetési megállapodást kötöttem januárban.

A jóképességű jelöltünk észrevette, hogy a vh-kérő nem küldte be a megállapodásunk (csak a térülésekről nyilatkozott.) és nem kérte a végrehajtás szüneteltetését s tájékoztatott, hogy így akár végrehajtási cselekményeket is foganatosíthatnak.

A megállapodást átadtam, iktatta az ügyhöz. Mai nap már sajnos nem tudtam beszélni a követeléskezelő hozzám tartozó ügyintézőjével.

Jogosan bocsátana ki a végrehajtó hatósági átutalási megbízást/foglalna ingó vagyont stb., amíg a követeléskezelő nem tesz eleget a kötelezettségének?

Köszi, ha válaszolsz.

rigoz # e-mail 2020.09.11. 19:22

@alsovonal: Az adós kérelmére a végrehajtást foganatosító - adós lakhelye szerinti - járásbíróság (kivételesen) a végrehajtást bármely méltányolható okból, mely alapján indokoltnak látja és nem sérti a végrehajtást kérő jogát jobban, mint annak elmaradása az adós érdekét, jogát, a végrehajtást határozott időre felfüggesztheti. (Vht. 49.-50. §, ha nem tévedek...)

Javaslom, hogy erre hivatkozva fontolja (fontold) meg kérni a végrehajtás felfüggesztését a lakhelye szerinti bíróság végrehajtási csoportjánál!

A végrehajtás kérő együttműködési kötelezettségét a végrehajtó rendbírság kiszabásával, illetve azzal "kényszerítheti ki", hogy maga - hivatalból - szünetelteti a végrehajtást addig, amíg annak nem tesz eleget magától.

Továbbá a térülést bejelentheti az adós is és e körben a Vht. 40. § szerinti perelhárító eljárás - adós nyilatkozattételre felhívása - is kérheti, mely eredménytelensége estén az adós a végrehajtás e körbéli korlátozása iránt pert indíthat a lakhelye szerinti bíróságon. E perben ideiglenes intézkedésként kérhető előzetesen a további végrehajtási cselekmények e körben való elvégzésének megtiltása is... A végrehajtás e körben való felfüggesztése...

Ameddig a felfüggesztés/szünetelés/megszűnés tárgyában vagy ideiglenes intézkedésről jogerős, illetve előzetesen végrehajtható határozat nem születik vagy a végrehajtást kérő nem tesz bejelentést, a végrehajtó továbbra is a még fennálló tartozás behajtása érdekében végrehajtási cselekményeket végezhet. És igen, "inkasszálhat" is akár vagy foglalhat.

Mint már korábban javasoltam, ragaszkodni kell ahhoz, hogy legalább a helyettessel hagyj lehessen beszélni, kifejezetten hozzá kellene "időpontot kérni"...

Alapos ok nélkül ezt nem tagadhatják meg...

alsovonal # e-mail 2020.09.12. 09:26

Köszönöm rigoz.

Mint már korábban javasoltam, ragaszkodni kell ahhoz, hogy legalább a helyettessel hagyj lehessen beszélni, kifejezetten hozzá kellene "időpontot kérni"...

Jövő hét közepéig várok a végrehajtást kérőre, aztán meglátom merre kell továbblépnem.
Tegnap kérdeztem, hogy végrehajtó úrral tudok-e beszélni, mikor lesz bent, mert arra kérek időpontot. Válasz: nem tudjuk, kiszámíthatatlan. A helyettes pedig a felesége, szóval az ő jelenléte sem
kiszámítható. :)

rigoz # e-mail 2020.09.12. 10:06

@alsovonal: „"Jövő hét közepéig várok a végrehajtást kérőre, aztán meglátom merre kell továbblépnem.
Tegnap kérdeztem, hogy végrehajtó úrral tudok-e beszélni, mikor lesz bent, mert arra kérek időpontot. Válasz: tes pedig a felesége, szóval az ő jelenléte semnem tudjuk, kiszámíthatatlan. A helyet
kiszámítható. :)
”"

Szép kis bagázs. Én biztos fegyelmi útra (is) terelném az ügyet, de hát ez Én vagyok... Illetve kérdezném: akkor mikor írja alá a rahedli papírt az egyikük? Vagy nem is Ők írja alá??

De kicsit büdös is a magyarázkodás... Nekem.

gerbera317 # e-mail 2020.09.12. 10:51

Igaza van a jelöltnek: ha a végrehajtást kérő nem jelenti be a részletfizetési megállapodást, és nem kéri a szünetelést, az az ő mulasztása, a végrehajtó pedig jogszerűen intézkedik tovább. Mondjuk, gyökérség, de jogszerű. A vagyontárgyak lefoglalása pedig eleve feltétele az 52f szerinti szünetelés megállapításának.
A végrehajtó távolmaradása a félfogadástól nem alapoz meg fegyelmi kérdést. Az ügyfélfogadáson nem kötelező az azonnali intézkedés-hozatal, ebben az esetben pedig bőven elegendő, ha olyan személy tartózkodik ott, aki képes az ügyfél beadványára érkeztetőt nyomni és egy másolatot ebből visszaadni. A jogi tanácsadás pedig eleve nem tartozik a végrehajtó tevékenységébe.
Itt az a gond, hogy a jelölt az érkeztetőt sem tudja kezelni, és olyan információval hátráltatja a végrehajtó saját eljárását, ami téves jogértelmezésből fakad.
Rigoz iszonyatosan túlragozza a kérdést - majd talán Grave helyreigazitja; én megmaradok a felézők kiosztásánál valakinek ezt is magára kell vennie.

rigoz # e-mail 2020.09.12. 11:06

Nem, nem az a fegyelmi kérdés szerintem sem, hanem az egész úgy ahogy van, élen a nem fogadjuk el az e-Papíron tett nyilatkozattal és amikor az ügyfél erre megoldást akar találni, lekoptatjuk... Ez árad az idézett mondatból, ez az, ami Engem "idegesít", hogy úgy mondjam...

Ez a felsőbbrendűsködés...

De örülök, hogy most túljutottál az alakszerűségi kérdésen Gerbera... :)

Bár szerintem lehet többre menne azzal a saját érdekében - ahogy tanácsoltam is - ha méltányolható indokként is hivatkozva a részletfizetési megállapodásra a foganatosító bíróságtól felfüggesztést kérne. Még a végén ott többre is jutna...

alsovonal # e-mail 2020.09.12. 11:07

ha a végrehajtást kérő nem jelenti be a részletfizetési megállapodást, és nem kéri a szünetelést, az az ő mulasztása

Gerbera mit javasolsz mit tegyek azon kívül, hogy mielőbb kérem a végrehajtást kérőt a mulasztásának pótlására? A végrehajtót kérhetem, hogy az általam tegnap beadott részletfizetési megállapodás alapján szólítsa fel vh-kérőt a mulasztásai rendezésére?

hogy a jelölt az érkeztetőt sem tudja kezelni, és olyan információval hátráltatja a végrehajtó saját eljárását, ami téves jogértelmezésből fakad

Nincsenek a helyzet magaslatán, ezért lenne jó, ha legslább egy héten egyszer a végrehajtóval is lehetne találkozni. Kb. ez itt kivitelezhetetlen: nem helyi a tag, másik megyében van a székhely.

alsovonal # e-mail 2020.09.12. 11:20

rigoz újfent köszi neked is!

ha méltányolható indokként is hivatkozva a részletfizetési megállapodásra a foganatosító bíróságtól felfüggesztést kérne.

Lehet, hogy ez lesz a vége, de ehhez sok kedvem nincs, viszont érdekem fűződik hozzá.
Gerbera talán ír valami okosat, amivel s végrehajtó saját hatáskörben ki tudja “kényszeríteni” a vh-kérőtől a megállapodást.

rigoz # e-mail 2020.09.12. 11:30

Sajnos ki kell ábrándítsalak: a végrehajtónak nincs ilyen jogköre (bíróságnak van, de végrehajtás alatt álló ügyben ez sem játszik, hiszen már a főkérdésben döntött a bíróság, különben nem lenne az ügy végrehajtás alatt, ha csak nem közjegyzői vagy más közvetlenül végrehajtható okirat az alapja persze...).

A felfüggesztés a legegyszerűbb lépés a Te szemszögedből egyébként. Egy egyszerű kérelem, meg kell indokolni, csatolni a megállapodást és rövid határidőn belül (15 nap) döntenie kell róla a bíróságnak, a döntés pedig fellebbezhető. És csak a fellebbezés illetékköteles.

Szemben mondjuk a végrehajtási kifogással... Vagy a korlátozás iránti perrel.

Illetve utóbbit a Vht. 41. § szerinti - adós kérelmére - felhívásnak meg kell előzze, de kétséges, hogy amennyiben eddig nem tett bejelentést a végrehajtást kérő, akkor majd külön felhívásra tenne-e...

A Vht. 41. § szerinti eljárásnak sincs díjfizetési kötelezettsége.

rigoz # e-mail 2020.09.12. 16:24

Remélhetőleg sikerül valamit "kikilincselni" végre... :) Amúgy szívesen.

gerbera317 # e-mail 2020.09.12. 17:13

A Vht. 41. § szerinti eljárás (és a végrehajtás korlátozása iránti per) nem alkalmas arra, hogy kikényszerítsd a végrehajtást kérő nyilatkozatát a részletfizetésre vonatkozólag. Halott ötlet. Megismétlem: halott ötlet.
A részletfizetés engedélyezése a Vht. 52. § f) pontja szerinti szünetelést alapozza meg. A szünetelést a végrehajtó állapítja meg, erre helyette senki (tehát a bíróság sem!) jogosult, továbbá nem helyettesíthető felfüggesztéssel, amit viszont csak a bíróság (vagy a közjegyző) rendelhet el. A felfüggesztés jogkövetkezménye egyébként is az, hogy részletet _sem_ kell fizetni, úgyhogy ez is halott ötlet.
A végrehajtó töketlensége ebben az, hogy ha a végrehajtást kérő a részletfizetési megállapodás bejelentésekor elfelejtette külön kérni a szünetelést, ez nem akadálya annak, hogy a végrehajtó megállapítsa a szünetelést. Ugyanis - a felfüggesztéssel ellentétben - itt nincs, vagy csak minimális a mérlegelési lehetőség; hanem a végrehajtó a szünetelés feltételeit vizsgálja meg, és ha azok fennállnak, akkor saját hatáskörben megállapítja, bizonyos esetekben pedig meg kell állapítania a szünetelést. Így tesz például a behajthatatlanság megállapításakor, de akár a végrehajtás befejezésekor is, amikor is az egészen biztos, hogy nem kérelemre történik. Na, ugyanígy a részletfizetésnél is működik, csak ilyenkor a szünetelést kérni is lehet.
Itt most valamivel motiválni kellene a végrehajtót, hogy emberelje meg magát, és a végrehajtást kérő rendelkezésre álló nyilatkozata alapján állapítsa meg a végrehajtás szünetelését.

rigoz # e-mail 2020.09.12. 17:29

@gerbera:

1. "A Vht. 41. § szerinti eljárás (és a végrehajtás korlátozása iránti per) nem alkalmas arra, hogy kikényszerítsd a végrehajtást kérő nyilatkozatát a részletfizetésre vonatkozólag. Halott ötlet. Megismétlem: halott ötlet."

Tudomásul vettem - szerintem Ő is azt fogja -, nem is ezt tanácsoltam neki elsődlegesen, hanem a felfüggesztést.

2. "A felfüggesztés jogkövetkezménye egyébként is az, hogy részletet _sem_ kell fizetni, úgyhogy ez is halott ötlet."

Nem kell fizetni a felfüggesztés hatálya alatt, de nem is tiltott. Viszont nem lehet végrehajtási cselekményt sem foganatosítani és épp az utóbbit szeretné elérni, hogyha már fizet tisztességgel, akkor - a végrehajtást kérő és a végrehajtó töketlensége folytán - még ne tiltsák is a fizetését/foglaljanak, azaz foganatosítsanak végrehajtási cselekményt is, mégegy bőrt indokolatlanul lenyúzva róla...

3. "A végrehajtó töketlensége ebben az, hogy ha a végrehajtást kérő a részletfizetési megállapodás bejelentésekor elfelejtette külön kérni a szünetelést, ez nem akadálya annak, hogy a végrehajtó megállapítsa a szünetelést."

Köszi a hasznos infót, "bajtárs" nevében is! :)

4. "Ugyanis - a felfüggesztéssel ellentétben - itt nincs, vagy csak minimális a mérlegelési lehetőség; hanem a végrehajtó a szünetelés feltételeit vizsgálja meg, és ha azok fennállnak, akkor saját hatáskörben megállapítja, bizonyos esetekben pedig meg kell állapítania a szünetelést"

Ezt is jó tudni, köszi!

5. "Itt most valamivel motiválni kellene a végrehajtót, hogy emberelje meg magát, és a végrehajtást kérő rendelkezésre álló nyilatkozata alapján állapítsa meg a végrehajtás szünetelését."

Hát erre Én két lehetőséget látok alapvetően, a szép szóval meggyőzésen túl: az egyik a fegyelmi út, a másik a végrehajtási kifogás, mert ezek járhatnak érdemi következménnyel a végrehajtó számára is, avagy csak befenyíteni vele komolyabban...

De egyetértek "motiválni" (rendreutasítani) kell a "drágaságot", de rendesen...

alsovonal # e-mail 2020.09.12. 17:47

A felfüggesztés jogkövetkezménye egyébként is az, hogy részletet _sem_ kell fizetni, úgyhogy ez is halott ötlet

Ezért vártam rád türelmesen gerbera.

Itt most valamivel motiválni kellene a végrehajtót, hogy emberelje meg magát, és a végrehajtást kérő rendelkezésre álló nyilatkozata alapján állapítsa meg a végrehajtás szünetelését.

Köszönöm, intézkedem!

De egyetértek "motiválni" (rendreutasítani) kell a "drágaságot", de rendesen...

Úgy lesz rigoz. Először is kérelmet terjesztek elő - már csak azért is e-Papíron -, s ha nem megfelelően intézkedik, belökök egy vh-kifogást.

A fegyelmi utat vh-ügyekben már elvetettem. Egyrészt nem akarok nagyon baxakodni a végrehajtókkal és úgy tudom a panaszokat ugyanolyan végrehajtók bírálják el az OFT-ben (dr.Schadl vezényletével), mint bármelyik más “mezei” végrehajtó. Szóval na. Érted.

rigoz # e-mail 2020.09.12. 18:09

@alsovonal:

  1. De lehet fizetni a felfüggesztés tartama alatt!Csak nem kell és végrehajtási cselekménynek sincs helye. :) Amúgy...
  2. "Úgy lesz rigoz. Először is kérelmet terjesztek elő - már csak azért is e-Papíron -, s ha nem megfelelően intézkedik, belökök egy vh-kifogást."

Gerbera mondaná bizton, hogy a vh. kifogással csak óvatosan és nagyon körül kell járni, ha mégis benne, hogy mit és miért sérelmezel...

Ami annyiban igaz, hogy a végrehajtási kifogás akkor lehet sikeres, ha a végrehajtás alapvető szabályait és a kifogással élő jogát vagy jogos érdekét a végrehajtó intézkedése vagy mulasztása súlyosan sértette.

Bár ez szerintem jelen esetben egyértelműen megállna.

3. Én úgy tudtam, hogy a fegyelmi ügyeket a törvényszékek melletti külön erre a célra létrehozott tanácsok intézik. De nyilván a kamara jogosult kezdeményezni azt. Te, mint sérelmet szenvedő nem...