Fórum Végrehajtási jog újabb elöl     új hozzászólás


végrehajtás kérdések

evimeri # e-mail 2020.09.12. 20:20

Üdv mindenkinek.
Szeretnék tanácsot kérni.
Egy kicsit bonyolult a dolog, de megpróbálom röviden leírni.
2011-ben elköltöztünk a házunkból és albérletbe mentünk Bp-en. Oda nem voltunk bejelentkezve, ezért a postán utánküldést kértem a tartózkodási helyünkre.
2012 - ben hitelt vettem fel a testvéremnek, aki pár hónap múlva nem fizetett. Arra nem emlékszem, hogy jött - e felszólító levél vagy sem.
Pár hónappal ezelőtt felhívott a Reg - finance Zrt, hogy tartozásomat megvásárolták és fizessem ki. Akkor mondtam az ügyintéző hölgynek, hogy havi részletben tudnám törleszteni, küldjenek egy részletfizetési megállapodást. Ő akkor azt mondta, hogy nem küldenek fizessek be x számlára y összeget. Mondtam neki, hogy így nem vagyok hajlandó fizetni, mert bárki felhívhat ezzel és azt sem tudom kinek fizetek stb.
csak írásos megállapodás után vagyok hajlandó fizetni.
Akkor a hölgy közölte, hogy már xy végrehajtónál van az ügy végrehajtás alatt. Felhívtam a végrehajtót, ők azt mondták nincs náluk ilyen ügy. Vissza hívtam a Reg-Finance-t és mondtam a hölgynek, hogy a végrehajtó mit mondott. Akkor a hölgy azt mondta egyeztet a főnökével.
Pár nappal később ismét felhívott, hogy most már a végrehajtónál van a tartozásom. Ekkor levélben kértem, hogy tájékoztassanak a tartozás összegéről és küldjék el a kedvezményezetti szerződésüket is. Amikor megkaptam szerepelt benne, olyan postai feladóvevény fénymásolata, amely úgy ment vissza, hogy a címzett nem kereste.
Felhívtam a végrehajtót, hogy részletfizetést kérjek, de ők csak 12 havit tudnak adni.
Írtam a Reg-finance-nak, hogy engedélyezzék a részletfizetést, 12 hónap alatt nem tudom kifizetni az összeget. A kérelmemet elutasították. Időközben kiderült - 2018-ban vidékre költöztünk és bejelentettük tartózkodási címként, a postán továbbra is fizetem az utánküldést -, hogy a posta ismét nem küldte át a végrehajtói levelet. Így a fellebbezési időből kicsúsztam. A postán felvették a panaszomat.
A kérdésem az lenne

  1. Ha a Reg - finance nem engedélyezi a 12 havinál több részletfizetést, mit tudok még tenni, hogy ne legyen végrehajtás?

Előre láthatólag, most jutok egy jól fizető munkához, így jövőre, akár 12 hónap alatt is kitudnám fizetni a tartozást.
2)Kérhetem, hogy szüneteltessék addig a végrehajtást?
3)Hivatkozhatom arra, hogy a posta mulasztása miatt nem kaptam meg a felszólításokat?
Igaz a régi utánküldés megrendeléséről nincs papírom, de talán a postán még kitudják adni.

Még egy utolsó kérdés: Sajnos elromlott a nyomtatóm így nehéz bármiről is saját példányt készíteni. Ha email-en írok nekik és és csatolt fájlként küldök el pl. egy igazoló szelvényt az hitelesnek minősül törvényileg.

Előre is köszi a válaszokat.

alsovonal # e-mail 2020.09.13. 00:44

@rigoz

De lehet fizetni a felfüggesztés tartama alatt!

Viszont nem szeretem a halott ügyeket. :) Vh-kifogás pozitív elbírálásában pedig egész jó az arányom, jó lenne nem rontani ezt.

@evimeri

Ha email-en írok nekik és és csatolt fájlként küldök el pl. egy igazoló szelvényt az hitelesnek minősül törvényileg.

Nem. Ha elektronikusan akarsz ügyet intézni, küldjed e-Papíron. Elvileg el kell fogadnia végrehajtónak. :) Gyakorlatilag pedig ... vannak megfelelő helyek nyomtatásra, ha tiéd éppen most nem jó.

rigoz # e-mail 2020.09.13. 08:28

@evimeri:

1. Az e-mailben küldött nyilatkozat, irat stb. hatálytalan (elektronikus ügyintézésről és bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (5) bek., az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 154. § (1) bek. b) pontja és (3) be
  • e).

Amennyiben elektronikus úton kíván jognyilatkozatot tenni, ezt megteheti, amennyiben Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezik.

Ügyfélkapu regisztráció bármely NAV ügyfélszolgálaton és Kormányablakban, személyes ügyintézés keretében "létrehozható".

Amennyiben már van Ügyfélkapuja, akkor az epapir.gov.hu oldalon elérhető levelezőrendszeren át, az ügyében eljáró végrehajtói iroda címzettkénti megjelölésével, az űrlapon vagy ahhoz csatolt fájlban előadhatja

Ez esetben - a gyakorlat tükrében - nem szükséges, bár megfontolandó a csatolt fájlok elektronikus aláírással/bélyegzővel, illetve AVDH-bélyegzővel.

Ugyanakkor magát a "levelet" mindenestül az e-Papír rendszer az Ügyfélkapus azonosító adatai használatával, az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-hitelesítési Szolgáltatás segítésével hitelesíti amúgyis.

Egyébként beadványait - ennek híján - papír alapon, személyesen vagy postai úton van lehetősége joghatályosan a végrehajtóhoz eljuttatni.

Az elektronikus ügyintézés előnye az időszerűség csökkenése és az elveszés kockázatának minimálisra csökkenése.

2. A Posta felelőssége abban rejlik, hogy a részére feladott levelet nem juttatta el szerződésszerűen - ebben igen, jelentősége van az igényelt utánküldés szolgáltatásnak - a címzettjéhez...

Én úgy szűrtem le, hogy a fő gond az, hogy az Ön által kért utánküldést a posta helyi telephelye semmibe vette, így nem kerestével külde a leveleket vissza a

Természetesen ezért a Posta Ön felé kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Nagyon jól tette, hogy panasszal fordult a postához, azonban tudnia kell, hogy amennyiben a Posta vitatja a felelősségét, a tényleges vagyoni hátrányt

3. Ön kézbesítési kifogás (illetve mivel az eljárás a leírtak alapján 2018.01.01. napja előtt indult, így háttérjogszabályként az 1952. évi III. tv. (rPp.) irányadó, mely ugyanezt a jogintézményt kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemként ismeri) keretében sérelmezheti a végrehajtói iroda felé, hogy a posta kézbesítési szabályok megsértésével járt el a levelek, döntések, ügyiratok kézbesítésével kapcsolatban, ezért nem tudta a leveleket átvenni.

Ezt amennyiben Ön leírja a végrehajtói irodának - emellett lehet benne ismételt közlést kérni, de ezt a végrehajtó, ha a "kifogásnak" helyt ad, köteles amúgyis megtenni - és kellően valószínűsíti, hogy így volt, akkor a végrehajtó a "kifogásnak" helyt ad, megállapítja, hogy a korábbi kézbesítés "olyan, mintha meg sem történt volna" és egyúttal a korábban szabálytalanul közölni megkísérelt iratot ismételten megküldi.

Fontos azonban tudnia, hogy a kézbesítési kifogás/vélelem megdöntése iránti kérelem csak a visszaküldést" követő - jelen ügyben alkalmazandó rPp. hatálya alatt - 6 hónapon belül terjeszthető elő. Ezt követően sajnos már nem lehet "kifogással" élni.

Egyébként még tudnia kell, hogy:

  • a kézbesítési "kifogásnak" nincs halasztó hatálya, kérelemre vagy hivatalból a végrehajtó azonban azt külön intézkedéssel, a sérelmezett cselekményből következő végrehajtási cselekmény "felfüggesztése" formájában elrendelheti, ha a "kifogás" sikere valószínűnek mutatkozik
  • a kifogást elutasító vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasító (visszautasító) határozat ellen perorvoslatnak van helye
  • a kifogás eredményes elbírálásáig úgy tekintendő az irat, mintha szabályosan közölték volna

4. Helyesen járt el, hogy írásos dokumentum és konkrétumok híján nem fizetett. Nem szabad bedőlni mindennek. Megjegyzem, hogy Ön jogosult a testvér ellen pert indítani és kára megtérítését követelni róla. Persze ehhez több, mint nem hátrány, hogyha a leírtak valóságát tudja bizonyítani. Így azt, hogy Övé lett a hitel "érdeme" és ehhez képest "szt bele"... Lényegében...

5. A végrehajtást az adós csak felfüggeszteni kérheti. Erre bármely méltányolható oly okból lehet helye

A végrehajtás felfüggesztéséről a végrehajtást foganatosító, adós lakóhelye szerint illetékes bíróság dönt.

A bíróság az iratok beterjesztését követő 15 napoon belül, fellebbezhető végzéssel határoz. A végrehajtás felfüggesztését elrendelő határozat előzetesen, fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

A felfüggesztés határozott időre, illetve feltételhez kötötten, akkor rendelhető el, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a végrehajtást kérő (akinek tartozik) érdekeinek az adós felfüggesztéshez fűződő hátrányait meg nem haladó sérelme nélkül, az adós átmeneti nehézségét figyelembe véve indokolt ahhoz, hogy az adós létfenntartása súlyos veszélye nélkül később teljesíthesse a tartozását. Fontos azonban, hogy fennálljon a későbbi teljesítés reális lehetősége.

Szünetelést a végrehajtó hivatalból rendelhet el vagy a végrehajtást kérő kérheti bizonyos eset körben. Ilyet az adós nem kérhet.

4. Részletfizetést a végrehajtó is engedélyezhet. Ennek előfeltétele azonban a végrehajtást kérő felé a fennálló tartozás legalább részbeni megfizetésének igazolása.

Ugyanakkor az adós és a végrehajtást kérő végrehajtó előtt ismertté vált megállapodása - a végrehajtást kérő rendelkezési jogából eredően - "köti" a végrehajtót...

Egyébként ajánlom figyelmébe a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását, mely azonban jogosult a tartozás jellegénél fogva ebben közrehatni a Bank (követeléskezelő) és Ön közt. A PBT eljárása költségmentes. A PBT azonban nem járhat el abban az esetben, ha az ügyben már polgári bíróság korábban jogerős ítélettel vagy azzal azonos hatályú határozattal döntött. (bár a leírtakból feltételezem, hogy nem...)

rigoz # e-mail 2020.09.13. 08:29

@älsovonal: " Vh-kifogás pozitív elbírálásában pedig egész jó az arányom, jó lenne nem rontani ezt."

A statisztika a KSH-ban, a végrehajtási eljárás nem statisztikai műfaj! :) "Viccen kívül"...

rigoz # e-mail 2020.09.13. 08:34

"amennyiben a Posta vitatja a felelősségét, a tényleges vagyoni hátrányt" (...) akkor azt a Postával szemben fizetési meghagyásos eljárásban és azt követő esetleges polgári perben érvényesítheti.

Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a rendszeresített űrlapon bármely közjegyzőtől kérhető, illetve a kérelem - "elvileg" - szóban is előterjeszthető.

dani0530 # e-mail 2020.09.14. 08:45

2015-ben telefonos beszélgetésen keresztül, elöfizetést rendeltem a t-mobiltol, amit ugy igényeltem meg ,hogy havi 10.000ft-nál több ne lehessen a havidíj ára. Akivel beszéltem hölgyel kedvesnek tünt és mondta persze van rá lehetöség ill. vettem fel mellé egy telefont is igy elöre bekellet fizetnem 60.000ft-ot amire azt mondta a hölgyike hogy, majd levonasra kerül a tarifa árából (a telefonkészüléket természetessen kifizettem).Eltelt 2 honap csekk még nem jött ki ugye kivonodott a 60.000ft-ból és akkor jött a feketeleves a 3-ik hónapban kijött egy 50000Ft-os csekk, miszerint enyiér telefonozgatam. Bementem reklamalni a t-mobilba , hogx van ez mikor én egy korlátozott 10.000 es csomagot rendeltem meg, azt mondtak nem is vagyok ebbe a csomagba de viszzahalgassak a telefonbeszelgetest amikor a rendeles történt, hát visszahallgaták és közölték velem ,hogy ök nem hibásak!!!xd Én meg nem voltam hajlandó befizetni ezt az összeget mivel átverve éreztem magam, az ügyet átadták behajtónak ami már felkamatozott 400.000 Ft-ig. 1-2 éve kaptam a behajtottol egy levelett miszerint, nincs semmi nevemen, nincs bejelentett munkam amiböl tudnanak vonni igy abba hagyjak a végrehajtást és 5 év mulva elévül az ügyem.
A kérdéseim azok lennének, hogy akkor most már nem fog keresni a végrehajtó?
A mostani munkahelyemröl vonhatnak le pénzt és ha igen menyi idö alatt tud megtalálni a végrehajtó?
Az elöfizetés elmulasztasa miatt és ezmiatt kialakult 400.000ft-os tartozás miatt én most szerepelek bár listán?
Köszönöm a válaszokat.

rigoz # e-mail 2020.09.14. 10:18

@dani0530: Elektronikus hírközlési szolgáltatásokból fakadó szerződéses követelések elévülési ideje 1 év.

A kötbér, előfizetési szerződés szerinti havidíj stb. ezen időn belül elévül.

Nem vonatkozik ezen speciális szabály viszont pl. a készülék-törlesztésre, vételárra, az általános szabályok szerint az pl. 5 év alatt évül el.

"Előfizetés elmulasztása" pedig értelmezhetetlen, alapból ügyféli oldalon nem keletkezhet szerződéskötési kötelezettség, az ilyen kötelemkeletkeztető irat, jognyilatkozat semmis.

Egyébként elég zavaros ez az egész... Bűzlik...

gerbera317 # e-mail 2020.09.14. 10:46

ami már felkamatozott 400.000 Ft-ig
Kizárt dolog (mármint, hogy "felkamatozott"). Szerződést szegtél (legalábbis úgy tűnik), és jól rádverték a szerződésben vállalt kötbért. Egyébként édesmindegy, mert közjegyző előtt, passzívan elismerted a tartozásodat mind jogcímét, mind összegét tekintve, így utólag hiába is állítod az ellenkezőjét. Egyébként az a "behajtó" az végrehajtó lesz. A kérdéseidre:
most már nem fog keresni a végrehajtó?
Esélyes, hogy nem fogják kérni a végrehajtás folytatását. De ez csak esély, nem pedig bizonyosság.
A mostani munkahelyemröl vonhatnak le pénzt
Ha a végrehajtás újraindulásakor is ez lesz a munkahelyed, akkor igen. Egyébként a mindenkori munkahelyen tiltják le a fizetést.
menyi idö alatt tud megtalálni a végrehajtó?
Sec pec.
én most szerepelek bár listán?
Mi azt honnan tudhatnánk biztosan? Egyébként nem.

dani0530 # e-mail 2020.09.14. 11:06

@gerbera317
@rigoz
köszönöm a válaszokat 400000ft tartozás azér lett mivel a t -mobil eladta más behajtónak az ügyemet és igy tovább ezeket a díjakat az én részemre számolták fel ....
Azér kérdezösködtem enyit nem tudom mi tévő legyek , nem szeretném ,hogy egy jogtalan követelést hivatalosan vonjanak tölem ,ezér nem tudom mit csináljak esetleg próbáljam megkérni részletre , vagy hagyjam a szerencsére esetleg nem keresnek már.

rigoz # e-mail 2020.09.14. 11:08

Azt is jó lenne tisztázni, hogy van-e fizetési meghagyás és valóban végrehajtási eljárás alatt van-e vagy sem...

De ha egy évig nem történt végrehajtási cselekmény - inkasszálás, foglalás stb. - akkor elévül az ügy, mert ha jól értem ez kötbérkövetelés alapvetően, mivel a készülék árát befizette, állítja, így erre az 1 éves elévülés vonatkozik...

gerbera317 # e-mail 2020.09.14. 11:26

400000ft tartozás azér lett mivel a t -mobil eladta más behajtónak az ügyemet és igy tovább ezeket a díjakat az én részemre számolták fel
Hát, nem. A témobil már eleve így adta el a követelését.
em szeretném ,hogy egy jogtalan követelést hivatalosan vonjanak tölem
Felejtsd el ezt a "jogtalant". Elismerted közjegyző előtt, utólag nem gondolhatod meg magadat.
Másiktopikokbantovábbraisezerrelfelézőrigoznak: A kérdező valószínűleg valóban nem érti a különbséget követeléskezelő (=behajtó) és végrehajtó között, de a nyitó posztjában említ egy olyan körülményt, ami a végrehajtásra jellemző, követeléskezelésre nem. Ennek alapja pedig csakis egy ítélt dolog lehet, tehát a kérdezőnek nincs miről vitatkoznia. Abban reménykedhet, hogy a jogosult nem kéri a végrehajtás folytatását, vagy ha mégis, akkor a szünetelés ideje alatt a követelés már elévült.

rigoz # e-mail 2020.09.14. 15:18

Hagyd már ezt a hülye felét végre... Köszi! :)

Egyébként Én is úgy gondolom, hogy ne a jogtalansággal legyen elfoglalva, hanem az elévülésben reménykedjen...

gerbera317 # e-mail 2020.09.14. 17:32

teljesenoff
Rigoz, te valamit nagyon nem értesz. Attól, hogy én abbahagyom ezt a felézést, te még nem fogod abbahagyni. Ellenben ha te abbahagyod, akkor én is. Döbbenet, mennyire nem látod át, mennyire fontos a sorrend.
akkormostlegyenon

Adóstárs # e-mail 2020.09.18. 10:59

Üdv Fórumtársak!

Nekem csak annyi kérdésem volna, hogy hogyan lehet megtudni, hogy mikor évült el a végrehajtás.
5év 6 hónap még mindig?
Esetleg, hogyan lehet megtudni, hogy ez mikor jön el?
Ugye ha bemegyünk az egyik éllovas végrehajtóhoz akkor egyből szemet szúr , hogy én még élek....
Másképpen nem lehet megtudni?:

Igazából 2013 vagy 2014-ben vontak utoljára a fizetésemből azóta semmi kommunikáció vagy levonás nem történt az ügyemben.
Vagy egyáltalán van bármi esély arra, hogy tényleg elévüljön? Meg van esély valahogyan kideríteni?

Köszönöm!

gerbera317 # e-mail 2020.09.18. 12:14

2020-2014=? A matek az matek. Egyébként az adja a legjobb tanácsot, aki azt mondja, hogy az adós kussoljon.

drbjozsef #   2020.09.18. 12:19

Adóstárs,

5év 6 hónap még mindig?
Nem. Sose volt annyi. Az általános elévülési idő 5 év. Ezen kívül van néhány rövidebb is (1 vagy két év, főleg közműszolgáltatásnál vagy hírközlési szolgáltatásnál).

Esetleg, hogyan lehet megtudni, hogy ez mikor jön el?

Sehogy, legalábbis biztosra. Nem tudhatod. Az elévülést sok minden megszakítja, ezek közül néhány olyan, ami valamilyen cselekmény hiánya, tehát közvetlen dokumentáció nincs rá. Vagy olyan cselekmény, amiről nem kell a kötelezettet értesíteni, főleg már végrehajtásnál.

Úgy tudod meg, hogy ellentmondasz a fizetési meghagyásnak, és a bíróságon nem tudja a megszakadását bizonyítani a jogosult. Akkor nyertél. De ha tudja bizonyítani, akkor peched van, főleg a perköltségek hozzáadódásának tekintetében.

Vagy egyáltalán van bármi esély arra, hogy tényleg elévüljön?

Van. Ha végrehajtási szakaszba jutotta követelés, akkor csak végrehajtási cselekmény szakítja meg. Ha nem volt ilyen, akkor 2014 óa elévülhetett. Ha nem figyelt a jogosult, és nem kérte a végrehajtót hogy nézzen az adósa után, akkor elbukhatja.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef #   2020.09.18. 12:19

(adótartozásnál van ilyen 5év 6 hónap "szerűség", de ott sem úgy van, mert ott a számítás kezdete van máshogy, mint a "normál" tartozásoknál)

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Adóstárs # e-mail 2020.09.18. 12:47

Akkor nem érdemes besétálni a végrehajtóhoz?

... bírósági úton megtudni... , lehet nem lesz olcsó.

Annyit tudtam megnézni, hogy kinél van az ügy .. de sajna semmi többet.

drbjozsef #   2020.09.18. 12:52

Akkor nem érdemes besétálni a végrehajtóhoz?

Igen.
Ügyfélfogadási időben kérd, hogy belenézhess az adott ügyszám aktájába. Ott időrendben szerepelnek a lefolytatott cselekmények. Ha találsz 5 olyan összefüggő évet, amikor nem volt semmi, akkor elévült.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef #   2020.09.18. 12:52

Mármint : de, érdemes.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Adóstárs # e-mail 2020.09.18. 12:58

De akkor ahogy jól veszem ki nem kellett értesíteni, ha történt is volna valami.
Mondjuk egy ajánlott levél vagy bármi.

Mondjuk , ha rákukkant csak az ügyemre akkor az, már cselekménynek számít?

Én attól tartok, hogy pont én leszek az aki éppen akkor megy, be amikor nem kellene. HA én belekukkantok akkor az , már eseménynek rögzítik?

Hát kár volt elmenni kezesnek adóstársnak..... De , hát a barátság nem ezen múlik (azt hittem)

Meska # e-mail 2020.09.18. 21:18

Üdv!

Bár több hozzászólónál olvastam MÁV büntetéssel kapcsolatban, azonban engem nem behajtó, hanem bírósági végrehajtó keresett meg (levélben). A büntit 2000-ben (!!) rótták ki (emlékeim szerint ki is fizettem), azóta soha, semmilyen formában nem kaptam felszólítást. A bírósági végrehajtó megjelenését nem kellett volna bírósági pernek vagy fizetési meghagyás kiküldésének megelőznie? írjak a végrehajtónak egy levelet, hivatkozva az elévülésre? Vagy a Máv-nak kell ez esetben? Köszönöm.

rigoz # e-mail 2020.09.18. 22:15

@Meska: De, végrehajtási eljárásnak végrehajtóható okiraton - bíróság vagy közjegyző által kiállított végrehajtási lap - kell alapulnia, amit pedig jogerős fizetési/bírósági meghagyás vagy ítélet alapján lehet kiállítani jogszerűen.

Javaslom, hogy tekintsen be a végrehajtási ügye aktájába, abban benne kell legyen a végrehajtható okirat, mely tartalmazza az annak alapjául szolgáló fizetési/bírósági meghagyás, illetve bírósági ítélet számát is, ami alapján a megelőző eljárás irataiba is betekinthet az eljárást lefolytató közjegyzőnél vagy bíróságon.

Ha a végrehajtás elrendelése jogellenes volt, akkor - amennyiben a végrehajtást kérő nyilatkoztatása eredménytelen a végrehajtó által, melyet Önnek kell kérnie, ez perelőfeltétel - a végrehajtás megszüntetése iránt pert indíthat, illetve a végrehajtási lap visszavonását kérheti a kiállítótól.

Azonban tudnia kell, hogy a közjegyző által kiállított végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem díjköteles, melyet a kiállító közjegyzőnek kell megfizetni, s mely díja legalább 8.000Ft.

Amit még érdemes tudnia, hogy személyszállítási közszolgáltatásokból eredő követelések elévülése 1 év.

Ha 1 év alatt nem volt a végrehajtható okirat kiállítása óta bármikor összefüggően végrehajtási cselekmény, akkor a követelés elévült és további végrehajtásnak nincs helye.

Nincs helye további végrehajtásnak akkor sem, ha a végrehajtást kérőnek az adós igazoltan és a végrehajtást kérő által elismerten megfizette a végrehajtás tárgyát képező főkövetelést és járulékait.

Ez alól kivétel - amennyiben a végrehajtás idején került sor a közvetlen teljesítésre - az az eset, amikor a végrehajtó költségei az adós terhére esnek, akkor ezek behajtására folytatandó és folytatható a végrehajtási eljárás.

gerbera317 # e-mail 2020.09.19. 08:22

A Vht. 41 szerinti eljárás nem előzménye minden megszüntetésnek; az kizárólag a peres megszüntetés előzményeljárása.
A kérdező esetében a vh-lap visszavonása szóba se jöhet, hacsak nem telt még el a 15 nap, és akkor a jogerős fmh-t még megtámadhatja, aminek két módja lehetséges,de a választás nem tetszőleges, hanem körülményfüggő.

Meska # e-mail 2020.09.19. 19:14

gerbera, rigoz, köszönöm. Azt a 8 ezret sem szeretném - elvből - kifizetni. A levélben szerepel hiv. szám a bírósági közreműködésre: "...a végrehajtást az xy. Városi bíróság a xxxx számú végrehajtási lappal rendelte el..." Ez a friss levél. ehhez van egy 2001-eskeltezésű melléklet csatolva (eredeti vh. lap), bíró által aláírva és pecsételve.
De - mint mondtam - semmilyen papírt nem kaptam korábban. Bocsánat, pontosítok, kb. pár hónapja jött egy (ha jól fogalmazok) jogutódlásról és arról, hogy kihez került az ügy. Mellesleg, nem ez a végrehajtó volt feltüntetve. Másrészt ezen a perköltség rovatnál 0 forint van jelezve. Egyszerűen nem értem, 19 évig hol voltak. Nyilván már nem tudom bizonyítani, hogy befizettem. Akkor a Vht. 41-re ne is hivatkozzak, hanem kérjek betekintést? Igazából az a kérdés, hogyan, mikor és hányszor értesítettek.