Fórum Végrehajtási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Fizetés letiltás!

evatunde # e-mail 2015.02.02. 16:24

Kedves Fórumozók!Szeretném megtudni,bérből-fizetésből letiltást végrehajtó és közjegyző kezdeményezhet csak?Van egy Intrum Justitia nevezetű követeléskezelő cég/behajtócég,ők jogosultak-e letiltást kiadni a munkabérre?Választ köszönöm szépen!

Vh-ügyes # e-mail 2015.01.31. 19:45

hja... ahogy én meg téged:)

VÉGREHAJTÁSI VÁLSÁGKEZELÉS ALAPÍTVÁNY
www.vegrehajtasugyintezo.com
TEL.: 06-30-8464220

gerbera317 # e-mail 2015.01.31. 09:52

Már éppen ajánlani akartalak neki...

Vh-ügyes # e-mail 2015.01.30. 14:14

nos, megértelek!
de hidd el, itt annyira senki sem mazochista, hogy írásban nyújtson neked posztgraduális képzést...
(úgyhogy legalább emeld meg azt a nyomorult telefont...)

VÉGREHAJTÁSI VÁLSÁGKEZELÉS ALAPÍTVÁNY
www.vegrehajtasugyintezo.com
TEL.: 06-30-8464220

Andee73 # e-mail 2015.01.30. 14:11

Tisztelt Vh Ügyes!

Ön tud nekem segíteni vagy tanácsot adni, ha megkeresem e-mailben vagy az egyéb elérhetőségein?

Andee73 # e-mail 2015.01.30. 13:34

Értem én, hogy ügyvédhez kéne fordulnom.
De a nincsből nem tudom fizetni. :(

Vh-ügyes # e-mail 2015.01.30. 11:23

én pl. azt hallottam, hogy lehet fogat húzni zsineggel ha bavágom az ajtót amire kötöttem a fogamat... (De azér inkább elmegyek a fogorvoshoz...)

VÉGREHAJTÁSI VÁLSÁGKEZELÉS ALAPÍTVÁNY
www.vegrehajtasugyintezo.com
TEL.: 06-30-8464220

Andee73 # e-mail 2015.01.30. 10:18

Most megnéztem a Vh törvény 41 §-át.
Nekem ez tök kínai.
Mit kell tennem,hogy szabaduljak?

Vh-ügyes # e-mail 2015.01.30. 07:17

Nem figyeltél...
Folytasd le a Vht.41.§ szerinti eljárást! (nem mintha egyet értenék vele, de mert könnyebben szabadulsz ha hagyod magad)
Aztán majd gondolkozhatsz a pereden.

VÉGREHAJTÁSI VÁLSÁGKEZELÉS ALAPÍTVÁNY
www.vegrehajtasugyintezo.com
TEL.: 06-30-8464220

Andee73 # e-mail 2015.01.29. 18:42

Sajnos a jogi nyelvezetet nem értem.

Tehát: az egyik végrehajtási cselekmény egy foglalási jegyzőkönyv ( ami sikertelen volt, mivel nem tudott bejönni a lakásba) az 2007.04.06-i dátumú. Aztán a legközelebbi pedig egy 2012.12.10-i szintén foglalási jegyzőkönyv. mellyel megkereste a Földhivatalt és bejegyeztette a végrehajtási jogot. A kettő között nem volt végrehajtási cselekmény. A két dátum között eltelt több mint 5 év.

A bíróság kérdéseit azért nem értettem, mert az iratokhoz becsatoltam a végrehajtási lapot. Abból egyértelműen látszik, hogy végrehajtási lappal indult a végrehajtás.

A pertárgy= végrehajtási ügyérték fogalmát nem értem. A tőkekövetelést jelenti, vagy a legutolsó végrehajtási cselekménykor megadott összes költséget? Beleértve a perköltség, végrehajtónak fizetendő költségek, kamatok, stb?

gerbera317 # e-mail 2015.01.28. 16:13

Az elévülést minden végrehajtási cselekmény megszakítja. Úgyhogy onnan számolgass, amikortól az utolsó végrehajtási cselekmény történt, vagy keress a végrehajtási iratban két olyan egymást követő végrehajtási cselekményt, amelyek között eltelt az elévüléshez elegendő idő. Tehát amit te kitaláltál, az teljesen rossz.
Ezen felül válaszolj a bíróság hiánypótlási kérdéseire is, tehát vh-lappal vagy -záradékkal indult a végrehajtás, mi a pertárgy értéke (= vh-ügyérték), volt-e Vht. 41. § szeirnti eljárás (nem volt).

Megjegyzem, olyan kuszán fogalmazol, hogy én is csak a legelső kérdésedet értem, ezt a legutóbbi hozzászólásodat alig.

Andee73 # e-mail 2015.01.28. 11:20

Köszönöm a választ!

Akkor amikor volt a végrehajtás és a végrehajtó az ingatlan hányadaimra bejegyeztette a végrehajtási jogot, akkor végrehajtási kifogással éltem. Mivel azonban az illetéket nem tudtam befizetni(nem tudtam, hogy lehet kérni illetékmentességet) ezért a bíróság azt elutasította.
Most próbáltam meg ismét végrehajtás megszüntetése iránt pert indítani, mivel egy ügyvéd tájékoztatása szerint a követelés már elévült.
Az elévülést a jogerős végrehajtási végzéstől, a végrehajtási eljárás azon részéig számoltam, amikor a végrehajtó a végrehajtási jogot az ingatlanhányadokra bejegyeztette.
Menet közben derült ki az, hogy a végrehajtó az összes végrehajtási cselekményben( foglalási jegyzőkönyvek, letiltás stb.) más bíróság rossz határozatszámára hivatkozik, mint ami a végrehajtási lapon szerepel. Vagyis a végrehajtási lap jogerőssé válása( 2005.) óta nem volt végrehajtási cselekmény az azon szereplő határozat esetében. Ez az információ sem nekem, sem az eljáró bíróságoknak nem tűnt fel, erre az Ítélőtábla hívta fel a figyelmet. Most erre hivatkozva adtam be a hiánypótlást.

Ha a pert elveszítem, akkor mit tehetek az ügy érdekében ahhoz, hogy a fizetésemből a letiltást meg tudjam szüntetni?

töfe #   2015.01.27. 11:51

Köszönöm a választ Sherlock.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.01.26. 12:01

Hogy a fenébe évülhetett volna el egy végrehajtás alatt lévő követelés, amikor havonta tiltják az adós fizetéséből?

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.01.26. 11:59

Látom, hiába beszélek. Próbálom másképp: a végrehajtás megszüntetése iránti perben nem hivatkozhatsz olyan körülményre, amelyről az alapeljárásban is tudomásod volt. Ha nincs ilyen körülmény, akkor bármilyen hiánypótlást készítesz is, el fogod veszíteni azt a pert.

(A Jogi Fórum nem alkalmas arra, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró felek helyett beadványokat készítsen, de még arra sem, hogy az ilyen beadványok elkészítéséhez konkrét segítséget adjunk. Megjegyzem az első kérdésed egészen másra irányult, mint a második.)

www.kbs-ugyved.hu

gerbera317 # e-mail 2015.01.26. 10:31

A bíróság azt kérdezi tőled, hogy

  • sor került-e a végrehajtásban a Vht. 41. § szerinti eljárásra, illetve annak mi az eredménye. Ha lett volna, akkor értenéd a bíróság erre irányuló felhívását, tehát nem volt, tehát már ezzel elbuktad a keresetet (egyelőre).
  • A pertárgy értéke itt a végrehajtási ügyérték. Az pedig független a letiltás eredményétől.
  • A Pp-s kérdésben azt kérdezi tőled a bíróság, hogy végrehajtási lappal vagy záradékkal indult a végrehajtás, az elévülést pedig a végrehajtandó határozat meghozatala előttre, vagy az azt követő időszakra datálod, illetve, ha ez előttre, akkor azt miért nem közölted akkor.
Andee73 # e-mail 2015.01.23. 16:06

Köszönöm.
Bár kicsit több segítségnek jobban örültem volna.:(

Bíróságnál nyújtottam be végrehajtási megszüntetése iránti pert - azt még elévülésre hivatkozva-, ma kaptam egy végzést hiánypótlásról. azt írja, hogy pótoljam:
okirattal igazolja, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII.tv. 41§-a szerintit eljárást a végrehajtási eljárásban eredménytelenül folytatta le(elévülés)

  • határozottan és egyértelműen jelölje meg, hogy a VH megszüntetési és korlátozási pert a Pp.368§ a, vagy b, pontjában, vagy a 369' a,b,c, vagy d pontjában foglaltakra alapítja-e.
  • az előbbieknek megfelelően határozottan jelölje meg és terjessze elő a kérelme alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait.
  • jelentse a pertárgy értékét.

az okirat az magánokirat, vagy mit szeretnének? ?inden irat ami volt nekem becsatoltam. A végrehajtási lapot, foglalási jegyzőkönyveket, letiltást, stb.

  • A tényeket és bizonyítékokat leírtam a keresetemben illetve csatoltam hozzá.
  • pertárgy értékét nem tudom megadni, mivel folyamatosan vonják a fizumból és kamatozik is. Fogalmam sincs, jelenleg mennyit követel a bank. A tőkekövetelést tudom csak megadni. Ebben az esetben mit írjak?

Kérném segítségüket.

ius latratus # e-mail 2015.01.23. 14:02

Sherlock

"Minek fussak neki újra?"

Nyugi már! Az alattad szólónak írtam. Értem a hivatkozott üzletszabályzatot, de azt azért mégsem "fizetésletiltásnak" nevezném.
Erre értettem, hogy nem kívánom minden tévedését kijavítani. Ugyanis nem jó szavakat használ.

Sherlock # e-mail 2015.01.23. 13:53

A Bank - önkéntes teljesítés hiányában -követelését a jogszabályok és a megkötött Szerződés rendelkezéseinek megfelelően érvényesíti. A Bank a lejárt követelés forint összegét későbbi időpontban is jogosult a Szerződő fél Banknál vezetett bármelyik számlájáról beszedni.

https://www.otpbank.hu/…20141030.pdf 29. o.

Ez konkrétan az OTP-s üzletszabályzatból van (statisztikailag az a legvalószínűbb hogy itt van, de minden banknál ugyanez a konstrukció). Ezen kívül szinte minden bank aláírat beszedési megbízást is.

Minek fussak neki újra?

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

ius latratus # e-mail 2015.01.23. 13:14

Ez nem igaz! Szívem szerint azzal kezdeném, hogy fuss neki újra.
Blablabla, nem "tilthat" a bank a fizetésből.
Szekér helyett: kör.
És ez a legkisebb hülyeség, amit kijavítok.

Sherlock # e-mail 2015.01.23. 13:10

Erre nem csak bírósági végzéssel lenne joguk???

Nem.

Bírósági végzés nélkül letilthat a bank hitelkártya tartozásra a fizetésből?

Igen, benne van a szerződésben amit a férjed elfogadott.

Nem szabad hitelkártyából élni, még egy uzsorás is olcsóbb.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

töfe #   2015.01.23. 13:00

Tisztelt Szakértő!

Férjem nevén van egy hitelkártya, amit nem sikerül minden hónapban fizetnünk. A kártyát már bevonták. HA a 2. hónapban sem fizetünk, akkor a 3. hónapban letiltanak a fizetéséből. Erre nem csak bírósági végzéssel lenne joguk???
Nekem is volt egy hitelkártyám ami szintén megszűnt tartozás miatt, de ott a bankkal a 3. hónap után megegyeztem, hogy a fennálló tartozásomat havi részletekben, további kamatok NÉLKÜL fizethetem.
A férjemnél ezt nem lehet, mert a fizetésletiltással mindig érkezik a bankhoz a 3. hónapban pénz, így a 40% hitelkamat minden hónapban rájön. Ez egy ördögi szekér.
Kérdés ismét: Bírósági végzés nélkül letilthat a bank hitelkártya tartozásra a fizetésből? A hitelszerződést még nem mondták fel!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.01.22. 17:25

Kicsit későn ébredtél. Ilyenkor már az se számít, ha sose tartoztál nekik.

www.kbs-ugyved.hu

Andee73 # e-mail 2015.01.22. 14:37

Tisztelt Szakértő!

Volt nekem az egyik banknál egy személyi kölcsön hitelem, melyet nem tudtam végig kifizetni. Végrehajtásra került sor, és 2013.04-hónaptól a fizetésemből tiltják a tartozást. A banktól levélben kértem a hitelszerződésem másolatát. Elküldték az általam aláírt hitelkérelmet, az értesítő levelet hogy átutalták a pénzt a számlámra ill.a befizetésekről egy listát. Viszont szerződés nincs amit én aláírtam volna, hogy felvettem az összeget.

Ez alapján jogos-e a fizetés letiltás, vagy a végrehajtónak szólni kell, hogy vonja vissza?

Válaszát előre is köszönöm!

Andee73

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.01.21. 22:00

Ja, hogy esetleg a számlavezető banknak tartozik? Előbb-utóbb majd végrehajtást kérnek azok is.

www.kbs-ugyved.hu