A nyolcak állam- és kormányfői Okinaván dokumentumot bocsátottak ki, amelyben lefektetik az internetes forradalom szabályozásának alapelveit, és fölvázolják a “bekapcsolt” államok és a fejlődő országok közötti “digitális szakadék” szűkítésének útjait. A nyolcak elhatározták az új technológiák hozzáférhetővé tételével foglalkozó szakértői csoport (digital opportunity taskforce – DOT) létrehozását, hogy segítsék a digitális technika elterjesztését a fejlődő országokban. A vezető szakértőkből álló DOT feladata megszervezni a párbeszédet a fejlődőkkel, illetve a nyolcak tagjaival és a magánszektorral. A csoport a nyolcak 2001 júniusában Genovában esedékes következő csúcstalálkozója elé fogja terjeszteni javaslatait. Az okinavai dokumentum emellett megállapította, hogy az állami szervek feladata kialakítani az információs társadalom szabályozórendszerét, kiszámítható, átlátható és diszkriminációmentes kereteit, amelyeknek nem szabad fékezniük a magánkezdeményezést az információs technológiák fejlődésében.